ALLIANSEN SÄGER TYDLIGT NEJ!

regionkarta2[1]

Den 28/9 sammanträdde kommunstyrelsen i Oxelösund. Då togs beslut att lämna en svarsremiss om regionindelning. Ingressen på Alliansens skrivning lyder:

Alliansen I Oxelösund (Nya Moderaterna, Centern, Liberalerna) tillstyrker inte Indelningskommitténs förslag till regionindelning 2019. Alliansen tillstyrker dock en regionreform med fokus på funktionella samband och decentralisering tidigast 2023″.

Tyvärr var majoriteten aldrig intresserad att vilja kompromissa om ett gemensamt förslag. Sossarna forsätter att att stödja förslaget genom följande skrivning:
Oxelösunds kommun bedömer att det nuvarande indelningsförslaget i huvudsak lever upp till indelningskommitténs utgångspunkter för en ny indelning i län och landsting. Det vill säga; förslaget ger förutsättningar för att skapa jämnstarka län och landsting, kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling samt förmåga att ansvara för det regionala hälso- och sjukvårdssystemetimg_2588

Varför inte söka gemensamma lösningar när Alliansen öppnar upp för det?

 

image

 

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft       Dag.Bergentoft@oxelosund.se 070-5676655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För den som är intresserad av att läsa hela skrivelse  från Alliansen kan jag bistå med den separat.

 

 

 

 

Läs mer

Alliansbudget I Oxelösund!

image

Alliansen i Oxelösund satsar på

  • Byggklar bostadsmark
  • Att bli en av Sveriges bästa sjökommuner
  • Satsa på utbildning och integration
  • I Oxelösund värnar vi och satsar på valfriheten
  • Projektpengar som flexibelt kan användas och prioriteras där det bäst behövs.
  • Vara bra på att vara kommun: Göra verksamhet av pengarna 2,5 % överskottsmål årligen.

http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.4386831-snabb-process-nar-budget-klubbades

 

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft   Dag.Bergentoft@oxelosund.se        070-567 66 55

image

Läs mer

Tänkt Svealandsregion!

Interpellation kommunfullmäktige Oxelösund

regionkarta2[1]

 

Till kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson

Sörmlands kommuner samt landstinget ska svara på en remiss ang. förslag om tilltänkt Svealandsregionen.

Frågan är stor, komplex och som kommer att beröra väldigt många människor, i företag och olika organisationer.

Det känns märkligt att när en så stor och övergripande fråga ska hanteras inte ska debatteras och beslutas av folkvalda politiker, i Oxelösunds kommunfullmäktige. Även om det finns delegation att kommunstyrelsen besvarar remissen så skulle initiativ givetvis tagits att ställa förslaget till remissvar till det högsta beslutande organet, kommunfullmäktige.

Oppositionspartierna har heller inte fått möjlighet att vara med att diskutera kring direktiv till utredande tjänsteman. Det är också märkligt när en så stor och övergripande fråga att ett majoritetsparti enskilt styr över direktivet. Det finns en tradition inom regionstyrelsen att öppet diskutera över partigränser kring viktiga regionala frågor och beslutas, oftast i konsensus. Men den öppenheten känns inte finns inom kommunen i den här komplicerade storregionfrågan.

Hur tänker Catharina Fredriksson kring direktivet, vad är det som ska framhållas är viktigt för Oxelösund som kommun?

Är det verkligen rimligt att till den1 januari 2019 hinna omorganisera till ett landsting samt samordnas inom bl.a. kollektivtrafik och hälso-och sjukvård.

Vilka konsekvenser bedöms det bli för kommunen och hur ska detta hanteras?

Det finns givetvis många frågor och funderingar och det är önskvärt att interpellationssvaret utvecklas kring en eventuell Svealandsregion.

Oxelösund den 5 september 2016

Dag Bergentoft (M)

Bo Höglander (C)

Klas Lundberg (L)

Läs mer

”Storregion – en riskabel operation” skriver Jonmyren på ledaren!

http://www.sn.se/asikter/ledare/1.4326887-ledare-storregion-en-riskabel-operation

Olof Jonmyrens ledarsida i gårdagens SN är värd att  läsa.

Hur klokt eller oklokt är det med den föreslagna storregionen?

Har vi tagit höjd för skatteökning – och vad får vi tillbaka för slanten?

Är det detaljstyrning som eftersträvas – ja ta då hela ansvaret?

 

 

image

 

Hälsningar från Din lokala politiker.

Dag Bergentoft

 

Läs mer