Hot eller möjligheter för våra elever?

image

Företagsbesök hos UVC , Utvecklingscenter Friskola i Oxelösund. Samtalar med rektor Hanna Kantokoski och Tapio Kantokoski om deras verksamhet. Hur det började, hur det är idag, om framtiden. Om hot och möjligheter.

Det som oroar idag är det samverkansavtal som ev. skall ingås med gymnasieskolan där bl.a. Norrköping ingår vilket kommer att innebära mycket lägre intäkter för Friskolor I Oxelösund och Nyköping. Norrköpings kommun har en mycket låg skolpeng vilket de också kritiserats för. Enklast är att följa den riksprislista som finns.

Grundsyftet är dock gott med en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda alla elever i regionen ett efterfrågeanpassat utbildningsutbud av hög kvalitet.

Men: I Oxelösund måste vi tänka till först innan ett avtal tecknas. Vad får det för konsekvenser för den kommunala skolan, för friskolor?  Hur blir det för våra elever?

Anser att denna fråga är av principiell karaktär och skall beslutas av Fullmäktige.

Hälsningar från Din lokala politiker.

Dag Bergentoft/ 070-5676655

Läs mer

Verksamhetsbesök på Oxelö Energi!

Verksamhetsbesök på det kommunala bolaget, Oxelö Energi i Oxelösund. Besöket blev direkt i kommunenens reningsverk. Upphovet till besöket blev  i och med Världstolettdagen den 19/11, nu en officiell FN-dag.

Oxelösundsborna slänger ungefär 15 ton skräp i toaletten varje år. Då på endast 11300 invånare. Det får i alla fall mig till eftertanke.

Det som varit mest anmärkningsvärt som påträffats i det lokala reningsverket  är T-shirt, glasögon och ett par jeans.

Hur tänkte vi här……?

Ett besök som lärde mig mycket och den komplexiteten av ett reningsverk.imageimage

På bilderna är det driftsteknikern Henrik samt verksamhetschefen för V&A Ulf, som visar och förklarar hur det fungerar.

Läs mer