GE UNGDOMAR KRAFT ATT VÄXA. Bli mentor till en tonåring!

Jag behövs, Du behövs, Alla behövs!

Det är fredag och just nu känner jag mig ganska nöjd. Har precis anmält mig som Mentor. Ett projekt där alla trygga vuxna över 20 kan bli mentor och göra skillnad för en ungdom.

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap.

Gör slag i saken du också. Gå in på www.mentor.se eller ring 08-789 11 80, så får du veta mer.

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag

Läs mer

83 miljoner satsade på badhuset och vattnet rinner in!

Ramdalen har genomgått stora ombyggnationer i tre etapper, totalt 83 miljoner spänn är nedlagda. Jo, det blev riktigt bra, trodde jag och många med mig.

Men nu kommer nya ”överraskningar”! Vatten rinner in genom taket i omklädningsrummen till badhuset.
Hur kan man ha så dålig koll när det byggts om så mycket till så stora summor som 83 miljoner skattekronor. Det har nu visat sig vara stora skador.

Vem bär ansvaret för byggnationen och den stora missen. Jag är bedrövad över att få detta på kommunstyrelsens bord i morgon.
Nya kostnader på drygt 4 miljoner är bedömt just nu. Men vad slutsumman blir vet vi inte.

Redan i vintras rann det in vatten genom en takarmatur vid entrén till badhusetnoch det det ställdes ut hinkar. Vilka åtgärder vidtogs då?

Det blir intressant att höra majoritetens förklaringar.

Hälsningar Dag
Din lokala politiker

Läs mer

Oxelösund uteblev vid vid inbjudan – nästan helt och hållet!

Svenskt Näringsliv bjöd in företagare och politiker från både Oxelösund och Nyköping, måndagen den 6 maj.

”Syftet med ”Vi går för företagsamheten” är att ge företagare och politiker möjlighet att diskutera företagandets villkor under okonventionella och otvungna former.
Varje grupp består av fyra deltagare och under promenaden får man möjlighet att fritt samtala om frågor som man tycker är viktiga för företagandet i länet.
Varje sträcka är ca 5 km och avverkas i lämplig samtalstakt. Några äventyrliga sträckor kommer promenaden inte att bjuda på utan äventyret ligger i själva”.

Från Oxelösund deltog endast jag från politiken. Lite synd att inte majoriteten tog chansen till goda samtal.

I min grupp samtalade vi bl.a. om KY utbildningar, möjligheter och svårigheter till pratikplatser, möjligheter för personer med vissa funktionshinder att komma ut i arbetslivet.

Vet inte om det kändes som ett hinder att det var förlagt till Nyköping. För mig ”finnsinte”kommun- eller länsgränser.

Nu har jag föreslagit arrangören att ta kontakt med Oxelösunds kommun och förtagen igen för att föreslå enpromenad i Oxelösund. Kan vara ett sätt att ytterligare förbättra förståelsen för varandra, utveckla företagsamhetensom i sin tur kan påverka företagsrankingen i en positiv riktning

Hälsningar Din lokala politiker.

dag.bergentoft

Läs mer