Bakom molnen är himlen alltid blå

Nyheterna den senaste veckan har präglats av Socialdemokraternas kris på riksplanet. Somliga har gjort den till personfrågor. Som gammal kvinnosakskvinna blir jag som vanligt upprörd över skillnaderna mellan hur män och kvinnor behandlas i motgång. Feminister av båda könen, finns någon analys?

Min uppfattning är att S inte tillräckligt bra lyckats hänga med i samhällsutvecklingen. Det märks tydligt på kommunnivå i Oxelösund. Här vill S bestämma åt invånarna, undanhålla oss från att göra egna välfärdsval, disponera stor andel av våra löner genom hög kommunalskatt, producera välfärdstjänsterna i offentlig regi. Inte undra på att de gått kräftgång i alla val sedan 1998. Nya namn förmår inte dölja att politiken motsvarar politikernas men inte väljarnas behov.

Samarbetet mellan S och V på riksnivå var föga lyckosamt. Motsvarande samarbete dem emellan i Oxelösund bådar inte gott för en modernisering, som skulle kunna göra Oxelösund mera lockande att bo i.
Agneta

Läs mer

Nytt syre i Fullmäktige!

Det var glädjande att det blivit så många nya ledamöter i Oxelösunds fullmäktige. Det känns viktigt att det kommer in nytt syre och en fortsatt positiv anda där vi kan jobba för en framtida utveckling av Oxelösund. Att vi tillsammans känner en framtidstro.

För att vi ska komma dit så ser jag fram mot en större öppenhet än tidigare. Det är också något som det tillträdande kommunalrådet Olof Zakrisson lovat. Det känns bra.

Det som känns mindre bra är att vi inte hanterar privata aktörer med större respekt. Det handlar denna gång om en privat aktör som önskar starta en förskola.
Jag respekterar olika ideologier men det är inte speciellt smart att göra som Vänstern. Att försöka sätta käppar i hjulet på något som inte går.
Fri etableringsrätt råder – att då gå ut och så högljutt med spott och spä att någon vill ta risken och även kunna livnära sig på verksamheten.

Socialdemokraterna är lite mer lågmälda och har förmodligen insett att ärendet bör hanteras på ett smartare sätt.

Att driva politik ska vi göra på ett bra sätt och in en bra ton. För mig känns det riktigt spännande när vi får ”kör ingång lite mer på riktigt”
Även om nya fullmäktige har startat sin nya mandatperiod så kommer de nya nämnderna in först efter årsskiftet.

Vi Moderater kommer att medverka till att vi driver Oxelösund framåt i en rätt anda. En anda där alla aktörer känner en tilltro till den politiska viljan och att vi vågar satsa – att visa en tydlig plan vilka mått och steg som vi ska ta under denna mandatperiod men även riktningen mot 2018.

Ser verkligen fram mot den nya mandatperioden

dag.bergentoft
Gruppledare för Moderaterna

Läs mer

Kommunfullmäktige ur en annan vinkel

Hej, hej!
För första gången på åtskilliga år deltog jag, som åhörare i gårdagens möte. Skulle jag titta på webben eller ta mig till möteslokalen? Det blev live-föreställningen i Rådsalen. Flera ersättare och ett fåtal åhörare hade letat sig dit för att avnjuta mandatperiodens premiär.

Åldermannen, dagen till ära i kostym och slips, öppnade mötet med ett utmärkt tal med inspiration från Regeringsform och Riksdagsordning. Det ska råda ordning, reda och respekt vid fullmäktigemötena, sa han
bl. a och gratulerade ledamöterna till de finaste uppdrag man kan få. Det kändes högtidligt.

Eftersom det varit val måste nya fullmäktige fastställa den budget, som gamla tog på oktobermötet. Vid oförändrad majoritet är det en formaliafråga och det blev heller inga förändringar i sak, trots timslångt debatterande.

Tydliga skillnader mellan socialistpartiernas och allianspartiernas budget är synen på hur stor del av individens inkomst, som politikerna ska förfoga över och i vilken omfattning du själv eller politikerna ska bestämma vem som ska leverera de skattefinansierade tjänster du har rätt till.

Allianspartierna anser att allt går att förbättra och effektivisera och att det inte finns raka samband mellan kvalitet och kostnad.

