Oprofessionell majoritet i Oxelösund!

Vem har det ekonomiska ansvaret i Oxelösund?

I början av året så började Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med att driva igenom att två Socialdemokrater fick dubbelt upp i arvode bara för att dom skulle ”göra ett bättre jobb” som det så fint beskrevs.

Ombyggnationen utav storköket på Björntorp där mat till bland annat Oxelösunds skolor tillagas kostar nästan dubbelt så mycket än vad den första rapporten sadde. Arbetsutskottet i Oxelösund har fått fler ledamöter. Ännu mer pengar i arvode med andra ord. 989 tusen kronor. Så mycket har Oxelösunds kommun höjt de olika arvodena i diverse nämnder och bolag bara i år.

Samtidigt som man gjort detta så förblöder kommunen sakta och säkert. Lite som att skära sig i armen med en ritkigt rostig såg och sen strö både citron och salt i såret. Så skulle man kunna beskriva Oxelösunds ekonomi just nu. Man går back på det mesta tack vare en hel del felprioriteringar på många områden.

Det är en skandal enligt mig att det får gå till såhär. Majoriteten i Oxelösund, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, verkar inte heller vilja känna vid detta problem. Detta stora problem. Samtidigt så är Oxelösund en utav de kommuner i Sverige där medborgarna betalar högst skatt.

Det är på riktigt en skandal att Olov Zakrisson och hans kompisar i (S) och (V) får fortsätta driva igenom denna oansvariga politik. Oansvarigt. Oprofessionellt. Med andra ord, riktigt dåligt agerat (S) och (V).

Redan nu har jag bestämt mig för att rösta blått i valet 2014 i Oxelösund. Åtminstonde jag kan inte tänka mig ytterligare 4 oansvarliga år…

TILLÄGG:
Efter att ha noterat att jag skrivit fel gällande ett par siffror så har jag valt att redigera bort dessa. Rätt skall ändå vara rätt och jag är inte sen att ta bort sånt som inte stämmer.

//Dennis Nilsson, Sekreterare MUF Oxelösund

Läs mer

När Patrik Renfors inte presenterar hela sanningen…

I ett blogginlägg här på SN-bloggarna den 7:e September skriver Vänsterpartisten Patrik Renfors glatt och nöjt om Oxelösunds placering på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) undersökning i Öppna Jämförelser gällande företagsklimatet i Oxelösund. Han ”glömde” dock skriva ut en sak i sitt blogginlägg.

Undersökningen grundas som Patrik Renfors skriver på enkätfrågor som företagarna i kommunen fått svarat på. Renfors skriver även helt korrekt ut att det är inom 5 områden företagarna har fått svarat. Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd och Serveringstillstånd.

Där stannade Patrik och var nöjd. Självklart ska man som kommun vara nöjd med att placera sig på plats 34 utav sammanlagt 164 kommuner. Det skulle även jag varit. Men man kan även berätta hur helheten ser ut i denna undersökning.

Kortfattat så har varje kommun fått ett ”betyg” på varje område, 0-100. Och såhär ser Oxelösundssiffrorna ut. Här kommer det Patrik Renfors inte presenterade.

Brandtillsyn – Inget betyg finns tillgängligt!
Bygglov– Inget betyg finns tillgängligt!
Markupplåtelse – Inget betyg finns tillgängligt!
Miljö och Hälsoskydd – Oxelösund hamnar på plats 21 utav 164 och får NKI-värde på 71 utav 100
Serveringstillstånd – Inget betyg finns tillgängligt!

Med andra ord, vår enda placering är på Miljö och Hälsoskydd där vi får en riktigt fin placering. Men det är samtidigt den enda placering vi fått då enkätsvaren inte varit tillräckliga för att kunna sammanställa ett betyg. Och därmed hamnar Oxelösund på den placering man gör. Man får även ha i minne att endast 164 kommuner utav Sveriges 290 var med i undersökningen.

Ska man gå ut med en undersökning som gjorts, ja då ska man gå ut med exakt hur den gjorts. Det anser åtminstonde jag. Men vad Vänsterpartiet och Patrik Renfors har för praxis, det vet jag tyvärr inte.

