Oxelösundsalliansen tar ansvar

Mitt tidigare inlägg om att S borde lämna samarbetet med V i Oxelösund hade inte som avsikt att bryta upp Alliansen i Oxelösund. Inget hindrar Socialdemokraterna från att söka breda lösningar med samtliga Allianspartier. Även om Alliansen gick tillbaka jämfört med 2010 års val har en stor andel av Oxelösundsborna röstat med något av Alliansens partier.

Partierna i Oxelösundsalliansen, i fullmäktige företrädda av Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna, är beredda att ta ansvar för Oxelösunds framtid. Det visar vi bland annat i de förslag som finns i vårt valmanifest. S kan nu, stärkta efter valet, som största parti bidra till att det politiska samtals- och samarbetsklimatet blir konstruktivt, de politiska lösningarna breda och att politiken inte kantrar. Centerpartiets inställning är att Alliansen i Oxelösund ska bedriva en konstruktiv oppositionspolitik.

Inställningen på riksplanet är att minimera ytterkantspartierpartiernas inflytande. Det har Stefan Löfven förstått. Hur är det med Socialdemokraterna i Oxelösund?

 

Läs mer

Det går bra för KommunCentern!

Det gick bra för Centerpartiet i länets kommuner! I Oxelösund höll vi ställningarna och behöll vårt mandat, med en handfull fler röster än i förra valet. Grattis också till Nyköping som ökar till fem mandat, Gnesta som får fyra och Trosa som också fördubblar.

Ett stort GRATTIS till Flen som fördubblade sina mandat och går från fyra till åtta i fullmäktige. Så här det ut mandatmässigt (prel. siffror) i länets kommuner.

Framåt i fyra kommuner:
Flen 8 (+ 4)
Nyköping 5 (+ 1)
Gnesta 4 (+ 1)
Trosa 2 (+ 1)

Vi höll ställningarna i fyra:0
Katrineholm 4
Eskilstuna 3
Vingåker 2
Oxelösund 1

Vi backade endast i en:
Strängnäs 4 (- 2)

Bo H

Läs mer

Maktskifte i Sverige, illrött i Oxelösund

Svenskarna har valt. Oxelösundsborna har valt. Mycket rött, litet grönt, mindre blått. Maktskifte på riksplanet, ingen förnyelse i kustkommunen.

Centerpartiet i Oxelösund behåller vårt mandat. Vi ökar faktiskt vårt röstetal i kommunen. Vi har all anledning att vara nöjda som parti, inte minst med tanke på Annie Lööfs framgångsrika kampanj och valspurt. Däremot sörjer vi att Alliansen inte fick majoritet lokalt. Och att riket förloras till de rödgröna.

Alliansen i Oxelösund gjorde en fantastisk valrörelse med dagliga insatser på Järntorget och tusentals samtal med många, många väljare. Ändå nådde vi inte ändra fram. Moderaterna backar, liksom Folkpartiet. Kristdemokraterna kom tyvärr inte in i fullmäktige, trots en stor arbetsinsats i valspurten. Tack till Centerns gruppledare Siw Sjöholm Johansson och alla medlemmar som gjort ett jättejobb! Tack alliansvänner för en rolig och intensiv valrörelse, inte minst till Dag Bergentoft som varit alliansens general i en sammansvetsad valspurt!

MP som inte ingår i något block får fortsatt två mandat.

Sverigedemokraternas framgång innebär att de nu är landets tredje största parti, en verklighet att förhålla sig till. I Oxelösund får SD tre mandat, en ökning med två. Vi som inte gillar deras värderingar, sakpolitik och konkreta förslag måste nu ta en stenhård sakdebatt och ideologisk debatt med deras folkvalda företrädare.

Socialdemokraterna får förvånande nog fortsatt förtroende och ökar med ett mandat, jämfört med förra valet, hamnar på 13. Ändå är det ett misslyckande jämfört med fornstora dagars egen majoritet. Den långsiktiga trenden för S är vikande.