Vi menar också att det ur tillväxtsynpunkt är viktigt att ha samma skatt som Nyköping.

Debatten visade som vanligt diket mellan blocken. De röda tycker att högre skatt behövs för välfärden, som absolut inte får produceras med vinstintresse.
Nu är det snart dags att bevisa att välfärden i Oxelösund är bättre än i kommuner med lägre skatt. Det är illa trist om pengarna i stället rullar iväg på misslyckade projekt och ineffektivitet

Den andra långa debatten handlade om inköp av en förskolepaviljong. Alla partier var eniga om behovet men irriterade på brådskan, brist på planering och beslutsunderlag.
Kan man begära att nämnderna ägnar sig lite mer åt riskanalyser?

Agneta

Läs mer

Visst finns det skillnader

Politiker säger ofta att åsiktsskillnaderna är små mellan partierna på det kommunala planet. Så tycker inte jag det är i Oxelösund. Jag kan hålla med om att det kommunala självstyret är naggat i kanten av lagar och direktiv från centrala myndigheter. Uttryck som ” man ska ha samma rätt var man än bor” känner jag mig väldigt kluven till.

Förra veckans kommunstyrelsemöte visade som vanligt på stora skillnader mellan partierna. Ett exempel var att förskolan måste byggas ut i all hast, eftersom barnen glädjande nog blivit många fler. En akut och provisorisk lösning var att skaffa en paviljong med kapacitet för ett fyrtiotal förskoleplatser. Investeringspengarnaär dock slut och därför måste Kommunfullmäktige avgöra finansieringen.

På mötet fick vi veta att en annan aktör var på väg att köpa tomt för att bygga och driva en enskild förskola. I debatten utkristalliserade sig tre förhållningssätt:

Vänstern såg framför sig hur välfärden skulle gröpas ur genom att företagaren kunde göra vinster på skattepengar. De lovade göra allt för att förhindra det.

Socialdemokraterna, som här i kommunen är trogna monopolkramare, men mera pragmatiska, fann många anledningar att snabbt (efter nästan ett års långbänk) komma till skott med det kommunala paviljongbygget. De påtalade långa överflyttningsköer, stora barngrupper, kommunens ansvar och skyldighet att erbjuda platser inom fyra månader, att privata aktörer kan gå i konkurs.Sant men kanske inte hindrande.

Allianspartierna blev glada över att andra än det offentliga ville bidra till att utveckla välfärdstjänsterna. Om vi fått styra kommunen hade vi visat en mer tillitsfull och uppmuntrande attityd till nya initiativ. Parallellt med att axla ansvaret och leva upp till kommunens skyldigheter hade vi undersökt om andra klarat av att leverera hög kvalitet och haft ekonomiska muskler att driva en uthållig verksamhet.

Föräldrarna väljer vilken förskola barnen ska gå i. Skattebetalarna står för fiolerna oavsett om den är kommunal eller ej. Planerar kommunen fel blir det dyrt. Antingen i form av viten för att barn inte får plats i tid eller för tomma platser vid överetablering . Ett gott samarbete mellan kommunen och privata aktörer tjänar alla på.
Agneta

Läs mer

Smart

Smart av SN att låta valbloggarna bli partibloggar. Det är bara att tacka och ta emot.
Som politiker vill man samtala med sina medmänniskor. Men hur man än anstränger sig är blir kontaktytan rätt begränsad. Så varje möjlighet till dialog känns som en skänk från ovan.
Tack SN !

Min förhoppning är att partibloggarna ska få flera människor, än de redan frälsta, att engagera sig och påverka framtiden och öka intresset för att delta i den kommunala politiken.

Lokalpolitiken lever i skuggan av riks- och världspolitiken, något som enligt min mening i allra högsta grad gäller den anonyma landstingspolitiken. Lyckligtvis har SN på sistone storsatsat på att bevaka den. Jag har jättestora förväntningar på att partibloggarna ska göra landstinget synligare och tydligare.

Själv kommer jag att finnas med på vår partiblogg fram till årsskiftet. Då slutar jag som oppositionsråd. Nu dags att justera senaste kommunstyrelseprotokollet!
Agneta

Läs mer