Ingen Svelandsregion! Nya tag krävs!

 I stället för storregionen behöver vi i Sörmland fortsätta på att bli bättre på pragmatisk regional samverkan, skriver Erik Bengtzboe (M) med flera.

Läs mer

Kompetensberedning i Sörmland!

Grundläggande för mig är att alla ska få en skolutbildning som leder till arbete och egen försörjning.  Därför ser jag det som viktigt att inte gruppindela och ser det som positivt att vi har olika förmågor.

prao

Jag är ledamot i Regionförbundet Sörmlands kompetensberedning sedan 2011. Vi jobbar oförtrutet över partigränser och i hela länet för att tillse att kompetens finns. Därför är det viktigt att påbörja arbetet tidigt i skolan.

Här kommer lite information vad vi bl.a. gör i kompetensberedningen. Se gärna länken till videoklippet om Du har tid.

”Så här blir studie- och yrkesval naturlig del i undervisningen
Det är hela skolans ansvar att hjälpa eleverna att välja sin framtida yrkesbana. Redan i tidiga åldrar ska kunskapen om arbetsmarknaden vävas in i undervisningen. Men hur då?

Den 9 januari presenterar ett 100-tal sörmländska lärare sina idéer för att integrera studie- och yrkesvägledning i den dagliga verksamheten. De har gått en halvårslång processutbildning på temat ”Skola och arbetsliv” som är en gemensam satsning som Skolverket och Arbetsförmedlingen genomför runt om i landet.

Utbildningen ska ge personalen verktyg som underlättar för eleverna att förstå hur arbetsmarknaden fungerar och göra väl underbyggda studieval.

I Sörmland har Mälardalens högskola och Regionförbundet Sörmland, på uppdrag av sin politiska beredning för kompetensfrågor, gett utbildningen en regional prägel.

– Det här är en viktig utbildning, studie- och yrkesvägledning har varit en hjärtefråga för kompetensberedningen sedan start, säger Catharina Fredriksson (S), ordförande för regionstyrelsens beredning för kompetensfrågor tillika kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund.

– Arbetsgivare i Sörmland söker efter gymnasieutbildade tjejer och killar att anställa, särskilt med yrkesutbildningsbakgrund. För att göra studieval som leder till jobb behövs mer arbetsmarknadskunskap hos unga, fortsätter Catharina Fredriksson.

Alla goda idéer som kommit fram under utbildningen har processledarna på Mälardalens högskola sammanställt i en broschyr. Den kommer att finnas tillgänglig på plats. Dessutom lanserar Regionförbundet Sörmland en inspirationsfilm om studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar, med experter från Mälardalens högskola och lärare från Eskilstuna kommun som också varit handledare i projektet. ”

Filmen finns tillgänglig på Regionförbundet Sörmlands hemsida
http://region.sormland.se/press-och-information/filmer/jobbcirkus-studie-och-yrkesvaegledning/

3650-jobb

 

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft 070-567 66 55

image

Läs mer