Tillbakablickar och framtidsförhoppningar

Kära läsare! Detta är min sista blogg. Jag tackar ödmjukast för ert intresse och era lärorika kommentarer.

Bara en dag kvar som oppositionsråd! Jag tänker bakåt. Vad har hänt?

Alliansen i Oxelösund har blivit ett begrepp. Vi har drivit en kraftfull oppositionspolitik, dels för att granska makten, dels för att visa att det finns alternativa sätt att tillgodose medborgarnas behov. Detta har underlättats av att vi lyckats få arvoderade gruppledare, oppositionsråd och ett rum i kommunhuset.

Alliansens kommunala frågor har varit valfrihet i välfärden, ordning och reda i ekonomin och samma skatt som i Nyköping.

Tillväxt, jobb, företagande och företagsklimatet har varit andra hjärtefrågor.

Inom välfärden har vi den senaste mandatperioden fokuserat på äldre. Förutom deras rätt till självbestämmande har vi förespråkat olika boendeformer och höjd kvalitet i omsorgen.

Vi kunde ha lagt mera kraft på skolan, där utbildningsresultaten, mobbningen och byråkratikostnaderna lämnar en hel del övrigt att önska.

Likaså borde vi ha jobbat mera med att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. De anställdas motivation är A och O för kvalitén och resultaten.

Med ett långt socialdemokratiskt styre och en liten behändigt geografiskt avgränsad yta kunde Oxelösund vara den bästa av kommuner. Men hur ser det ut? Ekonomin är usel. Kostnaderna är höga. Utbildningsnivån är låg, ohälsotalet är högt, alkoholkonsumtionen är stor. Skatten är näst högst i länet. Nationella kvalitetsjämförelserna visar flera dåliga värden. Invånarna har inte såmycket att säga till om när de blir beroende av välfärdstjänsterna. Politikerna vill bestämma på detaljnivå åt invånarna.

Men Oxelösund har en underbar natur, fin infrastruktur, världsledande företag, djuphamn, ja många, många konkurrensfördelar. Moderaterna har MUF, många medlemmar, ett starkt väljarstöd och ett Allianssamarbete.
dag.bergentoft blir nu oppositionsråd! Han är en fantastisk människa, lyssnande och drivande och han kommer att göra ett hedervärt jobb. Framtiden är ljus!

Jag önskar alla oavsett partifärg stort nöje och framgång med att göra Oxelösund till den allra bästa kommunen att bo och leva i.

Tack alla som gett mig förtroendet att företräda er politiskt!
Tack också alla belackare, som lärt mig så mycket nytt!

Gott Nytt År!
Agneta
PS.Från Nyårsdagen är jag kommunrevisor, medborgarnas ögon och öron och i den rollen politiskt neutral. DS

Läs mer

Ett Gott Slut 2010 – Ett Gott Nytt År!

Jag har haft en mycket spännanden tid med mitt arbete på SSAB och valsverket. Intressant att lära sig vad SSAB:s kvalitetsstål betyder för Oxelösund, Sverige och övriga världen.

Med en ny koncernchef så kommer det också att bli intressant vad det kan betyda för SSAB och direkt för våran kommun.

Ett stort tack till alla som jag träffat genom mitt jobb. Har fått ett mycket bra bemötande, som vill lära ut och dela med sig av sin kunskap.Anställda somkänner sig stolta över sitt arbete.
Senaste enkäten voice 2010 påvisade ettbra resultat och med ett stort antal anställda som svarade. Det har också varit en bra uppföljning där alla anställda fått möjlighet attvara delaktiga.

Slutade mittarbeteprecis till jul. Tack till Er alla på SSABsom gjort min tid mycket intressant och kul. Mycket skoj och skämt. Fick också ett diplom från mitt turlag med glimten i ögat.

Med detta diplom som minne från SSAB,laddar jag nu upp för att ta över efter Agneta Rönn som oppositonsråd, direkt efter nyår. Det ska bli mycket intressant och det känns spännande att få möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i Oxelösund.
Det känns också bra att, efter 10 månader, förstå hur kommunens största arbetsgivarefungerar i stort.

Ett Gott slut2010 – Ett Gott Nytt år önskar jag Er alla.

Hälsningar Dag

Läs mer

Bästa tomte – jag önskar bestämma själv

Om några timmar är det julafton. Ute yr snön och jag gläder mig åt att äldre människor tack vare RUT numera kan få hjälp med snöskottningen. Före RUTs tid fanns ingen firma i Oxelösund, som åtog sig sådana jobb.

Svartskottare, javisst men mina bekanta gillar vita tjänster. Dels för att det är renhårigt att betala skatt men också för att det är tryggt att den som utför ett jobb har försäkring vid eventuella olycksfall.

RUT har möjliggjort många privata tjänsteföretag i landet och börjar t o m här i kuststaden få effekter i form av nya små företag. Äldre kan längre bo kvar i sina hem, yngre kan koncentrera sig på sina förvärvsarbeten och köpa hjälp med sådant de inte hinner och orkar klara själva.

