Lämna E-förslag!

image

Du vet väl att du har möjligheten att lämna in ett e-förslag?

Ditt förslag kan du sprida för att starta en kampanj. Får du ihop de 50 gillande som krävs kommer förslaget att hanteras av ansvarig nämnd.

Ett tips: Varför inte lämna in förslag om alternativa utförare inom hemvården? Hör av dig för råd och tips.

Här lämnar du in ditt E-förslag: www.oxelosund.se/eforslag/
Här kan du se inlämnade förslag för att rösta och kommentera: goo.gl/mTqlxn.

image

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft 070-5676655

 

 

 

 

 

Läs mer

En storregion är inte lösningen på våra utmaningar!

Anna och Dag sände ut ett pressmeddelande igår. SN skrev lite kortfattat i dagens SN och där Anna inte fick möjlighet att uttala sig.

”En storregion är inte lösningen på våra utmaningar”
Allt för många frågetecken omgärdar regeringens förslag till ny regionindelning. Hur ser den demokratiska processen ut kring beslutsfattandet och hur ökar en storregion nyttan för medborgarna? Anna af Sillén och Dag Bergentoft, moderata gruppledare i Nyköping och Oxelösund, är starkt kritiska till förslaget.
När regeringens indelningskommitté presenterade sitt förslag på ny karta för Sverige återfanns Sörmland och därmed våra hemkommuner Nyköping och Oxelösund i en storregion tillsammans med fem andra län – den så kallade Svealandsregionen.
Men just kartan är det enda som presenterats, fortfarande saknas belägg för hur den här typen av storregion ska gynna utvecklingen, ekonomin eller medborgarnyttan.
Likaså saknas en tydlig plan för den demokratiska processen kring beslutet om ny regionindelning. Vilken eller vilka folkvalda församlingar får frågan på sina bord?
Med anledning av ovanstående är Nya Moderaterna i Nyköping och Oxelösund starkt kritiska till förslaget.
– Regeringen har presenterat en ny karta men ännu inte lyckats förklara fördelarna med den. På vilket sätt blir detta bättre för Nyköpingsborna? Och varför lägga tid och pengar på nya regioner när krafttag krävs för att skapa jobb, bostäder och en bättre skola, säger Anna af Sillén.

– Att se till de funktionella sambanden är ju naturligt. Det innebär för många att följa ostlänkens förlängning i båda riktningar. Att se svårigheter att dela ett län får inte hindra ett långsiktigt strategiskt beslut. Men likväl vilka förändringar som än görs så krävs svar på olika frågeställningar”, säger Dag Bergentoft.

Anna af Sillen (M)
gruppledare & oppositionsråd, Nyköping
072-733 04 03

Dag Bergentoft (M)
Gruppledare & oppositionsråd, Oxelösund
070-567 66 55

Läs mer

Svag politisk styrning gör att skolan går på knä!

Skolans verksamheter i Oxelösund har stort behov av fler för- och grundskoleplatser. Det råder inget tvivel om att det påtalats för länge sedan. Det visar den slutrapport av förstudien av framtida förskole- och skolorganisationen som kom i början av 2014. Rapporten visade redan då att skollokalerna inte skulle komma att räcka till.

I början av 2015 blev behovet återigen påtalat om fler lokaler för skolundervisning. Dessutom hade kommunen en ökad befolkningsökning. Majoriteten är själaglada över befolkningsökningen men saknar förmåga att möta behoven.
I juni 2015 skrevs ett ärende fram till politikerna i utbildningsnämnden med en begäran om att kommunstyrelsen skulle tillgodose behovet av fler för- och grundskoleplatser från och med läsåret 2015/2016. Utbildningsnämnden var eniga om beslutet om fler platser.

När ärendet kom till kommunstyrelsen – men först till 28 oktober 2015, så beslutade majoriteten att avslå ärendet och hänsköt frågan till Mål & Budget beredningen. En enig utbildningsnämnd föll som ett korthus i kommunstyrelsen. Det var bara Moderaterna som stod upp för förslaget och insåg det stora behovet. Moderaternas förslag, att omedelbart se över möjligheter för en om- eller tillbyggnation, avslogs av majoriteten. Märkligt hanterat.

Det är en ytterst kritisk situation i skolorna. Överfulla klassrum, kunskapsresultat som dalar, skolor och enheter som inte kan ta emot elever. Trycket är stort i både förskola och skola och fortsätter att öka. Det har även påtalats tydligt i skrift från utbildningsförvaltningen att flera enheter passerat för vad som är rimligt utifrån arbetsmiljökrav.
Som politiker ska vi ta ansvar så att förutsättningar finns för att bedriva verksamhet med goda resultat. Vi kan heller aldrig medvetet överträda arbetsmiljökraven.
Moderaterna har tidigare sagt ifrån och gör det igen med detta inlägg.

En svag majoritet ser på när skolan får djupa skrubbsår på knäna.