Vänsterpartiet hamnar på oförändrat fyra mandat. Socialdemokraterna är ihop med ett parti som tycker att de ”rättigheter som springer ur ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former” (citat ut partiprogrammet). Produktionsmedlen ska inte få ägas privat, menar V. ”I samma utsträckning som socialismen förverkligar människans rätt att bestämma över sitt arbete, upphävs ägandet av produktionsmedlen över huvud taget, såväl det samhälleliga som det privata”. Skatterna ska på sikt aldrig sänkas.

”På lång sikt behöver skattenivån fortsätta att höjas, och det offentliga ägandet i ekonomin utvidgas”, framhåller V i partiprogrammet. Socialdemokratiska tidningen Smålandsposten skrev i sin ledare någon dag före valet: att Vänsterpartiet inte ”längre begagnar sig av epitetet kommunist betyder inte att värderingarna, människosynen eller demokratikritiken förändrats.”

Skattehöjningar och mindre respekt för ägande och andra individuella fri- och rättigheter är att vänta. Men. Valresultatet uttrycker folkets vilja. Vi gratulerar vinnarna, men kommer givetvis att motarbeta deras politik med full styrka och jobba stenhårt för vår egen – och för ett maktskifte!

Bo H

Läs mer

Regeringen lanserar Färdplan upphandling

I valrörelsens slutskede presenterar regeringen Färdplan upphandling. Det är första gången som en svensk regering pekar ut färdriktningen för att skapa en upphandling i världsklass som kan bidra till bättre miljö, stärkt social hänsyn och fler innovationer, samtidigt som svenska folket får bättre valuta och mer välfärd för skattepengarna, skriver näringsministern och partiledaren Annie Lööf (C ) och civilminister Stefan Attefall (KD) i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Den offentliga sektorn måste vara föregångare när det  handlar om att ta hänsyn till miljön, sociala värden och att främja nya innovationer, hävdar ministrarna. Det hela låter mycket spännande och berör i högsta grad Oxelösund!

Kommunen kan bli ännu bättre på upphandling och framför allt på uppföljning av avtalen. Avtalsuppföljning är ytterst viktigt och kan bidra till att spara stora summor skattemedel som borde gå till vård, skola och omsorg i stället för att slösas bort på ineffektivitet, dåligt utförda jobb och dyra inköp.

Lööf och Attefall pekar också på att ”en omfattande reformagenda” påbörjats av regeringen. Gränserna för direktupphandling har höjts betydligt. En ny lagstiftning som bland annat ska tydliggöra hur man kan ställa bland annat miljö och djurskyddskrav håller på att tas fram. En annan utredning ser över hur det stora antalet överprövningar kan minska.

Färdplan upphandling betonar den offentliga upphandlingens strategiska betydelse för Sverige. Upphandling är viktigt för att skapa tillväxt och ökad sysselsättning men också för att bidra till ett hållbart samhälle och behöver därför användas strategiskt.

För högre kvalitet i upphandlingar behöver vi ställa krav och följa upp. Det är viktigt med en god inköpskompetens och avtalsförvaltning. Kvalitetsaspekter är viktiga inom vård- och omsorgsområdet men också möjligheten att framtagna miljökriterier kopplar till miljökvalitetsmål.  I miljökriterierna ingår också djurskyddskrav, och därför kommer det nu också att finnas stöd för att ta hänsyn till djurskyddet i samband med upphandlingar.

Oxelösund kan bättre!

Bo H

Läs mer

Alliansen sålde inte Folkets hus

Catharina Fredriksson (S) och Britta Bergström (S), ondgör sig i SN 6/9 över att Oxelösundsalliansen vill försöka bevara Tärnan som kulturscen. Jag förstår oron. De röda partierna i Oxelösund satt i majoritet när Folkets hus såldes. Nu försöker ett parti som suttit i maktställning i sex decennier att skylla på oppositionen. Kommentarer är överflödiga.

Bo H

Läs mer

Fler utförare i hemtjänsten!

