Kinas statsstöd kan slå ut SSAB

Svensk stålindustri kan inte fungera när diktaturen Kina ger statligt stöd till sin stålindustri. Det förklarade Mathias Ternell, handelspolitisk chef vid Jernkontoret, i Dagens Industri den 19 november.

Samtidigt som det råder kris i europeisk stålindustri till följd av att Kina exporterar alltmer stål till Europa, planerar EU att klassa den kommunistiska draken som ”marknadsekonomi”. Man tar sig för pannan!

Bakgrunden är Kinas anslutning år 2001 till WTO (World Trade Organization), ett beslut som är tveksamt i sig. Landet har inte definierats som en marknadsekonomi, trots anslutningen. Men nu menar krafter inom EU att formuleringarna i Kinas anslutningsfördrag per automatik klassar landet som en marknadsekonomi från utgången av 2016.

Stålindustrin rasar – och undra på det! Till följd av en kraftig kapacitetsutbyggnad som många gånger subventionerats av den kinesiska staten är landets överkapacitet mer än 300 miljoner ton stål per år. Exporten från Kina till Europa ökade med 80 procent 2014 och hittills i år är ökningen ytterligare 40 procent, enligt Jernkontoret.

Trots en vikande inhemsk marknad i Kina kan kineserna fortsätta producera och exportera, eftersom statliga subventioner gör det möjligt att pressa priserna.

Det absurda kan alltså komma att inträffa att en kommunistisk diktatur med hjälp av statssubventioner bidrar till att sänka SSAB i Oxelösund. Detta får inte ske! Alla med inflytande måste larma i varningsklockorna.

De socialdemokratiska folkvalda i Oxelösund kan gärna påminna parikamraterna i regeringen om hur det ligger till. De borde vara väl medvetna om det, men att klargöra vikten av frågan kan knappast vara fel.

Mathias Ternell säger att svensk stålindustri är för fri handel, men att den kan inte fungera om det finns statligt stöd. Inom EU råder frihandel och statligt stöd är förbjudet. Mot den kinesiska kolossen tycks dock både EU och USA stå handfallna. Det är dags att sätta ner foten.

Är det rimligt att Europa köper smutsigt stål från nackskottens Kina?  Bör vi över huvud taget bedriva handel med landet innan det blivit en verklig marknadsekonomi med demokrati, rättsväsende värt namnet, full yttrandefrihet och andra mänskliga rättigheter?

Läs mer