Ge polisen redskap för att skapa trygghet i Sverige!

Politiken är till för att skapa olika möjligheter och handlingskraft. I det här fallet gäller det polisen. Vi har en värld i dag som inte känns som gårdagens trygghet. Därför brådskar det på att ge förutsättningar för polisen och rättsväsendet i stort att ge utrymme för den handlingskraft som behövs. Nu!

/http://www.expressen.se/gt/sa-vill-kinberg-batra-stoppa-gangsterslakten/

 

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft

Hör gärna av Dig till mig//  070-567 66 55 Dag.Bergentoft@oxelosund.se

Läs mer

Fatta beslut om en investering!

M efterlyser investeringsbeslut för Läget

Efter att Micke Santo sa upp kontraktet för restaurang Läget i Oxelösund i fjol, har kommunen letat febrilt efter en ny krögare som kan tänka sig att ta över verksamheten. Precis som tidigare så söker man efter någon som, förutom att driva restaurangen även kan vara med och bidra till att lyfta gästhamnsområdet som helhet.

Innan Santo tog över Läget var oppositionsrådet Dag Bergentoft (M) skarpt kritisk mot att det saknades ett beslut från majoritetens sida, kring vilka investeringar som behövdes göras för en fungerande året runt-verksamhet.

Något som han nu efterlyser igen.

– För att ge de bästa förutsättningarna på lång sikt, om man nu vill någonting med det här, så behöver man fatta ett skarpt investeringsbeslut. Men något sådant finns i inte i dagsläget.

Utöver de 500 000 kronor, som det kostade kommunen att lösa ut den tidigare hyresgästen Come y calla, så betalades över 200 000 kronor för restaurering av Läget som var i dåligt skick.

Kommunens förhoppning är ha en ny krögare på plats så snart som möjligt, så att restaurangen kan hålla öppet till sommaren. Hans Rainer, näringslivsansvarig i Oxelösunds kommun, sa till SN i januari att ”det gäller att få fart på det här så fort som möjligt om en ny krögare ska ha möjlighet att rekrytera personal och rigga sin verksamhet”.

Enligt den information som Dag Bergentoft fick för några veckor sedan, så fanns det då nio intressenter.

– Men man måste ta någon form av investeringsbeslut. Det ger även signaler till de som ska driva det, att de ska inte ska behöva vara duktiga på att reparera fastigheten också.

SN har sökt kommunalrådet Catharina Fredriksson (S) för en kommentar.

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft

Gruppledare för Moderaterna/ Oppositionsråd

0155-38 500, 070-567 66 55

Läs mer

Ingen Svelandsregion! Nya tag krävs!

 I stället för storregionen behöver vi i Sörmland fortsätta på att bli bättre på pragmatisk regional samverkan, skriver Erik Bengtzboe (M) med flera.

Läs mer

Kompetensberedning i Sörmland!

Grundläggande för mig är att alla ska få en skolutbildning som leder till arbete och egen försörjning.  Därför ser jag det som viktigt att inte gruppindela och ser det som positivt att vi har olika förmågor.

prao

Jag är ledamot i Regionförbundet Sörmlands kompetensberedning sedan 2011. Vi jobbar oförtrutet över partigränser och i hela länet för att tillse att kompetens finns. Därför är det viktigt att påbörja arbetet tidigt i skolan.

Här kommer lite information vad vi bl.a. gör i kompetensberedningen. Se gärna länken till videoklippet om Du har tid.

”Så här blir studie- och yrkesval naturlig del i undervisningen
Det är hela skolans ansvar att hjälpa eleverna att välja sin framtida yrkesbana. Redan i tidiga åldrar ska kunskapen om arbetsmarknaden vävas in i undervisningen. Men hur då?

Den 9 januari presenterar ett 100-tal sörmländska lärare sina idéer för att integrera studie- och yrkesvägledning i den dagliga verksamheten. De har gått en halvårslång processutbildning på temat ”Skola och arbetsliv” som är en gemensam satsning som Skolverket och Arbetsförmedlingen genomför runt om i landet.

Utbildningen ska ge personalen verktyg som underlättar för eleverna att förstå hur arbetsmarknaden fungerar och göra väl underbyggda studieval.

I Sörmland har Mälardalens högskola och Regionförbundet Sörmland, på uppdrag av sin politiska beredning för kompetensfrågor, gett utbildningen en regional prägel.

– Det här är en viktig utbildning, studie- och yrkesvägledning har varit en hjärtefråga för kompetensberedningen sedan start, säger Catharina Fredriksson (S), ordförande för regionstyrelsens beredning för kompetensfrågor tillika kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund.

