Oxelösund på Bomässan 18-19 mars

”Oxelösund på Bomässan 18-19 mars”>Snart är det dags för Bomässa igen! Det är ett sätt för oss som kommun att visa på allt fint och positivt som finns och görs i Oxelösund.
Det är ett engagerat gäng tjänstemän från de olika förvaltningarna som arbetar i montern under mässdagarna 18-19 mars.

Liksom tidigare år finns även politiker med i montern.
Jag står med i montern och representerar kommunen 19/3 från kl.10.00-till 13.00.
Välkommen att besöka oss i Multihallen monter B:28.

Det är inte svårt att hitta.

 

Följ bara våffeldoften … Skärgårdsvåfflan kommer liksom förra året att stå i vår monter och bjuda på ett smakprov från Oxelösund!

Klicka på bilden för att komma vidare till mässans websida.

73 thoughts on “Oxelösund på Bomässan 18-19 mars

 1. Ur Di.

  Miljoner till språkintroduktion i budgeten.

  Det blir en särskild satsning på 150 miljoner kronor till gymnasiets program för språkintroduktion i vårändringsbudgeten.
  Enligt regeringens budgetpartner Vänsterpartiet är det helt nödvändigt för att ge nyanlända en rimlig start.
  Introduktionsprogrammen är oerhört viktiga för hur det ska gå för ungas skolgång och möjligheter att komma ut i arbetslivet, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson.

  Partiet har drivit fram att de 150 miljonerna ska finnas med i vårändringsbudgeten, som läggs fram den 18 april.

  Pengarna kommer att finnas tillgängliga att fördela redan i år, om budgeten går igenom i riksdagen i juni. Det är inte klart, enligt Ulla Andersson, om kommunerna måste ansöka för att ta del av dem.

  "Vi får se om vi kan hitta en fördelningsnyckel så att pengarna ska kunna gå ut direkt", säger Ulla Andersson.

  Gymnasiets introduktionsprogram omfattar för närvarande omkring 60.000 elever. Av dem går 36.000 på programmet för språkintroduktion, en ökning med 22.000 elever på två år.

  "Många nya har kommit på kort tid", säger Andersson.

  Avhoppen är många och kommunerna har haft svårt att klara läget. Eleverna har mycket olika bakgrund och Skolverket har pekat på problem med att hitta personal och att anpassa utbildningen eftersom eleverna har så olika förutsättningar. Av dem som började 2012 hade bara en knapp tredjedel tagit steget över till ett vanligt program efter tre år.
  Pengarna ska kunna användas till att anställa mer personal, till elevhälsa eller annat.

  Ännu en leverans från V. (Egen kommentar)

 2. Ur SVT.

  244.000 fler i arbete – alla utrikesfödda.

  Det är de utrikesfödda som fått de nya jobben i Sverige. Det visar den sammanställning av statistik som SVT Nyheter har gjort. Och utan det inflödet av arbetskraft skulle den svenska ekonomin få stora problem.
  Den svenska ekonomin har blivit en jobbmaskin. Totalt har sysselsättningen ökat med 244.000 personer de senaste nio åren – och hela jobbökningen har gått till de utrikesfödda.

  Det visar SCB:s Arbetskraftsundersökning mellan åren 2008 och 2016.
  Trenden kommer fortsätta
  För inrikesfödda har det inte skett någon ökning alls av sysselsättningen. Till stor del beror detta på att det var de inrikesfödda som drabbades hårdast efter finanskrisen.

  Bara under ett år försvann 111.000 jobb för denna grupp och det var först förra året som de inrikesfödda har kommit upp på samma nivå som före krisen.

  För de utrikesfödda har det däremot varit en stadig uppgång där de har fått en mycket stor del av de nya jobben varje år. Den trenden kommer att fortsätta de närmaste åren, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

  – När Sverige växer så starkt som den gör nu på arbetsmarknaden då är det en väldigt hög andel som går till utlandsfödda.
  Inrikesfödda som arbetade minskat drastiskt
  Det är alltså högkonjunkturen som ligger bakom att det skapats så många nya jobb i Sverige. Men anledningen till att jobben framför allt gått till utrikesfödda beror på den dramatiska förändringen som skett i befolkningen.

  Vändningen kom i samband med finanskrisen år 2008.

  Det var då stora grupper av 40-talister började gå i pension och det tillkom inte in tillräckligt med inrikesfödda för att ersätta dem.

  Sedan dess har inrikesfödda i arbetsför ålder minskat med 166.000 personer fram till och med förra året – medan de utrikesfödda ökat med närmare 400.000 personer.
  Utan utrikesfödda hade Sverige fått problem
  Och utan denna tillförsel av arbetskraft skulle Sverige fått allvarliga problem med ekonomin.

  – Hade vi haft en situation där bara inrikesfödda svarade för arbetskraftsförsörjningen skulle antalet arbetstagare inte räcka till. Arbetskraften skulle till och med krympa i Sverige. Det skulle vara väldigt bekymmersamt för den ekonomiska utvecklingen i Sverige, säger Håkan Gustavsson,och fortsätter:

  – Det skulle göra att arbetsgivarna upplevde en mycket mer påtaglig brist på arbetskraft än vad man ser i dag. Tillväxten hade inte varit så stark som den varit de senaste åren och Riksbanken hade haft helt andra problem att hantera än vad de har i dag.
  ”Utrikesfödda nödvändiga för arbetsmarknaden”
  Utan den stora invandringen skulle Sverige snabbt gått mot en överhettning av ekonomin, vilket skulle tvingat Riksbanken att höja räntorna för att kyla av ekonomin.

  Det är detta scenario som Arbetsförmedlingen menar skulle skada den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

  – Utrikesfödda är nödvändiga för kompetensförsörjningen ute på arbetsmarknaden för både privata och offentliga arbetsgivare. Vi ska se dem som en resurs här och nu, men också långsiktigt. De tryggar försörjningen av arbetskraft i landets alla län, säger Håkan Gustavsson.

  1. Vi tar lite mer färska fakta från SCB som SVT gärna missar……

   Högre arbetslöshet bland utrikes födda
   Bland utrikes födda är arbetslösheten klart högre än bland inrikes födda. I samband med finanskrisen steg arbetslösheten något mer bland utrikes födda och den ligger fortsatt kvar på en högre nivå än innan krisen. För de inrikes födda har det däremot skett en viss återhämtning och nivån är något lägre än innan krisen. Det innebär att skillnaden i arbetslöshet mellan in- och utrikes födda nu är högre än tidigare. Särredovisade data finns tillgängliga från och med andra kvartalet 2005.

   http://www.scb.se/Grupp/Artiklar/Arbetsmarknad/Fortsatt%20stark%20arbetsmarknad/AKU_diagram%205.png

 3. Sd i Hässleholm har med sitt folk där visat ett väldigt förakt för demokratin och speciellt för sina väljare. Jag är inte förvånad.

 4. Från Sveriges radio.

  Extra pengar till förlossningsvård i budgeten.

  Förlossningsvården får 500 miljoner kronor extra i den kommande vårbudgeten. Det har regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om.

  – Jag tycker att det är väldigt goda nyheter. Den som ska föda barn måste ju kunna lita på att man kommer att få den vård och det omhändertagande som man behöver, säger Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt.

  Han fortsätter och säger att det här är en rejäl satsning att pengarna kommer ut redan i år över hela Sverige. Efter kritiken mot landets förlossningsvård träffar sjukvårdsminister Gabriel Wikström i dag representanter från sju landsting. Han vill bland annat veta vad de gör för att stilla oron bland blivande föräldrar.

  Och lagom till mötet kommer alltså beskedet att förlossningsvården i vårändringsbudgeten, som presenteras i mitten av april, får 500 miljoner kronor extra. Ett krav som Vänsterpartiet har drivit i förhandlingarna med regeringen enligt Jonas Sjöstedt.

  – Det är en halv miljard kronor och det kommer framför allt att gå till personal. Att man kan ge bra arbetsvillkor, så att man kan behålla personal och att man kan se till att ha riktig bemanning över sommaren. I några landsting kan man undvika dåliga nedskärningar och hålla uppe de förlossningsrum som man behöver.
  Förlossningsvården är ju landstingens ansvar. Varför griper staten in just här och tillför mer pengar?

  – Det är så uppenbart att man har problem i förlossningsvården. I storstäderna handlar det om kapacitetsbrist, många har svårt att rekrytera och behålla personal och i andra delar av Sverige lägger man ned fungerande förlossningsvård.
  Vänsterpartiet anser att den svenska förlossningsvården inte bara behöver en engångssumma – utan ett permanent resurstillskott, men någon sådan satsning finns inte med i vårens budget.

  – Nu har vi gjort upp om extra pengar för i år. Sedan ska vi diskutera budgeten för nästa år och då kommer vi att föra fram att vi vill att det här blir en permanent satsning, säger Jonas Sjöstedt.

  I nästan två månader har det pågått demonstrationer i foajén på Sollefteå sjukhus i protest mot den stängda förlossningsavdelningen. Så här säger Jonas Sjöstedt om vad de extra pengarna kan betyda:
  – Det är klart att argumentet för att dra ned har varit ekonomiskt, nu kommer det extra pengar och vi hoppas att kunna göra de pengarna permanenta, men det är landstinget i Västernorrland som avgör frågan.

  Regeringen och Vänsterpartiet har redan i en tidigare budgetförhandling enats om mer resurser till förlossningsvården – och andra insatser för att stärka kvinnors hälsa. Under en fyraårsperiod – med start 2016 – avsätts totalt 400 miljoner kronor per år.

  (V)erkstan´ levererar! (Egen kommentar).

 5. Ur AB.

  Full av massförakt
  Sandro Scocco dömer ut SD-hyllade nationalekonomens bok om invandring

  Massarbetslöshet, masskravaller, massvandalism, massövergrepp och massantändning av bilar. Så inleds verklighetsbeskrivningen i en nyligen publicerad bok, Tino Sanandajis Massutmaning. Bredden i mottagandet har varit stor. Enskilda bibliotek har upplevt boken så osaklig (och underförstått främlingsfientlig) att de valt att inte köpa in den, medan Aftonbladets recensent fann den ”imponerande” och att den borde få en ”guldstjärna för sin rent folkbildande gärning”.
  De som varit emot boken har dock haft svårt att peka ut enskilda och avgörande felaktigheter. De som blivit imponerade av den förefaller å andra sidan ha utgått ifrån att beskrivningarna faktiskt är sakliga och balanserade – enbart därför att boken iklätt sig ett sakligt och professionellt språkbruk. Båda är lika olyckliga.

  I boken finns två centrala teman. För det första att det är väldigt kostsamt med invandring. Konsekvensen blir att invandringen äter upp välfärd och pensioner för svenskfödda. För det andra att invandring leder till kraftigt ökad brottslighet och därmed till stora ekonomiska och sociala kostnader. Den springande punkten är givetvis om detta stämmer. När det gäller kostnaderna för invandring ska det för ordningens skull noteras att jag och Sanandaji redan haft en kontrovers. Sommaren 2015 publicerade jag tillsammans med docent Lars-Fredrik Andersson en rapport om de långsiktiga statsfinansiella kostnaderna, 900 miljarder skäl att uppskatta invandring (Arena Idé).
  Samma dag som rapporten släpptes dömdes den ut av Sanandaji som värdelös. Kritiken har sedan eskalerat till ”kalkonrapport” och ”falsarium”. Kärnan i kritiken var att vi hade antagit att om Sverige inte haft någon invandring skulle svenskfödda vara tvungna att utföra de jobb som utlandsfödda utför i dag. Vi skulle exempelvis då se svenskfödda städare och taxi- och busschaufförer. Det alternativ som Sanandaji förespråkade var helt enkelt att man tog bort de utlandsföddas jobb. Ett Sverige utan invandring skulle bestå av de jobb som svenskfödda har i dag.

  Även om det har betydelse för resultatet om man antar att en stor del av taxi- och busschaufförerna bara skulle försvinna om vi inte hade haft invandring, spelar det faktiskt inte den dramatiska roll Sanandaji ger sken av. De flesta studier som antar att utlandsföddas jobb bara försvinner, landar på kostnader för invandring på runt 0 till 1 procent av BNP. Det faktumet letar sig dock inte in i Sanandajis bok, utan kostnaderna överdrivs avsiktligt. Det är illa i sig, men det är faktiskt inte det största problemet med hans argumentation.
  När Sanandajis bok recenserades tillsammans med professor Jesper Strömbäcks Utan invandring stannar Sverige på sajten Ekonomistas gav sig Sanandaji in i den efterföljande debatten i kommentarsfältet. Strömbäcks argument är att av alla hotell- och kontorsstädare är 49 procent utrikes födda, medan motsvarande andel bland landets alla buss- och spårvagnsförare är 38 procent. Strömbäcks slutsats är att utan invandring stannar inte bara Sverige, det gör också kollektivtrafiken.
  Boken ”Massutmaning” har mötts med hård kritik – och hyllningar.
  Boken ”Massutmaning” har mötts med hård kritik – och hyllningar.

  Även om jag delar Strömbäcks mer positiva syn på invandring, är detta påstående inte i linje med vårt antagande i rapporten 900 miljarder … Vi antog istället att då skulle en svenskfödd köra bussen. Överraskningen kom dock när Sanandaji konstaterade ”Utan invandring skulle någon annan kört bussen.” Just det antagandet som enligt Sanandaji gjorde vår rapport till en ”kalkonrapport”.
  När Sanandajis bok recenserades tillsammans med professor Jesper Strömbäcks Utan invandring stannar Sverige på sajten Ekonomistas gav sig Sanandaji in i den efterföljande debatten i kommentarsfältet. Strömbäcks argument är att av alla hotell- och kontorsstädare är 49 procent utrikes födda, medan motsvarande andel bland landets alla buss- och spårvagnsförare är 38 procent. Strömbäcks slutsats är att utan invandring stannar inte bara Sverige, det gör också kollektivtrafiken.
  Boken ”Massutmaning” har mötts med hård kritik – och hyllningar.
  Boken ”Massutmaning” har mötts med hård kritik – och hyllningar.

  Även om jag delar Strömbäcks mer positiva syn på invandring, är detta påstående inte i linje med vårt antagande i rapporten 900 miljarder … Vi antog istället att då skulle en svenskfödd köra bussen. Överraskningen kom dock när Sanandaji konstaterade ”Utan invandring skulle någon annan kört bussen.” Just det antagandet som enligt Sanandaji gjorde vår rapport till en ”kalkonrapport”.
  Som vanligt är Sanandaji hård i sina omdömen: ”Strömbäcks slutsats skiljer sig från min dels för att han baserar det på denna sorts hemmasnickrade teorier”. Enligt Sanandaji är det alltså oseriöst och orimligt att anta att svenskfödda skulle ta över utlandsföddas jobb, samtidigt som det är oseriöst och hemmasnickrade teorier om man antar något annat.

