Idag på Järntorget

Närmare tjugo Alliansare på Torget idag. Mest sol, en och annan regndroppe. Fullt med växter, jord och annat trevligt till trädgårdarna till försäljning. Och så missbrukarna på bänkarna, supande, skränande och skrämmande. Polisutryckning, insatser och lugnt ett tag.

Oxelösund har satsat och satsar mycket mera på missbruksvården än nästan alla andra kommuner per invånare men med klent resultat. Här behövs nya tag, andra attityder och framför allt mera samarbete med frivilligorganisationer och andra som lyckats bättre.

Dagens samtalsämnen: skatter, äldreomsorg, skola och företagsetableringar.

Jag har hittills inte mött någon oxelösundare, som vill ha högre kommunalskatt än i Nyköping. Vill du?
Agneta

Läs mer

Här kan det bli mycket bättre att bo

Ett bättre Oxelösund att bo i. Så lyder en rubrik i vårt valprogram.

Så mycket sämre än i dag kan det knappast bli här! Jag läser att Fokus nyhetsmagasin har rankat varje kommun i fem olika kategorier med ett antal variabler. 1 är bäst och 290 sämst.
Oxelösund kommer på plats 285. (280 år 2009).

Hög tid att måla om Oxelösund!

PS. Undersökningen är ambitiös. Den använder officiella och trovärdiga källor. Se www.fokus.se/tema/bast-att-bo. DS
Agneta

Läs mer

10 000 långtidssjukskrivna har fått hjälp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet

Idag presenterade Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen den första uppföljningen av vad som hänt de personer som vid årsskiftet omförsäkrades efter att ha fått maximalt antal dagar i sjukförsäkringen. Uppföljningen visar att två tredjedelar av dem nu hittar vägar tillbaka till arbete tack vare den arbetslivsintroduktion som Arbetsförmedlingen erbjuder.

Av de 15 000 sjukskrivna som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet valde närmare 13 000 personer att delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, ett program som under tre månader syftar till att kartlägga behovet av stöd för att ta sig tillbaka till arbete igen. 1700 personer har gått vidare till arbete och ytterligare 600 personer söker aktivt arbete. 7000 personer behöver fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering innan de kan gå vidare till en anställning. Endast en tredjedel av de omförsäkrade har ansökt om att på nytt få ersättning från sjukförsäkringen.

Detta betyder att närmare 10 000 tidigare långtidssjukskrivna nu fått hjälp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet. Utan omförsäkringsreformen hade alternativet för dessa personer varit fortsatt sjukskrivning eller förtidspension.Om de första månadernas resultat står sig under hela året så kommer minst 30 000 personer få stöd att hitta en väg tillbaka till arbetslivet i år.

Hälsningar Dag

Läs mer

Vad ska kommuner göra?

Äga och driva tung industri? Apotek? Livsmedelsaffärer? Bussbolag? Hotell? Listan skullebli hur lång som helst om Vänstern fick bestämma.

För några veckor sedan krävde Patrik Renfors oss övriga partier på ett svar om vi ville sälja Oxelösunds Hamn.

Moderaternas principiella inställning är tvärtemot Patriks. Den hälftenägda hamnen är kommunens guldhöna. Vi säljer den gärna, men till ett seriöst företag och till ett högt pris.
Vår köpare ska ha kompetens och pengar nog att utveckla hamnen så att den i ännu större utsträckning än i dag kan bidra till tillväxten – inte bara i kommunen utan också i regionen.

Vår lilla kommun har varken kompetens eller pengar för att vara en riktigt bra hamnägare i det långa loppet. Dessutom behövs pengar för hantera de skulder, som byggts upp under den socialistiska eran. Enbart pensionsskulden är närmare 300 miljoner kronor.
Vi välkomnar feta anbud!
Agneta

Läs mer

MUF lyfter ungdomsfrågorna

Det är vitaliserande och jättebra att ha ungdomsförbund! När vi jobbade med valprogrammet på Moderaternas senaste styrelsemöte deltog MUF med bra inspel t.ex. om ungdomsbostäder, HBT-information i högstadiet och attraktivare badplatser. MUF betonade vikten av starkare skrivningar mot såväl våld som mobbning. MUF ansåg att mobbning är ett stort problem på Breviksskolan.
Tyvärr stärker Folkhälsoinstitutets undersökning deras uppfattning. Av Sveriges 1182 skolor med högstadium ligger Brevikskolan på 26 plats i mobbningsligan.Fullkomligt oacceptabelt! Här har Utbildningsnämnden, skolans ledning och personal och föräldrara något att sätta tänderna i.
De gamla handlingsplanerna är tydligen bara papperstigrar.