HÄR kan du hitta hela publikationen utav SKL!

//Dennis Nilsson, Sekreterare MUF Oxelösund.

Läs mer

SO-lärare 2.0

Jag personligen gillar inovativa människor. Och just en sådan person har jag hittat. På Facebook.

Som den nätverkare jag gillar att vara så hittade jag tidigare idag till sidan ”SO-fröken” som finns på Facebook. En lärare på Breviksskolan har tagit steget ut på Facebook och når på det sättet ut till eleverna på ett helt nytt, och i mitt tycke, ett bra sätt. Sidan är relativt ny men redan har ”SO-fröken” lagt ut ett par frågor och liknande om SO.

En inovativ idé som kan vara idéen til ”den nya tiden”…

//Dennis Nilsson, Sekreterare MUF Oxelösund

Läs mer

Inför LOV i Oxelösund – NU!

Många kommuner går i dag back på sin verksamhet kring personlig assistans och allt fler väljer därför att lägga ut den på entreprenad eller att upphandla enligt lagen om valfrihet, LOV. Men inte Oxelösund, trots en hårt ansatt ekonomi.

För mig är det en självklarhet att jag som individ ska kunna bestämma över mitt egna liv, men för Oxelösundsvänstern och för Oxelösundssossarna är det inte en självklarhet.

Hade det varit en självklarhet även för S och V, ja då hade vi infört LOV sen ”länge sen” som det fina uttrycket säger.

Den dagen då jag blir gammal så vill jag själv kunna bestämma över hur och utav vem/vilka jag skall få min eventuella hjälp utav. Jag säger per automatik inte att bara för att jag är för LOV att jag med det inte skulle välja den kommunala verksamheten, det kanske jag skulle göra. Jag skulle och kommer, om det går när jag blir äldre, att välja den verksamhet som har bäst kvalité och mest kompetens.

Det Vänstern och Sossarna är rädda för egentligen är att man tror att den kommunala verksamheten i Oxelösund kommer bli nertryckta, det vill säga att ingen kommer välja den. Men så är ju faktiskt inte fallet. Enligt Lagen om Valfrihet får den utförare som uppfyller de kvalitetskriterier som kommunen satt upp, utföra till exempel hemtjänst. Det är kommunen som bestämmer nivån på kvaliteten och ansvarar för uppföljning och utvärdering så att kvaliteten inte tummas på.

I och med att det är fler kvinnor än män inom omsorgsbranschen så skulle införandet av LOV skapa fler arbetstillfälen, inte bara för kvinnor utan självklart även för män. Och tänk om jag hade haft ett annat modersmål än Svenskan och det hade funnits ett företag som nischat sig in på Polska, Spanska eller vilket annat språk som helst, tänk vad mycket lättare allt hade kunnat varit då.

Från början till slut så är det trots allt ändå kommunen som bestämmer. Det är kommunen som annonserar om anbudsgivare. Det är kommunen som godkänner och skriver avtal med de som lever upp till kraven plus att alla utförare ersätts på samma sätt. Med andra ord så är det kvalitén och inte priset som är den viktigaste kuggen i denna fråga.

Frågan är, vad är Oxelösundsmajoriteten rädda för? Är det att de privata företagen skall ha bättre kvalité än den kommunala?

För mig är Lagen om valfrihet än självklarhet, varje individ ska kunna bestämma över sin egna framtid, och med LOV så skapar vi ännu en sådan chans!

//Dennis Nilsson, Sekreterare MUF Oxelösund

Läs mer

Mer insyn i Moderaterna Oxelösunds politik!

Medan Patrik Renfors uppdaterar rikspolitik och sprider propaganda som får pr-konsulter att skratta så uppdaterar vi i Moderaterna Oxelösund vår hemsida för att nå ut till de lokala väljarna på ett lättare sätt.

