Trafikverket kör i diket

Oxelösunds kommun vill byta ut informationsskylten utmed motorvägen. Bygglov är sökt och beviljat, men Trafikverket avråder. En skylt med växlande bilder kan distrahera trafikanterna. Det må så vara, men det gäller mycket annat också som finns utmed vägarna.

Kanske ska en sänkt hastighet diskuteras, med tanke på att motorvägsträckan Nyköping-Oxelösund saknar viltstängsel, är livligt trafikerad vid skiftbyten på SSAB samt har flera av- och påfarter.

Trafikverkets inställning är snäv och tar inte ställning utifrån helheten och kommunens behov. Det är trist, men i skyltfrågan kör Trafikverket rejält i diket!

 

Läs mer