– Arbetsgivare i Sörmland söker efter gymnasieutbildade tjejer och killar att anställa, särskilt med yrkesutbildningsbakgrund. För att göra studieval som leder till jobb behövs mer arbetsmarknadskunskap hos unga, fortsätter Catharina Fredriksson.

Alla goda idéer som kommit fram under utbildningen har processledarna på Mälardalens högskola sammanställt i en broschyr. Den kommer att finnas tillgänglig på plats. Dessutom lanserar Regionförbundet Sörmland en inspirationsfilm om studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar, med experter från Mälardalens högskola och lärare från Eskilstuna kommun som också varit handledare i projektet. ”

Filmen finns tillgänglig på Regionförbundet Sörmlands hemsida
http://region.sormland.se/press-och-information/filmer/jobbcirkus-studie-och-yrkesvaegledning/

3650-jobb

 

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft 070-567 66 55

image

Läs mer

Föräldrarutbildning av stort värde i Oxelösund!

Moderaterna i Oxelösund har lämnat ett förslag om ABC utbildning (alla barn i centrum), en föräldrarutbildning för alla.
Majoriteten ville avslå motionen då vi hänvisade just till en specifik utbildning. Det vi pekar på är att det finns forskning bakom utbildningen vilket vi anser värdefullt. Motionen blev återremitterad för vidare utredning.

 

Artikeln påvisar intresset.

Artikel från SvD!

Minskat stöd till föräldrakurser
Trycket på föräldrastödgrupper är högt. Tusentals anmälningar har strömmat in till Stockholms stödgrupper för familjer och forskningen visar att de ger resultat. Men trots långa köer drar Stockholms stad nu in på det ekonomiska stödet.
– Jag tror att min generation mammor lever med mycket dåligt samvete. Det är en hel del konflikter med mina döttrar och jag sökte för att jag vill bli en så bra mamma jag bara kan bli.
Det säger Mona Mantag som precis har avslutat föräldrakursen ABC i Kista kyrka. Kommunens stödgrupper ger föräldrar vägledning och hjälp i att lösa konflikter hemma samt stöttar i föräldrarollen. ABC riktar sig till alla föräldrar med barn i åldrarna tre till tolv år.
För familjer som upplever att de har svårare situationer hemma, med mycket bråk och konflikter, finns Komet-grupperna – en för familjer med barn i åldrarna tre till elva år och en för familjer med tonåringar i åldrarna 12 till 18 år.
– Man är stressad som modern förälder, det är mycket som ska gå ihop. Då uppstår mycket bråk och konflikter i vardagen, säger Sean Barrett som precis avslutat Komets föräldrakurs i Bromma för en vecka sedan.
Trycket på stödgrupperna för föräldrar är högt. Över 13 000 anmälningar har flödat in till ABC:s och Komets föräldragrupper sedan verksamheterna kom i gång 2012, så pass att de flesta måste använda sig av ett kösystem för alla intresserade föräldrar.
– För två år sedan var köerna så långa runt om i stadsdelarna att vi bestämde oss för att dra ihop en stor allmän föreläsning med familjepsykologen Martin Forster. Det kom 800 personer under en vardagkväll, säger Göran Hägglund, biträdande enhetschef på Framtid Stockholm – den enhet inom Stockholms stad som ansvarar för ABC och Komet.
ABC och Komet finns i alla Stockholms 14 stadsdelar samt runt om i landet. Materialet i kurserna baseras på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska institutet samt Stockholms stad. Man jobbar efter något som kallas för 5.1-metoden, något som i praktiken innebär att ge fem gånger så mycket uppmärksamhet och kärlek till sina barn för att kunna ställa krav.
– Min grupp träffades en gång i veckan i tre timmar. Vi fick verktyg för att hantera olika situationer och diskuterade strategier inför kommande vecka, säger Mona Mantag.
Gruppsamtalen ger insikt om att de flesta familjer tampas med liknande problem. Både Sean Barrett och Mona Mantag anser att vetskapen om att man inte är annorlunda, att man känner igen sig i andras familjeproblem, ger mycket.
– Nästan alla upplevde att det var förlösande att få prata av sig med andra som förstod, säger Sean Barrett.
Stödgrupperna är gratis, i Stockholm är det är stadsdelarna själva som bekostar notan. En subvention gavs från början som en stimulans till stadsdelarna att satsa på föräldrastöd. Stockholms stad har hittills bidragit med 1 300 kronor per förälder som deltagit, men det kommunala stödet dras nu in till 2017.
– Subventionerna var bara tänkta som ett sätt att få fart på föräldrastödet. Jag tror inte det här kommer innebär att man satsar mindre, säger Göran Hägglund från Stockholm stad.
Ett barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och den fysiska hälsan under hela livet. En doktorsavhandling från 2015 visar på att beteendeproblem hos barn minskar när föräldrarna har deltagit i ett föräldrastödsprogram. Slutsatsen är att föräldrastöd är en lönsam satsning som betalar sig själv efter ett år.
– Ungefär halvvägs in på programmet börjar det ge resultat, säger Sean Barrett och fortsätter, det är mycket lugnare hemma nu. Konflikterna består, men de är mer kortvariga och går över snabbare.
– Ett nej blir ett nej utan en massa bråk, säger Mona Mantag. Jag kan se redan nu att kursen gett resultat. Jag tycker alla föräldrar borde bli erbjudna detta, på samma sätt som man blir erbjuden en bebiskurs av BVC.
Katarina Stintzing
Minskat stöd till föräldrakurser
Hälsningar
Dag Bergentoft Din lokala politiker

