Inför samhällstest för alla nyanlända!

budskap_fb

Alla nyanlända har både rättigheter och skyldigheter.

Samhällsorientering måste bli obligatoriskt. Här behövs även en nävaroplikt. Det bör även införas en examination. Det underlättar för alla att stå på samma grund. Vi kan aldrig acceptera att hederskultur begränsar människors liv.

Fler kvinnor ska få del av arbetsförberedande insatser. Det är ju inte rimligt att fokusera mindre på kvinnor.

Integration på många plan samtidigt är viktigt.

Läs gärna artikeln.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22307754.ab

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft    Dag.Bergentoft@oxelosund.se 070-567 66 55

image

Läs mer

Mottagningsenheten Ramdalsskolan!

image
Ramdalsskolan Oxelösund

I fredags (19/2) besökte jag, tillsammans med Stefan Johansson ( 2:e vie ordf. utbildningsnämnden), mottagningsenheten på Ramdalsskolan.

Rektor Conny Mindemark mötte upp oss. Läraren Victoria Flores Sanchez tog emot oss i klassrummet.

Vicoria berättar att hon drivit frågan att ta emot nyanlända barn i skolåldern till en separat mottagningsenhet. För att dessa barn, som nyligen kommit till Sverige, skulle få en grundläggande god start i skolan och lära sig/ känna på det svenska språket.

Den här dagen var det 17 barn i gruppen mellan 9-12 år. Ett spansktalande barn och övriga arabisktalande.

Till sin hjälp hade Victoria två medarbetare. En kvinna från Syren, bott i Sverige i 18 månader. Utbildad lärare i hemlandet och hade även arbetat som rektor några år. Ett utmärkt sätt att nyttja kompetensen inom rimlig tid i Sverige.

En man från Syrien praktiserade i klassen. Har också varit i Sverige i 18 månader. Utbildad tandläkare. Han praktiserar för att hela tiden utveckla det svenska språket och att han även kunde göra nytta i skolan. När han praktiserat klart ska han gå vidare att skriva ett prov för att få behörighet att bedriva sin proffession i Sverige. Han har även praktiserat inom Folktandvården. Men säger att det inte är helt lätt att få praktikplats.

Blir imponerad över lektionen som genomförs under ledning av Victoria. Ordning och reda, barn som lyssnar och tar efter på ett bra sätt. Barnen bedöms efterhand och individuellt när det är dags att få plats i vanlig klass.

Blev positivt överraskad hur lektionen bedrevs och hur, förhållandevis, lätt barnen tog emot det svenska språket. Men det kräver förstås en god pedagogik.

Efter besöket gick jag i en egen bubbla och försökte sig mig själv som flykting och elev i ett arabiskttalande land.

Det känns skönt att känna trygghet i det egna landet.

Hälsningar från Dina lokala politker!

Dag Bergentoft

image

stefan Johansson (2:e vie ordf. UN)

image

Läs mer

Industrins hot!

image

Det är dags att Sverige tar greppet om den egna industrin. Ska vi fortsätta med tillverkningsindustri eller lägga ner?

Hur mycket pålagor klarar industrin  av med tanke på de olika pålagor som tillförts, energiskatt, vägslitageavgifter som utreds.

image

Att företag ska konkurrera råder det ingen tvivel om. Men stora frågan är, hur konkurrerar företag på lika villkor?

Dagens Industri skriver: ”SSAB varnar å sin sida för att produktionen av skyddsplåten Armox, klassad som krigsmateriel, i Oxelösund på sikt är hotat”.

http://www.di.se/artiklar/2016/2/17/saab-tiotusentals-jobb-ar-hotade/

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft   Dag.Bergentoft@oxelosund   070-5676655

 

image

Läs mer

Sveriges bästa sjökommun!

untitled

Ett steg i att bli en Sveriges bästa sjökommuner!

