Valfrihet i skolan!

Eleverna vill ha fortsatt valfrihet vid val av skola och sin egen utbildning.
Det är UR- viktigt att vi lyssnar av vad eleverna anser. Eller?

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvalitet-i-grund-och-gymnasiet/elever-vill-behalla-valfrihet-inom-skolan_591199.html

Hälsningar från Din lokala politiker.

Dag Bergentoft

Läs mer

Vänstern vill tvinga till personalkoperativ!

Vårdföretagarnas kommentar till Vänsterpartiets utspel om privata företag i välfärden
Idag föreslår Vänsterpartiet att det ska bli lättare för personalkooperativ att ta över privata verksamheter inom välfärden. Här kan du läsa en kommentar från Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

– Personalkooperativ är en bra form för de medarbetare som vill, men att tvinga fram kooperativ är knappast något som berikar mångfalden och gynnar de äldre och vårdtagarna. Det är naivt att tro att personalkooperativ ska kunna ersätta de privata investeringarna i välfärden. Bara de tre största vårdföretagen är beredda att bygga 1 200 äldrebostäder till 2016, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

– Vänsterpartiet låtsas att mångfald kan åstadkommas utan de 11 000 aktiebolagen som idag står för alternativen. De för både de äldre och väljarna bakom ljuset, säger Håkan Tenelius.

Vänsterpartiet förslår också en miljard kronor för att stärka hemtjänsten.

– Hemtjänsten behöver mer pengar men kommer knappast bli bättre genom en monopolisering. Vill man höja kvaliteten för de äldre är det viktigaste att fokusera på verksamhetsutveckling tillsammans med alla utförare. Att förbjuda väl fungerande verksamheter är knappast något framgångsrecept, säger Håkan Tenelius.

Här är tre förslag från Vårdföretagarna som skulle stärka hela välfärden:

· Se till att valfrihet gäller för alla människor i hela Sverige.

· Öppna och transparanta sätt att mäta och utvärdera kvalitet.

· Säkra en mångfald av arbetsgivare för att stärka alla medarbetare i välfärden.

Hälsningar från Din lokala politiker!

Dag Bergentoft

Läs mer

Starka kvinnor i välfärdsföretagen! Men inte i Oxelösund!

Det finns många starka kvinnor i välfärdsföretagen. Men i Oxelösund skyr man inga medel. Där kommer varken välfärdsföretag eller kvinnor in.

Ulrika Östlund, Vårdföretagarnas nya ordförande, lyfter i tidningen Dagens Samhälle fram alla starka kvinnor som verkar i välfärdsföretagen och diskuterar vinst i vård och omsorg.
Om vi privata levererar god kvalitet, kunderna vill köpa våra tjänster och kommuner och landsting väljer att köpa tjänster av oss då måste vi göra något rätt, säger Ulrika Östlund. Det måste också få ge god vinst och vi måste få vara stolta över det vi gör.
Läs mer här:

http://vardforetagarbloggen.almegabloggar.se/files/2014/06/DS-nr-25.pdf

Hälsningar från Din lokala politiker!

Dag Bergentoft

Läs mer

Alliansregeringen satsar på lärarna!

SN skriver i dagens SN att Oxelösund nu har klart med sex nya förste lärarna,  totalt 9. Bra beslut av Alliansregeringen – bra att Oxelösund tar vara på möjligheten.

Lärare är en av de viktigaste yrken som finns därför vill Alliansregeringen öka lärarlönerna. En förste lärare ökar sin inkomst med 5 000 kr /månad

Duktiga och engagerade lärare är helt avgörande för att vi ska ha en bra skola. Forskning visar att lärarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för gods kunskapsresultat bland eleverna.

Hälsningar från Din lokala politiker.

Dag Bergentoft

Läs mer