Vinster i välfärden!

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skelleftea/oppet-brev-till-jonas-sjostedt_609736.html

images5Y325XYF

 Mats Lövgren, företagare från Skellefteå, skriver ett bra inlägg i Svenskt   Näringsliv, kring vinster och skatt inom välfärdssektorn.

Mats förklarar mycket väl hur saker och ting ligger till. Tror att de flesta förstår – förutom Vänstern – som inte vill förstå.

valfrihetimage

Söndagshälsning från Din lokala politiker

 

Dag Bergentoft    Dag.Bergentoft@oxelosund.se  070-5676655

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

Ökad service – Inte minskad i Oxelösund!

http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.4197524-skargardskommunen-tar-bort-farled

Moderaterna i Oxelösund har gått till val på att bli en av Sveriges bästa sjökommuner. Då kan vi aldrig gå med på att försvåra för båtägare.

Moderaterna jobbade även för att Promarina skulle bort från kommunen. Nu när kommunen tagit över  hamnarna jobbas det för fullt att gamla kunder som nya kunder kommer till hamnarna.

Det här är ett olyckligt beslut som kommunen tagit. Ärendet behöver upp på bordet för att läsa ut på vilka grunder beslutet tagits.

Jag är positiv till att förslaget överklagas av båtägare.

Eller hur önskar du ha det i kommunen?

 

Hälsningar från Din lokala politiker.

Dag Bergentoft  Dag.Bergentoft@oxelosund.se 070-5676655

image

Läs mer

Sanera Ramdalshöjden med statsbidrag!

En bra möjlighet för Oxelösund! Det ligger också helt i linje med vad Alliansen I Oxelösund vill. Sanera Ramdalen!

Tre hundra miljoner. Så mycket pengar kan Sveriges kommuner dela på för att sanera förorenad mark och bygga bostäder. Men få har sökt pengarn?

image

Villabacken, Ramdalshöjden och Norra Malmgatan. Adresserna i Oxelösund där bygget av nya bostäder försvåras på grund av förorenad mark är många. Men det kan finnas en väg ut genom ett statsbidrag från Naturvårdsverket. Sedan årsskiftet har staten skjutit till extrapengari för att uppmuntra kommunerna att bygga bostäder, men hittills har intresset varit svalt.

http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.4181660-miljoner-att-hamta-for-marksanering

Eller vad tycker du som bor i Oxelösund?

image

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft Dag.Bergentoft@oxelosund.se

070-567 66 55

Läs mer

Kritiska till förslaget till Svealandregionen!

 

INSÄNDARE i SN!
Allt fler kritiska röster höjs gällande det förslag om storregioner som regeringen vill driva igenom.

Ett förslag som vi moderater är negativa till, och det är också sörmlänningarna, visar en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Moderaterna i Sörmland. Enligt den anser 55 procent av tillfrågade sörmlänningar att förslaget om storregioner är ett dåligt förslag. I vår del av länet (Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta) är motståndet ännu större – hela 70 procent anser att regeringens förslag om en storregion är dålig.

Det är lätt att förstå varför. Våra kommuner, Nyköping och Oxelösund, blir på den nya socialdemokratiska kartan en slutstation längst ner i den föreslagna regionen. Att jämföras med verklighetens läge där Nyköpingsregionen är ett tillväxtnav längst östkusten med ett självklart näringslivsstråk i nord-sydlig riktning.

Statens organisering måste kunna utvecklas och förändras, men det måste ske med hänsyn till naturliga samband. Arbetsmarknadens behov bör styra och en demokratisk process där såväl medborgare som näringsliv får komma till tals måste föregå ett så här stort beslut.

I dag protesterar medborgarna, näringslivet skriker sig hesa – men Socialdemokraterna är tysta. Vilka argument har egentligen Urban Granström (S) och Catharina Fredriksson (S) för att den föreslagna storregionen ska gynna våra två kommuner?

Anna af Sillén (M)

Oppositionsråd Nyköping

Dag Bergentoft (M)

Oppositionsråd Oxelösund

http://www.sn.se/asikter/insandare/1.4172860-dags-att-saga-nagot-s

 

Läs mer

Oxelösund ska bli en av Sveriges bästa sjökommuner!

Extra insatt kommunstyrelse sammanträde i Oxelösund:

Avslutande av hyresförhållande med hyresgästen på restaurang Läget.

IMG_1745IMG_1744

 Moderaterna yrkade på återremiss för att komplettera med en konsekvensanalys som åtföljs av ett investeringsförslag till beslut för att klargöra vilka förutsättningar som krävs för att verksamhet ska kunna bedrivas året runt. 

Moderaterna har gått till val på att bli en av Sveriges bästa sjökommuner. I detta ärende finns en möjlighet att kunna fatta beslut som ligger i linje med den intentionen. Men ärendet att lösa ut nuvarande hyresgäst i förtid skulle givetvis åtföljas av en konskevensanalys och förslag till investeringsbeslut för att kunna fatta rätt beslut.

