Glöm inte de mest utsatta

Som valarbetare kommer man i kontakt med många människor. På Järntorget i Oxelösund möter man de mest utsatta; missbrukare, långtidssjukskrivna, människor med psykiska problem, o.s.v. Människor i utanförskap, helt enkelt.

Ett civiliserat samhälle har förpliktelser mot dessa människor. Vi har det även som privatpersoner och i föreningslivet, eftersom stat och kommun aldrig kommer att kunna lösa alla sociala problem med skattemedel. Samhället som helhet har ett ansvar, inte bara stat och kommun. Men stat och kommun måste ha bra rutiner och resurser inom sjukvård, social omsorg, missbruksvård, ungdomsinsatser, m.m. för att både förebygga och bidra till att lindra de mest utsattas situation.

Kommun och civilsamhälle (i form av kyrkor, föreningar, enskildas insatser, m.m.) bör komplettera varandra. Det finns anhöriga som vårdar sjuka eller tar sig an missbrukare, men som till slut inte orkar längre. Då måste det till skattefinansierade insatser. Och tvärtom. Det finns individer som erbjudits och fått alla tänkbara insatser, men där ingen förändring kan skönjas. Då har det visat sig att en radikal omdaning, kanske i form av AA eller kyrkan, åstadkommer en förändring av hela livssituationen och en människa kan lyftas ut misären.

Alla goda krafter behövs i kamp mot missbruk, misär, utslagning och utanförskap. Men framför allt behövs medmänsklighet.

Bo H

Läs mer

Fler småföretag ger fler jobb

I dagens SN (26/8) skriver jag om att fler småföretag är bra för Oxelösund. Vi ska vara stolta över att vi har ett världsledande stålverk och en internationell hamn. Men vi behöver fler mindre företag!

Om vi öppnar för fler aktörer i välfärden (och självklart ska de få göra vinst!) så öppnar vi också upp för nya idéer, nya företag, fler valmöjligheter för invånarna och alternativa arbetsgivare för personalen.

Fyra av fem jobb i Sverige kommer till i de små företagen. Både stora och små företag behövs för ett näringsliv i balans. Alla stora företag som i dag framgångsrikt säljer sina produkter har en gång varit små.

Centerpartiet vill sänka kostnaderna för företagen genom sänkta arbetsgivaravgifter för små- och medelstora företag, minskade sjuklönekostnader och mindre av krångel och byråkrati.

Bo H

Läs mer

Viktig miljöaktör i Oxelösund

Jobben på Kustbevakningens stationer på Skavsta och i Oxelösund ser ut att räddas, efter att regeringen i sista stund skjutit till de medel som behövs.

Det var i början av juni som Kustbevakningen varslade 125 anställda runt om i landet, skriver SN på nyhetsplats. Enligt varslet i juni riskerade åtta personer få lämna kustbevakningsflyget på Skavsta, som har 40 anställda. Även kuststationen i Oxelösund omfattades av varslet eftersom man här skulle få ändra på planerna att tillsvidareanställa ytterligare fem personer till styrkan.

Nu ser de åtta personerna på Skavsta ut att få behålla jobbet och de fem tjänsterna i Oxelösund kan komma att tillsättas i alla fall.

Kustbevakningen arbetar i dag mycket med miljöövervakning, det vill säga spaning efter olagliga oljeutsläpp, algblomning, med mera. Genom övervakning, tillsyn och kontroll med båt och flyg ser Kustbevakningen till att regler och lagar som gäller till sjöss efterlevs. Därmed utgör Kustbevakningen en viktig aktör för både miljö och säkerhet utmed de svenska kusterna. Att skära ner eller avrusta denna instans vore inte bra för landets säkerhet och trovärdighet gentemot omvärlden.

Dessutom behöver Oxelösund alla arbetstillfällen!

Här kan du läsa mer:
http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.2574925

Bo H

Läs mer

Alliansen är på G!

I går hade allianspartierna i Oxelösund pressträff om vårt gemensamma valmanifest. Resultatet kan du läsa här:

http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.2570938

Självklart ska en kommun med Oxelösund läge vara bäst på båtar och service till både gästande och boende båtägare. Därför lyfter vi den frågan. Bakgrunden är också missnöjet med nuvarande entreprenör och företagets sätt att sköta gästhamnen vid badhusviken. Här måste en skärpning till så att inte båtägare och gästande båtfolk flyr Oxelösund!

