Premier i Omvårdnadslyftet samt prestationsersättning i Bättre liv för sjuka äldre

Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Oxelösunds kommun en premie om 3,9 miljoner kronor för sin prestation i kompetenssatsningen Omvårdnadslyftet 2011-2014. Oxelösunds kommun tilldelas också 1,6 miljoner i prestationsersättning inom Bättre liv för sjuka äldre.

äldrevård

Omvårdnadslyftet

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor i premier för bästa resultat avseende andelen personal med grundläggande kunskaper i äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen enligt socialtjänstlagen. Premien utgår för olika mått som dels baseras på andel personal med grundläggande kunskaper men också på om kommunen har förbättrat sitt kompetensläge och ökat andelen personal med grundläggande kunskaper. Oxelösunds kommun tilldelas en premie om 3.978.725 kronor.

Bättre liv för sjuka äldre
Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med SKL i syfte att ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en sammanhållen vård av och omsorg om de mest sjuka äldre. Oxelösunds kommun har klarat de grundläggande kraven gällande länsgemensam handlingsplan och kommunens systematiska förbättringsarbete. Oxelösunds kommun kommer att erhålla 1.605.076 kr i prestationsersättning.

Bäst resultat uppnåddes gällande ”Oplanerad återinläggning på sjukhus inom 30 dagar”. Även de tre målen inom god läkemedelsanvändning har uppnåtts. Oxelösundare, 75 år och äldre, använder 2014 färre olämpliga, antipsykotiska och antiinflammatoriska läkemedel än de gjorde 2013.

One thought on “Premier i Omvårdnadslyftet samt prestationsersättning i Bättre liv för sjuka äldre

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*