Kör lastbilarna på etanol!

Intressant inlägg på SN:s ”Inlägg utifrån” av Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på etanolföretaget SEKAB (Så kan lastbilschaufförer lätta på samvetet, SN 2015-07-30).

Om lastbilarna i Södermanland körde på etanolbränslet ED95 i stället för diesel skulle utsläppen kunna minska med hela 74 000 ton, slår hon fast och fortsätter: ”När miljöbilspremien infördes gav det stor effekt – efter två år hade antalet miljöbilar på de svenska vägarna ökat med omkring 160.000. När det gäller lastbilstrafiken saknas fortfarande initiativ för att stärka drivkrafterna för en ökad användning av biodrivmedel. Men i en enkät som SEKAB har låtit göra uppger åtta av tio riksdagsledamöter att de är för att införa även en miljölastbilspremie.”

Högintressant!

Jag håller med Lena om att klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Som hon mycket riktigt påpekar har vi hittills lyckats påbörja en minskning av utsläppen från personbilar. Nu är det hög tid att även ta ansvar för den tunga trafiken. Lenas slutfråga är berättigad: ”Kommer Södermanlands riksdagsledamöter arbeta för att få en miljölastbilspremie på plats så att vi kan ta ett stort steg mot ett fossiloberoende?”

Bo H
gruppeldare C Oxelösund

Läs mer

Sörmland borta som län om några år?

Den 2 juli 2015 tillsatte regeringen en kommitté som ska utreda en ny indelning av län och landsting i Sverige (Ny indelning av län och landsting, ID-nummer: Dir. 2015:77). Kanske är det dags? Hedersmannen Axel Oxenstiernas indelning har visat sig hållbar, men några landsting har slagits ihop till regioner och kommunreformer har genomförts under årens lopp.

Hur påverkar då kommunreformen oss?

Malin Ackerman i Lycksele skrev nyligen om detta i Folkbladet. Eftersom hälften av Sveriges kommuner minskar i befolkningsunderlag är det väntat att regionfrågan kommer upp, konstaterar hon. ”Nu gäller det att bevaka och påverka utvecklingen”, skriver Malin Ackermann (Folkbladet 28/7 2015. Länk: http://www.folkbladet.nu/1495285/hur-paverkar-kommunreformen-oss?mobil )

Malin tar sedan upp frågeställningar som specifikt berör Västerbotten och dess inland. Men frågan om regionförstoring har bäring på hela landet.

Här i Sörmland dras och slits det åt olika håll. Några vill till Östergötland, andra till Stockholm och ytterligare en del sneglar västerut eller norrut, mot Örebro/Närke eller Västmanaland. Om Sörmland ska kunna hålla ihop som län måste vi visa större enighet i regionfrågan!

Landskapet Södermanland kommer för alltid att finnas i både föreställningsvärld och historia. Detta kan inte raderas ut. Men var kommer Sörmland att hamna i den nya regionindelningen? Det är hög tid att ta diskussionen!

Mycket snart är det för sent. Om några år kan Sörmland som län vara utraderat. Jag vill inte tro att så blir fallet, men det ligger i farans riktning.

Den 29 februari 2016 ska kommittén lämna en delredovisning. Den ska innefatta en lägesbeskrivning av dialogen med berörda parter, förslag på fortsatt process och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget. En motsvarande delredovisning ska sedan lämnas den 31 januari 2017.

Indelningsändringar kan komma att träda i kraft redan den 1 januari 2019. I så fall måste kommittén lämna ett delbetänkande senast den 30 juni 2016, om mindre än ett år, alltså!

Slutredovisningen av uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

Bo H

 

Läs mer