Numer finns Moderaternas motioner och förslag ifrån Kommunfullmäktige att läsa på vår hemsida. Nu behöver man inte klicka sig in på kommunens hemsida och leta upp protokollet ifrån varje kommunfullmäktige, sen bläddra sig till rätt sida och sen leta upp motionen. Nu räcker ett klick för att hitta den motion du vill läsa mer om. Lätt som en plätt med andra ord. Allt för väljarnas komfort.

Efter varje kommunfullmäktige kommer sidan att uppdateras…

Här hittar du vår sida för motioner och förslag ifrån Kommunfullmäktige.

Dennis Nilsson, Sekreterare MUF Oxelösund

Läs mer

Momssänkningen ger nya arbetstillfällen

”Vi nyanställer personal och öppnar för lunchservering. Tack vare den halverade restaurangmomsen.
Niklas Stjernlöf som är krögare på Harrys i Karlstad berättar att han och minst ett tiotal av kollegorna runt om i landet bestämt sig för att satsa på lunchservering igen.”
– NWT.SE

Redan nu har sänkningen på restaurangmomsen gett ”ringar på vattnet” på ett positivt sätt. En restaurang som under 4 år inte haft lunchöppet kommer nu börja servera lunch igen och tack vare sänkningen på momsen ska anställa nya till arbetsplatsen.

”Här i Karlstad siktar vi på att öppna i slutet av oktober och det blir åtminstone fyra nyanställningar.”

Säg att alla 10 ställena anställer ”åtminstonde” 4 personer, 40 nya jobb har skapats hos en relativ liten restaurangkedja. Tänk om McDonalds, MAX, O´learys eller någon annan stor restaurang eller matkedja skulle göra likadant. Vilket jag hoppas dom tar chansen och gör.

Artikerln om ”Harrys” nyanställningar hittar ni HÄR.

//Dennis Nilsson, Sekreterare MUF Oxelösund

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundet tycker till om friskolor!

Du som elev ska få gå i precis vilken skola du vill. Du ska kunna välja att gå i den kommunala skolan, eller gå i friskolan som riktar in sig mer på ett speciellt område och har ett annat sätt att lära ut på än den kommunala skolan.

Vi i Moderata Ungdomsförbundet tycker inte att vi politiker ska bestämma vart eleverna skall gå. Forskare ska heller inte bestämma vad som är bra och dåligt. Faktum är att alla människor inte lär sig saker och ting på samma sätt.

Alla elever lär sig inte på samma sätt och vill inte göra samma saker. Därför måste det finnas så många olika typer av skolor som möjligt, så att alla kan hitta en studiemiljö som passar deras drömmar. Därför behövs friskolor så att alla som har en idé om hur skolan kan bli bättre får möjlighet att pröva vingarna och erbjuda andra sorters utbildningar till Sveriges elever.

Kalle kanske lär sig bäst i en skola där lärarna riktar in sig mer på eleverna och där man verkligen individanpassar varje elev sätt att lära sig på, medans Kajsa kanske lär sig bäst genom att sitta i en stor grupp elever och på det sättet ta in vad läraren lär ut.

Valfrihet och valmöjligheter. Det är viktigt för oss i Moderata Ungdomsförbundet!

//Dennis Nilsson, Sekreterare MUF Oxelösund.
Ersättare i Utbildningsnämnden i Oxelösund

Läs mer

Med mattelyftet så KAN eleverna bli bättre på matte

Jan Björklund, för er vänsterläsare, Major Björklund, har idag lämnat besked om att den Svenska skolan ska bli bättre på matematik. Detta med det nya, såkallade, mattelyftet.

Förutom mer pengar till matematiken så ska lärare utan kompetens få fortbilda sig. En bra lösning enligt mig, även om jag helst ser att en lärare som får jobb ifrån första början har den kompetens som behövs för att lära ut till eleverna.

2.6 miljarder kronor. Så mycket kommer satsas på matematiken i Svenska skolor. En bra slant med andra ord. Och i och med att Svenskarnas matematikkunskaper blir allt sämre så var det väl äntligen på plats att ett sånt här lyft skulle komma. Men oavsett lyft så måste skolorna satsa rätt också.

