Lokal polis kommer – var så säker!

Rubriken är dubbeltydig. Om man i dag ringer polisen så är det inte i en lokal växel man hamnar. Efter den senaste polisorganisationen har polisen ännu större områden att bevaka än tidigare. Det är inte alls säkert att den polis som kommer (om den kommer) är lokal.

Däremot är jag rätt så övertygad om att Sverige kommer att nödgas inrätta någon form av lokal polis framöver. Även om Sverige relativt sett och jämfört med många andra länder är tryggt och säkert så har frågor om trygghet, våld, gängkriminalitet och organiserad brottslighet blivit en del av den politiska debatten.

Bakgrunden är välkänd. Organiserad brottslighet, gängkriminalitet, skjutningar och attacker på blåsljuspersonal. I februari 2017 redovisade SvD (2017-02-25) siffror som visar att Sverige nu ligger högst i Norden vad gäller dödsskjutningar med totalt 31 ihjälskjutna år 2015. Av dessa var 28 offer inom den kriminella miljön. Rapporter om att personal i räddningstjänst, ambulans och polis angrips när de utför sitt viktiga jobb, har skakat om. Centerledaren Annie Lööf har varit tydlig med att rättssamhället inte kan acceptera ett sådant beteende.

Alliansen har presenterat fyra gemensamma trygghetsförslag: 2000 fler poliser, fler civilanställda, skärpta straff för våld mot blåljuspersonal och en ny brottsrubricering i lagen: våld mot alarmeringspersonal. Detta är viktiga steg i rätt riktning.

Men för att stat och kommun ska kunna arbeta ännu bättre, både förebyggande och repressivt, behövs ökad lokal polisiär närvaro. Om det är någonstans som decentraliseringens principer behövs så är det här. En lokal polis kan vara mer synlig och ingripa i tid och på så sätt även delta i ett viktigt förebyggande arbete, inte minst gentemot unga.

Domstolsväsende, polis och kriminalvård – sammanfattningsvis rättssamhället – är en offentlig grunduppgift. Men i dag privatiseras rena polisuppgifter när kommuner tvingas hyra in väktare från privata vaktbolag för att hålla ordning i exempelvis köpcentra.

Mot denna bakgrund har jag motionerat till Centerpartiets riksstämma 2017 om att partiet ska agera för att få till stånd en ny polisorganisation och – om så behövs – nödvändiga förändringar i gällande lagstiftning så att kommunerna ges laglig möjlighet att inrätta egen lokal polis.

 

Läs mer