Vi ”gammelmoderater” är stolta över MUF. Majoritetspartiet och vänstern borde fixa sin tillväxt. De behöver också inspiration från ungdomsförbund för att hänga med i utvecklingen, eller?
Agneta

Läs mer

En framtid med flera jobb eller mera bidrag

Idag går Göte Eriksson, ordförande i Socialdemokraterna i Oxelösund, och hans kollega i Nyköping till angrepp mot ”höger”politiken som de menar inte ger nya jobb.
Att den värsta finanskrisen och lågkonjunkturen på mannaminne drabbat hela världen under den här mandatperioden är inget de lagt märke till eller förstått att dra slutsatser av.
Deras recept för framtiden är höjda skatter och höjda bidrag. Dvs.färre jobb och mera bidrag, mindre välfärd och större utanförskap.

Socialdemokraternas politik håller inte i dagens samhälle och den blir alltmer otidsenlig i samarbetet med (V).

Den som vill studera hur (S) politik fungerar kommunalt kan ta Oxelösund som exempel. Här har (S) ensamma och ibland med (V)-stöd styrt i 60 år.
Under 46 av dessa år har de haft en (S)-regering att luta sig emot.
Likväl har kommunen bland de högsta ohälsotalen, blandde högsta kostnaderna för missbruksvård per capita, låg utbildningsnivå, ett nyföretagande på bottennivå, minskande befolkning, för hög kostnadskostym, mm, mm. Många oxelösundare tycker sig inte få valuta för skattepengarna, trots att uttaget ligger över medianen för riket.

Dags att byta färg på styret i Oxelösund, men ge Alliansen förnyat förtroende i riksdagsvalet.

Läs mer

Drick inte eller med omdöme?

Igår träffade jag en bekant från annan ort som varit på möte på Cupan.
Han var alldeles förskräckt över att ha sett så många berusade människor på Järntorget mitt på blanka dagen.

Trots att jag vet att alkoholkonsumtionen per invånare är hög och att Oxelösund ligger i Sverigetoppen för vårdkostnader av missbrukare blev jag skakad.

Vad kan politiken bidra med?
Det gäller både att få hejd på drickandet på ett tidigt stadium och att erbjuda hjälp till dem som tappat kontrollen.
Ändra attityderna, öka medvetenheten om riskerna och se till att det finns hjälpmöjligheter.

Anställda i kommunen har fått utbildning i att upptäcka sina egna dryckesvanor. För mig som inte spottar i glaset var den nyttig. Fler och fler arbetsgivare satsar genom företagshälsan på att ge anställda chansen att se över sitt drickande medan de själva lätt kan välja.

Skolan har enorma möjligheter till attitydpåverkan. Jag funderar ofta över varför den inte lyckas bättre i folkhälsofrågor.
Föräldraansvaret att sätta gränser och att föregå med gott exempel kan inte nog betonas.

I morgon är det Folknykterhetens dag. Jag sänder en varm och tacksam tanke till nykterhetsrörelsen för deras viktiga samhällsinsatser.
Agneta

Läs mer

Tripp, trapp, trull

Trosa plats 4, Gnesta 128 och Oxelösund 269 av 290. Så placerar sig de jämnstora kommunerna i sydöstra Sörmland i Svenskt Näringslivs företagsranking.

Någon mer än jag som tror att färgen på politiska ledningen har betydelse för resultatet?

Hög tid att måla om Oxelösund!
Agneta

Läs mer

Tillväxt behöver bra företagsklimat

De styrande i Oxelösund tror att tillväxt kommer genom att höja skatten och slå vakt om de kommunala monopolen. Alliansen tror tvärtom. Sänk skatten och konkurrensutsätt alla monopol utom myndighetsutövning.

Kommunen har ramlat ner till plats 269 av 290 i Svenskt Näringslivs företagsundersökning.
Det är följden av ett alltför långt socialistiskt styre, där endast järnverk, kommun och hamn haft status och styrets förtroende. Övrigabetraktas som giriga vinstmaskiner.

Moderaterna vill förändra, förnya, och förbättra företagsklimatet.

Vi vill:
göra det lätt att starta och drivaföretag
införa enklare, tydligare och mera uppdelade kommunala upphandlingar konkurrensutsätta de kommunala monopolen
aktivt marknadsföra lokaler och mark.

En ros ger jag gärna till (S) för de månatliga företagarluncherna. Dem kommer vi att fortsätta med.
Agneta

Läs mer