  Tvärtom är det logiskt omöjligt att svenskfödda både ersätter och samtidigt inte ersätter de utlandsföddas jobb. Visst kan man tänka sig att en del städjobb försvann, medan andra övertogs av inhemskt födda, men den typen av nyanser passar inte Sanandaji. Det skulle få hans alarmism att kollapsa.
  Menar han allvar med sin nya ståndpunkt att svenskfödda skulle vara tvungna att utföra de jobb som utlandsfödda utför i dag faller hela hans kostnadsargument i boken. Då ger invandring en vinst. Här är han inkonsekvent på ett sätt som gör att det framstår som att han faktiskt inte förstått frågan på djupet.
  Enligt kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki verkar problemen med Sanandajis kriminologiska analyser delvis vara desamma som med de ekonomiska. Det har skett en allvarlig ökning av gängrelaterat vapenvåld, men den underliggande brottsvågen av massvandalism, massövergrepp, masskravaller och massantändningar av bilar som hela resonemanget kring ”återupprätta lag och ordning” antyder, existerar inte. Det finns heller ingen statistik i boken som faktiskt stödjer att lag och ordning skulle behöva ”återupprättas”.

  Boken lyfter också främst fram förklaringar till brottslighet som fokuserar på genetik och kultur. Det är en tolkning som inte accepteras av huvudfåran av forskare inom ämnet. Det är också enkelt att notera att mycket faller utanför den ramen; som socio-ekonomiska faktorer, inkomstskillnader och så vidare.
  Han gifter ihop sina kriminologiska resonemang om kultur och genetik med nationalekonomiska teorier, som inte heller är accepterade av huvudfåran av forskare, när han lyfter ”zero marginal product workers” (ZMP). Tesen, populär bland vissa högerekonomer efter finanskrisen, var att ZMP-personer oavsett hur låg lönen blir inte kan bidra positivt till produktionen. Det är därför många (läs främst invandrare i Sanandajis fall) förblir arbetslösa trots massiva subventioner. De är helt enkelt obildbara och odugliga, gissningsvis av genetiska och kulturella skäl.
  Det var ett försök från högerekonomer att förklara den höga arbetslösheten, i spåren av finanskrisen, med att det måste vara något fel på löntagarna (utbudet). Det var helt enkelt inte ideologiskt bekvämt att förklara arbetslösheten med en havererad fastighets- och finansmarknad kombinerat med åtstramningar (efterfrågan). Det senare är trots allt mainstream och förespråkas av både IMF och OECD. När arbetslösheten föll tillbaka i USA försvann i princip ZMP-begreppet. De odugliga visade ju sig vara anställningsbara.

  På Sanandaji verkar begreppet ha gjort ett mer bestående intryck. Det är inte särskilt långsökt att koppla ihop hans kulturella och genetiska förklaringar av brottslighet med teorierna om ekonomiskt odugliga människor. Summan av denna fördomsfulla föreställningsvärld blir dock inte i huvudsak främlingsfientlig, utan snarare ett reaktionärt definierat ”vi och dom” i klasstermer. Där underklassen består av de obildbara, de kulturellt degenererade, de brottsbenägna och de våldsamma.
  Grupper som karakteriserats på detta fördomsfulla sätt genom historien har också ofta varit en invandrad grupp som blivit del av underklassen, som irländarna i USA eller finländarna i Sverige, men även inhemskt född underklass har karakteriserats på samma sätt.
  Sanandaji har beklagat sig över att hans ”sakliga” verklighetsbeskrivning lett till att han blivit en galjonsfigur för Sverigedemokrater och rasister i sociala medier. För att markera avstånd från sina följare har han till och med hävdat att ”SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ”.

  Det är uppenbart att ”skånsk trash med låg IQ” syftar på vad som skulle kunna definieras som svenskfödd underklass. Här blir hans reaktionära grundsyn tydlig när den inte döljs av underklassens etnifiering.
  Samtidigt finns det en logik i förhållandet mellan Sanandaji och hans främlingsfientliga följare. I en artikel i Sydsvenskan som bevakade en främlingsfientlig demonstration till förmån för Peter Springare konstaterar journalisten: ”Budskapet är alltid detsamma: Den muslimska massinvandringen för med sig våldtäkter och mord, Sverige håller på att gå under – och 'PK-medierna' ljuger och förvränger sanningen.” Det är exakt samma budskap som Sanandaji torgför, men i boken med ett akademiskt språkbruk. Här förenas det främlingsfientliga med Sanandajis reaktionära förakt mot en etnifierad underklass som han ser som kulturellt och begåvningsmässigt hopplös.
  Sanandaji antar indirekt att om vi bara inte haft invandring skulle vi inte ha haft någon underklass. Det är mer än lovligt naivt. Underklassen skulle naturligtvis då befolkas av svenskfödda, och svenskfödda reaktionärer skulle få äran att se ned på deras degenererade kultur, stora brottsbenägenhet och ekonomiska oduglighet. Kanske är syftet med denna bok att vara folkbildande, men den är det på ett sådant sätt att den beskrivs betydligt bättre av begreppet propaganda.

  Sandro Scocco, chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé

 6. Sd är knepiga o detta var inte snyggt Leif här håller jag med dig. Ändå kan varken Anette eller jag rösta rödgrönt i nästa val. Nu vill M prata psykvård med mig så dom kan få våra röster. C har ju allierat sig med S i landstinget o därmed är även dom diskade. VFP bryr sig inte om psykvården o kan därmed inte få våra röster igen. V har aldrig gjort oss något illa men tyvärr går inte det heller. Ni vet S o V! MEN det kan bli soffan också vilket Anette helst vill då hon inte litar på något parti eller några politiker. SD vinner väljare på missnöjet. Men Patrik i Oxelösund sitter ni säkert. Trevlig Vår! Till sist den dagen VÅRA pengar sitter på VÅRA konton ansluter vi oss till ett rödgrönt parti där för dagen V ligger oss närmast. HEJ!

 7. Ur AB.

  Islamofober riktar sitt hat mot judar.

  Antisemitism är inte något som hör till det förflutna. Det påstås att judarna har varit utsatta men att det nu är muslimerna som drabbas. Men judehatet har aldrig försvunnit – tvärtom. I takt med att islamofobin ökar så blir även attackerna på judar fler.
  I USA har både hatattacker mot muslimer och judar skjutit i höjd. I februari vandaliserades 500 judiska gravstenar på en begravningsplats i Philadelphia. Islamofobin har djupa historiska rötter och handlar i grunden om föreställningen att muslimer är så pass annorlunda att de skulle vara oförenliga med västvärlden.
  En karikatyr av muslimer
  I högerextrema kretsar är konspirationsmyten om "Euarabia" populär. Den hävdar att muslimer medvetet håller på att ta över Europa. Genom att emigrera och föda många barn kommer muslimerna att lägga den kristna världen under sig.
  Sverigedemokraternas omdebatterade valfilm från 2010 bygger på denna karikatyrbild, en hord burkabärande kvinnor med barnvagnar som tar över. För anhängare av Eurabia-myten blir lösningen att stänga gränserna och stoppa muslimerna fysiskt.
  Populism förutsätter ofta en syndabock, en fiende som har “svikit folket”. För dagens högerpopulister handlar sveket om att ha tillåtit öppna gränser och en muslimsk invasion. Och plötsligt får den klassiska antisemitismen en ny funktion. Medan muslimerna betraktas som fienden på utsidan görs judarna till den illojala fienden på insidan.
  ”Judarnas fel”
  I Sverige aktualiserades dessa tankegångar nyligen av Ingrid Carlqvist, ledargestalt för den antimuslimska miljön. I podden "Ingrid & Conrad" sa hon att det är judarnas fel att Sverige har förändrats.
  “Det smärtar mig, tro mig, att behöva konstatera detta, men de som gått i bräschen för Sveriges grymma förvandling till Absurdistan är judar. I min naivitet har jag sett svenska judar som helt solidariska med fosterlandet.”
  Carlqvist sa också att de människor som förespråkar mångkultur är “folkförrädare” och att hon ser fram emot den dagen då dessa ska straffas i en tribunal.
  Ingen slump
  Mitt i pratet om det muslimska hotet riktas fokus plötsligt mot “svikarna” på hemmaplan. Och plötsligt är vi alla lovligt byte.
  Därför kan den som vill bekämpa rasismen aldrig slarva med vare sig kampen mot antisemitism eller islamofobin. För det är verkligen ingen slump att hatet mot muslimer och judar ökar samtidigt.

  http://www.aftonbladet.se/ledare/a/BaaQv/islamofober-riktar-sitt-hat-mot-judar

 8. Ur AB.

  Om Leif GW har rätt befinner vi oss i en politisk mardröm.

  Problemet är inte att yttrandefriheten omfattar även poliser i befälsställning. Men problem uppstår när sådana poliser gör främlingsfientliga utspel i medierna med yttranden som:
  ”Ingen vågar öppet säga att vi har ett utlänningsproblem i detta land. Vi som dagligen håller på med det praktiska polisarbetet ser i våra anhållningsjournaler att den verkligt organiserade brottsligheten sköts av utlänningar /…/ och kulturradikalerna utgör en fara för rättssamhället.”
  Uttalandet ser bekant ut, eller hur? Men det var alltså inte den nya polisstjärnan på det sverigedemokratiska firmamentet Peter Springare som uttalade dessa visdomar. Det var polisintendent Otto Holm som citerades i Dagens Nyheter 14 oktober 1968.
  Polisintendentens främlingsfientliga utspel väckte förstås uppseende. Men då, för 50 år sen, fanns varken internet eller Sverigedemokrater. Visst stöd från likasinnade fick polisintendent Holm ändå i tryckta medier. Så påstod till exempel advokaten Olof Arvidsson följande dag i DN: ”Kvinnor och barn kan inte använda de vanliga kommunikationsmedlen av fruktan för gangsterterrorn i tunnelbanan osv.”
  Det fanns alltså en tydlig främlingsfientlighet inom rättssamhället redan för 50 år sen. Innan det fanns främlingar, det var på den tiden man tilltalade folk med mörk hud på engelska. Utlänningsfaran som polisintendenten och advokaten tyckte sig se då, 1968, skulle i så fall ha bestått av politiska flyktingar från Grekland och Palestina efter militärkuppen i Aten och Sexdagarskriget 1967.
  Det behövs alltså inga utlänningar för tt skapa främlingsfientlighet och hat mot de ”kulturradikaler” som polisintendent Holm pekade ut som en fara för samhället, de människor som i dagens motsvarande hatkampanjer kallas journalister, vänsterextremister eller kulturmarxister.
  Men i dag har vi gott om invandrare och flyktingar som till 99,9 procent befinner sig på fri fot som icke misstänkta. Men likväl, de finns. Vilket betyder att polisintendent Holms förutsättningar att bli trodd och hyllad sanningssägare vore betydligt större i dag än för 50 år sen.
  Hans nutida efterföljare kommissarie Peter Springare har som bekant grundligt bevisat den saken. Peter Springare har i polistjänsten stött på hela 2 procent av Örebros invandrarbefolkning, jämrat sig bitterligen över detta förhållande och snabbt blivit sanningshjälte på nätet. Det hade förstås aldrig funkat 1968.
  Skillnaderna i de två främlingsfientliga polismännens förutsättningar är uppenbara. I dag finns en armé av utlänningshatare och islamofober på nätet, välorganiserade hatsajter och ett stort politiskt parti med främlingshat som huvudsak i sitt politiska program. Peter Springares sanning var inte sannare än Otto Holms, men dagens jordmån en helt annan. Och saken blev förstås inte bättre av att kommissarie Springare bjöds till ett av SVT:s bättre underhållningsprogram, slapp varje tillstymmelse till kritiska frågor och klappades om av självaste Leif GW som därvid proklamerade att invandrares brottslighet måtte bli huvudfråga i nästa valrörelse. Jag får medge att det senare får mig att känna stark så kallad oro för Leif.
  Men på Peter Springare växte förstås kammen. Och nästa sensationella politiska utspel från hans sida hade udden riktad mot journalister, precis som på Otto Holms tid. För ”att försöka göra Sverige bättre” förklarade nu Springare, ville han ”förinta alla de vänsterextrema journalister som förpestar debatten med sina abnorma agendor”.
  Man måste fråga sig om Peter Springare inte har hört talas om Förintelsen. För annars menade han ju att förhatliga journalister borde massmördas med gas och därefter kremeras under industriella former. Han menade nog bara att vi bör dödas i största allmänhet. Frågan är bara var han sätter gränsen för ”vänsterextrem”, enligt normal sverigedemokratisk standard börjar väl vänsterextremismen i det här fallet på de liberala ledarsidorna.
  Hans klart uttalade önskan att få död på journalister väckte kritik, så att han förtydligade sig. Han ville inte längre döda oss, bara få tyst på oss. Kul kille.
  Polisintendent Otto Holm hade inte fått behålla jobbet 1968 om han sagt sig vilja förinta de ”kulturradikaler” han ansåg vara ett hot mot rättssamhället. Och hade han i sitt hemliga innersta ansett det hade han nog visligen hållit tyst om saken.
  Problemet i vår tid är alltså inte att yttrandefriheten omfattar även Peter Springare. Hans önskemål om att förinta journalister är för övrigt inte brottsligt i sig, vare sig hets mot folkgrupp eller olaga hot. Problemet är at vi i Sverige har en polis med sådana politiska visioner. Och om Leif GW har rätt i sin bedömning att majoriteten av Sveriges poliser nu är dylika Sverigedemokrater så befinner vi oss i en politisk mardröm.
  För övrigt anser jag att…
  … Expressens redaktionschef Magnus Alselinds skämt på 1 april på sin höjd var halvroligt när han utnämnde den egna tidningens avslöjande om Ebbe Carlssons förehavanden till ”tidernas scoop”. Om det inte varit 1 april vore jag djupt kränkt.
  …DN/Ipsos undersökning av den svenska ”oron” väckte för lite uppseende. De flesta svenskar anser att Sverige egentligen är tryggare än den bild som förekommer i medierna. Bara inom SD anser anhängarna att det förhåller sig tvärtom. Och den så kallade oron skulle vi andra behöva ta på allvar?

  Jan Guillou

 9. En del säger att jag velar. Är det inte precis tvärtom? Vi blev osams med S redan i slutet på 80-talet. Sen dess har vi inte röstat på dom. Soffan hela 90-talet. Sen började vi rösta igen på 2000-talet. Blev ju V 2002 mest kanske för att Fredrik var med er. Sen bytte vi till alliansen 2006. Men hela tiden har jag sagt att löser S surdegarna så röstar vi hellre rödgrönt. Men så blir det aldrig o därmed fortsätter vi att rösta på alliansen. Kan man vara mer tydlig? Sen fick jag tänder av alliansen vilket jag aldrig fick av S. Nu tycker många andra att jag borde rösta på SD för att S burit sig åt som svin mot Anette o mig. Men där går gränsen. C borde vara det naturliga partiet för oss idag. Men Landstinget!! Då får det bli M igen. O även M i kommun o landsting. Tror inte Leif Thor skäller ut mig igen. Å i Landstinget är M det enda parti som vill prata psykvård med mig o LC. Här trodde jag V skulle vilja men tyvärr V vill inte reta husse. Tråkigt o därmed når ni aldrig över 10% som kan behövas om vi skall ha fortsatt rödgrön regering. Sen att både S o MP minskar gör ju frågan problematisk. Men jag tror på 40-40-20. Då kan SD avgöra till alliansens fördel. Som man bäddar får man ligga Patrik. Det lär finnas 2400 personer i bara Sörmland som S svikit. Många av dom går till SD medans vi väljer M. Samma M som S samarbetar med i dom flesta Sörmländska kommuner. Glad Påsk Patrik!