Det är också viktigt att klart påvisa för en ny entreprenör vad kommunen vill åstadkomma men också en tydlighet i vilken intention och krav som ställs på utveckling. Det är i sin tur en trygghet för entreprenören att våga göra ekonomiska satsningar över tid.

Vi det extra sammanträde i kommunstyrelsen så framkom att det inte fanns tid att göra en konsekvensanalys då säsongen snart ska igång (eller rättare sagt redan har börjat). Att det inte fanns någon investeringsbudget för att göra någon större förändring, att fastighetsägaren (kommunen) inte kunde gå in i fastigheten då den hyrdes ut. Många ursäkter kom fram.

 Därför krävs det en återblick i tiden för att klargöra vad som skett och varför ärendet kom fram så sent:

I mars/april 2015 uppdrogs det till värderingsinstitutet A Sundqvist AB att besikta samtliga båthamnar, gästhamn samt fastigheten restaurang Läget. Uppdraget avsåg en grov uppskattning av statusbesiktning samt vidare uppskattade kostnader för angivna underhållsåtgärder av bl.a. restaurang Läget. Ett underlag som Dag Bergentoft kritiserat som grovt underskattat vad avser kostnader. Den kritiken framfördes redan våren 2015.

Promarina hade ett avtal med en restauratör för att driva Läget. Kommunen genomförde affärsuppgörelse med Promarina vilket innebar att kommunen köpte tillbaka samtliga småbåtshamnar, gästhamn med tillhörande fastigheter samt fastigheten som allmänt kallas restaurang Läget.

Restauratören hade dock kvar avtaltid att driva restaurangen till februari 2018.

Innan kommunen genomförde sitt övertagande den 2 november 2015 så var statusbesiktning och kostnadsuppskattning genomförd. Fakturerat och klart i april 2015 för en summa av drygt 60 tkr.

Under och framför allt efter sommaren kunde det konstateras att restaurang Läget inte blivit den tilldragelse som läget skulle kunna vara och kanske var det svårare att misslyckas än att lyckas med ett gott resultat. Det kunde kostateras redan tidig höst.

Nuvarande hyresgäst har haft svårigheter att betala sin hyra men betalt efter påminnelser.

Det finns även en svaghet i uppgörelsen med Promarina att inte inkludera och göra ett affärsmässigt upplägg med hyresgästen av restaurang Läget. Finner en avsaknad av en total affärsmässighet och en otydlig riktning och tafatthet från majoriteten. En uppgörelse som slutade med 9 miljoner kr dock utan att få rådighet över fastigheten restaurang Läget.

Det finns många faktorer som lägger grund för att kommunen haft vetskap om olika grundläggande detaljer i tidigt skede men anser vid dagens extra insatta sammanträde att det inte fanns tid att ta fram en konsekvensanalys med underlag för investeringar.

Att majoriteten fattar beslut, dessutom med ett extra utsatt kommunsstyrelse sammanträde, när säsongen redan är igång, visar tydligt på dålig framförhållning och helt avsaknad av tydliga strategier. Nu blir det en utlösen i förtid med 500 000 skattekronor utan att säkra upp med en framtida plan.

Moderaterna har inget emot att lösa ut hyresgästen men det hade kunnat göras på ett tidigt stadium och dessutom, i lugn och ro, tagit fram underlag för nödvändiga investeringar, kostnader samt en tidplan. Det ger dessutom tydliga signaler till omvärlden i vilken riktning kommunen är på väg. När det gäller investeringar så handlar det om prioriteringar.

Tillfrågade kommunstyrelsen om det räckte med en eller två veckors återremiss för att få fram ett ärende. Men, nej, inget är möjligt när man inte vill.

Ärendet är uselt skött.

Hälsningar från Dina lokala politiker

Dag Bergentoft 070-567 66 55

image

Leif Thor

Leif Thor

 

 

 

Läs mer

Valfrihet – Bostäder – Service!

Seminarium

Intressant seminarium i Oxelösund med hög profession bland gästerna! Läs gärna vidare genom att klicka på länken: Ett inlägg utifrån i SN.

http://www.sn.se/asikter/debatt/1.4019329

Fortsätt gärna att ge mig energi i dessa viktiga frågor!

Hälsningar från Din lokala politiker.

Dag Bergentoft

Dag.Bergentoft@oxelosund.se

0155-38 500, 070-567 66 55

image

 

Läs mer

Seminarium om valfrihet, bostäder, service!

IMG_1687Nu är det 7 dagar kvar till ett mycket intressant seminarium i Koordinaten, Oxelösund.

Intressanta inbjudna gäster och en redaktör som moderator.

Vi räknar med fullt hus. Ingen anmälan krävs. Ett seminarium där vi lyssnar till vad du tycker. Sprid detta och ta med dina vänner.

Annons kommer ut i Magasinet till helgen!

Seminarium översatt

 

Välkomna!

Hälsar Din lokala politiker!

Dag Bergentoft  Dag.Bergentoft@oxelosund.se 0155-38 500 070-567 66 55

image

Läs mer