Vi lyfter också behovet av fler bostäder, valfrihet i välfärden och att vi ska verka för gratis bussar till pensionärerna.

Dessutom har vi en lång rad andra frågor i vår valmanifest.

Bo H

Läs mer

Kvinnligt företagande behövs!

I går måndag bevistade jag och deltog i en debatt i det kvinnliga nätverket NORA som stödjer och uppmuntrar kvinnligt företagande. De politiska partierna från Nyköping och Oxelösund deltog med företrädare.

Det blev en intressant kväll som dock kom att handla mer om jämställdhet, strukturell ojämlikhet och kvotering till bolagsstyrelser än om själva företagandet och dess villkor. Litet synd. Ändå: vi som deltog lärde oss mycket om de frågor som trots allt diskuterades. Det går till exempel en skarp gräns mellan de som vill kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser och de som är övertygade om att kvinnor av egen kraft och kompetens kan och vill ta sig upp till toppen.

Jag tror för egen del att kvotering, om det infördes, skulle göra kvinnorna en otjänst. I sak innebär det ju att någon annan än styrelse och ledning för just det företaget anses bättre kunna avgöra vem eller vilka som ska sitta i styrelsen. Principiellt verkar det orimligt.

Företagandet villkor är tuffa. Det finns inga genvägar. Du ska ut på en hård marknad för att få kunder att köpa just din tjänst eller produkt. Det är tufft för män och knappast mindre tufft för kvinnor att vara en aktör på en sådan marknad. För en marknad är det och en marknad måste det förbli. Marknad innebär frihet för dig som kund att välja vilken tjänst eller produkt du vill betala för, liksom för företagaren/säljaren att marknadsföra sin tjänst eller produkt. Affären sker i mötet mellan dessa två.

Företag behövs, både de som drivs av kvinnor och de som drivs av män. Mångfald är bra och tillför värden på marknaden och i andra sammanhang. Varje företag som startas innebär minst ett jobb. Många storföretag som vi i dag ser agera på en internationell marknad har börjat i ett garage, ett vardagsrum eller i en källare. Man har startat i liten skala och sedan utvecklats, anställt, förbättrat sin produkt och vuxit. Fler och fler har fått jobb, kunnat betala skatt och försörja sig.

Företagandet är det som ger jobb och skapar resurser till vård, skola och omsorg. Här finns inga genvägar.

Bo H

Läs mer

Oxelösund behöver fler företag

Vi ska vara tacksamma för att vi har ett världsledande stålverk och en framgångsrik hamn i Oxelösund. Dessutom är kommunen en stor arbetsgivare i Oxelösund. Företagsstrukturen är dock skev. Några gigantiska företag samt ett antal mikroföretag. Men de medelstora saknas.

Ett sätt att få fart på företagandet är att låta privata, kooperativa och ideella utförare komma in i välfärden och jobba till samma peng per brukare som de kommunala verksamheterna. Dels ger det personalen fler arbetsgivare att välja på och dels kan brukaren/medborgaren välja vilken utförare han/hon vill ha. En självklar rätt som Vänsterpartiet förvägrar Oxelösundsborna. I Socialdemokratiskt styra Nyköping och en rad andra kommuner finns denna ordning. Varför inte i Oxelösund? Jo, för att S gjort sig beroende av Vänsterpartiet.

Den skrämselpropaganda som V ägnar sig åt med prat om ”riskkapitalister” (vet de vad det är egentligen?), skatteparadis och vårdskandaler, m.m.  är inte seriös. Vårdskandaler har förekommit och förekommer i kommunala boenden. Det är inte utföraren det hänger på utan vilka kvalitetskrav som ställs. Kraven och villkoren avgörs av kommunen (och när det gäller sjukvård av landstinget). Man tecknar avtal med utföraren, följer upp avtalet enligt en plan och ser till att man får det man betalar för.