  1. Kan berätta att Fredrik o Maria tänker rösta på L i valet. Det handlar om LSS där sossarna vill skära timmar medans L säger att detta måste få kosta. Sen skall givetvis all fusk bestraffas. Men för dom som lever med ett handikappat barn är dessa bidrag livsviktiga. Nu tycker ju även V som L så det är åter S som kan förlora väljare i rena solidaritetsfrågor. Björn Johansson tycker jag ska bli medlem i MP o släppa tandvårdsfrågan. Svarade honom glasklart: ALDRIG. Min kamp för dom svaga ger jag aldrig upp. MP har ju faktiskt svikit miljön också o lever därför farligt. Jag är ENVIS !

 10. Ur Svd.

  Sänkta skatter har gett mindre till välfärd.
  Om man sänker skatterna kraftigt, samtidigt som tillväxten är låg, då blir det mindre skatteintäkter som kan finansiera den offentliga välfärden. Det är just det som hänt i Sverige under alliansregeringen.
  Ola Pettersson
  Borgerliga politiker och vissa näringslivsorganisationer har under senare tid drivit tesen att resurserna till välfärden har ökat under alliansregeringen. Vissa har till och med påstått att sänkt skattekvot har lett till större skatteintäkter.

  Om vi använder rimliga sätt att mäta så är det lätt att avvisa båda dessa påståenden. Men låt oss börja med det som är oomstritt.
  Under alliansregeringens första sju år så har stora skattesänkningar genomförts. Förmögenhetsskatten har avskaffats, fastighetsskatten har sänkts, ett så kallat jobbskatteavdrag har införts och ett stort antal skatteavdrag har införts. Totalt har skatterna sänkts med omkring 140 miljarder kronor.

  **I en rapport från **organisationen Svenskt Näringsliv så görs några påståenden som har uppmärksammats och behöver bemötas. Svenskt Näringsliv har bland annat hävdat att skatteintäkterna har ökat samtidigt som skatterna har sänkts:

  ”Ökningen kvarstår även när hänsyn tas till den demografiska utvecklingen. Utvecklingen har varit jämnt fördelad med växande skatteintäkter och fallande skattetryck under såväl socialdemokratiskt ledda regeringar som när alliansen haft makten.”
  Det är inte en korrekt bild av utvecklingen under alliansregeringen. De stora skattesänkningarna genomfördes under en period med låg ekonomisk tillväxt. Resultatet är att skatteintäkterna, som finansierar den offentliga välfärden, mätt i fasta priser minskade med 5 000 kr per person mellan 2006 och 2013. Resurserna till välfärden har alltså inte ökat, utan minskat.

  **Däremot stämmer det **att skatteintäkterna per capita ökade under den tidigare socialdemokratiska regeringens sista sju år, 1999 och 2006. Under denna period ökade de årliga reala skatteintäkterna med omkring 20 000 kronor. Även under denna tidsperiod sänktes skattekvoten, men skattesänkningarna kompenserades av en stark tillväxt av BNP per capita.
  Det har också förts en diskussion om huruvida alliansregeringen och finansminister Anders Borg har lånefinansierat sina skattesänkningar. Det är en märklig diskussion eftersom det är lätt att konstatera att stora skattesänkningar har genomförts även år med underskott i statens budget. De har därför lånefinansierats. Det bör även påpekas att statsskulden har ökat under de år Anders Borg har kritiserats för att låna till sänkta skatter.

  Sambanden är ganska enkla och det finns ingen anledning att det råder fortsatt oklarhet på dessa punkter. Om man sänker skatterna kraftigt, samtidigt som tillväxten är låg, då blir det mindre skatteintäkter som kan finansiera den offentliga välfärden. Det är just det som hänt i Sverige under alliansregeringen.

  OLA PETTERSSON

  chefsekonom, LO.

  Ur dagens arena.

  SKATTEHÖJNING Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att höja skatten för de som tjänar mest. Det handlar om skattehöjningar på mellan knappt två kronor till 200 kronor i månaden.

  Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att fler ska betala statlig skatt.

  Den som tjänar mer än 38 200 kronor i månaden kommer från och med nästa år betala statlig inkomstskatt. Enligt regeringen och Vänsterpartiet innebär det att drygt 80 000 fler kommer betala en sådan skatt jämfört med i år. För de som tjänar mellan 38 200 och 55 100 kronor i månaden handlar det om en skattehöjning på mellan 1,60 kronor och 146 kronor.

  »Vi är överens om att fler ska få vara med och bidra lite mer«, skriver V-ledaren Jonas Sjöstedt och partiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson på Svd:s debattsida.
  Dessutom flyttas gränsen för de som kommer få betala så kallad värnskatt, en extra statlig inkomstskatt på 5 procent. De som tjänar över 55 100 kronor eller mer kommer att få betala värnskatt, det vill säga ungefär 27 000 fler jämfört med i år.

  Deras skatt kommer i sin tur höjas med mellan 147 kronor och 200 kronor i månaden.

  Regeringen räknar med att få in totalt 2,7 miljarder mer i skatt genom ändringarna av gränserna för statlig skatt.

  Det är detta som är den främsta grunden till de skattehöjningar som föreslås i kommande budget. En viss återhämtning av de 140 miljarder som statskassan sedan tidigare ej kunnat förfoga över.
  Idag kan vi se effekterna av dessa uteblivna pengar på olika offentliga områden något som borgarna inte vill se eller förmår göra. Man ska också ställa deras egen historia till den väldiga förvirring och upprördhet som råder hos dom nu. Den saknar all rim och reson och också en politisk omedvetenhet om de gigantiska skattesänkningar de genomförde och konsekvenserna av dessa. I ljuset av detta ska man nu också se Sd:s ståndpunkt kring budgetnervositeten och hur man vill haka på det hos borgarna som passar dom själva bäst. Naturligtvis bara en språngbräda för egen maktpositionering. (Egen kommentar).

 11. Tråkigt att konstatera att Patrik nu inte släpper fram mina inlägg. Fast problemet löses inte på detta vis. Vill rödgrönt vinna nästa val så måste man ha politik för det. Annars växer SD (tyvärr) för missnöjet växer och orättvisorna. Jag har nu pekat på vad som stör mig o min dotter. Två frågor som handlar om solidaritet till svaga. Sen förstår inte jag varför V INTE får vara med i regeringen. I många frågor är V idag som S var förr. Som sagt jag kommer samma dag som pengarna sitter på våra konton. M hjälpte mig i nöden o S svek i samma nöd. Så valet är lätt för oss två. Och även för Maria o Fredrik. Det finns tid för bättring!

 12. Har skickat detta till V centralt idag 17-04-04.

  Hej.

  Jag vill att V går ut och offentligt tar skarpt avstånd från hur flickor och pojkar separeras under bussresorna (pojkar fram och flickor bak) vid den muslimska friskolan i Vällingby. Det är inget annat än könsapartheid och helt oacceptabelt i landet Sverige idag!! Så delades svarta och vita upp i bussarna i Sydafrika en gång i tiden.
  Sker ingen förändring inom det snaraste så ska tillståndet för denna skola dras in menar jag.

  Mvh/Leif Pettersson
  Vänsterpartist Värmdö

 13. Ur Svd.

  Regeringen och V satsar på sommarjobb för unga
  10 000 sommarjobb ska skapas till unga i kommunerna. Det har regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om, skriver Expressen.

  – Det är en viktig erfarenhet och alla ungdomar har inte egna kontakter, säger Vänsterpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Ulla Andersson till tidningen.

  Beslutet innebär att Arbetsförmedlingen får 105 miljoner kronor extra, öronmärkta till satsningen. Pengarna ska räcka till 10 000 sommarjobb åt unga som lämnat grundskolan men ännu inte gått ut gymnasiet.

  – Det är upp till kommunerna att utforma jobben. Men jag kan tänka mig äldreomsorg, förskola, parklek och kulturverksamhet, säger Andersson till Expressen.

  V fortsätter att le(V)erera till de som behöver lite x-tra stöd. (Egen kommentar).

 14. Ur AB.

  Hjältarna var många – men dessa gjorde bort sig.
  Civilsamhället stod upp – trots allvarliga lögner och cyniska lögnare.

  Terrorattentat tvingar fram ett samhälles riktiga själ. Den första reaktionen visar vilka vi är, på både gott och ont. Det människor i huvudstaden gjorde under och efter terrorn på Drottninggatan gör mig stolt som svensk. För första gången på de snart nio år jag bott i Stockholm kan jag dessutom på riktigt identifiera mig med staden, jag kan med glädje säga att mitt hem är Stockholm.
  Poliser och sjukvårdare sprang mot hotet och visade att de går att lita på när det gäller. Civilsamhället drog undan kroppar, kramade om främlingar och öppnade sina dörrar när det gällde. Och landets partiledare ställde sig bakom statsministern för att skapa det lugn och enighet som behövs under en svår och osäker period. Jag kan fortsätta så här i flera sidor. Det var så otroligt många som agerade som hjältar i en stressig tid. Tack!
  Men tyvärr kan långt ifrån alla kan vara stolta över sitt agerande i dag. Låt oss prata lite om det.
  Vi börjar med de folkvalda politiker som agerade så ansvarslöst att man blir mörkrädd.
  Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof spred ett falskt citat som hävdade att en svensk präst i direktsändning sagt att vi måste förlåta terroristen. Jomshof sprider det falska citatet och dröjer i över fyra timmar innan han tar bort den. Under den här tiden uppmärksammade många honom om att citatet är falskt, däribland Svenska Kyrkan. Under de fyra timmarna fortsatte Jomshof att twittra om annat. Citatet hann delas närmare 1000 gånger innan han till slut raderade sitt inlägg. Vid ett tillfälle skriver Jomshof att han hoppas att citatet är korrekt, men att det egentligen inte spelar någon roll, “sakfrågan är densamma”. Jomshof har en gång i tiden varit lärare. Vilket haveri.
  SD-toppen var dock inte ensam. Moderaten Jan Ericson skriver att han “hörde någon från kyrkan säga i TV att vi måste förlåta gärningsmannen. Det måste vi inte”. Det här verkar inte ha skett och därför kan Jan Ericson omöjligen hört det. Han har kanske läst Jomshofs inlägg och hoppat på tåget till populär-i-trollskogen-stan. Hur agerar Jan Ericson när han möts av kritik? Han ändrar sin story. Först twittrar han att han letar med “ljus och lykta” efter sekvensen där “någon i TV talade om att förlåta”. “En från kyrkan” har plötsligt blivit “någon”. En liten stund senare svarar han att han aldrig sagt att det var den “svenska kyrkan” han menade. Vilken kyrka var det då? Rysk-ortodoxa? Han avslutar med att skriva att “källan är mina egna öron”.
  Två folkvalda politiker som borde agera trovärdigt gör raka motsatsen. Att ge sig på präster och kyrkan dagar efter ett terrorattentat är i stort så lågt man kan sjunka. Istället för att ägna sin tid till att möta människor i chock måste kyrkan lägga tid på att dementera falska citat från folkvalda politiker. Det hela är pinsamt och ovärdigt. Vi kan inte stoppa alla anonyma konton från att sprida lögner om Sverige. Men vi måste vara stenhårda när folkvalda politiker gör detsamma.
  Sen har vi de riktigt cyniska “opinionsbildarna”. Sidan “Politikfakta” på Facebook, en så kallad “alternativ media”, väntade inte särskilt länge innan de drog igång lögnerna. Politikfakta skrev bland annat att “’Tre män hoppade ur lastbilen, började skjuta och försökte hugga människor med kniv’. Hur kommer det sig att svensk media ger oss en helt annan bild av terrordådet i Stockholm?”
  Ja, varför skrev inte svenska medier om det som inte ens skett?
  “Redaktör” på Politikfakta är 43-åringen Nicole Ekstam. Hon kallar sig själv för “missnöjd patriot”, men hur patriotiskt är det att sprida lögner om Sverige timmar efter ett terrorattentat har tagit fyra människors liv och skadat många fler? Till nyhetsbloggen Nyheter24 säger hon att “gammelmedia är de som har störst spridning av falska nyheter genom att de inte skriver hela sanningen. Då fyller alternativa webbsidor bara i luckorna”. I det här fallet har Politikfakta inte gjort något annat än att hitta på saker. Vad är syftet med den grova och ansvarslösa desinformationen? Vad vill hon uppnå genom att medvetet sprida falska uppgifter om händelsen?
  Ekstam driver sajten med den borgerliga “debattören” Olah Clarkvist. Politikfakta brukar skryta om att de når miljoner svenskar på Facebook. Troligen vill de bara tjäna pengar på sin sajt genom de klick falska artiklar genererar. På bolagsverket skriver de att “Bolaget ska bedriva nyhetssajt med annonsförsäljning och produktion av artiklar”. Politikfakta vill ha 190 kronor per 1000 visningar för en av sina annonsytor. På sajten tigger de donationer via ett swish-konto. Det är tyvärr inte första eller sista gången Politikfakta kommer lura svenskar med den här typen av desinformation.
  Vi är tragiskt nog inte färdiga än. Enligt olika rapporter har den misstänkta uzbeken både tagit del av och laddat upp IS-propaganda på Facebook. Hur är det möjligt att dessa klipp fått ligga kvar på plattformen? Ser fram emot Facebooks svar. Strax efter dådet började bilder på de döda och skadade cirkulera på Snapchat där många av användarna är under 15 år. Hur agerade Snapchat? Ser fram emot deras svar.
  Slutligen har vi de fyra stora nationella tidningarna och public service-bolagen SVT och SR. Jag förväntar mig ödmjukhet från kollegor och tid till självrannsakan. Exakt vem som gjorde vad och varför det var fel får vi återkomma till. Men alltför många utgivare agerar nonchalant i efterspelet. Det är faktiskt fullt möjligt att vara självkritisk OCH trovärdig – samtidigt. Det visar SvD:s chefredaktör Fredric Karén i den här texten.
  Jag ser fram emot ordentlig och saklig kritik mot ansvariga svenska medier och utgivare från läsare och medborgare. Här kommer några tips:
  Medier är inte EN enhet. Alla agerar självständigt från varandra. Kritisera gärna, men berätta vilken utgivare som gjorde fel, vad som gick fel och varför det var fel, annars blir det svårt att bättra sig. Ställ frågor innan ni konstaterar att fel begicks på grund av det ena eller det andra. Och tagga ansvarig publikation eller utgivare, lätt att missa kritik i flödet dagar som dessa.

 15. Ur AB.

  Vår gemensamma fiende: Alla som vill att vi ska hata varandra.

