Grundstött fartyg visar på miljöhot

I går kunde det fartyg som gick på grund i onsdags utanför Landsort bogseras in till Oxelösund hamn, rapporterade SN. Det känns givetvis bra att Stålstadens förträffliga hamn har kapacitet att ta emot det skadade fartyget. Läckande olja är ett stort miljöproblem och områden som kontamineras tar mycket lång tid att återställa. Exakt hur stor skada som oljan åsamkat är i skrivande stund inte helt klarlagt.

I Oxelösund ska fartyget undersökas och repareras efter skadan på det dubbelbottnade skrovet.

Olyckan – som sannolikt varken är den första eller sista i Östersjöns livligt trafikerade vatten – visar på ett omfattande miljöhot: olja som hamnar där den inte ska hamna. Dubbelbottnade skrov är en försiktighetsåtgärd, som dock inte kan eliminera problemen helt.

Internationella avtal och en kompetent Kustbevakning är ytterligare åtgärder för att minimera riskerna med all den mängd olja som varje år fraktas runt på våra hav. Vi gläds åt att regeringen retirerade från planerna på att skära ner på personal i Nyköping och Oxelösund.

Miljöarbetet måste fortsätta, fossila bränslen på sikt fasas ut och oljetransporterna säkras så långt det är möjligt.

Bo H

 

 

 

 

Läs mer

Vinst är viktigt

Bolagsformen ”aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB)” lockar inte vårdföretag, rapporterar Dagens Medicin och Offentliga Affärer.

Inte ett enda SVB-bolag är verksamt inom sjukvården, eftersom bolagsformen enligt undersökningar inte ger företagen några fördelar.

Läs hela inlägget med hjälp av följande länk:
http://www.offentligaaffarer.se/2014/10/24/bolagsform-utan-vinst-lockar-inte-2/

Bo H

Läs mer

Premiär i fullmäktige

Onsdagen den 22 oktober samlades det nyvalda kommunfullmäktige i Oxelösund. För min del var det premiär som ordinarie ledamot. Ett tack är på sin plats till de väljare som trodde på Centerpartiet och på mig. Jag ska göra mitt bästa för att leva upp till förväntningarna.

Att vara förtroendevald är inget professionellt arbete, utan ett fortroende från väljarna att företräda dessa i demokratiska församlingar.

Ett politiskt glädjeämne är att Centerpartiets motion om miljösanering av kommunens lokaler, med början i förskolorna, är på väg upp i fullmäktige för beslut. Sannolikt blir det ja till motionen efterson den tillstyrkts i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Jag vill tacka Torsten Sandberg som bidrog med värdefull hjälp i författandet av motionen.

SN fanns på plats och rapporterade om fullmäktige: http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.2722691

Bo H

 

Läs mer

Alarmerande om hemtjänsten

Hemtjänsten i Oxelösund är på väg mot bättre effektivitet och kvalitet. Det är en av slutsatserna i den revisorsrapport som sammanställts efter en granskning av hemtjänsten i kustkommunen, enligt SN (13/10 2014). Men det är lång väg kvar!

Enligt SN konstaterar revisorerna att det under flera års tid kommit ”alarmerande rapporter om tillståndet för hemtjänsten” i kommunen och att hemtjänstens standardkostnader under 2013, enligt Socialstyrelsen, var högre än för snittet i riket. Men trots den höga kostnadsnivån pekade Socialstyrelsens jämförelser under 2013 på att Oxelösund låg bland de 25 procent kommuner som hade sämst kvalitetsvärden.

Detta är självklart inte tillfredsställande. Samtidigt vägrar majoriteten benhårt att ens diskutera eller utreda valfrihet i hemtjänsten.

Genom att externa aktörer får komma in som utförare kan nya idéer och lösningar få utrymme. Och framför allt säkras den mänskliga rättigheten att själv få välja i livet. En grundläggande och naturgiven rättighet som Oxelösunds kommun i dag förvägrar sina invånare.

Bo H

 

Läs mer

Rödgrön hetsjakt på företagare

De rödgrönas tal om en ”vinstfest” är rena rama bluffen. Argumenten och åtgärderna som ska stoppa den så kallade ”vinsjakten” är därmed onödiga, men drabbar välfärdsföretagare, inte minst kvinnor, stenhårt.

Läs senaste utgåvan av Dagens Samhälle! Där pekar chefredaktör Mats Edman (sista sidan) på att Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets uppgörelse bygger på falska premisser.

Han pekar på att år 2012 uppgick rörelseresultatet (vinst före räntor och skatt) till 7,7 miljarder kronor, varav merparten återinvesterades. Med tanke på att svenskarna spenderade 885 miljarder kronor (!) på utbildning, vård och omsorg, så motsvarade alla privata rörelsevinster i landet ynka 0,9 procent av den totala summan.

Den skolföretagare som t ex belånat huset och satsat en miljon ska få ta ut högst 20 000-50 000 kronor om året, enligt de rödgrönas förslag, påpekar Edman, och tillägger: ”Tydligare kan ett företagarförakt egentligen inte formuleras”.

Så sant som det är sagt, men icke desto mindre tragiskt. Det som alliansen byggt upp under åtta års konstruktivt styre rivs nu snabbt ner av den rödgröna regeringen med återställare, höjda skatter och hetsjakt på välfärdsföretagare och valfrihet.

Bo H

 

Läs mer