Skärpt trafikövervakning inte enda lösningen

Nyligen besökte SN:s Oxelösundsreporter Sven Rydén Ramdalens sportcenter för att lyssna på invånarnas synpunkter.

En av de som citeras i efterföljande artikel är Karl-Åke Ackelman, mångårig Oxelösundsbo och handikappad. Han berättar att han ofta stöter på problemet att bilister utan handikapparkeringstillstånd ställer sig på en handikappruta. ”Och ber jag någon att flytta bilen så blir jag ofta kallad både det ena och det andra”, säger han till tidningen.

Tyvärr brister det i respekten för trafikregler i vår fina kommun. Exemplet ovan är bara ett av många. Lagstadgad hastighet hålls inte, det genas i kurvor och korsningar, omkörningar sker på 40-sträckor, och så vidare.

Skärpt trafikövervakning är ett sätt att stävja flagranta överträdelser. Men i grunden handlar det om inställning och attityd. Tänk om en majoritet i Oxelösund bestämde sig för att köra ekologiskt (så kallad eco driving) och bli en föregångskommun på trafik- och miljöområdet! Tänk om vi skulle bestämma oss för att visa stor hänsyn och respekt i trafiken, att ligga UNDER högsta tillåtna hastighet och inte stressa framförvarande förare.

Bo H

Läs mer

Giftfria förskolor på gång

För något år sedan lade Centerpartiet i Oxelösund fram en motion om miljösanering av förskolor och andra kommunala lokaler. Ut med vinyl och in med trä- och linoleumgolv, skrev vi. Se över tapeter, inredning, plastmadrasser, textilier, regnkläder, leksaker osv. Även utemiljön bör ses över. Till exempel bildäck bör ersättas med annat, anförde vi också.

I dagarna har Konkurrensverket meddelat att man utvecklar nya och uppdaterade upphandlingskriterier inom produktområdena möbler, leksaker, textilier samt köks- och serveringsutrustning. Alla intresserade kan lämna synpunkter på kriterierna för Giftfri förskola fram till den 18 mars 2015.

Arbetet pågår med andra ord både lokalt och centralt. Det är glädjande Enligt forskningsrapporter är det barnen som lättast påverkas av hormonstörande ämnen, flamskyddsmedel och andra skadeliga ämnen. Barnen kryper omkring på golv där damm binder miljöfarliga ämnen. Det finns rapporter om att ftalathalterna i damm är flera gånger högre på förskolor än i hemmen.

Centerpartiet ser med stor förväntan fram emot det pågående arbetet med att göra förskolorna och senare andra kommunala lokaler giftfria.

Bo H

 

Läs mer