Fullmäktige gick emot tre nämnder

Det blev inget bifall i kommunstyrelsen till Centerpartiets motion om giftfri förskola i Oxelösund. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ville bifalla, berättade jag härom sisten.

Nu har motionen varit uppe i fullmäktige, där den ”ansågs besvarad”.

Tre förvaltningar/nämnder hade föreslagit att motionen skulle bifallas, nämligen miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skrev i sin tjänsteskrivelse att kommunen ”vare sig i rollen som fastighetsägare eller som ansvarig för kommunens utbildningsverksamhet, uppfyller lagens krav på egenkontroll och utbyte av sådana kemiska produkter/varor som kan befaras vara skadliga”.

I klartext: Oxelösunds kommun bryter mot lagen. Nu hade man chansen att rätta till detta genom att bifalla Centerpartiets motion och snabbt inleda den sanering av kommunens lokaler som vi föreslår, med början i förskolorna. I stället står Patrik Renfors, V, i talarstolen och påstår att undertecknad ”slår in öppna dörrar”.

Bonus i sammanhanget hade vid ett bifall till motionen dessutom blivit att ett litet parti med endast ett mandat i fullmäktige (samt detta partis väljare och medlemmar lokalt) hade fått bevittna att det går att påverka även i opposition. Men icke sa Nicke.

Bo Höglander, gruppledare, Centerpartiet i Oxelösund

Läs mer