När jag gick i årskurs 6, det vill säga år 2004/2005, så hade vi 5 mattelärare under höstterminen. Under vårterminen så hade vi ytterligare 4 mattelärare. Med andra ord, under ett skolår så hade vi sammanlagt 9 mattelärare. Vissa körde matte med oss i två, tre veckor innan någon annan tog över. Den lärare som hade oss längst var ifrån April tills det att vi slutade ”sexan”. Med 9 mattelärare under ett skolår så var jag en av de elever som inte lärde mig någonting, knappt.

Årskurs 7 fick jag gå ”hjälpmatte”. För de elever som behövde extrastöd i sitt lärande kring ett ämne så fick man gå till en lärare som var ”specialiserad” inom ämnet. Det tråkiga här? Under ett helt år så gjorde vi i princip ingenting. Vår dåvarande mattelärare hade som motto att eleverna han hade skulle göra två stenciler per lektion, och allt för ofta så hade det inte ens med matematik att göra. Ibland kunde vi få lösa labyrinter, ibland Sudoku. Jag skulle vilja påstå att 3 utav 5 stenciler var saker som, i mitt tycke, inte hör till ämnet att göra.

Årskurs 8 så gick jag ännu ett år med hjälpmatte, denna gång utan läraren jag hade i årskurs 7. Men trots detta så blev det inte speciellt bättre. Vi hade ”matte” 4 gånger i veckan. Med två lärare. 2 timmar hade en lärare oss och 2 timmar hade den andra läraren oss. Det jobbiga här var att de båda lärarna lärde ut till oss elever på olika sätt, och ibland till och med olika kapitel. Så i princip så gick ännu ett läsår till spillo för min egna del, även om jag lärde mig mer än vad jag gjort i ”sexan” och ”sjuan”.

Årskurs 9 så fick jag äntligen återgå till den vanliga matematikundervisningen med den ”vanliga” mattegruppen. Det märktes ganska snabbt att jag missat en hel del under de 3 tidigare läsåren. Jag hade allt för ofta, tyvärr, problem på läxförhören och proven. Min räddning blev det nationella provet i matematik som jag faktiskt klarade ”galant”. Jag fick Godkänt i Matematik på högstadiet.

Gymnasiet då? Jo det märktes riktigt mycket att jag missat en hel del under högstadiet. Inom vårt gymnasieprogram (Barn & Fritidsprogrammet) så har vi 3 terminer där vi ska läsa Matematik A, i vissa fall var det 4. Jag satsade på 4 terminer. Så blev det inte. Medans alla andra i klassen blev klara med ”Matte A” efter 3-4 terminer, i två fall efter 5 terminer, så blev jag klar 5 veckor innan jag tog studenten. Det tog mig alltså 6 terminer på gymnasiet att klara Matte A. Personligen så tror jag att mina ”krisår” med Matte under högstadiet spelar stor roll in här. Alla har inte ett matematiskt öga, och det har absolut inte jag. Det är synd. Men jag glädjer mig ändå. Jag klarade Matte A på gymnasiet och det var ju målet.

Med oseriösa skolor så spelar olika former av pengastöd ingen roll…

Läs om ”mattelyftet” på 2.6 miljarder här.

//Dennis Nilsson, Sekreterare MUF Oxelösund
Ersättare i Utbildningsnämnden i Oxelösund
Mejla mig gärna med dina åsikter och tankar:
dennis_nilsson@live.se

Läs mer

Humor alá det ”röda laget”

En liten reflektion jag gjort som åtminstonde jag tycker är rätt underhållande…

När Socialdemokraterna valde partiledare så bokstavligen hyllade alla Socialdemokratiska bloggare hur man valde ny ledare. Alla vet vi hur man ”valde” ledare, med andra ord, inte en så jätteöppen process. Nu när Centerpartiet håller på och välja ny partiledare, ja då totalsågar Vänster och Sossebloggare sättet man väljer partiledare på. Är inte det humor?

Hade jag fått jämföra fritt mellan de två olika så hade jag hellre valt det öppna partiledarvalet i Centern än det stängda, kalla partiledar”valet” i Socialdemokraterna.

//Dennis Nilsson, Sekreterare MUF Oxelösund.

Läs mer