Nya tag!

Kamrater, då har vi kort efter valet återigen hamnat i ett valarbete på grund av att borgarna (kallar sig alliansen) tagit hjälp av SD för att fälla budgetförslaget.

Att efter två intensiva valarbetsperioder, EU och allmänna val, starta en tredje på kort tid kan kännas jobbigt, men vi skall se detta som en möjlighet och ett avstamp mot ett val där vi kommer att förbättra resultatet betydligt. Vårt parti har ejbelastning av att ha ingått i den regering vars budgetförslag röstades ned utan i den stora massans minne finns fortfarande kvar ” V fick kalla handen av Löfven”.

Vi kommer att möta en positiv valmannakår något vi skall visa oss vuxna att behandla på ett för denna positivt sätt. Vi får inte gå i fällan och tillåta valarbetet att handla om för och emot invandring, något som SD kommer att försöka. Vi skall föra fram det vi gick till val på till den 14 september, jobb, skola, pensioner, vård och omsorg, med detta kommer vi att ha framgång.

Den stora svårigheten kommer att bli att få valmannakåren till valurnorna och det kan vi bara få genom ett hårt och förtroendeingivande valarbete där vi kan belysa vikten av att gå till valurnorna, lyckas vi inte med detta kommer vi att få se borgarna vid makten igen. Det kommer inte att bli så illa som det varit de senaste 8 åren, det kommer att bli värre företrädare för borgliga partier har redan börjat tala om att se över migrationspolitiken med andra ord eftergifterna visavi SD har redan börjat dyka upp.

Så kamrater nu gäller det att kavla upp ärmarna och jobba intensivt fram till den 22 mars, vi måste försöka att få med inte bara alla medlemmar utan även sympatisörer ja alla som inte vill se en borgarregering de kommande åren.

 

Vi syns i valarbetet

Kurt-Lennart Karlsson

oxelösundsvänstern

 

 

7 thoughts on “Nya tag!

 1. Ja du Kurt-Lennart det är rätt knepigt nu. Detta kan bli ett val om regerings duglighet. Många marginalväljare kan lämna S. Alliansen röstade på SIN budget. Att SD gjorde detsamma är INTE allianses fel. Men du har en poäng. Valet bör handla om vård, skola o omsorg. Jag har ganska tydligt gett min analys. Rörigare än det är idag kan det inte bli. Svenska Folket avgör o dom är KLOKA.

 2. Har tänkt på EN sak till. Om Fi:s väljare la sin röst på V i stället. Kan handla om 3%. Men dom hoppas säkert att Fi får 4% o kommer in. Men egen majoritet för något block är högst osanolikt idag. Sen vill vi att SD inte skall få något inflytande återstår bara en S o M-regering. Det vill heller ingen. Var så god o skölj!

 3. Om valet handlar om ”jobb, skola, pensioner, vård och omsorg”, så pratar vi alltså EKONOMI. Med stora bokstäver , dessutom.

  Glöm nu inte det, när det ska tas ”nya tag” i vår vardag och verklighet.

  Underskotten i statens finanser ökar…ökar och ökar ytterliggare.

  En ”mardröm” väntar för näste finansminister efter den 22 mars 2015. För att inte prata om hur ”vanligt folk” i Sverige kommer att drabbas de kommande åren.

  Vad är det som kostar ?

  Någon som vet?

  Majoriteten av nuvarande politiker verkar inte veta så mycket om det, om man får tro deras uttalanden i media.

  Joo…Riksgälden vet och skriver, ”ökade utgifter, främst på grund av volymförändringar i transfereringssystemen”.

  Volymförändringar i transfereringssystemen = är att ekonomisk bärkraft genom kollektiva statsfinansiella åtgärder och dylikt ökar markant för att överflyttas från vissa sociala grupper till andra sociala grupper.

  Alltså något som först ska/måste jobbas ihop, av den arbetande delen av befolkningen. Ska sedan fördelas ut till ”behövande” och ”olika ändamål” genom politiska beslut. Jobbas det inte tillräckligt alltså, så får man låna …låna …och åter låna.

  Att staten tar på sig orimliga lånekostnader, håller alltså inte i längden.

  Utan detta förlorar bara samhället på och ytterst de med låga jobbinkomster och samhällets allra svagaste och fattigaste.

  Statens väntade underskott 2015 har exploderat med 40 miljarder sedan i somras, enligt Riksgäldens nya prognos. Och statsskulden tickar uppåt.

  Riksgälden räknar med att statens budgetunderskott uppgår till 51 miljarder kronor nästa år. Det innebär en uppräkning med hela 40 miljarder kronor jämfört med myndighetens tidigare prognos från i juni i år.

  Myndighetens nya utsikter bäddar för en ordentligt knepigare sits för den finansminister som ska ratta statsfinanserna efter extravalet den 22 mars.

  ”Det beror framför allt på att svagare ekonomisk tillväxt dämpar skatteinkomsterna, men också på att vissa utgifter ökar”, skriver Riksgälden.

  Riksgälden skriver rejält ned sina prognoser för Sveriges BNP-tillväxt med 0,8 procentenheter för både 2014 och 2015, till 1,9 respektive 2,2 procent.