  Vi visste att terrorn också skulle komma hit, vi visste bara inte hur vi skulle reagera. Men jag började förstå när mina ögon strax efter terrordådet föll på en Facebookstatus. Utan att ens informera mig hade min fru skrivit att vår dörr stod öppen för dem som inte kunde ta sig hem. Liksom tusentals andra dörrar öppnades.
  Terrorn går ut på att skapa rädsla och konflikt. Men svenskarna svarade med att öppna hem, kontor och bilar för främlingar. Vi svarade på det nakna hatet med att älska varandra.
  Det var rörande att se, men – beklagar kära stockholmare – detta beror inte på att vi är unikt solidariska människor. Det brukar bli så här. När olyckan eller ondskan slår till utförs räddningsoperationer av förbipasserande och drabbade delar fredligt på förnödenheter. Improviserade fältsjukhus och soppkök uppstår utan att någon egentligen organiserar det. Det doneras så mycket blod och resurser att det är svårt att ta hand om allt.
  Vi tror att människor i nöd har nära till panik och plundring, för vi ser så mycket katastroffilm, men forskarna menar att olyckor tvärtom oftast stärker samhörigheten. Ju värre katastrof, desto vänligare är vi mot varandra, sammanfattade sociologen Enrico Quarantelli forskningen. Utmaningen är nu att dröja kvar i denna sinnesstämning.
  Många gnäller över det lite kladdiga slagordet att vi ska möta terror med kärlek, och visst, om jag själv ska välja vapen mot ett akut hot tar jag hellre en automatkarbin än ett pappershjärta. Men hur floskulöst det än må låta undergräver vi långsiktigt terrorgrupper genom att vägra låta dem splittra oss.
  Intervjuer med avhoppade medlemmar och avlyssning av deras kanaler visar att Islamiska Staten hoppades på Donald Trump i USA-valet. Förklaringen var enkel. Trumps retorik mot muslimer skapade motsättningar, vilket kunde göra det lättare att rekrytera terrorister. Som IS förklarar för sina rekryter är målet med terrorn att krossa ”gråzonen”, där muslimer lever fritt och sekulärt i västvärlden, respekterade av andra, och tipsar ordningsmakten om potentiella hot.
  Terrorn är islamisternas försök att provocera fram en brutal polarisering där muslimer förföljs, så att de tvingas välja kalifatet. De främlingsfientliga som tror sig vara så tuffa mot islamisterna går i själva verket rakt i fällan och påminner snarast om IS i sitt hat mot den där fria, kosmopolitiska zonen där vi blandas, lever och låter leva. Det mest obehagliga på sociala medier just nu är de ”Sverigevänner” som närmast gottar sig åt att Sverige angrips, och bara visar genuin ilska när svenskar inte svarar med rasistiskt hat.
  Första gången en terrorist försökte mörda på Drottninggatan var inte den mest uppmärksammade hashtaggen #openstockholm, utan #äntligen – twittrad av Jimmie Åkessons sekreterare.
  En muslim som dödar oskyldiga passar perfekt i de främlingsfientligas tankemodell. Men deras världsbild klarar inte av att det råkar vara en muslim som efter dådet fyller sin taxi med så många strandsatta som möjligt och kör hem dem gratis. Eller när det är en muslimsk restaurangägare som bakar pizzor till de barn vars föräldrar inte kan ta sig hem. När vi ser sånt går det inte att tänka på dem som fienden. Då är de inte dom, utan en självklar del av vårt vi. Och vi förenas förvisso av en gemensam fiende: alla som vill att vi ska hata varandra.
  Visste du?
  En studie av statsvetaren Max Abrahms visar att bara 5 procent av alla terroristgrupper når sina mål, och det var bara de terrorister som hade territoriella krav mot ockupationsmakter. Grupper som primärt angrep civila förlorar alltid.

 16. Ur AB

  FÖR ÖVRIGT ANSER JAG ATT …
  … Jimmie Åkessons försök att skära pipor i terroristvassen var i fräckaste laget när han jämrade sig över nedröstade SD-förslag i riksdagen. Inte ett enda av hans uppräknade förslag hade stoppat lastbils­terroristen på Drottninggatan. Inte ett enda.
  … det är lite underligt att söka jobb som barnmorska om samvetet hindrar en att utföra jobbet. Som att söka till fallskärms­jägarna med reservationen att man dock, i händelse av våld, skulle vara samvetsförhindrad att delta.

  /Jan G.

 17. Ur Flamman.

  Trots nya stämningar fortsätter företag att hyvla sina anställdas timmar. Ingen går säker, menar företrädare för fackförbundet Handels, som vill att de stoppas i både lag och avtal.

  INRIKES
  Hyvlingar – praktiken att sänka arbetstiden för flera medarbetare istället för att säga upp folk i enlighet med turordningen – har blivit en av den pågående avtalsrörelsens viktigaste frågor. I veckan lanserade tre fackförbund, Handels, HRF och GS tillsammans kampanjen #slutahyvla, ett försök att bygga opinion inför förhandlingarna och försöka få in ett förbud mot hyvlingar i kollektivavtalet.
  Utanför Sundbybergs stadshus samlades på måndagen företrädare för facket Kommunal tillsammans med anställda i den lokala äldreomsorgen och deras anhöriga i en manifestation.
  Efter att kommunen tecknat ett avtal med vårdföretaget Frösunda omsorg meddelades deras tjänster skulle genomgå så kallad hyvling. För de flesta anställda skulle det innebära en arbetstidsförkortning från mellan åttio och hundra procent till strax över sextio procent.
  De fem personer som fortsatt ska ha heltidstjänster fick istället så kallade delade turer. Något de anställda nu vill stoppa.
  – Här är en arbetsgrupp som visar sin styrka, som visar att man inte accepterar det här. Annars brukar det ju tyvärr vara så att man är tysta och säger “det är bara att acceptera”, säger Lotta Joelsson på fackförbundet Kommunal i Sunbyberg.
  Och de så kallade hyvlingarna har även i övriga Sverige fått en huvudroll i den avtalsrörelse, det vill säga förhandlingarna mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer, som nu går mot sitt slut.
  För drygt två år sedan, vid årsskiftet 2014/2015 fick elva av de anställda på Coop Marieberg i Örebro nya avtal – som innebar att de gick ned i arbetstid. De anställda protesterade, men vågade inte annat än att skriva på avtalen. På själva pappret där det nya avtalet formulerades skrev de dock att det gjordes ”under protest”.
  Det blev upptakten till ett uppmärksammat mål i Arbetsdomstolen, inte minst för att det förutspåddes bli prejudicerande för hur lagen ska tolkas när det gäller så kallade hyvlingar.
  När domen fälldes i december förra året stod det klart: Hyvlingar är helt lagliga. De elva Coop-anställda kunde inte anses ha blivit uppsagda, utan fick anses ha erbjudits – och tackat ja till – ett annat jobb. Arbetsgivaren hade alltså lyckats dra ned på arbetstid utan att bry sig om turordningen, och utan att behöva betala uppsägningslön.
  Bland de anställda vars arbetstid sänktes i strid med turordningen fanns bland annat en kvinna som jobbat inom företaget i 46 år.
  Trots två nya stämningar som rör hyvling tolkas beslutet från arbetsdomstolen i vintras som att det även i fortsättningen kommer att vara fritt fram för arbetsgivare att hyvla de anställdas arbetstid. Vägrar en anställd gå med på hyvlingen kan hon eller han förlora jobbet.
  – Den här domen visar att lagen inte ens ger de som har en fast anställning någon säkerhet. Den trygghet som alla strävar efter – inte heller den är trygg, säger David Eklind Kloo, politisk samordnare på Handels.
  Enligt honom behöver ett skydd mot hyvlingar införas både i lagen, och i det kollektivavtal som just nu förhandlas.
  – Vi kommer att fortsätta strida för det här tills vi når framgång.
  Är ni beredda att strejka för att få er vilja igenom?
  – Det är inget jag kan svara på, vi sitter ju i en förhandlingssituation. De tankarna behåller man bäst för sig själv, säger David Eklind Kloo.

 18. Lite om skatter.

  Att ta ut skatter är det mest rättvisa och solidariska sättet att tillsammans betala för sådant vi alla behöver: skola, förskolor, sjukvård, äldreomsorg med mera. Att vi har ett system med relativt höga skatter, som bekostar en stor generell välfärd är det som gör Sverige till ett relativt jämlikt land.

  Högern vill i stort sett alltid sänka skatten. Konsekvensen av det är att man måste skära ner i välfärden. Det ökar ojämlikheten i samhället. Överklassen kan alltid köpa sig välfärd. För dem skulle det fungera med ett system som i USA, där man själv får betala sina sjukvårdskostnader och där man knappt får någon ersättning alls om man blir arbetslös. För oss vanliga människor vore ett sådant system en katastrof.

  De senaste tjugo åren har skatterna sänkts i flera omgångar, samtidigt som överklassen fått kraftigt ökade förmögenheter. Det finns ett stort utrymme att höja skatterna, särskilt för de rika, för att bekosta en bättre välfärd. På så sätt utjämnar man ojämlikhet mellan klasser och mellan könen och använder samhällets resurser på ett sätt som alla får nytta av.

 19. Ur ETC.

  ”Det pågår ett tungt lobbyarbete för sänkning av bolagsskatten”

  Om länder fortsätter tävla om en sänkning av bolagsskatten är det en utveckling som på sikt kan hota välfärdens finansiering.
  En aktuell rapport visar att storföretag inte betalar skatt i proportion till sin närvaro i respektive land.

  Skatteexperten Esme Berkhout på den globala hjälporganisationen Oxfam är kritisk till hur företagen och myndigheterna agerar.
  – Det är ett väldigt farligt med det ”race the the bottom” som vi sett i Europa och världen. Att länder individuellt sänker sin bolagsskatt är inte rätt väg att gå, det fortsätter bara en utveckling där skattebördan vältras över från stora företag till vanliga medborgare. Vi skulle i stället vilja se att länder gick samman och hittade åtminstone en minimumnivå på skattesatsen, säger Esme Berkhout, skatteexpert på Oxfam.
  Kartlagd problembild
  Bilden av storföretag som betalar ingen eller väldigt lite i bolagsskatt känns igen från övriga Europa, menar hon. I en rapport som kom förra året kartlade Oxfam många länders skattepolicy för stora företag.

  – Det finns många kända fall där vi har sett att storföretag inte betalar skatt i proportion till den ekonomiska närvaro de har i ett land, och motsvarande att de rapporterar vinster i länder där de inte har så stor verksamhet.

  Som exempel nämner Esme Berkhout Apple och Starbucks, hon menar att det ofta finns en stor skillnad mellan skattesatserna i ett land och vad företagen verkligen betalar.

  – Anledningen till de stora skillnaderna är att det inte bara tävlas mellan länder om låga skatter utan också skattelättnader, säger hon.
  Tävlar fast de inte borde
  Trots att det de senaste åren inletts samarbeten mellan länder för att nå konsensus kring att inte tävla i sänkning av bolagsskatterna så pågår det uppenbarligen fortfarande, och Esme Berkhout och Oxfam har dragit slutser om varför.

  – Det svar som vi har kommit fram till är att det pågår tungt lobbyarbete från företag och skatterådgivare för att sänka bolagsskatter och ge skattelättnader åt företag.

  När Oxfam har pratat med skattemyndigheter i andra länder så säger de att rejset mot botten inte är någonting som de vill delta i, att det på sikt utarmar det ekonomiska utrymmet för välfärdssatsningar, men att det ändå är en verklighet som man måste förhålla sig till – det vill säga delta i.

  – Jag är nyfiken på hur svenska finansdepartementet ställer sig till de här frågorna, om de känner sig pressade att sänka skatten eller om det finns andra orsaker bakom planerna, säger Esme Berkhout.

  Hittills har regeringen och finansdepartementet inte velat kommentera uppgifterna om en eventuell sänkning av bolagsskatten.

 20. Ur AB

  Högern gnäller på skatten igen

  Gårdagens riksdagsdebatt om vårbudgeten måste ha slagit svenskt rekord i att koka soppa på en spik. Det fanns inte mycket konkret för oppositionen att opponera på.
  – Vi lever farligt, sa Ulf Kristersson, Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson.
  Nä, det gör vi faktiskt inte.
  Oavsett vilken data man tittar på går Sverige väldigt bra just nu. Ekonomin växer med 2,6 procent i år och fortsätter öka under nästa år. Arbetslösheten har gått ner sedan valet och 150 000 fler har fått jobb.
  Reinfeldts arv svider
  Socialdemokraterna har återigen sanerat statsfinanserna efter borgerliga underskott och Magdalena Andersson har anledning att vara stolt. Men Fredrik Reinfeldts skattesänkningar svider fortfarande. Den pensionärsskatt han införde finns delvis kvar och revorna i välfärden är ännu inte lagade.
  Även om inriktningen i vårbudgeten är bra blir beloppen i kronor och ören lätt futtiga i jämförelse med den borgerliga regeringens skattesänkningar på 140 miljarder.
  Och de skattehöjningar som nu aviseras till hösten är mycket blygsamma. Personer med en månadsinkomst på över 55 000 kronor får betala 200 kronor mer i skatt. Samtidigt får en stor grupp pensionärer sänkt skatt med lika mycket.
  Det är traditionell Socialdemokratisk fördelningspolitik – fast i miniatyr. I de allra flesta plånböcker kommer regeringens budget förmodligen inte att märkas alls.
  Problemet är ökade klyftor
  Sveriges stora problem är de ökade klyftorna, att de superrika mångdubblar löner och förmögenheter samtidigt som en stor grupp ställs helt utanför. Det finns pengar i Sverige – men i fel fickor. Nästan alla samhällsproblem från arbetslöshet och fallande skolresultat till gängbrottslighet och politisk extremism påverkas av detta.
  Ändå handlade större delen av diskussionen i går om Moderaternas tröttsamma skattekverulans. Och de fick understöd av SD.
  – Vi är beredda att ta till vilka metoder som helst, sa Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.
  SD-väljare förlorar på M-politik
  Förmodligen skulle majoriteten av SD:s väljare förlora rejält på om Moderaternas skattepolitik och nedskärningar i välfärden blev verklighet. Ändå verkar den blåbruna axeln i svensk politik bara bli allt starkare.
  Debatten i går var på många sätt symtomatisk för svensk offentlighet just nu. Alla är överens om att det finns stora problem med skolan, med bostäder, med utanförskapet och arbetsmarknaden.
  Men sen förslår de exakt samma lösningar som i förra valrörelsen. I en föränderlig värld verkar alla tro att just deras gamla käpphästar löser alla nya problem.

  /Anders Lindberg

 21. Ur AB

  Nyanlända kan inte läsa in hela skolan
  Debattören: Det är orimligt att kräva att nio års skolgång tas igen på några terminer.
  DEBATT. Som lärare i svenska som andraspråk tvingas jag dagligen att bemöta nyanlända elevers frustration över att inte se sig ha möjligheten att få tillräckliga betyg för att söka in på gymnasiet.
  Taktiken för Sveriges lärarkår, och landet i övrigt för den delen, har varit att leka kejsarens nya kläder med dessa elever. ”Bra!” utbrister en lärare för en prestation som inte ens närmar sig betyget E i ämnet. ”Det ordnar sig!”, säger en annan. En tredje förklarar myndigt att det ”minsann inte är konstigt att en person som nyss kom till Sverige inte kan klara av alla de ämnen som en infödd svensk elev klarar”.
  Självklart säger jag. Men om vi nu vet att de kommer att misslyckas, varför ska då de nyanlända läsa alla dessa ämnen? Vari ligger vinsten i att en nyanländ från Afghanistan ska kunna rabbla Gustav Vasas söner?
  Det är omöjligt att klara av alla ämnen i den svenska grundskolan om man kommer till Sverige i till exempel årskurs 8. Det borde inte heller vara önskvärt och synnerligen inte förväntat att någon skulle göra det.
  Speciellt unga män som inte ser sig ha någon möjlighet att klara av skolan kommer att ställa till problem i samhället. Det ser vi dagligen exempel på nu, såvida folk inte leker kejsarens nya kläder igen.
  Det är en björntjänst att inte se och säga vem som ställer till med oredan och det är oansvarigt att inte försöka göra något åt det.
  Mitt, här förenklade, förslag är följande:
  ► En ny skolform för nyanlända införs, integrerad i grundskolan
  ► Fokus på matematik, svenska och engelska, integrerat i klassen samt fördjupning/stöd
  Ett enda betyg sätts på eleven, motsvarande folkhögskolornas betyg på studieförmåga
  ► Gymnasieskolorna måste erbjuda intagningsprov som motsvarar särskild behörighet
  Jag är övertygad om att detta skulle ge effekter långt utanför skolans värld. Som det ser ut nu kan vi ute på skolorna aldrig konkurrera med dragningskraften från den kriminella världen.
  En människa som känner hopplöshet är väldigt lättrekryterad för den organiserade brottsligheten. En människa som ser framtid och ljus är det inte.
  Därför ser vi ingen rekrytering på Lidingö eller Limhamn men massiv rekrytering i Bergsjön och Rosengård. Därmed inte sagt att alla elever som misslyckas i skolan blir gangsters, för så är det naturligtvis inte.
  Men risken finns och den är större än vad som är nödvändigt. Återigen, det går inte att utan fusk, av lärare eller elever, klara av grundskolans alla ämnen på några få terminer. Om det vore på det viset så hade vi inte haft en nioårig grundskola.
  Och nej, inte ens barn till högakademiska syriska föräldrar kan hinna med att uppfylla alla mål på så kort tid. De ska inte heller behöva göra det. Vi behöver en ny skolform och vi behövde den igår.

