Oxelösundsstål till Ostlänken

Satsningen på  snabbjärnvägen Ostlänken genom Östergötland och Sörmland mot Stockholm via Järna kan bli en bra affär för SSAB i Oxelösund.

SN rapporterade (2016-01-05) att SSAB spela en betydande roll när det gäller brokonstruktioner, dumpers, krossanläggningar och lastflak, områden där specialstål behövs.

Därför är det glädjande att Projektet Ostlänken följer tidsschemat, vilket framkom på Kompetensforum i Nyköping i slutet av 2015.

Satsningar på infrastruktur är något som ett samhälle alltid kommer att behöva göra. Utvecklingen i riktning mot nya och förhoppningsvis mer hållbara lösningar gör investeringar nödvändiga över tid.

Artikeln om SSAB och Ostlänken är ett exempel på vilka kringeffekter som projektet kan få, förutom de rent transportmässiga. Framtiden är redan här!