Generös avskedspresent

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tackade kommunalrådet vid mandatperiodens sista Kommunfullmäktigemöte med en storstilad gåva för vilken notan sänds till skattebetalarna.

Man ändrade i pensionsvillkoren som gällt från 2002. Fribeloppet tredubblades för den redan mycket frikostiga pensionen som utbetalas från årsskiftet till 67- årsdagen.

Enbart pensionen kan kosta oxelösundarna sex till sju miljoner. Men Vänstern och Socialdemokraterna tyckte inte det var tillräckligt. De drev igenom att höja kommunalrådspensionärens standard ytterligare några snäpp.

Ändringen kan i värsta fall kosta invånarna någon miljon, som annars skulle ha avräknats från pensionen. Från en månatlig pension på cirka 34 000 kronor i månaden avräknas nu inte ett öre förrän eventuella förvärvsinkomster överstiger dryga 10 000 kronor i månaden.

Avsikten med politikerpensioner och avgångsersättningar är god. Ingen ska behöva avstå från att ägna sig åt politik eller våga fatta tuffa beslut och riskera att stå på bar backe när uppdraget tar slut. Meningen har aldrig varit att politikers pensioner och avgångsersättningar ska vara ett ekonomiskt golv på vilket framtida förvärvsinkomster ska adderas.

Ingångna avtal från 2002 måste naturligtvis respekteras. Det ställde Alliansen upp på. Men vi sa bestämt nej till höjningen av fribeloppen.

Det känns oanständigt att på kommuninnevånarnas bekostnad ändra redan oerhört generösa villkor. Varför ska politiker, som blir av med sina uppdrag ha så mycket större inkomst- och trygghetsgarantier än andra som blir av med sina jobb?

Den sedvanliga rättvise- och jämställdhetsretoriken från socialistpartierna lyste helt med sin frånvaro i detta ärende.

Agneta

Läs mer