Valfrihet – Bostäder – Service!

Seminarium

Intressant seminarium i Oxelösund med hög profession bland gästerna! Läs gärna vidare genom att klicka på länken: Ett inlägg utifrån i SN.

http://www.sn.se/asikter/debatt/1.4019329

Fortsätt gärna att ge mig energi i dessa viktiga frågor!

Hälsningar från Din lokala politiker.

Dag Bergentoft

Dag.Bergentoft@oxelosund.se

0155-38 500, 070-567 66 55

image

 

Läs mer

Seminarium om valfrihet, bostäder, service!

IMG_1687Nu är det 7 dagar kvar till ett mycket intressant seminarium i Koordinaten, Oxelösund.

Intressanta inbjudna gäster och en redaktör som moderator.

Vi räknar med fullt hus. Ingen anmälan krävs. Ett seminarium där vi lyssnar till vad du tycker. Sprid detta och ta med dina vänner.

Annons kommer ut i Magasinet till helgen!

Seminarium översatt

 

Välkomna!

Hälsar Din lokala politiker!

Dag Bergentoft  Dag.Bergentoft@oxelosund.se 0155-38 500 070-567 66 55

image

Läs mer

Verklighet med valfrihet? Rösta för ett annat styre!

Succé för LOV i Skövde

NYHET Publicerad 25 november 2015

LOV Stärkt kvalitet både i privat och kommunal hemtjänst, högre status för personalen, nya tjänster och en stor medvetenhet bland de äldre att de kan att välja utförare. Införandet av LOV i Skövde har varit riktigt framgångsrik och idag utförs mer än en femtedel av hemtjänsten i privat regi.

Jonas Engelbrektsson, chef för äldreomsorgen i Skövde kommun.

Sedan Skövde införde LOV inom hemtjänsten 2011 har privata aktörer ökat sina marknadsandelar med några procent varje år och siffran ligger nu stadigt på drygt 20 procent, ibland uppåt 25 procent. De privata hemtjänstföretagen erbjuder även hushållsnära tjänster som kommunen inte kan, och sedan i somras finns det ett företag som inriktar sig på hemtjänst med finskspråkig personal.

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/valfard/succe-for-lov-i-skovde_633935.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2016-04-14&utm_campaign=nfsn&sid=327919273

Om vi ska få till en ändring i Oxelösund krävs det ett ändrat styre. Jag är beredd att ta ansvar i Oxelösund för att utveckla kommunen. Vi tar nu initiativ till ett viktigt seminarium. Det är viktigt att du kommer och aktivt deltar i diskussionerna.

Seminarium översatt

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft Dag.Bergentoft@oxelosund.se

0155-38 500  070-567 66 55

image

Läs mer

”Vi vill bestämma själva hela livet”

Moderater annons

Vem bestämmer över ditt liv? Du själv eller någon annan?

Hur vill du bo lite längre fram i livet?

Vi räknar med ”fullt hus” på Koordinaten den 26 april kl. 18.00. Alla är hjärtligt välkomna till ett seminarium som berör viktiga frågor!

Viss text översatt till Finska språket!

Seminarium översatt

 

Hälsningar från Din lokala politiker.

image

Dag Bergentoft     Dag.Bergentoft@oxelosund.se

0155-38 500           070-567 66 55

 

 

 

Läs mer

Göran Person säger i en valdebatt mot Carl Bildt..

” Berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det, har växt upp i det, jag hatar det.

Hela min politiska gärning kommer jag att ägna åt att bekämpa klassklyftor där ensamstående mödrar betalar skattesänkningar åt bättre ställda”.

Det uttryckte herr Persson med djupt förakt mot klassamhället.
Men det var då det….. Hur är det idag? Sjunger han fortfarande ”Upp till kamp…” till vad då kan man fundera.

http://www.expressen.se/nyheter/lyxvillor-gods-och-snabba-sportbilar/

http://www.expressen.se/nyheter/lyxvillor-gods-och-snabba-sportbilar/

Hälsningar från din lokala politiker med lite omvärldsbevakning.

Dag Bergentoft

image

 

Ps! Jag har absolut inget emot att man tjänar pengar men då kanske man ska efterleva sitt utsagda om politisk gärning. Men visst… alla kan vi ändra  ståndpunkt. Säg det då!

Läs mer

Sossarna far med osanning för att klara sitt eget skinn!

