Oxelösundsstål till Ostlänken

Satsningen på  snabbjärnvägen Ostlänken genom Östergötland och Sörmland mot Stockholm via Järna kan bli en bra affär för SSAB i Oxelösund.

SN rapporterade (2016-01-05) att SSAB spela en betydande roll när det gäller brokonstruktioner, dumpers, krossanläggningar och lastflak, områden där specialstål behövs.

Därför är det glädjande att Projektet Ostlänken följer tidsschemat, vilket framkom på Kompetensforum i Nyköping i slutet av 2015.

Satsningar på infrastruktur är något som ett samhälle alltid kommer att behöva göra. Utvecklingen i riktning mot nya och förhoppningsvis mer hållbara lösningar gör investeringar nödvändiga över tid.

Artikeln om SSAB och Ostlänken är ett exempel på vilka kringeffekter som projektet kan få, förutom de rent transportmässiga. Framtiden är redan här!

Läs mer

Oxelösund, Sverige, Världen 2016

Hur det blir i Sverige beror på hur det ser ut i världen, sa professor Hans Rosling i sitt vinterprogram i Sveriges Radio P1 i mellandagarna. Flyktingströmmarna visar detta närmast övertydligt. Professor Rosling är fenomenal på att visa på allt som blivit bättre i världen under senare decennier – och det är mycket! Barnadödligheten sjunker, fattigdomen minskar, folk blir friskare och maten räcker till fler.

Fram till dess att IS satte igång sina härjningar efter att den arabiska våren snabbt förvandlats till höst och Syrienkonflikten eskalerat, minskade också antalet krig och konflikter i världen. Tyvärr har den positiva trenden nu vänt. Att få stopp på krig och konflikter toppar listan över de utmaningar som vi trots en rad positiva och glädjande trender har att tackla. I Mellanöstern fortsätter Islamiska staten, IS, sin ofattbara terror, styrkt av ett sargat Syrien. Små ljuspunkter i detta kompakta mörker syns. En är att al-Assads regim förklarat sig villig att förhandla om fred, en annan är överenskommelsen i FN:s säkerhetsråd kring jul om att verka för vapenvila i hela Syrien. Men vad ska hända med diktatorn al-Assad? Om detta sägs ingenting i uppgörelsen. Ryssland och USA har vitt skilda uppfattningar. Putins stöd till al-Assad, bland annat genom urskillningslösa flygbombningar, förvärrar konflikten.

Till detta ska läggas det krig som Saudiarabien och Iran för mot varandra genom ombud, ”proxy-krig” som Ekots Cecilia Udén uttryckte det i ett radioinslag. Det sker i flera länder, inte minst i Syrien. Saudiarabien, öppnade 2016 med att avrätta 47 personer, däribland en shiitisk ledare. Iran är ett i huvudsak shiitiskt land som nu lovar att arabdiktaturen ska få betala dyrt för avrättningarna. Teheran bryter också de diplomatiska förbindelserna och spänningen ökar i regionen i ett ytterst känsligt läge. Jan Eliasson, vice generalsekreterare i FN, pekade i Ekots lördagsintervju under årets andra dag på svårigheten i att säkra en vapenvila i Syrien, samtidigt som islamiska staten bekämpas militärt. Han var ändå optimist och trodde att de samarbetande nationerna skulle kunna lägga fram ett förslag som får al-Assad att avgå så att fredsarbetet kan påbörjas. Låt oss hoppas att han får rätt. Krisen mellan Iran och Saudiarabien ökar knappast chanserna. Så länge konflikter pågår i arab- och muslimvärlden måste vi också räkna med att flyktingströmmarna mot Europa fortsätter.

Därmed är vi tillbaka i Sverige och Oxelösund. Kustkommunen kan sträcka på sig. Stålstaden har tagit emot många flyktingar och asylsökande i relation till invånarantal!

I Sverige blev 2015 det kanske mest händelserika i efterkrigshistorien, inte minst på grund av flyktigströmmen, men även politisket med decemberöverenskommelsens fall och SD:s framgångar. Att då kunna förutse utvecklingen under 2016 är en omöjlig uppgift.  En förhoppning är att polariseringen i migrations- och flyktingpolitiken får ge vika för dialog och hållbara lösningar. Asylrätten ska givetvis försvaras och hindren in på arbetsmarknaden rivas, bland anat genom fler enkla jobb och slopade turordningsregler. Regeringens beslut om införande av ID-kontroller från och med 4 januari är helt fel väg att gå. Förutom att det drabbar flyktingar hamnar även runt 20 000 pendlare i svårigheter och en spirande Öresundsregion saboteras. Åtgärden visar på ett skrämmande Stockholmsperspektiv. Vi i mindre kommuner måste alltså fortsätta att kämpa för en politik där alla landsändars intressen tillgodoses rättvist.

Oxelösund är en del av Sverige, som är en del av världen. Ingen av oss kan sticka huvudet i sanden och tro att problem, utmaningar och konflikter försvinner. Vi är delaktiga och måste ta ställning – för frihet, humanitet, rättsstat, demokrati, valfrihet, rättvisa och trygghet.

Läs mer