  Tomas Jönsson, Lärare

  Klokt inlägg om skolgången för nyanlända. (Egen kommentar).

 22. När jag hatar tar jag något från mig själv. Älskar jag, gör själva kärleken mig rikare.

  Friedrich von Schiller

 23. Ur AB

  Med nazism följer terror

  För fyra år sedan förföljdes Mona Sahlin av nazister i Almedalen. Tre män från numera nedlagda ”Svenskarnas parti” kallade henne ”landsförrädare” och förföljde henne till hotellet sent en kväll. Hon hade inga livvakter.
  – De såg ut att hata mig så starkt, sa hon till Expressen.
  I veckan blev det känt att Nordiska Motståndsrörelsen, en ännu mer extrem nazistgrupp, sökt tillstånd att medverka under årets politikervecka i Visby. Och arrangörerna på Gotland ser inga hinder.
  Tysta journalister
  Även på Bokmässan har högerextremister flyttat fram positionerna. Tidningen Nya Tider, med band till den rasideologiska miljön, kommer även detta år att delta.
  – Nya Tider är en aktör som aktivt deltar i en kampanj som går ut på att tysta granskande journalistik genom att förfölja och trakassera journalister i deras hem, säger Daniel Poohl, chefredaktör Expo.
  Kampanjen, där en av Nya Tiders redaktörer deltar, handlar om att uppmana högerextrema aktivister att gå hem till journalister och skrämma dem till tystnad. Uppmaningen sprids via en film i sociala medier:
  "Tänk bara ett besök, vilken panik de får. Tänk om tio, 20 pers besöker dom dagligen, sju dagar i veckan. Jag lovar jag, dom kommer att tänka om, när de ska hänga ut folk.”
  Expo lämnar Bokmässan
  – När Bokmässan väljer att öppna dörren för den typen av aktörer väljer vi att inte vara med, säger Daniel Poohl, chefredaktör Expo.
  Enligt Expos granskning präglas Nya tider: ”av en hårdvinklad Kreml-vänlig rapportering parad med konspirationsteorier, inte sällan antisemitiska.” och har kopplingar till Nordiska Motståndsrörelsen.
  Expos monter på Bokmässan är redan betald och kommer att stå tom. De är inte ensamma om slutsatsen. För många journalister, författare och kulturpersonligheter utgör högerextrema grupper dessutom ett direkt hot.
  Inom extremhögern är avståndet mellan ord och handling aldrig långt.
  Sprängde bomber
  I Göteborg sitter två personer med kopplingar till Nordiska Motståndsrörelsen häktade efter två genomförda sprängattentat och ett misslyckat. Utredningen pågår fortfarande.
  I november förra året sprängdes en bomb vid vänsterlokalen Syndikalistiskt forum i Linnéstaden. I januari skedde ännu ett bombdåd, denna gång mot ett flyktingboende i Järnbrott. En städare fick splitter över hela kroppen och båda benen bröts av när han skulle slänga sopor i en container. En skarp bomb som inte detonerat hittades senare vid flyktingboendet på Lilleby Camping i Torslanda.
  Mordbrand mot kommunalråd
  I december avgick kom­mu­nal­rådet i Skurup Pierre Es­björns­son (S) efter hot från nazister. Någon tände eld på hans bil bredvid huset där hans familj låg och sov. Enligt räddningstjänsten var risken stor att elden skulle ha spridit sig.
  På garaget bredvid bilen hade någon klottrat Nordiska Motståndsrörelsens symbol.
  Statsminister Stefan Löfven ringde upp Pierre Es­björns­son när denne meddelat sin avgång för att ge sitt stöd.
  – Jag ringde och sa att jag förstår hans beslut, men beklagar det. Det de gjort mot honom är naturligtvis mycket allvarligt mot demokratin och där måste vi agera, sa Löfven.

  Vad är terror?
  Hur kommer det sig att vi inte kallar sprängdåden i Göteborg för terrorbrott?
  Attentaten verkar vara politiskt motiverade och syfta till att skrämma livet ur delar av befolkningen? Bomberna var urskillningslösa och vem som helt kunde ha drabbats. Hur kan det inte vara terror?
  Ord har betydelse. Ord som ”rosévinsmingel i Almedalen” eller ”hårdare tag mot terrorism”. Ord som ”yttrandefrihet” eller frågan ”vems yttrandefrihet?”
  Högerextremism är inget akademiskt samtal, i nazismens spår följer våldet och terrorn. Så har det alltid varit.
  Idag inleds terrorsamtalen
  I dag inleddes de politiska samtalen efter terrordådet på Drottninggatan. Det är bra och viktigt att partierna försöker hitta en samsyn över blockgränsen. Olika förslag har redan tagits upp, som att kriminalisera deltagande i terroristorganisationer och sätta fotboja på säkerhetsrisker. Säkert är fler förslag att vänta.
  Vågar man hoppas att diskussionen framöver kan gälla all terror?

  Anders Lindberg

 24. Kultur är en viktig och stor fråga i flertalet samhällen och inte minst nu i den franska valrörelsen. Vad har då Nationella Fronten för politik runt den? Jo, där de styr lokalt har de bl.a. rensat ut litteratur på bibliotek och bytt namn på gator. Istället för bokbål som förr så kan man göra så istället.

 25. Politiker vill inte förbjuda tiggeri för att hjälpa tiggare, de vill slippa se dem framför sin lokala Ica-butik. Resten av retoriken är oftast varm luft.
  Därmed inte sagt att situationen kan fortsätta som idag. Det parallellsamhälle som har skapats utanför välfärdsstaten är inte hållbart. Och det krävs både sociala åtgärder och större kontroll från myndigheternas sida för att människor inte ska fara illa.
  Men tyvärr finns inga enkla lösningar hur gärna vi än vill.

  A. Lindberg AB

 26. Trump om Kim Jong-un: ”Inte så mäktig som han tror”.
  Om inte redan sedan tidigare så möter Trump nu despoten från Nordkorea på samma nivå som han själv.
  Två farliga och "störda" ledare.

 27. Låt oss hoppas att Le Pens magplask i det franska presidentvalet också blir en nedåtgående trend framöver för hela tokhögern i Europa.

 28. Låt folkets hus förbli Folkets hus

  Namnbyte Ledande politiker i Trosa kommun har fått för sig att Folkets hus i Trosa skall få ett nytt namn för att markera att byggnaden övergått i kommunens ägo. Folket erbjuds nu generöst nog att komma med förslag till ett nytt namn som sedan skall fastställas av ­kultur- och fritidsnämnden vid dess möte i juni.

  Folkets hus tillkom 1937 som ett resultat av ideella insatser i en av Sveriges minsta städer med knappt 1 000 invånare. En imponerande bedrift och ett gott exempel på vad som kan åstadkommas med gemensamma krafter. Folkets hus har sedan dess varit stadens självklara kulturcentrum. Att nu byta namn på byggnaden är inget annat än politisk klåfingrighet och respektlöst mot det historiska arvet. Politiska namnbyten ägnade man sig åt i Sovjetunionen och är inget som Trosa kommuns politiska ledning bör ta efter.

  Att byggnaden nu formellt ägs av alla medborgare i kommunen innebär att benämningen Folkets hus faktiskt är mer berättigad än tidigare. De som inte anser sig tillhöra ”folket” och därför känner sig ovälkomna i Folkets hus, får väl ­följa exemplet från 1937 och tillsammans med likasinnade uppföra ett nytt societetshus med ideella insatser.

  Måtte kultur- och fritidsnämnden inse att folkets hus måste förbli Folkets hus och förkasta idén om namnbyte.

  Agneta och Björn Kjellström

  I Frankrike har Nationella Fronten lokalt bytt namn på gator. Det vill väl borgarna i Trosa inte bli förknippade med?
  Förmodligen låter "Folket Hus" alltför socialistiskt och sticker i ögonen på borgarna? I så fall väldigt simpelt.
  (Egen kommentar).

 29. SD kan aldrig bli ett parti för oss i vården

  Vårdpersonal, patienter & anhöriga: En politik som skapar splittring är inte svaret på vårdkrisen
  DEBATT. I dagarna släpptes nyheten att Sverigedemokraterna ska bli ett sjukvårdsparti. Som sanna populister vänder de sig nu till vårdarbetare, övergivna åldringar på akutmottagningarna och uppgivna anhöriga.
  SD utlovade en extra förstärkning i form av resurstillskott på 8 miljarder kronor. Samtidigt har SD förkastat de 10 välfärdsmiljarder som regeringen gett till kommuner och landsting. Man lovar alltså mindre pengar än i dag; men det är kanske bara ett räkneexempel?
  I sitt förslag slår SD in öppna dörrar. Redan i dag arbetar fackliga organisationer för betald specialistutbildning. Redan i dag har arbetet för att legitimera undersköterskor satts i gång.
  Gräsrotsrörelser som ”En annan vård är möjlig” har länge arbetat mot målet att göra vården till en av de viktigaste valfrågorna. Målet är uppnått enligt Novus rapport i januari 2017. SD hoppar villigt upp på vågen och surfar ogenerat på andras framgång och hårda arbete.
  SD kan aldrig vara svaret på vårdarbetarnas rop på hjälp. Ett parti som gör skillnad på etnicitet, sexualitet, religiös tillhörighet och kön, är inte lösningen.
  Alla människors rätt och lika värde är grundbultarna i svensk sjukvård. Vårdarbetare arbetar enligt forskning, vetenskaplig grund och är ställda under Hälso- och sjukvårdslagen som säger att den som har störst behov är den som ska få vården oavsett var du kommer ifrån eller andra omständigheter. Det är en riktigt fin lag.
  I dagens sjukvård har vi nått många och stora landvinningar men dras även med problem. Vi har problem med att en allt större andel äldre ska tas om hand på allt färre vårdplatser.
  Sverige har lägst antal vårdplatser per 1000 invånare, enligt OECD. Vi har en primärvård med stora rekryteringsproblem och en ohållbar arbetsmiljö. Vi ser hälsovalsenheter som etablerar sig i redan väletablerade, socioekonomiskt välbeställda områden som gör vården än mer ojämlik.
  Det är framför allt kvinnor som arbetar inom välfärdsyrken. Var fjärde vårdanställd har utländsk bakgrund. SD:s öppet antifeministiska och xenofobiska politik är inte lösningen.
  SD:s löften om att de skulle värna om välfärdsstaten faller platt vid historisk genomlysning av partiet. Vården har problem med att rekrytera och behålla kompetent personal, grunden till detta är löneutveckling och arbetsmiljö. Vi står inför en akut och långvarig brist av undersköterskor.
  Nyliberala partier vill ersätta med vårdbiträden, så vill även SD. Syftet är att skapa låglönejobb inom välfärden, samtidigt som dagens högspecialiserade och tekniskt intensiva sjukvård kräver bättre utbildad personal.
  Svensk sjukvård behöver lämna styrsystem som new public management bakom sig till förmån för tillitsbaserad styrning. Vinstbegränsning är en förutsättning för att följa hälso- och sjukvårdslagen. En sjuk människa får inte utgöra en marknad för spekulanter med näsa för affärer.
  SD säger att de aldrig kan ställa sig bakom ett vinsttak trots att vi vet att det sedan några år försvunnit minst 7 miljarder kronor årligen till skatteparadis. Nästan samma summa som de nu vill satsa på sjukvården, läcker redan ut.
  I svensk sjukvård har vi medarbetare från jordens alla hörn. Kompetenta, ansvarstagande kollegor som säkerställer en god vård enligt såväl etik som hälso- och sjukvårdslag. SD:s politik skapar splittring, inte integration. Partiets svans och många av dess offentliga företrädare hatar och hotar oliktänkande.
  Ett sådant parti kan aldrig vara svaret på vårdarbetares och patienters önskan. Ett sådant parti är inte ett sjukvårdsparti.

  Agneta Lenander, sjuksköterska
  Jonny Andrén, patient
  Momme Meister, sjuksköterska
  Jessica Wetterling, stödassistent
  Elaine Marklund, undersköterska
  Katja Raetz, sjuksköterska
  Gunnar Abrahamsson, anhörig och patient
  Päivi Vilkkavaara, sjuksköterska
  Catarina Eek, sjuksköterska
  Martha Nelson, sjuksköterska
  Anna Hed Roslund, patient och anhörig
  Maria Åling, sjuksköterska
  Alvaro Fraygola, sjuksköterska
  Emma Ed, undersköterska
  Charlotta Eldh, patient och anhörig
  Maria Svensson Karhusaari, sjuksköterska
  Ingrid Broms, sjuksköterska
  Ann-Caroline Hansson, sjuksköterska
  Tommy Lundholm, sjuksköterska
  Pälle Hedman, läkare
  David Lenander, anhörig och patient
  Ulf Bjarke, pensionär
  Sofia Eriksson, sjuksköterska
  Eva Lenander, sjuksköterska
  Darius Barimani, läkare
  Sussi Wensmark, undersköterska
  Ann-Louise Levau, undersköterska
  Anna Lång
  Christina Linde, patient
  Charlotta Dickman, sjuksköterska
  Sabina Olofsson, sjuksköterska
  Lotta Nordström, patient
  Susanne Björkman, sjuksköterska
  Eskil Rönér, patient
  Uffe Olsson, patient och anhörig
  Alexandra Lyssarides, sjuksköterska
  Kirsten Eklund, sjuksköterska
  Jessica Månsson
  Karin Auran
  Gunnar Glaas, medicinsk teknik och patient
  Åsa Lindehag, undersköterska
  Leslie Raie, sjuksköterska
  Sara Holm, sjuksköterska
  Marie Pantzar, enhetschef äldrevården
  Malin Ramlöv, sjuksköterska
  Marianne Bohlin, sjuksköterska
  Claudia Vela'squez, socionom och anhörig
  Mats Holmqvist, läkare

 30. ETC

  Hej TV4, skaffa er en bättre människosyn.
  ”Varför jag reagerar är för att det lika gärna kunde ha varit jag.”

  Jag ser att ni nu köpt in ett TV-program som heter "Kronofogden knackar på".

  Räknar med att det är ännu ett underhållningsprogram för att offentligt shamea människor i en extremt utsatt situation.
  Varför jag reagerar är för att det kunde lika gärna ha varit jag.
  När jag var ung och min mamma nyskild med fem barn så knackade Kronofogden också på hos oss.