Oxelösunds kommun har återtagit fritidsbåtshamnar och gästhamn efter många års klagomål när Promarina skötte om verksamheten. Alliansen har varit en pådrivare i att få bort entreprenören och månar om att återskapa ordning och reda.

Majoriteten bestämde i ett tidigt skeda att det kommunala fastighetsbolaget Kustbostäder skulle få ansvar för verksamheten. Detta under tiden som kommunchefen fått i uppdrag att till senast i september 2017 utreda hur kommunen ska förfara med hamnarna därefter. Det anser vi helt ok.

Men majoriteten i Oxelösund vill detaljstyra och menar att kommunen ska sköta avtal och fakturering och att Kustbostäder ska ansvara för övrig drift och skötsel.

Dumheter tycker Alliansen. Vi har därför föreslagit att bolaget får fullständigt resultatansvar för hamnverksamheten på samma sätt som man idag sköter fastigheter och städning. Att sköta om hamnarna är en liten verksamhet relativt sett.  Ändå är det väldigt viktigt att det blir rätt från början.

Alliansen (Centern, Liberalerna, Moderaterna)  ser det som viktigt ATT:

  • Kustbostäder får fria händer att under ansvar öka omsättningen i hamnen.
  • Att få tillbaka kunder till Oxelösund men även att locka nya. Bolaget har ett väl uppbyggt faktureringssystem samt kundcenter som kommer att bli en viktig del i att möta kunderna.

Kustbostäder verkar för att gästhamnen så snart som möjligt återfår ett gott rykte både i och utanför landets gränser

Förslaget med en aktör gynnar också kommunens invånare samt andra som gästar Oxelösund genom en snabbare och effektivare service.

Att skapa ordning och reda i hamnarna är ett viktigt steg i att Oxelösund ska bli en av Sveriges bästa sjökommuner! Detta var en valfråga för Allianen redan 2014.

Vi vädjar därför till S-V-majoriteten om att ett avtal tecknas med Kustbostäder innebärande att de får ett fullständigt resultatansvar för att sköta hamnverksamheten på samma sätt som bolaget idag sköter fastigheter och städning.

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft  Dag.Bergentoft@oxelosund.se  070-567 66 55

 

image

Läs mer

Lägg inte ner Unga vuxna!

http://www.sn.se/nyheter/sormland/1.3830964

 

Det är bara dumheter som sossarna (och deras bundsförvanter) håller på med. Unga vuxna är en bra inrättning men fungerade väl för bra för att byggas ut i hela länet.

Jag har själv haft ”elever” som besökt och haft mycket goda samtal med ett gott resultat som följd. Men verksamheten var väl för bra för att få fortsätta.

Men Monica Johansson (S) ser bara möjligheter med den nya satsningen. Det kan ju vara ett bra kompliment då behovet är så stort med stöd och samtal med gott resultat.

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft  Dag.Bergentoft@oxelosund.se 070-5676655

 

image

Läs mer

Dags att byta ut den politiska majoriteten!

image

Det är alltid lika tråkigt när ett företag inte har tillräcklig lönsamhet. Det blir också en otrygghet bland de anställda.

Men för de flesta var det väntat att bokslutet skulle visa underskott och att åtgärder skulle komma att vidtas. Men Inte inte hur stora konsekvenser det skulle bli.

Under det sista halvåret har jag tagit upp frågan i bl.a. kommunstyrelsen i Oxelösund. Att vi bör ha en plan för om det händer något exceptionellt inom SSAB. Vad gör kommunen om ganska många anställda sägs upp. Då med bakgrund:

SSAB:s kvartalsrapporter är negativa, svag orderingång, globala konkurrensen, aktien rasar, pålagor som regeringen beslutat om eller kommer att besluta om, stålföretag i England som lägger ner m.m.

SSAB:s ledning var inbjudna till en företagslunch i december där det avrapporterades en mycket dyster situation. Ställde givetvis frågan om tips kunde ges till kommunen om den negativa situatioen fortsätter. Svaret var klockrent. Planera. Kan det bli tydligare?