Dagens SN-artikel om hemtjänsten talar sitt tydliga språk. Inger Eriksson berättar om de tre år som Oxelösunds kommuns hemtjänst var en del av vardagen sedan hennes make Anders blivit sjuk i hjärnhinneinflammation och delvis förlamats.

Hon berättar att första sommarens hemtjänst blev en förvirrad tid med över 40 olika personer från hemtjänsten som kom för att hjälpa maken. Ganska ofta med förseningar, som inte meddelades. Tyvärr var också många outbildade.

Detta är givetvis oacceptabelt. Vi måste få ordning på hemtjänsten i Oxelösund. Att ta in externa utförare är ett sätt. Det inte ”privatisering”, som det felaktigt uttrycks. Finansieringen är fortsatt offentlig och kvalitetskraven sätts av kommunen. Man behöver inte som Socialdemokraterna tror vänta på nya lagar för att använda privata utförare med gott resultat.

Bo H

Läs mer

Ett bra matupprop

Offentlig upphandling av livsmedel och mat har blivit en fråga i valrörelsen. Det är bra!

En som hakar på är Britt-Marie Stegs, grundare och vd av Hälsningestintan, som vill att alla politiker som kandiderar till riksdagen redovisar om de ställer sig bakom kravet på att svenska djurskyddsregler ska gälla vid upphandlingar.

Britt-Marie startade Hälsinge Lantkök AB 1999 med varumärket Hälsingestintan. Företaget finns i Järvsö, Hälsingland, där Britt-Marie bor. Hon berättar att man tröttnade på trist kött och dåligt sortiment i butikerna. ”Ingen gjorde något åt det och det sporrade oss till att starta ett nytt koncept för kött av bästa utvalda kvalitet”, säger hon i Dagens Samhälle.

Idag levererar Hälsingestintan kött från landets bästa uppfödare till kunder runt om i hela landet. Och nu startar Britt-Marie Stegs ett upprop där politikerna uppmanas redovisa var de står i frågan. Hon hänvisar till det nya EU-direktivet som öppnar för upphandling av mer lokala produkter. ”Möjligheterna bör prövas redan nu, samtidigt som politikerna bör arbeta för att reglerna blir glasklara och tillåtande för dessa krav”, säger hon.

Det är högintressant. Jag stödjer tankarna och strävandena fullt ut. Därför har vi i Centerpartiet lämnat in en motion i kommunen om detta. Samtidigt bör vi följa gällande lagar, regler och EU-direktiv på området. Det ska bli spännande att se vad det nya EU-direktivet som håller på att införlivas i svensk rätt innebär på området.

Våra barn, äldre och personal i offentliga matsalar är värda god och hälsosam mat av bra kvalitet! Kött som serveras på svenska ”offentliga tallrikar” ska inte vara fullproppat med antibiotika och djuren ska ha haft det bra under sin levnad!

Bo H

Läs mer

Samarbeta om spelmissbruk

Turerna kring förskolan Saltkråkan i Oxelösund går in i en ny fas, sedan rättegången nu inletts. En kvinna, som tidigare var ordförande i kooperativet, är åtalad för grov förskingring. Orsaken till att pengar överfördes till egna konton var spelmissbruk. Summan 3,6 miljoner kronor har nämnts, enligt SN.

Det hela är mycket tragiskt och man undrar vilken dialog och uppföljning kommunen har med sina utförare. Vissa saker kan givetvis döljas för köparen/beställaren, men om det finns en förtroendefull relation mellan kommunen och den externa utföraren så minimeras riskerna för fel.

Att Oxelösund behöver bli bättre på avtalsuppföljning står helt klart.

Dessutom saknar både Nyköping och Oxelösund möjlighet att erbjuda spelmissbrukare lämplig vård och en väg ut ur missbruket. Detta måste få sin lösning och det lämpliga är att de båda grannkommunerna samarbetar i frågan. En institution eller person med uppgift att erbjuda hjälp åt spelmissbrukare kan med fördel placeras i kustkommunen.

Bo H

Läs mer