Oxelösund uppåt i miljöranking

Ibland FÅR man glädjas! Som när man slår upp tidningen och läser att Oxelösund klättrar i miljörankingen från Miljöaktuellt, Från plats 275 till plats 206. Vi ligger fortfarande i den nedre delen av listan och kan bli bättre.

Miljö- och klimatarbetet är viktigt och Centerpartiet är med och bidrar till detta, både lokalt, regionalt och på riksplanet, samt givetvis i EU-parlamentet. Dessutom trycker vi via alliansregeringen på för att det globala miljö- och klimatarbetet ska ge konkreta resultat.

Centerpartiet i Oxelösund föreslår till exempel att kommunen genomför en miljösanering av sina lokaler med början i förskolorna.  Motionen lades fram i februari tidigare i år (2014).

Totalt giftfria förskolor är målet, så långt vår kunskap räcker och med ett beaktande av försiktighetsprincipen. Det är enligt forskningsrapporter barnen som lättast påverkas av t ex hormonstörande ämnen och flamskyddsmedel. Barnen kryper omkring på golv där damm binder miljöfarliga ämnen. Vi vill väl inte ha flamsäkra barn? Det finns rapporter om att ftalathalterna i damm är flera gånger högre på förskolor än i hemmen.

Detta är en av flera miljöfrågor som det är viktigt att ta itu med. Vi kan nämna sopsortering, energieffektivisering, återvinning, livsmedelshygien, kamp mot nedskräpning, naturvård, med mera.

Miljöarbetet måste inte alltid kosta. Tvärtom kan man tjäna på det genom bättre och mer hållbar hushållning med resurser. Smarta miljölösningar är ibland också frukten av företagande och entreprenörskap. På så sätt bidrar miljöarbetet även till nya jobb i en framtidsbransch.

Grattis Oxelösund till den högre miljörankingen! Men vi i Centerpartiet tror att det finns en potential för att bli bra mycket bättre. Nu kör vi!

Bo H

 

Läs mer

Valfrihet – en självklar rättighet

I dagens SN skriver Oxelösundsalliansen om rätten att välja den välfärd man som medborgare betalt för via skattsedeln. Endast läsare som har PLUS kan/får ta del av hela artikeln, därför lägger jag ut delar av den här.

När Oxelösundsalliansen får majoritet kommer invånarna att kunna välja i välfärden.

Vem ska ordna den hemtjänst du har rätt till som äldre? Äldreboenden kan drivas på olika sätt och av olika utförare, kanske med olika inriktning och språkkompetens. Valet bör vara ditt och kommunen bör öppna för alternativa utförare. Vilken förskola ska dina barn gå i? Vilken skola anser du som förälder vara bäst och lämpligast?

Alliansen i Oxelösund tycker att det är en självklarhet att den enskilde – som finansierar välfärden via skatter och avgifter – också ska kunna välja vilken utförare som står för verksamheten.  Kommun, stat och landsting finns inte till för sin egen skull utan för medborgarna. Staten och rättsstaten har uppstått i syfte att skydda den enskilde mot godtycke, våld och kränkningar. Det kommunala självstyret innebär att kommunen kan beskatta sina invånare och disponera och fördela en stor del av de medel invånarna äger gemensamt. Medlen tillhör inte kommunen, politikerna, tjänstemännen, utan just medborgarna som betalar och använder den välfärd och de tjänster som erbjuds.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) är avsedd att fungera som ett verktyg så att kommuner och landsting kan öppna för privata alternativ i välfärden. Den enskilde medborgaren kan fritt välja mellan alla godkända leverantörer och kommunen eller landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten. Centrala delar i lagen är att kommunen eller landstinget ska annonsera öppet efter utförare, godkänna och skriva kontrakt med alla som lever upp till de ställda kraven samt att alla aktörer ersätts på samma sätt och därmed konkurrerar med enbart kvalitet.

Kommunen/landstinget har som beställare också ansvaret att följa upp och kontrollera att efterfrågad kvalitet levereras. Kunden/medborgaren är den bästa kritikern, om utföraren inte sköter sig byter kunden. Kan det bli mer klockrent?

Företag måste gå med plus för att överleva. Det gäller de företag som asfalterar och plogar våra vägar och får betalt med allmänna medel, liksom de som tillverkar läkemedel, eller utför tjänster som sjukvård, hemtjänst, omsorg och annat, allt bekostat med skattepengar.

Allianspartierna står upp för välfärden, gör det du också den 14 september!

Läs mer

Centern har vind i seglen!

Vissa bedömare hade räknat ut Centerpartiet och Annie Lööf inför valet till EU-parlamentet i maj. Men belackarnas falska profetior kom på skam och i stället gjorde Centerpartiet sitt bästa EU-val på 19 år och var bara drygt 4000 röster ifrån två mandat. Partiet gjorde även ett bra val bland förstagångsväljarna, från 3 procent 2009 till 7 procent 2014.