 

image

Läs mer

Minigolfbana – 1,6 miljoner!

I SN idag:

http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.4605331-oxelosunds-kommun-bygger-ny-minigolfbana-men-oppsitionen-saknar-helhetsgrepp-for-jogersobadet

Kommunstyrelsen har nyligen beslutat att Jogersö ska få en ny minigolfbana. 18 banor – som blir godkända för att hålla tävlingar med SM-status på. Till sommaren ska det återigen gå att putta spikrakt är det tänkt.

Det var dock inte en enig kommunstyrelse som fattade beslutet. Klas Lundgren (L), Stefan Johansson (M) och Dag Bergentoft (M) reserverade sig mot beslutet. Det sistnämnda menar att kommunen i stället ska ta ett helhetsgrepp om Jogersöbadet.

– Först behövs det en översiktlig behovsanalys kring Jogersö friluftsområde. En kostnadsuppskattning samt en investeringsplan och en prioriteringslista. Och jag är inte säker på att en minigolfbana skulle hamna överst på den listan, säger Bergentoft som är andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Vi träffas vid den nuvarande minigolfbanan på Jogersö. Banorna är täckta med någon centimeter snö och det är verkligen inget väder för bangolf. Fyra av de 18 banorna har redan forslats bort, men de flesta av de andra går att spela på – om man inte har tävlingsambitioner.
– Jag kan inte bedöma om 1,6 miljoner kronor är rimligt för en minigolfbana. Däremot kan jag undra varför exempelvis campingen inte investerar själv i en bana. Antagligen för att en sådan investering riskerar att inte bära sig, fortsätter Bergentoft.

Men går inte det här att jämföra med andra sportanläggningar? Och skulle inte det här vara något som kunde gynna pensionärsidrotten?

– Vi ger bidrag till föreningsidrotten men då prioriteras idrott för ungdomar. Det här kanske skulle kunna vara för pensionärerna, men då kan man också fråga sig om det inte skulle kombineras med en boulebana.

Bergentoft lånar nyckeln till de gamla omklädningsrummen nere vid stranden. Ett av dem har blivit en lagerlokal, det andra innehåller ett strandcafé. De som vill byta om i ett avskilt rum har toaletterna att tillgå. Det är snarare här som han vill att man ska se över om det ska göras åtgärder.

– Grundläggande faciliteter som fräscha toalettutrymmen, möjlighet till ombyte och rustning och utveckling av bryggor är sådant som kan behöva inventeras. Bottensediment vid ett strandavsnitt är ett problem och måste åtgärdas igen. Den duk som är utlagd är åter synlig då sand försvunnit med vågorna.

Men  som Din lokala politiker vill jag gärna ha dina synpunkter och förslag.

Hälsningar Dag Bergentoft

image

Läs mer

Untitled

img_2883

http://www.allabarnicentrum.se/forskning/

http://www.allabarnicentrum.se/forskning/

Under gårdagens kommunfullmäktige debatterades Moderaternas motion om föräldrarutbildning. Svaret från majoriteten var ganska bra besvarad.
Moderaterna hade dock föreslaget just ABC utbildning.
Varför då? Jo, utbildningen har Karolinska institutet forskningsresultat kring. Dessutom vänder sig utbildningen till alla föräldrar.

Alla statsdelsnämnder i Stockholm samt många andra kommuner, te.x. Nyköping och Trosa erbjuder dessa utbildningar med gott resultat.
Moderaterna begärde återremiss för att bl.a. undersöka mer kring den utbildningen men även andra, som sträcker sig till alla föräldrar och med evidens.

Stort tack till ledamöter i kommunfullmäktige  så att Moderaterna fick tillräckligt stöd för en mimoritets återremiss.

Hälsningar från Din lokala politiker!

Dag Bergentoft           Dag.Bergentoft@pxelosund.se 070-5676655

image

 

 

 

 

 

Läs mer