Så sent som den 27/1 tog jag upp frågan på nytt i kommunstyrelsen. Svaret blev: ”Vi är positiva”. Mitt svar: ”Jag är också positiv men är realist och omvärldsmedveten”.

Men majoriteten är totalt overksamma. Verkar som de inte vill ta i frågan eller kanske inte vet hur det ska hanteras och att vara proaktiva.

Men vi vet ju redan att:

Arbetslösheten i Nyköping ligger på 8,4 % och i Oxelösund på 12,4 %.

Ungdomsarbetslösheten minskar i riket men ökar i Oxelösund. Man behöver få ungdomar i kommunen att söka yrken utanför kommunen att börja pendla.

Kommunen behöver givetvis en plan för att hantera helheten. Vi bör också diskutera och planera med  Nyköping då vi berörs av varandra så starkt.

Det är dags att byta ut den förlamade politiska majoriteten.

Kommer inom kort med ett häpnadsväckande uttalande från en ledande politiker vad gäller företagande i kommunen.

image

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft   Dag.Bergentoft@oxelosund.se 070-5676655

image

 

 

 

Läs mer

Inte ens de röd/gröna kan trolla med knäna!

imagesGXTJGOKAFas 3 – ett utskällt system!

Alliansregeringen införde Fas 3 – Sysselsättningsfasen, den sista delen i Jobb- och utvecklingsgarantin efter 450 dagar i arbetslöshet. Vet nog ingen reform som varit så utskälld.

Har personligen fått ta emot skäll kring Fas 3.  Det kändes nog både lätt och rätt att skälla på mig som är Moderat.  Nu funkar jag så att ju mer någon skäller på mig – desto mer tid tar jag att lyssna av argumenten.

”Känner mig så jäkla förnedrad att behöva vara i denna fas 3 , hur sjutton har ni M tänkt”. Ska inte ta hela historien men när vi stått i 10 minuter erbjöds jag en stol och efter 20 minuter bjöds jag på kaffe. Efter 30 min var både hon och jag överens om en sak. I hennes fall var det ändå ganska bra pga  bakomliggande bekymmer. När vi skildes åt så kom ändå en sista kommentar: ” Jo, men  jag känner några personer och för dem är inte Fas 3 bra”.

När den röd/gröna regeringen tillträdde så skulle Fas 3 bort. Så mycket som de röd/gröna skällt i opposition så skulle det bort direkt och det snabbt.

När de röd/gröna tillträdde så blev delar av arbetsförmedlingens ledning uppkallade till Arbetsmarknadsdepartementet. Ordern från den politiska ledningen var tydlig. Fas 3 skulle läggas ner senast i november 2015. Arbetsförmedlingens uppgift var att återkomma med en plan över alternativa åtgärder.

Inte helt lätt kom man underfund med. Inte ens de röd/gröna kan trolla med knäna. Nu ska Fas 3 fasas ut sakta och ska var borta till 1 januari 2018.

Jag har förmånen att vara med i Nyköping/Oxelösunds arbetsmarknadsråd. Det beskrivs från arbetsförmedlingen som inte helt bekymmerslöst.

Det kan konstateras att Fas 3 faktiskt varit bra för ganska många personer – en del fall där man inte kan få en anställning med kollektivavtal. För det är regeringens tanke.

I Oxelösund finns det bl.a.  två företag som tar hand om och erbjuder sina tjänster under formen av Fas 3.

Därför kändes det viktigt för mig att prata med dessa två företag idag. Hur fungerar det hos dem och hur ser de på framtiden.   Det ena företaget/ ekonomisk förening lägger ner sin verksamhet och det andra företaget får ta en dag i sänder. ”Vi vet inte hur framtiden ser ut. Vi vet däremot att det inte är så lätt att få en anställning och lön som ska betalas ut till en person som är långt ifrån arbetsmarknaden. Att plugga är inte heller möjligt. Vet inte hur det ska gå”. Så går deras tankar.