Under valrörelsen skedde en stark ökning av antalet väljare som tyckte att Centerpartiet var bästa parti för miljö och djurskydd. Men även i frågor som minskad detaljstyrning, fri rörlighet, nej till Euro och bra villkor för svenska exportföretag ökade vi vårt förtroende.

Centerframgången skedde i hela landet och partiet ökade sin rösteandel i 17 av 21 län och fick drygt 60.000 fler röster än 2009.

Kommunalt rönte Centerpartiet starka framgångar. Centerpartiet är största Alliansparti i 93 kommuner, större än M i 102 kommuner och större än FP i 165 kommuner. I 236 kommuner fick Centerpartiet en procentuell ökning och i 261 kommuner har antalet röster ökat.

I Oxelösund känner vi vind i seglen efter kampanjande och EU-val. Vi jobbar bl.a. för rätten att välja i välfärden, för en värdig och trygg ålderdom, för livsmedel av god kvalitet i skolor, hemtjänst och boenden. Närodlad politik, helt enkelt.

Bo H

Läs mer

Du har rätt att välja

Kommun, stat och landsting finns inte till för sin egen skull utan för medborgarna. Statens syfte att skydda den enskilde mot godtycke, våld och kränkningar. Det kommunala självstyret innebär att kommunen kan beskatta sina invånare och disponera och fördela en stor del av de medel invånarna äger gemensamt. Medlen tillhör inte kommunen, politikerna, tjänstemännen, utan just medborgarna som betalar och använder den välfärd och de tjänster som erbjuds.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) är avsedd att fungera som ett verktyg så att kommuner och landsting kan öppna för privata alternativ i välfärden. Den enskilde medborgaren kan då välja mellan godkända leverantörer och kommunen eller landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten.

Vem ska ordna den hemtjänst du har rätt till som äldre? Äldreboenden kan drivas på olika sätt och av olika utförare, kanske med olika inriktning och språkkompetens. Valet bör vara ditt och kommunen bör öppna för alternativa utförare.

Vilken förskola ska dina barn gå i? Vilken skola anser du som förälder vara bäst och lämpligast?

Centerpartiet i Oxelösund tycker att det är en självklarhet att den enskilde – som finansierar välfärden via skatter och avgifter – också ska kunna välja vilken utförare som står för verksamheten.

Bo H

Läs mer

Fler småföretag i Oxelösund och i Sverige!

Sverige är extremt beroende av några få stora företag. Landet skulle bli mer konkurrenskraftigt om nya företag växte upp i hela landet och om kunskap spreds till fler. Men då måste de små företagens och de kreativa entreprenörernas idéer i högre utsträckning bli till verkliga produkter och tjänster.

Samma problematik – fast förstärkt – ser vi i Oxelösund. Självklart ska vi värna SSAB, Oxhamn och kommunen med dess verksamheter som arbetsgivare. Men det blir sårbart i längden med en så skev företagsstruktur som nu är fallet. Fler små och medelstora företag behövs!

Men för att få fler jobb och en växande ekonomi krävs det att kreativiteten i vårt land tas tillvara bättre. De bästa idéerna skapar framtidens jobb. Men för att företag ska kunna utvecklas och anställa fler, och för att nya idéer ska bli verklighet, krävs riskvilligt kapital i tidiga skeden.

Det råder i dag ingen brist på offentligt riskkapital, regeringens utmaning handlar i stället om att få det statliga riskkapitalet att effektivt komplettera det privata.

I dag tisdag den 3 juni 2014 lämnar Annie Lööf regeringens skrivelse till riksdagen där man redovisar hur effektiviteten i det statliga riskkapitalet kan stärkas. Bl.a. vill regeringen satsa på en lösning som innebär att det statliga riskkapitalet redan på fondnivå investerar tillsammans med det privata. På så sätt kan det statliga riskkapitalet dra med sig ytterligare privat kapital till tidiga skeden, sprida riskerna och växla upp kapitalet. En rad andra förslag läggs också på riksdagens bord.

Oxelösund är på rätt väg och blev årets raket i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Äntligen har kommunens ledning förstått att dialog och samtal med företagarna är viktigt.

Oxelösund kan bli ännu bättre på området! Förstärk och fördjupa dialogen med jobbskaparna! Lägg ut fler verksamheter på externa utförare och uppmuntra på så sätt nya idéer och kreativa lösningar. Undersök var det finns mark för exploatering och anläggande av infrastruktur i syfte att locka hit fler företag.

Vilka idéer har du för att gynna jobbskaparna och öka antalet företag i Oxelösund?

Bo H

Läs mer