Oxelösund ska bli Sveriges bästa sjökommun!

Att bo i Oxelösund är nästan= att vara båtägare.
Det är i alla fall väldigt många som är båtägare i Oxelösund.
Men det råder en stor irritation från båtägarna med nuvarande arrendator. Höga priser som inte står i relation till service och kvalitet. Dessutom har arrendatorn/företaget dragits med stora underskott de senare åren.
Därför är det svårt att tro att företaget har möjlighet att höja kvaliten.

För att bli sveriges bästa sjökommun måste vi börja från grunden. Se till att båtägarna inte flyr till andra kommuner för att söka båtplats. Tvärtom – det ska vara kö till båtplatserna. Låt oss börja där.

https://docs.google.com/file/d/0B8IrVJYA2OL3clMxLXRhTERMYXc/preview?pli=1image

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft

 

Läs mer

För Inger är det en självklarhet att få välja sin hemtjänst!

Ett bra reportage med Inger Eriksson som beskriver sin tid med sin sjuka make och samverkan med hemtjänsten. Men hur många anhöriga, om de finns tillhands, orkar ha möten med kommunala chefer för att få hemtjänsten att fungera. Inte så många. Så tack Inger, för att du tillfört information och kunskap till kommunens hemtjänst.

Inger avslutar med att de som vuxna människor hela livet varit vana vid att bestämma över sitt liv även vill välja utförare av hemtjänst.

Hur ofta ska vi behöva ta upp det i det Socialdemokratiska Oxelösund? Det är dags för en förändring. Gör Ditt val senast den 14 september senast kl. 20.00.

http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.2607536

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft

Läs mer

Vad gör kommunen med skattepengarna?

Vid Ramdalsparkeringen har Oxelösund satsat på en betongklump.
Skatepark kallade Kutur & Fritidsnämnden det vid invigningen för två år sedan.
Betongklumpen finns där fortfarande – oanvänd.

Finns det överhuvudtaget någon planering för helheten av det som skulle bli en skatepark, hur ser tidsplanen ut och nu står kommunen med en förskingring och hittar ingen lösning.
Jag skäms över handlingsförlamningen.
image

https://docs.google.com/file/d/0B8IrVJYA2OL3MWtmSjFGWkNwMlU/preview?pli=1

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft

Läs mer