Minskade ROT-avdrag slog hårt

Sänkningen av avdragen för Rot- och Ruttjänster har slagit ut tusentals företag från marknaden. Jämfört med förra året minskade antalet företag som arbetar med Rot-uppdrag med 17 procent. Motsvarande siffra för Rut-företagen är 14 procent. Det visar siffror från Skatteverket, presenterade av Svenskt Näringsliv (2016-03-08).

Det är tråkigt att konstatera. Det allra bästa är givetvis att det råder ett så positivt företagsklimat att den sortens skattevdrag som Rot och Rut inte behövs. Men med tanke på rådande läge verkar sådana åtgärder nödvändiga för att få fart på företagandet. Inte minst mot bakgrund av den kraftigt ökande migrationen.

Och i Oxelösunds kommun skulle införandet av LOV sannolikt bidra till ett ökat företagande.

Läs mer