  Och jag kan säga er detta. Hade dom kommit dit med en filmkamera plus på allt i den extremt utsatta, pinsamma, nedvärderande situationen som det var.
  Då hade en dyr filmkamera flugit ut ur ett fönster från ett höghus i Hammarkullen. Och någon hade behövt åka till sjukhuset.

  Det ni valt att köpa in är inte ett jävla underhållningsprogram. Människors utsatthet är ingen, och bör aldrig ses som, underhållning. Det är inte en hälsosam eller ens respektfull människosyn.

  Föreslår att ni skaffar er lite heder och slutar sända det och köp in ett nytt jävla matlagningsprogram eller något.
  Eller bakning. Bakning kan också funka.
  Nabila Abdul Fattah.

 31. AB

  Ny rapport: SD:s politik gynnar rika

  SD:s skattepolitik gynnar de rikaste i samhället, skriver finansdepartementet i en rapport som Aftonbladet tagit del av.
  – Det är skattesänkningar för riksdagsledamöter, bankdirektörer och riskkapitalister, säger finansminister Magdalena Andersson.
  SD avfärdar rapporten som ointressant. Låter som Trump (egen kommentar).
  Sverigedemokraternas skattepolitik ska enligt egen utsago gynna låg- och medelinkomsttagare. Men enligt en regeringsrapport som Aftonbladet tagit del av är det höginkomsttagarna som vinner på SD:s skattepolitik.
  I dokumentet som kommer från Finansdepartementet har fem av SD:s förslag analyserats. Förslagen ”bedöms öka de sammantagna inkomstskillnaderna kraftigt. Den inkomstgruppen med den högsta ekonomiska standarden får den största ökningen av ekonomisk standard till följd av förslagen både mätt i kronor och som andel av inkomsten” står det.
  Om tre av SD:s skatteförslag skulle bli verklighet (slopad utfasning av jobbskatteavdraget, slopad värnskatt och en höjd gräns för statlig skatt) skulle konsekvensen bli följande, enligt departementets uträkning:
  ”Ett parti för eliten”
  ▪ En person med en månadsinkomst på 100 000 kronor får en skattesänkning på 46 000 kronor om året.
  ▪ En person med 80 000 kronor i månaden får en skattesänkning på 27 000 kronor per år.
  ▪ En person med 60 000 kronor i månaden får en skattesänkning på knappt 8 000 per år.
  ”Individer i den högsta inkomstgruppen får den största ökningen av ekonomisk standard till följd av Sverigedemokraternas förslag. Det gäller både i procentuella termer och i absoluta kronor”, står det i rapporten.
  De fem förslagen skulle totalt kosta 16 miljarder kronor.
  Finansminister Magdalena Andersson (S) säger att rapporten visar att Sverigedemokraterna är ett ”parti för eliten”.
  – Det visar också att de lägger sig platt för Anna Kinberg Batra.
  Ger det verkligen en rättvis bild av SD:s politik när man bryter ut enskilda förslag?
  – Det här är ju deras skattepolitik. De säger att de vill satsa på sjukvård men hur ska de göra det när de vill sänka skatten för de rika.
  SD: Det säger ingenting
  Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Oscar Sjöstedt kallar rapporten för ointressant och ser den som ett ”partipolitiskt utfall”. Enligt honom är det bara tre av förslagen som är SD:s politik, de övriga har presenterats i en debattartikel på Dagens Industri och utgör sådant som partiet är berett att kompromissa om med Alliansen.
  – De har säkert räknat rätt, det ifrågasätter jag inte. Men det säger ingenting. Man kan inte göra en fördelningspolitisk analys på ett par förslag. Jag kan ta fram andra förslag vi har, som stärkt garantipension och stärkt a-kassa. Det skulle stärka de i de lägre inkomstgrupperna.
  Magdalena Andersson tycker däremot att rapporten är relevant.
  – Om de nu ska sänka skatten för eliten som de föreslår, då blir det inga pengar kvar till a-kassa eller garantipensionärer. Det viktigaste för Sverigedemokraterna verkar vara att Anna Kinberg Batra ska bli statsminister och det är inget som hon vill satsa på, säger hon.

 32. Han är en rätt bra talare han Åkesson —

  Ja, bara man inte lyssnar på vad han säger —

  Forskning visar att medier fokuserar allt mer på partiledarnas personligheter och mindre på politikens innehåll

 33. Ur dagens AB.

  "Det råder fullt kaos i Vita huset – och uppgivna medarbetare fruktar nya skandaler.
  – Gårdagen var den värsta under Trumps presidentskap, säger en anställd i Vita huset.
  Samtidigt pratar flera kongressledamöter om att ställa Trump inför riksrätt."

  Och denna man är folkvald. Hur dessa människor har tänkt kan man fundera över. (Egen kommentar).

 34. Attacken på Åkesson skadar vår demokrati

  Värsta attacken hittills på huset i går kväll och denna gång ville de (förutom att täcka fasaden och bilen med ägg och smälla raketer) även komma in i huset. Fattar verkligen inte hur man kan göra så” skriver Jimmie Åkessons sambo på Facebook.
  Det som hänt är helt oacceptabelt.
  Och det väcker obehagliga frågor, både om Säkerhetspolisens skydd av våra politiker och om samhällsklimatet.
  Hur ser skyddet ut?
  Hur har skyddet av SD-ledaren, hans bostad och familj egentligen ordnats? Är det tillräckligt? Har Säpo verkligen koll?
  Om bostaden angripits flera gånger tidigare borde polisen rimligen ha mycket hög beredskap för att något kan hända igen.
  Sverige är ett unikt öppet samhälle. Avståndet till politiker är inte långt och även de allra högsta befattningshavarna kan ofta leva ganska vanliga liv. Den öppenheten är en oerhört viktig del av vår livsstil.
  Men vi är också ett land där en statsminister och en utrikesminister har mördats. Vi kan inte rimligen vara naiva för vad politiska extremister och enskilda galningar kan ta sig till.
  Hotar demokratin
  Gärningsmännen är okända, men att attacken är politiskt motiverad är ett rimligt antagande. Det är i så fall inte bara ett angrepp på Åkesson utan på hela det demokratiska Sverige.
  Säkerhetspolisen brukar betona att vänster- och högerextremism inte hotar vårt statsskick. Däremot kan det vara farligt för enskilda personer.
  Men om människor inte vågar engagera sig politiskt i rädsla för attacker eller oro för familjen så är det faktiskt ett genuint systemhot. Och vi måste svara på det med den demokratiska statens samlade verktyg.
  Högre straff
  I dag är straffen för politiskt motiverade brott ofta löjligt låga. Det gäller hatbrott liksom angrepp på politiker, tjänstemän och journalister. Ofta stannar det vi böter. Chansen att åka fast verkar dessutom vara väldigt låg.
  Regeringen borde fundera på om detta verkligen är rimligt. Risken för en hot- och våldsspiral inför valet 2018 är uppenbar. Polisen och Säkerhetspolisen måste helt enkelt klara att skydda politiker.
  Det öppna Sverige måste sätta hårt mot hårt.

  Anders Lindberg AB

  De som gjorde den här attacken är med största säkerhet emot JÅ och Sd. Effekterna kan dock snarare bli de motsatta hos folk.
  Så smarta och pedagogiska var dom. (Egen kommentar).

 35. Har man en skral politik så kan man kompensera det med mediapropaganda. Som idag när Sd kallade till pressträff för att presentera att en ganska obetydlig M-politiker, Patrick Reslow, har gått över till Sd. Vilket spektakel!

 36. Råttor lämnar det moderata skeppet

  Att den moderata riksdagsledamoten Patrick Reslow byter parti är uppriktigt sagt ingen stor nyhet. Det är sådant som händer, inte ofta men då och då. Och innan gårdagens presskonferens kände nog bara den närmaste kretsen till Reslows politiska gärning.
  Sannolikt har han alltid haft ungefär samma åsikter som Åkesson. Det är inte ovanligt bland skånska moderater. Sverigedemokraternas riksdagsgrupp får nu ytterligare en medlem. Reslow – som efter en massa bråk avgått som ordförande för Moderaterna i Malmö – får äntligen sina femton minuter i rampljuset.
  Betyder inte ett skvatt
  Men avhoppet kommer inte att betyda ett skvatt för vilka beslut riksdagen fattar, eller för hur Sverige styrs.
  I grunden handlade Åkessons presskonferens i går inte om Sverigedemokraterna, eller om riksdagen. Den handlade om Anna Kinberg Batra och hennes parti.
  Patrick Reslow har suttit i riksdagen sedan 2010. Han har stöttat alliansregeringen. Han stod bakom Reinfeldt under “öppna era hjärtan”-epoken, och han kunde tydligen leva med Decemberöverenskommelsen tills Kristdemokraterna bröt den.
  Nu – när Kinberg Batra öppnat för att göra Åkesson till en del av regeringsunderlaget – blir han Sverigedemokrat. Det är svårt att bortse från känslan att Reslow helt enkelt tittat på opinionssiffrorna och funderat på var hans chanser att få fortsätta den ganska privilegierade tillvaron på riksdagens bakre bänkrad är störst.
  Reslow inte ensam
  En råtta som lämnar det sjunkande skeppet.
  Reslow är säkert inte är ensam. Opinionsundersökning efter opinionsundersökning visar att väljarna inte begriper vad Kinberg Batra sysslar med. Partiledardebatten i söndags påminde om att hennes partiledarkollegor i oppositionen inte heller förstår, och nu kan vi se att inte ens hennes partikamrater i riksdagen fattar den moderata partiledningens strategi.
  Andra, som den ständigt missnöjde Finn Bengtsson, kanske inte byter parti. Men gnäller gör de alldeles säkert.
  Jimmie Åkesson och hans parti tänker göra allt de kan för att dra nytta av haveriet inom borgerligheten i allmänhet och Moderaterna i synnerhet. Det är ingen riktig nyhet, men det var precis det Jimmy Åkessons presskonferens i går handlade om.

  Ingvar Persson AB

  Som om jag skulle ha skrivit det själv. (Egen kommentar):

 37. ETC

  Dumpa lönen så blir jobbet ditt

  Ung och arbetssökande? Glöm erfarenhet, meriter och bra CV. Med appen Selfiejobs kan du konkurrera med andra, genom att erbjuda en så låg timlön som möjligt. Det innebär att bara din desperation sätter gränserna för hur billigt just du säljer din arbetskraft!

  Det låter som en annons i en dystopisk arbetsmarknad långt från Sverige och våra villkor. Men så är det inte. Politism (22/5, 2017) och Aktuellt Fokus (17/5, 2017) uppmärksammade nyligen hur Selfiejobs använder annonser där arbetsgivare enkelt kan se vilka som söker jobb med de lägsta löneanspråken. Bland arbetsgivarna som söker billiga arbetare finns allt ifrån statligt ägda Casino Cosmopol, ideella Amnesty International till McDonalds.
  Efter kritiken mot Selfiejobs skickade de ut ett pressmeddelande som innehöll ett förtydligande. De skulle inte visa arbetssökandes minimikrav på lön där företagen har kollektivavtal. Som att något annat vore rimligt. Själva poängen med kollektivavtal är ju att löner som förhandlats fram av parterna på arbetsmarknaden är mer eller mindre rimliga. Vi har kollektivavtal just för att sådant här inte ska hända.

  Men ändå händer det. Och kanske är inte Selfiejobs den verkliga boven i dramat. Appen är en tjänst som visar på hur skev vår arbetsmarknad är. En tjänst som vill ge sken av att arbetsgivare och arbetstagare spelar på lika villkor, när det i själva verket är arbetstagaren som är i en extrem beroendeställning till arbetsgivaren.

  Den beroendeställningen har vänstern alltid varit medveten om. Därför har vi i Sverige fackföreningar som kämpar för att göra beroendet mindre stort. Fackföreningar, som när de fungerar, ska sätta press på företag och deras usla villkor. Men det är långt ifrån alla företag som tecknar kollektivavtal i Sverige. Det är alldeles för många, unga som gamla, som inte har en aning om vad facken ens är bra för.
  Men det finns lösningar. Facken måste bli starkare genom fler medlemmar och fortsätta organisera arbetsplatser där arbetsgivarna med glädje dumpar löner och står i vägen för rimliga arbetsvillkor. Kvarstår problemen med företag som vägrar att teckna kollektivavtal, ja, då kanske vi måste börja diskutera en annan lösning? Skulle en lösning kunna vara den norska, där lägstalönerna i kollektivavtalen allmängiltigförklaras så att de gäller en hel region, bransch eller yrke. Skulle det kunna vara något för Sverige?

  Arbetsgivare som utnyttjar desperata människor till vilket pris som helst ska straffas och lagföras. De mest otrygga anställningsformerna ska bort och utrotas från arbetsmarknaden. Fenomen som appen Selfiejobs har gjort det ännu tydligare än innan.

 38. Vattenbristen hotar hela vårt samhälle

  Vi behöver ett andningsrum. Inför totalstopp för att fylla på pooler. Expropriera alla golfbanor. Förbjud fläskfilé.
  Om vi inte gör något snart är samhällskollapsen nära. Vattenbristen är ett hot mot hela vårt samhälle. Ändå vågar ingen uttala sig om vad problemet egentligen består i. Jag vill peka finger mot en särskild samhällsgrupp med vissa kulturella värderingar och beteenden som skiljer sig från vanligt folk.
  Att fylla på en pool är extremt vattenkrävande. Det är vatten som hade kunnat drickas av våra barn och pensionärer. En golfbana är kvadratkilometer av underhållskrävande gräs. I delar av våra städer är gräsmattorna så vidsträckta att de måste bevattnas med särskilda vattenspridare dagligen. I dessa områden har det till och med skapats så kallade ”no-go-zoner” där ingen människa får beträda gräset och det i stället klipps med robotar. Det är utrymmen som hade kunnat användas till odling och därmed mat till hela samhället. Jag har hört att vissa i denna grupp väljer att vaska vatten som en statussymbol. Jag har hört att de okynnesdricker vatten när de inte ens är törstiga.

  På ledarplats skriver Aftonbladet att vi vanligt folk måste lära oss att inte spola vid varje toabesök. Men det är såklart att medierna mörkar och inte vågar peka ut vilka som egentligen är problemet. Jag tror att vi måste fråga oss om vi verkligen har råd med detta. Om Sverige verkligen ska vara det dumgoda land som ser mellan fingrarna.
  Vi behöver ett andningsrum. Inför totalstopp för att fylla på pooler. Expropriera alla golfbanor. Förbjud fläskfilé.

  Ovanstående tongångar har hittills inte synts till i diskussionen om vattenbristen. Det är nämligen skillnad på vilken grupp människor som utmålas som ett problem och när. Det är skillnad på vad som är ett hot mot samhället och vad som anses vara ett problem för själva samhället som sådant. Vattenbristen utmålas som ett problem direkt avhängigt hur människor med en normalkonsumtion av vatten beter sig. Samtliga tips känns igen från tidigare, som att diska i balja, duscha snabbt i stället för att bada och borsta tänderna med kranen avstängd. Så länge jag kan minnas har sådana råd kommit mig till del genom tidningar, pamfletter och broschyrer.

  I miljöfrågor finns det ofta en övertro på att människors konsumtion kan ändras och därmed lösa problemet. Hur man beskriver problem är i allra högsta grad en fråga som innebär implicita argument för hur något också bör lösas.
  När hotet mot samhällets välfärd beskrevs som ett problem med hög invandring, då var det också uppenbart vilken lösning som skulle föreslås. När vattenbristen beskrivs som ett problem med hur människor konsumerar blir lösningen att ändra konsumtionen. I bägge dessa fall är också fördelningen av skuld uppenbar.