Avtalsuppföljning är dock inte Oxelösund starka sida, det har vi sett exempel på. Anställ en skicklig kommunjurist, utöka upphandlings- och avtalsenheten (och/eller inled samarbete med Nyköping!), gör upp en plan för kvaliteten i hemtjänst och omsorg, slå fast en konkurrensutsättningsplan och en upphandlingsplan.

Oxelösund behöver fler företag! Och medborgarna behöver verklig valfrihet!

Bo H

Läs mer

Antibiotika till friska djur – nej tack!

Ska friska djur pumpas fulla med antibiotika? Absolut inte! Ändå sker det på många håll runt om i världen. Friska djur får antibiotika i maten för att växa snabbare. Risken att bakterierna blir resistenta mot antibiotika ökar, vilket gör att det kan bli svårare att bota sjuka människor.

Nyligen skrev Eskil Erlandsson, Centerpartist och landsbygdsminister, att vi inte ska behöva oroa oss för att köttet vi köper bidrar till antibiotikaresistens. Det är lätt att hålla med. Han menar också att myndigheterna i EU-länderna borde sätta ner foten och göra klart att antibiotika ska användas med försiktighet.

Oxelösund kommun kan, liksom varje kommun, påverka den mat man köper och upphandlar till äldreboenden, skolor och förskolor. Det går att ställa krav! Därför har Centerpartiet tidigare lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi vill att man undersöker hur mycket av maten som kan vara närproducerad och hur mycket som kan vara ekologiskt.

Ännu har vi inte fått svar, men hoppas på besked snart. Maten är en viktig fråga som berör alla!

Bo

 

Läs mer

Centertoppar till Oxelösund

Centerpartiet och allmänheten i Oxelösund får fint besök.

På fredag den 15/8 besöker partiets förste vice ordförande, tillika IT- och energiminister Anna-Karin Hatt, kommunen. Hon kommer att kampanja på Järntorget och ser fram emot att träffa folk. Företrädare för Centerpartiet i Landstinget Sörmland kommer också att delta. Kom gärna och ställ frågor!

Lördagen den 23/8 kommer Anders W Jonsson, andre vice ordförande, och träffar medlemmar i kretsen samt gör studiebesök på Jogersö camping och Restaurang Källan. Anders syfte med besöket är främst att träffa och inspirera kretsens medlemmar, samt förhöra sig om företagandet på ordet.

Bo H

Läs mer

Skapa ordning och reda i avtalen!

Vivesta, Pro Marina och gästhamnen vid Läget, Kustbostäder… Oxelösunds kommun har en lång rad avtal, både med externa aktörer och med egna bolag. Efter den senaste tidens nyhetsrapportering undrar man dock hur det står till med uppföljningen av avtalen.

Vad gäller  till exempel för Vivesta? Vilka förpliktelser har ägaren gentemot kommunen, och vice versa?

Ett kontrakt är inte bara ett papper. Det reglerar resurser, tid och åtaganden. Det handlar om skattebetalarnas, dina och mina, gemensamma medel.

Jag vill att det ska råda ordning och reda i kommunens avtal. För allas skull.

Bo H

Läs mer

Drastisk avgiftshöjning

En höjning med 126 procent drabbar de sommarboende på Duvholmen när kommunen plötsligt kommer på att arrendeavgiften varit densamma i femton år och nu blivit ”för låg” och måste höjas. Det rapporterar vår eminenta lokaltidning på tisdagen.

Kommunen har säkert rätt i sin bedömning av avgiftens storlek, men ska arrendatorerna tvingas betala för kommunens mångåriga försummelse? Normalt höjer man hyror, taxor och avgifter stegvis. En höjning från 7 260 kronor till 17 000 kronor – som är det exempel SN nämner – är dramatisk.

Visst är lägena attraktiva, som mark- och exploateringsstrategen Gunilla Marklund mycket riktigt påpekar, men bör man inte se till historia och ta hänsyn till mångåriga hyresgäster innan man höjer en avgift så drastiskt? Och varför inte höja stegvis, enligt en i förväg fastställd plan som arrendatorerna får ta del av och kanske rent av påverka?

Eller finns det omständigheter som jag inte har kännedom om och som påverkar beslutet? Upplys mig gärna i så fall!

Bo H

Läs mer