I dagens SN tar ledaren upp just avskaffandet av Fas 3. Det skulle vara intressant om SN ville gräva lite mer i hur det funkar i dag hos de förtag som jobbar med personer och Fas 3 och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Hur det blir längre fram – för dem som är i stort behov av stöd och hjälp och  för att få dagen att fungera.

Hälsningar från Din lokala politiker!

Dag Bergentoft        Dag.Bergentoft@oxelosund.se 070-567 66 55

image

 

 

Läs mer

”Vänsterregeringen på Gotland” tog resolut beslut!

”Vänsterregeringen” på Gotland tog ett resolut beslut. Bort med privata initiativ. Kosta vad det kosta vill. Men nu kommer verkligheten ikapp.

Läs gärna artikeln och återkom med dina tankar.

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/osund-konkurrens/storforlust-for-atertaget-kommunalt-aldreboende_636892.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2016-02-08&utm_campaign=nfsn&sid=327919273

 

Hälsningar från Din lokala politiker.

Dag Bergentoft   070-567 66 55

image

Läs mer

Skapa mer utrymme för yrkeskunskap i skolorna!

 

prao3650-jobb

En intressant artikel kring yrkesutbildningar och vikten av att genom prao (praktisk arbetslivsorientering) ge en god inblick i olika yrken och möjligheten till utveckling över tid.

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/halmstad/yrkesutbildning-skapar-kompetens-for-100-ar_638603.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2016–02-05&utm_campaign=nfsn&sid=327919273

 

Hälsningar från Din lokala politiker!

Dag Bergentoft   Dag.Bergentoft@oxelosund.se 070-567 66 55

 

image

 

 

Läs mer

Småbåtshamnar och gästhamn!

6d9e1941d96c7db19ab69f8f2625fb25

Oxelösund är nedsolkat av och fick ett dåligt rykte när entreprenören Proamarina drev småbåtshamnarna. Nu är de äntligen borta men det blev till ett högt pris. Att det blev så  grundade sig i ett dåligt arrendeavtal och som låg till grund för förhandlingarna. Det fanns inte mycket att förhanda kring. Moderaterna drev frågan hårt för att Promarina skulle bort och att kommunen måste söka efter någon annan att ansvara för drift och skötsel. Nu är det på gång. Men….

…det måste bli bra från början. Men nu ska majoritetens politiker peta i småsaker. Som gjort för att det ska bli fel…. från början.

Fastighetsbolaget Kustbostäder ska, enligt ägardirektiv, ansvara för drift och skötsel.  Men kommunen ska sköta avtalsskrivande, skicka ut fakturor. Att svara på kundkontakter antar jag ingår också men det känns oklart vem som ska göra vad mellan parterna. Det finns inget avtal.

På kommunstyrelsen sist så lämnade Moderaterna ett annat förslag att lägga hela uppdraget på KBAB som en egen resultatenhet.

Vi anser inte att den föreslagna organisationen med en uppdelning mellan kommunförvaltningen och Kustbostäder är  optimal och det finns stor risk  att det orsakar dubbelarbete och otydlighet i kundrelationerna. Kustbostäder har en väl fungerande administration att hantera det 1000-tal avtal på samma sätt som man hanterar sina hyresavtal. Man har vidare en etablerad kundtjänst som fungerar under kontorstid och har nära kontakt med driftorganisationen.

Redan under kommunstyrelsen så kom en fråga upp hur man skulle förfara med elström som finns vid vissa bryggor. Under drygt 20 min diskuterades en detaljfråga, av politiker. Skrämmande dåligt. Eller låt kalla det för Grönköping.

Vi får väl återkomma i fullmäktigen den 17/2 i frågan då beslut ska tas.

 

2012_07_09-19_36_54-6060_2048L

 

image

 

Hälsningar från Din lokala politiker!

Dag Bergentoft      Dag.Bergentoft@oxelosund.se 070-567 66 55

Läs mer