  För flera år sedan skrev Gun-Britt Sundström en krönika som handlade om att hon försökte spara på el genom att koka ägg på avstängd platta. Det är ytterligare ett tips som har lyfts fram flera gånger. När hon såg en ung man blåsa förbi på en vattenskoter insåg hon dock att den mannen på några minuter förbrukade mer energi än vad hon sparade om hon så kokade sina ägg på avstängd platta i resten av sitt liv.

  Ingen kan göra allt men alla kan göra något, det är devisen för hur vattenbristen ska stävjas och klimatet räddas. Men jag undrar hur mycket vatten som går åt till industrier och hur stora företag drar sitt strå till stacken genom att ändra sin produktion. Jag undrar hur vattenkonsumtionen korrelerar med förmögenhet. Och ja, det skulle vara kul att någon gång få se ett tips i tidningen som gjorde gällande att man ska låta bli att tvätta Porschen med högtryckstvätt.

  ETC

 39. Kommuner låter vårdtagare välja bort hemtjänstpersonal med utländsk bakgrund

  Samtliga kommuner i Västernorrlands län ger vårdtagare möjlighet att välja bort personal med utländsk bakgrund i hemtjänsten. Det visar en granskning från P4 Västernorrland.
  Alla kommuner i Västernorrlands län ger vårdtagare inom hemtjänsten möjligheten att välja bort personal med utländsk bakgrund. Det visar en granskning som P4 Västernorrland gjort. Flera kommuner har dessutom skapat dokument där personal med utländsk bakgrund förbjuds att arbeta med vissa vårdtagare.
  Radiokanalen har ringt upp enhetschefer i kommunerna och utgett sig för att vara en förälder i behov av hemtjänst. Därefter har man bett om att slippa "utländsk personal", något som alla kommuner utom en gick med på.

  – Är det absolut så att hon inte klarar av det så får man ju förbjuda de personerna. Vi har ju ett planeringssystem där vi planerar insatserna. Hos en vårdtagare kan man förbjuda till exempel om man är allergisk mot katter. Då kan man förbjuda de personerna, säger en enhetschef i Timrå kommun till P4 Västernorrland när de ringer upp.

  Varningstexter
  I Sundsvall sade enhetschefen att kravet på att slippa utländsk personal inte kunde uppfyllas. Men dokument som P4 Västernorrland tagit del av visar motsatsen.

  I dessa dokument finns varningstexter och markeringar. "OBS! VILL EJ HA HJÄLP AV UTLÄNDSK PERSONAL.. VIKTIGT ATT DETTA FÖLJS!!", står på ett av pappren.

  ETC

  Vardagsrasismen normaliseras alltmer i samhällskroppen. (Egen kommentar).

 40. I mediekriser vinner galningar val

  När medieägarna lägger sig i rapporteringen kan de utöva ett enormt inflytande på vår demokrati. Zina Al-Dewany skriver om totalitära system som ligger närmare än vi kanske tror.

  LEDARE

  TV- ankaret Geula Even fick i direktsändning veta, och meddela, att nyhetsprogrammet hon jobbar för skulle läggas ned efter 49 år. Det är en liten del i nedläggningen av all public service i Israel. Parlamentet har nämligen röstat igenom en reform som innebär att landets public service-bolag (flera TV-kanaler och radiostationer) ska läggas ner. Istället är det ett nytt bolag som ska ta över, men det nya bolaget har ingen nyhetsavdelning – än. Den ska nämligen tillsättas av en särskild kommitté ledd av en domare.
  Den 15 maj kom beskedet att nedläggningen tillfälligt stoppats. Detta på grund av ett överklagande på initiativ av det israeliska arbetarpartiet. Beslutet om nedläggning följdes av hård kritik och stora protester från landets journalister. I Israel har premiärminister Benjamin Netanyahu länge strypt journalisters yttrandefrihet och tystat kritik av hans regering. Att lägga ner en av de granskande krafterna blev ett naturligt nästa steg för honom. Detta medan han får kritik för att ha blivit som ”Turkiet eller Ryssland”.

  Men vi behöver inte titta på Turkiet eller Ryssland för att hitta likheter med Israels mediepolitik. Vi kan även snegla åt de vi vill kalla våra kulturella grannar i Storbritannien och USA. Utan att aktivt lägga ner public service har ett krig mot dessa kanaler förts genom mediejättar som konkurrerar på marknadens villkor, inte demokratins. Vad menar jag nu? Tänk er en extremt förmögen man som sympatiserar med högerpopulister. Tänk er att samma man äger en stor del av våra mediekällor, som är uttalat partiska. Tänk er att han på ett direkt sätt påverkar demokratiska val. Precis så är det i Storbritannien och USA, och dessa nyhetskanaler ägs av samma man – Rupert Murdoch. I en debattartikel i DN (26/2, 2017) av Mats Svegfors och Ulf Dahlsten klargörs sambanden.
  Murdoch äger bland annat konservativa Fox News, en kanal som för 40 procent av Trumps väljare var den primära nyhetskällan. Det betyder att det knappast var åsiktsbubblor på Facebook och små bloggare som fick Donald Trump vald, utan en mediejätte med en tydlig politisk agenda. Utan en längre förklaring kan du själv googla på the Trump-Murdoch Axis för att se vad New York Times, Politico och många fler skriver om de nära banden mellan presidenten och medieägaren.

  Utan Murdoch hade Trump inte blivit vald. Men Murdoch slutar inte där. Han äger också Sky i Storbritannien och The Sun som är landets största tidning – samt var huvudkanal för Brexitkampanjen. Men eftersom det brittiska public service-bolaget BBC har en stark position i Storbritannien har Murdoch under lång tid försökt försvaga kanalen, och fått politiker med sig. I Storbritannien är det snart val, och många medier har redan räknat ut Corbyn. Utan media i ryggen blir det omöjligt att vinna val, och medierna börjar drivas av politiska agendor, inte objektiva granskningar.
  Påverkar det här oss i Sverige? Det är lång resa från Israels Netanyahu eller USA:s Trump till svensk mediepolitik. Men det är varnande exempel. Våra stora medieföretag, Schibsted och Bonnier, är med i samma nätverk som Murdochs medier. Det betyder inte att våra svenska medieägare har samma agenda som han har, många gånger är det motsatsen. Men det gemensamma målet är att marknaden ska få en större roll och public service en mindre. Det vore farligt. Och vi har redan sett hur det kan gå.

  Tidningen Metro har hamnat i blåsväder bland annat på grund av att deras nya ägare Mats Qviberg och VD Christen Ager-Hanssen intervjuats av rasistiska Nyheter Idag. Qviberg säger att ”Metro ska bli mindre ’politiskt korrekt’ och vara en tidning för vanligt folk” och kallar en Metro-journalist vars granskning han inte gillar för ”en stalinist vi borde bli av med”. Qviberg och Ager-Hanssen öppnar också upp för ett samarbete mellan Metro och Nyheter Idag.

  Mediepolitiken är i dag en av våra viktigaste demokratiska frågor. Media kallas i Sverige för den tredje statsmakten. Om den privatiseras, så privatiseras vår demokrati. Och det är skitläskigt. Speciellt om ägarna är högerpopulister som vill rensa ut journalister med avvikande åsikter. Det var visst inte så långt ändå, mellan oss och våra totalitära grannar.

  Flamman

 41. Nazister hindrar Prideparaden

  Än en gång går svensk polis nazisternas ärenden.
  Den här gången är det Mångfaldsparaden under Almedalsveckan som tvingas flytta på grund av Nordiska motståndsrörelsens närvaro.
  Paraden har redan blivit en tradition. Under Sverigedemokraternas dag brukar RFSL ordna en demonstration för mångfald, ett Pridetåg som går genom de centrala delarna av Visby och nästan alla partier brukar hänga med. I år skulle paraden gå av stapeln den 4 juli klockan 15:30. Men när Nordiska motståndsrörelsen fick sitt tillstånd samma dag klockan 16:00, då var det RFSL som fick flytta på sig. Polisen kunde inte längre garantera paradens säkerhet.
  Ställ upp i paraden
  – Om vi inte ändrade tiden skulle vi vara tvungna att ändra sträckan, säger Eric Fugeläng, RFSL, till tidningen Hela Gotland. Men när vi tvingas ändra tid för att polisen inte kan garantera vår säkerhet, då är det ett tecken på hur viktig paraden är.
  RFSL och RFSL Ungdom uppmanar därför alla Almedalsbesökare att ställa in sina evenemang för att delta i Mångfaldsparaden. Så gör det, alla ni som vimlar i Visby. Gå med i paraden och markera hbtq-personers rätt att delta i det demokratiska samtalet. Nazisterna får aldrig vinna över demokratin.
  Nazismen är ingen åsikt
  – Jag hoppas att Mångfaldsparaden ska bli den största någonsin, säger Frank Berglund, ordförande för RFSL Ungdom.
  – Hbtq-rörelsen attackeras allt oftare av högerextrema och nazistiska krafter och därför behöver alla som inte håller med nazisterna visa sitt stöd för dem som utsätts för deras hat.
  Det här är inte första gången demokratin tvingats vika för nazismen. Tidigare i år var det Socialdemokraterna som fick flytta sin första majdemonstration i Falun för ge plats åt Nordiska motståndsrörelsen. Försvarsminister Peter Hultqvist som var första majtalare konstaterade att "nazismen är ingen åsikt utan brott mot mänskligheten".

  AB

 42. Di

  Fi nobbar Almedalen

  Feministiskt initiativ kommer att bojkotta Almedalsveckan om beslutet att upplåta plats och utrymme för den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen inte ändras, skriver partiet i ett pressmeddelande.
  Enligt Fi utgör Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Almedalen ett hot mot demokratin och även mot enskilda personer.

  "Genom att bojkotta Almedalen markerar Feministiskt initiativ mot legitimeringen av rasism och nazism, samtidigt som vi vill visa vår solidaritet med alla de, personer och organisationer, som på grund av det påtagliga hotet tvingas till tystnad på plats eller inte alls närvarar i Almedalen", säger Feministiskt initiativs partiledare Victoria Kawesa enligt pressmeddelandet.
  TT

  Det här skulle nog Sd behöva göra istället för att om möjligt tunna ut sitt nazistursprung lite. (Egen kommentar).

 43. AB

  Nationalisterna vill åt er frihet, kvinnor
  Debattören: Budskapet kan vara lockande – men vi har sett baksidan

  DEBATT. I dag är det Sveriges nationaldag. Bland glada nationaldagsfirare på picknick i parken, syns och hörs också de som tar sig rätten att definiera vem som får fira som svensk.
  Nationaldagen riskerar att kidnappas av svenska nationalister. De säger sig försvara de ”svenska värderingarna” men utgår ifrån en rasistisk och populistisk nationalism.
  Kvinna till Kvinna har många års erfarenhet av att arbeta i konfliktländer. Vi har med egna ögon sett hur nationalistiska partier och rörelser i olika länder har bidragit till ett samhällsklimat av våldsam konfrontation, etnisk diskriminering, homofobi och öppen fientlighet gentemot kvinnors mänskliga rättigheter.
  I nationalismens ideologi är kvinnan navet i kärnfamiljen som är nationens minsta byggsten. Inga andra familjetyper accepteras.
  Nationalismen kan vid ett första påseende vara tilltalande för en del kvinnor. Rollen som maka och mor hyllas, som kvinna lyfts du fram som nationens moder. Men om du inte följer den traditionella kvinnorollen är toleransen låg.
  Kvinna till Kvinna har arbetat på Västra Balkan sedan kriget för snart 25 år sedan. Där talar serbiska nationalister öppet om att kvinnors främsta uppgift är att vara hemma, sköta hushållet och föda många serbiska barn. Nationalister på Balkan och i Europa lägger fokus på att ”bygga familjen” genom olika ekonomisk-politiska stödåtgärder.
  De visar ingen förståelse för vikten av kvinnors individuella valmöjligheter. Som att ha eget jobb och vara ekonomiskt oberoende.
  Nationalister gillar inte reproduktiva rättigheter, till exempel rätten till abort. Det handlar om demografi och en fixering vid att den egna gruppens kvinnor ska föda fler barn. Det ekar av nazismens Tyskland där mödrarnas uppgift var att producera en arisk avkomma.
  I Polen har den nationalistiska regeringen i flera omgångar försökt få en redan sträng abortlagstiftning att bli totalitär. Ännu har de inte lyckats men de är på god väg. Något av det första som Donald Trump gjorde som USA:s president var att dra in pengarna till biståndsorganisationer som arbetar för rätten till abort.
  I takt med att kvinnor underordnas mannen och familjens vilja blir våld mot kvinnor i allmänhet också mer accepterat.
  I nationalismens Ryssland är det inte längre straffbart att slå sin fru ”lagom” mycket. I länder där nationalistiska rörelser blir allt starkare upplever kvinnorättsförsvarare att motståndet mot deras arbete blir mer handgripligt; i form av fysiskt våld, hat och hot i sociala medier.
  En grundpelare i den svenska jämställdheten har varit kvinnans makt över sin egen kropp. När kvinnor själva inte får bestämma över sina livsval, till exempel utbildning, arbete och familj, så försvinner den ekonomiska egenmakten och inflytandet i samhället. Sverigedemokraterna är ett av de partier som vill tumma på den svenska aborträtten, Kristdemokraterna är det andra.
  Den populistiska nationalismen skapar inga jobb, fixar inga förskoleplatser och stänger inga lönegap mellan kvinnor och män.
  De svenska nationalisterna är i färd med att bygga en berättelse om att vårt toleranta, öppna och jämställda land är hotat av ”de andra”, av muslimer, invandrare eller andra ”icke-svenskar”.
  Om vi flörtar med den rörelsen, normaliserar dess företrädare, så får det konsekvenser för den svenska jämställdheten, sammanhållningen och demokratin.
  I dag på nationaldagen vill vi hylla alla dem som vill verka för det inkluderande, jämställda och jämlika Sverige. Ett land där fundamentet måste vara alla människors lika värde och rättigheter.

  Lena Ag

  Vilket alldeles utmärkt inlägg!! (Egen kommentar).

 44. SvD

  Stadsmission vägrar ta emot pengar från SD
  Stockholms stadsmission vägrar att ta emot 85 000 kronor från Sverigedemokraterna med hänvisning till partiets värdegrund.

  ”Vi väljer att avstå från gåvor/sponsring från företag och organisationer vars verksamhet eller målsättning strider mot Stockholms Stadsmissions människosyn”, skriver Marika Markovits, chef för stadsmissionen, i ett mejl till Aftonbladet.

  Formuleringen är direkt saxad från organisationens gåvopolicy. Markovits vill själv inte ställa upp på en intervju.
  Sverigedemokraterna säger att de vill skänka tusenlapparna för att hjälpa fattigpensionärer. Pengarna kommer från när SD i december förra året auktionerade ut en middag med partiledaren Jimmie Åkesson. Auktionen inbringade 171 800 kronor. Hälften av pengarna gick till partiets insamlingsstiftelse Hepatica.

  SD:s kommunikationschef Joakim Wallerstein säger till tidningen att man nu kommer att skänka pengarna till någon annan organisation.