  ”Den sämre utvecklingen i omvärlden, framför allt i euroområdet, innebär att exporten växer långsammare än väntat och att återhämtningen förskjuts framåt i tiden”, kommenterar riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

  Riksgälden räknar med att arbetslösheten kommer att uppgå till 8,0 procent i år, 7,7 procent 2015 och 7,5 procent 2016. I juni räknade Riksgälden med 7,9 procents arbetslöshet för helåret 2014 och 7,4 procent 2015.

  Hälften av det nya budgethålet förklaras med att skatteinkomsterna och utdelningarna från statens aktier väntas bli 12 respektive 7 miljarder kronor lägre jämfört med prognosen i juni.

  ”Resterande del av förändringen förklaras av ökade utgifter, främst på grund av volymförändringar i transfereringssystemen”, skriver Riksgälden.

  ”Exempelvis ökar utgifterna för migration med 9 miljarder kronor och socialförsäkring med 3 miljarder kronor jämfört med föregående prognos.

  Därutöver ökar vidareutlåningen till Riksbanken och räntebetalningarna på statsskulden”, skriver Riksgälden.

  Läs mer.

  http://www.di.se/artiklar/2014/12/9/nasta-finansministers-mardrom/

 4. I dagens mätning i aftonbladet får V 4% och är minsta parti i riksdagen. I dagens mätning får vi en ny allians-regering med stöd av SD. Det kommer nog att växla en del innan valdagen 22.3. Men egen majoritet får ingendera blocken. Det jag försökt säga i flera år nu är att det underlättar inte för rödgrönt om sossar som Anette o jag fortsätter att rösta på M. Visst gör vi det i protest. Det är snart läge nu att hålla ihop om vi skall få till en rödgrön treparti-regering som vi helst vill. Då har man inte råd med surdegar. Sen hur många röstar på SD i protest? Jag känner några och detta måste tas på allvar OM man VILL ha en rödgrön treparti-regering. Kan bara önska er ett stort: LYCKA TILL !

 5. Eftersom ingen med största sannolikhet kommer att få egen majoritet måste Sverige gå att regera med en minoritets-regering. Alliansen vill ju göra upp detta med S innan valet för att slippa göra det efter valet. Vi har nu TRE block att välja mellan. Vi två skulle helst vilja välja det rödgröna blocket. Men kommer med 99% säkerhet att välja något alliansparti. Kom sen inte o säg att politik är enkelt o saknar humor. Det är svårt o innehåller massor av HUMOR.

 6. Apropå kostnader, sakpolitik, journalister, maktspråk och väljare.

  ”Redaktörer, journalister och debattörer – stå upp för fakta- och kunskapsbildning och lämna opinionsbildning till partipolitiken!”

  Jaaa…… så klokt yttrar sig 25 unga väljare på SVT Opinion.

  De skriver också……..

  ”Utan kunskaper i sakpolitik och välfärdsutmaningar är det svårt att orientera sig i samhället, ta ställning i de allmänna valen och att värna om sina intressen. Kunskap är verktyget vi använder för att bygga den svenska demokratin. Ge oss verktygen!

  Förmedla faktabaserade analyser av det svenska välfärdstillståndet och de nationella samhällsutmaningarna men guida oss samtidigt genom vetenskapens akademiska språk, statistiska snår och komplicerade orsakssamband.

  Låt oss njuta av nutida samhällsskildringar och publiceringar av vetenskapliga slutsatser men försäkra er om att nyhetsspråket kommer majoriteten tillgodo.

  Ge partierna debattscenen men se till att sakpolitiken står i centrum.”

  ….vad glad man blir och man får faktiskt lite hopp om en framtida media , som gör det de ska göra, granska på ett opartiskt sätt.

  Om nu media tar åt sig vill säga….vilket de tidigare har visat att de har mycket svårt för.

  Läs de unga väljarnas inlägg.

  http://www.svt.se/opinion/article2541645.svt

 7. Apropå att ta nya tag och locka till sig väljare i valet den 22 mars 2015. Vi får hoppas att det då väljs riksdagsledamöter med respekt för det demokratiska systemet och förordningen.

  Att Rossana Dinamarca (V), Karin Rågsjö (V), Jan Lindholm (MP), Pernilla Stålhammar (MP) och Annika Hirvonen (MP) är FÖRTROENDEVALDA riksdagsledamöter, är mycket svårt att förstå.När man ser och hör om deras uppträdande i riksdagen.

  Bedrövligt är ett milt omdöme, minst sagt.

  Respekten för vårt lands demokrati och vårt demokratiska centrum, verkar ha gått dem helt förbi.

  Att de helt klart försämrade sina egna och sina partiers möjligheter , i valet den 22 mars 2015, verkar inte heller bekomma dem.

  Det är klart att de ska ge utryck för sina åsikter men då gör man det i debatt med våra politiker, inte mot talmannen och förordningen. Vilket de uppenbarligen har missat.

  Heder åt talman Urban Ahlin (S) för hans påpekanden och avståndstagande, till de riksdagsledamöter som bevisligen har tappat både respekten och ”omdömet”.

  Hälsas från det vackra Oxelösund.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*