Majoriteten i Oxelösund och dess två högst styrande i kommunen, Catharina Fredriksson och Britta Bergström, skriver i sin insändare att Moderaterna kommer med tomma ord och att vi inte kommer med konkreta förslag. Vid närmare eftertanke verkar det vara mer en spricka inom Socialdemokraterna.

Det är allvarligt när ledande politiker inför läsarna medvetet undanhåller fakta och beslut som är fattade och vilka förslag som lagts fram. Så här ligger det till med fakta:

Slutrapporten av förstudien av framtida förskole- och skolorganisationen som kom i början av 2014 visade redan då att skollokalerna inte skulle komma att räcka till. Det var innan den högre befolkningsökningen.

Tidigt 2015 påtalades åter bristen om platser inom skolan. I juni 2015 skrevs ett ärende fram till politikerna i utbildningsnämnden med en begäran om att kommunstyrelsen skulle tillgodose behovet av fler för- och grundskoleplatser från och med läsåret 2015/2016.

Utbildningsnämnden var eniga om beslutet om fler platser. Britta Bergström är dess ordförande och även vice ordförande i kommunstyrelsen.

När ärendet kom till kommunstyrelsen – men först till oktober 2015, så beslutade majoriteten att avslå framställan och hänsköt frågan till budgetberedningen 2017-2019.

Moderaterna blev rasande över det tama beslutet och föreslog att kommunchefen skulle få ett uppdrag att omedelbart se över möjligheterna att utöka skolplatser. Att i övrigt ge budgetberedningen i uppdrag att se till den långsiktiga planeringen. Men i svaret så verkar (S) inte förstå vad Moderaterna menar. Det är väl bara att läsa innantill i den skriftliga reservationen som skrevs.

Kommunfullmäktige beslutade i nov 2015 att följa majoritetens förslag vilket Allianspartierna motsatte sig. Vi lämnade ett tydligt förslag att kommunfullmäktige skulle ge kommunstyrelsen i uppdrag att omedelbart komma med förslag hur utbildningsplatser skulle kunna tillgodoses i förskola och grundskola men som avslogs.

Det är bättre att hålla sig till sanning och konkreta fakta än att skylla på andra. Ett svagt ledarskap leder till egna sprickor.

Hälsningar från Dina lokala politiker.

Dag Bergentoft gruppledare (M)

 

image

 

Stefan Johansson, 2:e vice ordf. utbildningsnämnden (M)

 

image

Läs mer

Ett mer slutet Oxelösund!

Det känns banne mig bekymmersamt när majoriteten fattar sina beslut kring externa utövare.

Vad håller på att hända inom kommunen som styrs mot ett allt röd rödare samhälle. På kommunfullmäktige i veckan skulle det fattas ett beslut om en motion. Ett förslag som Moderaterna lämnade redan 2013 att utveckla Ramdalens idrottsplats.

För att ytterligare förstärka den tanken lämnade Moderaterna och Liberalerna ytterligare ett förslag för drygt ett år sedan:  Att utveckla Ramdalens IP  som ett sport och hälsocentrum för alla.

Förslaget/motionen har majoriteten sett positivt på. Men på en punkt så avslår man med buller och bång. Att utreda möjligheter för extern driftsentreprenör.

Men idag finns redan en privat entreprenör som sköter om IP på ett gott sätt. Dessutom drivs Ramdalens sportcenter av en extern entreprenör, Medley.

Det handlar bara om att utreda möjligheten till en extern part. Majoriten beslutar inkonsekvent. Ibland har man – ibland inte.

Vad händer och vad kommer att hända framåt i tiden med Oxelösund? Ska majoriteten driva frågan vidare i ett allt stängdare samhälle så att kommunen ska sköta badhus och båthamnar i egen regi, igen?

När det gäller hemvården så finns det inte en chans för oss som bor i kommunen att själva få bestämma över vem ska utöva olika social service. Kommunen, eller rättare sagt de röd/röd vet bäst och älskar att bestämma över huvudet på envar. Därför är det så viktigt att vara med och påverka, förändra och utveckla.

Det kanske är dags att du gör din politiska värnplikt!  Vet att du finns därute. Hör av dig till mig för en diskussion. Vi välkomnar en bredd av kompetenser.

valfrihet

Hälsningar från Din lokala politiker!                                image Dag Bergentoft  070-567 66 55 Dag. Bergentoft@oxelosund.se

Läs mer