Dag Bergentoft, gruppledare (M)

Stefan Johansson, 2:e vice ordförande utbildningsnämnden (M

Läs mer

Tidigt företagsbesök på Medley!

IMG_2598Kl. är 06.10 idag måndag. Det är det dags att avverka 1000 m bröstsim. Det är lugnt i bassängen, det är bara 5 personer som redan simmar. Några finns också i gymmet. Medelåldern är – inte direkt låg om jag uttrycker mig så.  Det är ungefär samma personer som lägger sin motionsträning direkt på morgonen.

Den här morgonen har jag bokat en träff med platschefen för Medley, Torbjörn Kock. (eller allmänt kallad Tobbe)  Efter träningen så bjuds jag på nybryggt  kaffe och sedan rullar samtalet igång. Jag är nyfiken på att lyssna av hur Medley och Tobbe får ihop och kan samordna alla intressen. Väl känt är ju att Nyköping håller på att bygga om sitt badhus där Medley också sköter driften. I september öppnar badanläggningen i Nyköping. Då har det gått drygt tre år sedan stängningen.

På Ramdalen har Medley avtal med kommunen,  både badhus och sporthall. Tobbe berättar hur han och företaget tänker kring dagsläget och framtiden. Att Medley vill fortsätta med driften långsiktigt råder det inget tvivel om även om avtal styr tiden.

Medley kan även tänka sig att sköta driften av det nya tillkommande lägerboendet. Om inte någon/några föreningar vill sköta om det.

Jag anser att viktigast är att bad, sporthall och hela Ramdalsområdet är lätt tillgängligt. Att så många utövare som möjligt får god tillgång att utöva sin sport, motion, lek och relax. Att anläggningarna också nyttjas på ett så optimalt sätt som möjligt, alla möjliga tider på dygnet.

Samtalet går vidare hur sporthallen kan utvecklas, byggas om, hur lång livslängd själva badhuset har och hur kommunen långsiktigt bör tänka.

Efter det här samtalet får jag många funderingar och frågorna är fler än när jag äntrade kaffemuggen hos Torbjörn Kock.

Jag tar gärna mot Dina inspel och vad du vill få ut av dina skattemedel. Att göra rätt satsning är inte helt enkelt. Men jag är väl medveten om all den kompetens som finns i kommunen och den vill jag verkligen nyttja. Hör av dig, tack.

Hälsningar från Din lokala politiker!

Dag Bergentoft    Dag.Bergentoft@oxelosund.se 070-567 66 55

image

 

Läs mer

Regionindelning – ett klokt eller idiotförslag?

Rita karta

Då har regeringens utredare lagt ett förslag om en regionindelning.   Nu ligger förslaget och givetvis ska vi diskutera frågan. Men det finns ett antal frågor som bör besvaras. Jag nämner bara några få:

På vilket sätt blir det bättre för medborgarna? Nyttan måste stå i fokus.

Vad blir konsekvenserna för demokratin? Närhet mellan medborgare och de förtroendevald ser jag som direkt viktigt.

Blir det bättre tillgänglighet till vården?  Eller kan vi genom avtal reglera detta för att vi ska kunna tillgodose den som behöver vård?   Det finns en rad avtal idag som kan utvecklas ännu mer.

Kommer kollektivtrafiken att utvecklas bättre genom förslaget? Det bör utvecklas hur vi reser idag och i framtiden. Främst är det jobben som styr resandet.

Vilka lärdomar tar vi med oss från region Skåne och Västra Götaland? Kan inte direkt se synergieffekterna som så starka.

Jag ser redan nu att det blir svårt att förankra förslaget hos medborgarna. Vad har Oxelösund för gemensamt med Älvdalen?

Hälsningar från Din lokala politiker!

Dag Bergentoft  070-567 66 55

image

 

Läs mer

ABC- Utbildning! Alla barn i centrum

Visa_vägen_vägskäl_komprimeradAlla Barn i Centrum!

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är vad ABC utbildningen handlar om.

Oxelösunds kommun har under en tid kunnat erbjuda familjer med särskilda behov, utbildningen KOMET. Den utbildningen håller hög klass och ger troligen väl befästa kunskaper hos deltagarna.

För att låta många fler få ta del av delar av innehållet i KOMET, är ABC utbildningen en väl beprövad utbildning. Denna utbildning vänder sig till alla familjer och inte bara de med uttalad problematik.

Då behöver heller ingen bli utpekad för att ha problem. Alla som vill kan söka sig till utbildningen.

Nyköping och Trosa kommun ger möjlighet till ABC utbildning med ett bra utfall

Välja_strider_flaggstång_komprimeradDärför har Moderaterna i kommunfullmäktige lagt detta förslag som nu är på remiss.

 

Hälsningar från Dina lokala politiker

Katarina Jakobsson,  2:e vice ordföranden i Vård- och omsorgsnämnden, (M)

Dag Bergentoft, oppositionsråd (M)

IMG_2570image

 

 

Läs mer