Inget bifall till motion om giftfria förskolor

Det blev inget bifall i kommunstyrelsen till Centerpartiets motion om giftfri förskola i Oxelösund. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ville bifalla, Utbildningsförvaltningen ville också bifalla, liksom kommunstyrelseförvaltningen. Men i arbetsutskottet satte ledamöterna Renfors, Johansson, Bergström och Pettersson käppar i hjulet. (De är endast namngivna med efternamn i handlingarna). Medan Bergentoft (även han saknar förnamn i tjänsteskrivelsen) yrkade på att man skulle besluta enligt framskrivet förslag.

Nu blev beslutet i KS att motionen skulle anses besvarad, det vill säga en mycket svagare skrivning än att föreslå bifall. Dessutom är ett sådant beslut till intet förpliktande.

Det hade varit mer rakryggat och kraftfullt att säga ja fullt ut till motionen, eftersom den ligger helt i fas med statsmakternas, länsstyrelsens och andra intressenters strävan efter en bättre miljö i förskolor, skolor och övriga kommunala lokaler.

Framför allt visar den ljumma inställningen att Oxelösunds kommun inte bryr sig om de egna målen om ”trygg och säker uppväxt” . ”Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna”, heter det i styrdokumenten. Beskedet till invånarna nu är: Bry er inte om detta, det är bara vackra ord på ett papper.

Återstår att se hur kommunfullmäktige ställer sig.

Bo H

 

Läs mer

Demokratidag i Oxelösund

Centerpartiet i Oxelösund föreslår att en DEMOKRATIDAG arrangeras i kommunens regi och har skrivit till kommunen i detta ärende. Syfte: att uppmärksamma folkstyrets avgörande betydelse i samhället och vad enskilda och grupper kan och bör göra för att påverka samhällsutvecklingen lokalt, nationellt och globalt.

Primär målgrupp är skolungdomar, särskilt i högstadiet, men även andra intresserade är välkomna.

Dagen kan till exempel arrangeras som en minimässa där de politiska partierna ställer upp likadana bord och eventuella roll ups samt broschyrer och annat material. Två eller tre personer från varje parti bemannar borden och svarar på frågor, informerar. Kommunens förvaltningar och myndigheter bör också bidra eller delta för att informera om de skilda roller som tjänstemän respektive folkvalda har i en kommun. Partiföreträdarna tillåts ha tröjor, jackor, m.m. med partisymboler/färger. Tänkbar lokal är Kordinaten. För att nå målgruppen är det viktigt att rätt veckodag och tidpunkt väljs.

Centerpartiet i Oxelösund är övertygade om att en demokratidag – om den arrangeras väl och blir lyckad – kunde bli ett återkommande inslag bland Oxelösunds olika evenemang. En sådan dag skulle bidra till att synliggöra det politiska systemet, hur lokalt demokratiskt styre och förvaltning fungerar, samt bidra till att uppmuntra ett ökat medborgerligt engagemang.

Idén kommer från Siri Wink, 22, styrelseledamot i Oxelösundskretsen. Centerkretsen i Oxelösund ställde sig bakom förslaget på möte den 4 maj.

Bo H

Läs mer