Fartfyllt fullmäktige

Det blev en lång debatt om den röda majoritetens och alliansens budgetförslag på kommunfullmäktige i Oxelösund på onsdagskvällen (26/11 -14). Intrycket var att fler inlägg handlade om den alternativa budgeten än om majoritetens! Tack för uppmärksamheten – och berömmet! Allianspartierna Centern, Folkpartiet och Moderaterna, instämmer i mycket av majoritetens budget men vill prioritera litet annorlunda. Dessutom menar vi att det är både möjligt och önskvärt göra besparingar, bland annat genom att effektivisera verksamheterna.

Införande av valfriheten är en sådan fråga. Märkligt då att höra Mattias Jensen Pettersson (S) i talarstolen säga att LOV inte har något med budgeten att göra! Visst har det, eftersom Alliansen i Oxelösund vill satsa en summa på att utreda möjligheterna att införa lagen om valfrihet (som är frivillig för kommunerna) och var man kan börja att införa valfriheten. Hemtjänsten är det mest troliga alternativet.

Koalitionspartnern Vänsterpartiet och dess förgrundsfigur Patrik Rehnfors fick (oavsiktligt?) också en släng av sleven från Mattias Jensen Pettersson, eftersom han hakat på ”LOV-debatten”. Vänsterpartiet har inte förstått innebörden av valfrihet för brukaren, det märktes tydligt i Patriks inlägg. Det vore ju bra om vi debatterar utifrån gällande fakta och håller oss till sanningen i fullmäktige!

Noteras kan att Miljöpartiet som under den förra mandatperioden haft valteknisk samverkan med allianspartierna och en uppgörelse om gemensamma politiska tag, nu kantrat åt rejält vänster. Valteknisk samverkan med S och V resulterar i många platser och som tack för hjälpen ställer Björn Johansson (MP) också upp på den illröda politiken i Oxelösund och yrkade bifall till majoritetens budget. Politik på hög nivå! Eller låg?

Majoriteten intecknar snabbt förbättringar i ekonomin, som bland annat beror på ökad inflyttning i kommunen, och gödslar med pengar åt höger och vänster. Däremot lägger man en ytterst liten summa på oförutsett. Ett riskfyllt handlande med skattebetalarnas pengar.

Bo H

 

 

 

Läs mer

S-minister hyllar mångfald

– Mångfalden är en viktig del i välfärden och möjliggör jämförelser samt stärker brukarnas inflytande. Det säger civilminister Ardalan Shekarabi, med ansvar för regelverket kring offentlig upphandling, till Offentliga Affärer.

I en kommande intervju uppger civilministern att det pågår ett perspektivskifte inom välfärdssektorn och att han gärna ser att man hittar lösningar där privata aktörer i samverkan med offentliga bidrar till innovationer och utveckling.

http://www.offentligaaffarer.se/2014/11/24/mangfald-viktigt-i-valfarden/

Läs mer

Hemtjänst på det egna språket

Valfriheten i välfärdssektorn har inneburit stora fördelar för medborgarna. I Svenskt Näringslivs nyhetsbrev läser jag om Hemtjänst och Service i Halland. Företaget startades av invandrade svenskar i liten skala och erbjuder i dag hemtjänst på 15 språk.

Ganimete Beqiri Sadiku och hennes man Qendrim startade sitt företag med målet att alla kunder ska kunna få hemtjänst på sitt modersmål. Som invandrare har de sett hur äldre gärna återgår till sitt modersmål på ålderns höst.

”Utan Lov hade vi inte kunnat starta”, uppger Ganimete och tillägger att RUT utgör en bra bonus som bidrar till att företaget går runt och ger vinst. LOV och RUT-avdraget gör att företaget lever vidare och kan sysselsätta 32 anställda, samtliga tvåspråkiga.

Valfriheten är frivillig för kommunerna. Oxelösund vägrar tyvärr införa den och går på så sätt miste om arbetstillfällen, entreprenörskap och innovationer i välfärden. När ska majoriteten tänka om? Förmodligen aldrig, så länge Vänsterpartiet ingår i styret.

Bo H

 

Läs mer

Maten blir allt viktigare

I måndags besökte Centerpartiet i Oxelösund köket i Björntorp och fick en givande och intressant visning. Intrycket är att Björntorpsköket är professionellt och effektivt skött och att det utgör ett viktigt nav i kommunens måltidsförsörjning till skolor och äldreboenden.

Maten är viktig. Varje kultur har sin syn på maten. Reglerna och föreställningarna skiftar över tid och i olika kulturer. Varje religion har en särskild inställning till maten och måltiden. Strikta regler kan förekomma i världsreligionerna, beroende på inriktning och praxis. Detta måste man ta hänsyn till även i en kommunal måltidsförsörjning, liksom allergier och särskilda medicinska dietkrav.

Mat är också politik. Centerledaren Annie Lööf skriver på DN debatt (se http://www.dn.se/debatt/krav-provtagning-for-mrsa-pa-djur-som-fors-in-i-sverige/ ) om antibiotikaanvändning i djurhållning. Hon anser att det behövs en handlingsplan mot multiresistens. Bakgrunden är bland annat att det i EU-länder används upp till 30 gånger mer antibiotika än i Sverige.

Lokalt är en kommunal måltidsverksamhet i hög grad utelämnad åt leverantörernas ärlighet när det gäller hur dessa uppfyller krav som ställs på råvaror samt halv- och helfabrikat. Även om det står ”svenskt kött” på förpackningen så finns egentligen inga garantier för att innehållet motsvarar påståendet.

Centerpartiet fortsätter att driva livsmedelsfrågorna, lokalt och på riksplanet, samt givetvis på EU-nivå. Genom att göra bra val i vardagen kan vi som hushåll utöva stor påverkan på livsmedelsindustri och distribution. Och även på djurhållning och odling/växtframställning.

Genom en smart offentlig inköps- och upphandlingsprocess kan även en kommun – ensam eller tillsammans med andra kommuner – ställa krav på kvalitet, råvaror, m.m.

Maten är inte bara en fråga om daglig överlevnad och välbefinnande. Matfrågan blir allt viktigare för vår framtid på planeten.

Bo H

Läs mer

Tack för förtroendet!

Centerpartiet i Oxelösund har valt mig till gruppeldare i kommunfullmäktige. Det är ett viktigt uppdrag, där man ska driva partiets politik, delta i debatter, skriva motioner och följa vad som händer i politiken.

I och med att Centerpartiet deltar i en allians med Folkpartiet och Moderaterna har gruppledaren också ett ansvar att i lämpliga delar samordna politiken med dessa partiers företrädare. Samtidigt ska vi värna vår självständighet och kunna profilera Oxelösundscentern i de frågor där vi är unika och kan göra skillnad.

Jag tackar Centerkretsen och dess medlemmar för förtroendet, i synnerhet som valet var enhälligt. Självklart tackar jag även de väljare som gav Centerpartiet sitt förtroende och lade sin röst på oss i kommunvalet.

Oppositionspolitik förpliktigar. Kritiken ska vara konstruktiv men som oppositionspolitiker får man inte bli undfallande.

Bo Höglander
gruppledare
Centerpartiet i Oxelösund

 

Läs mer