Friskolorna är här för att stanna

Det är intressant att följa debatten kring friskolor. Något som jag saknar i debatten är fokus på eleven. Det är viktigt att det finns olika val – det är först då vi kan välja.

Den friskolereform som infördes under 1990-talet har varit lyckosam och medfört många positiva effekter. Elevers och föräldrars valfrihet har ökat, vilket var huvudsyftet. Skolans personal har fått fler arbetsgivare att välja bland och möjligheter finns att förverkliga egna pedagogiska idéer och utveckla skolans arbete utanför den offentliga skolans ramar.

När det gäller vinster så är det en given utgångspunkt att ett bolag måste ha tillåtelse att ge utdelning till sina ägare när rörelsen gå med överskott. Att en friskola går med vinst står inte i motsats till hög kvalitet, tvärt om.

I grundskolan går ca 900 000 elever varav ca 96 000 i friskola. I gymnasiet går ca 395 000 elever varav 85 000 i friskola. Det är bra möjlighet att dessa elever fått göra sitt eget val. Alla dessa elever kan inte ha fel – de är nöjda med sitt val.

Det uttalande som kommer från Nyköpings skolchef är märklig om att sänka skolpengen så att friskolor inte har möjlighet att fungera utan går i konkurs. Hur tänker Krister Pettersson ta hand om alla friskolelever. Det verkar varken seriöst eller speciellt genomtänkt, om det nu stämmer som står att läsa i fredagens SN.

Debatten bör utgå från eleven och hur vi tillsammans kan skapa så goda förutsättningar att alla lyckas i skolarbetet.

dag.bergentoft

Läs mer

Oppositionsrådet på plats!

Nu har jag intagit min plats i kommunhuset och det blev en lugn första vecka med klämdagar.

Vilken fantastisk möjlighet oppositionen nu har, att på ett bättre sätt än tidigare, få insyn och delaktighet i kommunens angelägenheter. Kommunens angelägenheter är också skattebetalarnas intressen.

Grunden för politiken är det valprogram vi gått till val på. Alliansen har fått ett stort förtroende från väljarna, nära nog hälften av rösterna, att driva en borgerlig politik.

Det är också viktigt att ge alla partier i oppositionen en god information om vad som är på gång, att tillsammans diskutera fram bra förslag till lösningar – sett ur ett medborgarperspektiv.

För mig som företrädare för oppositionen, känns det viktigt att ha en lyssnande och bra samtalston med majoriteten men också att få våra förslag prövade.

Den närmaste tiden kommer jag att besöka de olika kommunala verksamheterna för att på bästa sätt bli insatt i och förstå hur det fungerar och vilka utmaningar vi står inför.

Att få möjlighet att träffa företagare på orten ser jag som mycket spännande och viktigt. Hur upplever företagarna kommunen? Vilken samverkan finns idag och vad förväntas i en framtid?

Föreningslivet i kommunen är brett. Alla föreningar är viktiga – ingen nämnd – ingen glömd. Men dock så ser föreningslivet olika ut. Föreningar med ungdomsverksamhet till seniorverksamhet, frivilligorganisationer m.fl.

En del av föreningslivet är amatörteatern AKNE. Vad vore ett Oxelösund utan en Nyårsrevy. I fredags njöt jag av föreställningen. Vilket engagemang, vilka duktiga amatörer. Skratt förlänger livet.

Nu går ”jobbet” igång inom politiken inpå det nya året – material till kommande Nyårsrevy tror jag inte kommer att saknas.

Du är alltid välkommen att höra av dig till mig med dina synpunkter, idéer eller bara ställa frågor.

Hälsningar dag.bergentoft
Dag. Bergentoft@oxelosund.se 0155-38 500

Läs mer