Det är tur att RUT inte är frivillig för kommunerna, för då skulle det lika lite som LOV och utmaningsrätt tillåtas i Oxelösund. Här ogillar S och V-politiker vinster och vill fortsätta bestämma mesta möjliga åt alla. De har gått till val på att behålla monopol inom välfärden. Kanske är det därför de tappat väljare de senaste valen. M som vill ha valfrihet har gått framåt. När fyrtiotalisterna behöver hemtjänst vill de troligen ha mera att säga till om själva.

Kanske får det S och V att lyssna med det andra örat 2014?

God Jul önskar Agneta

Läs mer

Det lönar sig att ta emot tar råd från de erfarna!

Nu har Oxelösunds kommunfullmäktige tagit beslut om vilka partier som ingår i kommunstyrelsens presidium och där oppositionen fick 2.vice ordförande posten.

Nyvalda kommunalrådet Olov Zakrisson talade klart och tydligt om att han jobbat hårt för den organisation som han presenterade genom nomineringarna. Det var av större vikt att få med sig Vänstern än att ha en god samtalston med oppositionen när det gällde fördelningen av platserna i kommunstyrelsen.

Har pratat med Olov tre gånger innan fullmäktige med ett förslag till lösning. Det har varit en bra samtalston men han ville hellre köra med sitt upplägg som han såg som optimalt och kvalitativt.

Olov tog inte till sig av intern kritik som han fått ta del av, tog inte till sig av kritik från media eller opposition. Tog inte till sig av argumentationen i fullmäktige – fick möjligheten att ändra sitt beslut. Han utmanade ödet och voteringen gav utslaget. Olov gjorde snabbt sin första förlust. 2: vice ordförande i kommunstyrelsen nominerades till Moderaterna och undertecknad.

Tycker själv att det är smartare att lyssna till de erfarenheter som finns. OmOlov varit mer lyhörd så hade han vunnit poäng. Det här var en klar förlust för Olov och jag hoppas innerligen att det var en bra läxa inför framtiden.
Lyssna och värdera – ta råd från erfarna – gå sedan till beslut.

Det här förtroendeuppdraget är absolut inte som att vara chef i en linjeorganisation. Dunka ut sitt budskap med ett genomförande.

Själv känner jag mig ödmjuk inför det beslut som tagits – tack till Er alla som gav mig rösten.

Tillträdande oppositionsråd från den 1 januari 2011.
dag.bergentoft

Läs mer

Oppositionen fick en ordförandeplats i Kommunstyrelsen

S+Vs försök att mota bort oppositionen från en vice ordförandepost i Kommunstyrelsen misslyckades.

Kommunfullmäktige valde oppositionsrådetdag.bergentoft till andre vice ordförande och Vänsterpartiets Patrik Renfors fick nöja sig med att bli ledamot.

Det kommer att gynna utvecklingen i Oxelösund när nästan hälften av väljarna nu får större möjligheter att påverka besluten.
Agneta

Läs mer

Oppositionen trängs tillbaka

Sedan 2002 har Moderaternas väljare i Oxelösund ökat från 13 till 29%, varav drygt 5 % sedan 2006.
Hedrande och ansvarsfullt, tycker vi. Allianspartierna tillsammans fick i år närmare 40% av väljarstödet. Räknar man in övriga oppositionspartier vilar S+Vs majoritet på en bräcklig grund, då de rödröda tillsammans bara har 50,4 % av rösterna.

Olov Zachrisson pratade om detta i sitt tänkvärda jungfrutal i Kommunfullmäktige och gav mig stora förhoppningar om att ha förstått vikten av att utveckla dialogen med oppositionens företrädare, så att merparten av oxelösundarna kan känna sig nöjda i sin kommun.

God politisk retorik och praktik går dessvärre sällan hand i hand. Moderaterna ska nu åka ut från alla förste vice ordförandeposter i nämnderna och i stället få andre vice ordförandeposterna utom i Kommunstyrelsen. Där får vi ingen ordförandepost alls!

S+V tycker inte det spelar någon roll, eftersom M erbjuds en ledamotspost i arbetsutskottet.
Jag känner inte till någon annan kommun som inte har oppositionsföreträdare i presidiet.

2006 var Oxelösund en av få kommuner som inte hade oppositionsråd eller ens ett rum för oppositionspartierna. Efter hårda och pinsamma strider lyckades Alliansen driva igenom ett lågt arvoderat råd och ett för alla oppositionspartier gemensamt litet rum. Nästa mandatperiod kommer oppositionen förhoppningsvis få ett någorlunda genomsnittsarvoderat oppositionsråd. Men i alla nämnderna och särskilt i kommunstyrelsen trängs vi tillbaka. Ett resultat av valframgången?

S-Olov och V-Patrik borde ta sig en funderare på om det inte av största betydelse för en fungerande demokrati att minoritetsföreträdare ges möjlighet att vara delaktiga? Jag är säker på att både demokratin och utvecklingen av kommunen tjänar på att de ger oppositionen goda förutsättningar att verka.
Agneta

Läs mer