  Bra av SM att ha huvudet med sig att säga nej till Sd tycker jag som fd stadsmissionsanställd.
  Det här är Sd lite i nötskal att syssla med middagsjippon, auktioner, och allmosor istället för en seriös och hållbar politik. Då de samtidigt vill sänka skatterna med gigantiska belopp och flertalet seriösa ekonomer skrattar åt deras budgetförslag är väl det här den enda framkomliga vägen för partiet att ge något till pensionärerna. En fattigpeng som överklassen förr också skramlade ihop till kan man väl kalla det. Eller en auktionspeng kanske om det låter bättre. (Egen kommentar).

 45. Expressen

  Regeringen och V överens: Miljarder till vårdpersonal.
  Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att i den kommande höstbudgeten satsa på att vårdpersonalen ska få bättre arbetsvillkor, rapporterar SVT Nyheter.
  Från 2018 avsätts två miljarder kronor om året. Pengarna kan bland annat användas till vidareutbildning av personalen och att förbättra personalsituationen.
  – Man kan till exempel anställa fler så att man får fler arbetskamrater, det kan handla om kompetensutveckling, ändrad schemaläggning med mindre arbete på helger. Det finns mängder av saker man kan göra för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, till SVT.
  Hur mycket varje landsting får är inte fastställt ännu. Därefter ska parterna själva komma överens om hur pengarna ska användas.

  V levererar. Det gör man med politik och en seriös finansiering. Inte som Sd. Utan politik och med middagsjippon och auktionsallmosor som finansieringar. (Egen kommentar).

 46. Arbetsvärlden

  Regeringen skjuter till fem extra välfärdsmiljarder

  Regeringen skjuter till fem extra välfärdsmiljarder i höstbudgeten för att stärka skola, vård och omsorg. Kommuner och landsting ska få stort spelrum när det kommer till hur pengarna ska användas, enligt finansminister Magdalena Andersson.
  Med en åldrande befolkning kommer vården behöva anställa betydligt fler medarbetare än i dag för att täcka framtida behov. Redan i dag är vården ansträngd: det saknas tillräcklig personal, det går inte att öka vårdproduktionen tillräckligt och belastningen på personalen är hög.

  Därför väljer regeringen att prioritera vården när finansminister Magdalena Andersson (S) och biträdande finansminister Per Bolund (MP) på en presskonferens på tisdagen meddelar att man skjuter till fem extra välfärdsmiljarder i höstbudgeten.

  Två miljarder ska användas till att stärka arbetsvillkor i vården. Stockholms län får exempelvis 671 miljoner och Malmö 232 miljoner kronor.

  – Tyvärr står många vårdplatser stängda. Personalbrist är den vanligaste orsaken till detta, sade Per Bolund under presskonferensen.
  Regeringen lägger alltså till fem miljarder extra i höstbudgeten utöver de tio välfärdsmiljarder man i fjol kom överens om med Vänsterpartiet.

  V är med och levererar ytterligare. (Egen kommentar).

 47. ETC

  Sverigedemokraterna är ett gäng broilers
  Sverigedemokraterna som ständigt anklagar sina motståndare för att vara verklighetsfrånvända och inte veta hur ”vanligt folk” har det, är ett gäng broilers.

  Det finns en röd tråd som löper genom hela Europas högerpopulistiska rörelse, en som format hela vår inhemska nationalistiska höger. Det är berättelsen om att de är utmanare till det rådande etablissemanget.

  Underdogs som säger det ingen annan vågar, som tvingar upp obekväma sanningar på agendan och är beredda att betala priset för det. De är precis som du, en hederlig knegare med skit under naglarna, som sticker ut hakan i ett klimat där du ska sitta ner och hålla käften. Att det är en ren och skär lögn och snarare motsatsen, det håller vi tyst om.
  Jimmie Åkesson tjänar över en miljon kronor per år. Han är en högutbildad akademiker som knappt har någon arbetslivserfarenhet, den lilla erfarenhet han har kommer från att ha arbetat som webbdesigner på en firma han startade tillsammans med partikamraten Björn Söder.

  Bland övriga toppen inom Sverigedemokraterna ser det ungefär likadant ut, höga löner, tunga utbildningar och en fin frack i garderoben. Det skulle vara skratt­retande om det inte vore så tragiskt, att Sverigedemokraterna som ständigt anklagar sina motståndare för att vara verklighetsfrånvända och inte veta hur ”vanligt folk” har det, är ett gäng broilers.

  Nåja, det gör inget om man för den retoriken ifall man backar upp den med vettig politik. Tyvärr faller såklart Sverigedemokraterna på den punkten också.

  De vill att privata företag fortsatt ska få suga ut pengar ur den gemensamma välfärden, fastän vanligt folk vill precis det motsatta. De vill sänka skatten för landets absolut rikaste, kanske för att de själva faller inom den kategorin. De tycker att vår kultur ska styras och bestämmas över av politiker, samtidigt som de gormar högt om åsiktskorridorer och maktfullkomlighet.
  Jag har en ibland kontroversiell övertygelse, jag tror att vem som helst kan företräda vad som helst. Du kan vara man och ta kampen mot diskriminering av kvinnor, ateist som vill få ett slut på antisemitism eller kurd som vill få Sverige att blomstra.

  Likväl tror jag att någon som är högutbildad överklass och som arbetat inom politiken hela livet fortfarande kan göra gott. Det är inte den biten som stör mig, det är lögnerna och påståendet att man på något sätt skulle vara som vilka som helst.

  Vanligt folk tjänar inte över en miljon om året, vanligt folk har inte arbetat inom politiken hela livet.

  Framför allt hittar inte vanligt folk på att de utmanar etablissemanget, när de bär skräddar­sydda kostymer i samma färg och material som det etablissemang som redan ­existerar.

  KAWA ZOLFAGARY.

 48. AB

  Regeringen offrar de svagaste barnen

  Det borde ha handlat om rätten till ett anständigt liv.
  Regeringen kunde ha valt att satsa på barnen med svåra funktionsnedsättningar. Barnminister Åsa Regnér kunde ha tillsatt en utredning som tog reda på vad just dessa barn behöver för att kunna leva så bra liv som möjligt.
  Men i stället beställde hon en nedskärningsutredning.
  Sedan började hon prata om assistansfusk och företagsvinster, hon tog hjälp av Försäkringskassan – regeringens ständiga hantlangare – som spädde på bilden av assistansen som värsta fuskbranschen.
  Vill sänka standarden
  Här ska vi givetvis tillägga att det visst förekommer fusk inom assistansen, det gör det inom alla branscher, till och med storföretagen skattefuskar i det här landet.
  Frågan är varför just de funktionsnedsatta ska utredas mer än andra?
  Förre folkpartiledaren och socialministern Bengt Westerberg har gått igenom regeringens direktiv till nedskärningsutredningen och han menar att regeringen egentligen vill sänka standarden för assistansanvändarna. Så är det säkert, vi ser ju att regeringen redan tjuvstartat sin besparingskampanj. Aldrig tidigare har så många funktionshindrade fått nobben från Försäkringskassan.
  Bara en av sju som söker assistansersättning får den beviljad. Det är den lägsta siffran sedan assistansersättningen infördes för över tjugo år sedan.
  Föräldrarnas ansvar
  Försäkringskassan har analyserat vilka grupper som fått avslag och det är framför allt människor med psykiska funktionsnedsättningar och barn.
  Försäkringskassans Marie Axelsson förklarar för Ekot:
  – Barnens behov tillgodoses av det föräldraansvar som alla föräldrar har.
  Det kan låta självklart, men det är skillnad på att ta hand om en femåring som kan äta själv och en femåring som inte kan andas själv, som behöver övervakning dygnet runt. Föräldrar som aldrig får sova slutar förr eller senare jobba.
  Åsa Regnérs besparingsprogram har i själva verket blivit samma sorgliga kvinnofälla som den var förr i tiden då mammorna fick viga sina liv åt de funktionshindrade barnen.
  När samhället sviker
  Marie Axelsson pratar om Försäkringskassans hårda regler. Hon hänvisar de funktionsnedsatta till "andra instanser" och då menar hon att kommunerna kan bidra med några timmars assistans eller lite hemtjänst.
  Resultatet blir detsamma. Det blir mammorna och de anhöriga som får gå ner i tid eller sluta jobba, som får ta över när samhället minskar stödet.
  Åsa Regnér har ofta sagt att det behövs mer träffsäkra insatser. Hon vill ha alternativ och när samhället sviker och föräldrarna tröttnar, då återstår bara institutioner. Är det dit Åsa Regnér vill med sin besparingsutredning?
  Vill hon samla alla funktionsvariationer under ett och samma tak, ja då kommer allt att bli precis som förr igen.

  Eva Franchell

  Mycket bra ledare. (Egen kommentar).

 49. AB

  Blir inte lurad av SD:s vårdbluff

  jukvården är den viktigaste politiska frågan för svenskarna just nu enligt flera mätningar. Invandring och integration har sjunkit tillbaka sedan hösten 2015. Som av en händelse har Sverigedemokraterna under våren lanserat sig som "Vårdpartiet". I partiets vårbudgetmotion lades allt krut på vården med den inte så lite beräknande kommentaren från Jimmie Åkesson:
  – Vi har ett relativt högt förtroende i de här frågorna hos väljarna och det gäller att kapitalisera på det.
  Och kapitalisera på människors oro har man gjort. I en stor kampanj har SD skickat ut broschyrer till hushåll där de slår fast att vårdkrisen inte alls beror på privata vårdalternativ eller orättvisor.
  Nedskärningar på 58 miljarder
  Man får ändå säga att Svenskt Näringsliv fått en hyfsad utdelning på sina bjudluncher med sverigedemokrater.
  SD:s förklaring är i stället att politikerna har svikit "vårt lands medborgare" och prioriterat "annat" än vården. Vad det där andra är får mottagaren själv tolka in.
  I tisdags presenterade LO en genomgång av SD:s vår(d)budget och jämförde den med budgetmotionen från i höstas. I vårens budget lanserar SD satsningar för 7,9 miljarder på offentliganställda och vården. Men det är ingenting mot de neddragningar på kommunerna som partiet har föreslagit tidigare. Sammanlagt vill de skära ned på välfärden med 58 miljarder kronor fram till 2020.
  Fattiga kommuner får klara sig själva
  Inget av de andra borgerliga partierna är ens i närheten av att föreslå neddragningar på kommunsektorn i den storleksordningen. Skulle SD få igenom sin politik skulle den innebära rena slakten av resurser till vård, skola och omsorg.
  Framför allt är det de utjämnande statsbidragen till kommunerna som SD vill avveckla. Kommunerna ska i stället finansiera sig själva. Att SD sade nej till regeringens tillskott på tio miljarder kronor till kommunerna i höstas är helt i linje med den politiken.

  Jonna Sima
  Som om jag skulle ha skrivit det själv och har gjort det tidigare också utifrån egna insikter och kunskaper. (Egen kommentar).

 50. SN

  Därför fixar de en fest för mångfalden

  På lördag blir det en fest för alla på Järntorget i Oxelösund.
  Lotta Johnsson Fornarve, från föreningen Ett Oxelösund för alla, är en av arrangörerna till ”Torgfest för mångfald” lördagen den 17 juni på Järntorget i Oxelösund.

  – Syftet med evenemanget är att kommunen, näringslivet, föreningslivet, ja hela samhället tillsammans manifesterar för ett öppet samhälle där alla får ta plats, oavsett ursprung, kön, ålder, sexuell läggning, religion, särbegåvning och funktionshinder, säger Lotta Johnsson Fornarve.
  Vad kommer att hända på Järntorget?
  – Oxelösund centrumförening håller i den första halvan av dagen då det bland annat blir barndans, allsång för både barn och vuxna och uppträdande av Gott och blandat. Därefter tar Ett Oxelösund för alla över programmet. Det blir en kavalkad av musik, dans och sång från Sverige och olika delar av världen.

  Vad har Ett Oxelösund för alla sitt ursprung i?
  – Vi såg ett ökat behov av att få ihop samhället och lära känna varandra bättre. Skapa en organisation där alla kan vara med och mötas över gränserna. Torgfesten för mångfald är just ett sådant tillfälle. Det är också det största vi gör under året, säger Fornarve.

  Vad hoppas du mest av allt på nu?
  – Nu hoppas jag att det blir en riktigt härlig fest som manifesterar att mångkultur är viktigt och nödvändigt i samhället, för att det ska må bra och växa, säger Fornarve.

  Heja V i Oxelösund!!

 51. AB

  Därför är SD ett omodernt parti

  Sverigedemokraterna vill inte ha någon klimatlag.
  – Jag tror att man ska vara försiktig med att måla upp katastrofscenarier, säger partiets talesperson Martin Kinnunen till Svenska Dagbladet.
  Han tycker inte att vi ska deppa över utvecklingen och man kan verkligen undrar var han har suttit inlåst. Inför alla andras ögon avlöser klimatkatastroferna just nu varandra. Det handlar inte bara om den extrema torkan här hemma. Bevattningsförbud råder i stora delar av landet och de gröna ängar Sverigedemokraterna brukar drömma om står snart snustorra och bruna.
  Bränts ihjäl
  I Portugal är det redan över 40 grader varmt. I lördags kom åskvädret som antände skogarna runt Pedrógão Grande, 15 mil norr om Lissabon. Invånare berättar om en tornado av lågor. Över 60 personer har hittills påträffats döda, de flesta har bränts ihjäl i sina bilar när de försökt fly bränderna. Portugal har utlyst tre dagars landssorg.
  Skogarna brinner fortfarande.
  I västra Antarktis har regn (!) och slask smält ett område stort som Sverige och Finland tillsammans. Isen smälter underifrån och på ovansidan, den undermineras, isberg kan lossna och avsmältningen accelerera. Havsnivåerna kommer att stiga.
  SD bryr sig inte
  Millenniebarnen har aldrig upplevt en månad som varit kallare än normalt och de kommer sannolikt aldrig att göra det, konstaterar forskarna på NASA.
  Men här hemma vill Sverigedemokraterna minska klimat- och miljöbudgeten med åtta miljarder kronor.
  De ställer sig i samma hörn som president Donald Trump och ser inte, hör inte, bryr sig inte om vetenskapens rapporter. "Människor är ju friskare än någonsin", som Martin Kinnunen uttrycker det i SvD-intervjun.Jämför med fascismen
  Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman tycker att klimatförnekelse i grunden är ett förakt för människolivet. I en intressant analys liknar han den högerextrema alt-right-rörelsen vid den italienska fascismen som visade "samma förakt för naturen och dess organiska material, samma syn på människans rätt att utnyttja jorden och idén om ett krig mellan en stark, mekaniserad mänsklighet och en svag, degenererad natur."
  Den nya klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket lägger i själva verket grunden för ett offensivt svenskt klimatarbete som kan innebära fler jobb samt bättre konkurrens- och innovationskraft gentemot omvärlden. Sverige kan bli en modern miljömotor i det internationella klimatarbetet.
  Det går inte att backa sig tillbaka till en tid då framgång mättes i mängden uppeldat fossilt bränsle. Sverigedemokraterna är i sanning ett mycket omodernt parti.

  Eva Franchell

  Mycket bra!! (Egen kommentar).

  Mycket bra! (Egen kommentar).

 52. ETC

  Miljardär betalar lägre skatt än en kassörska på Willys
  Många lever med föreställningen att rika svenskar betalar högre skatt än fattiga. I själva verket är det tvärtom. Vår granskning visar att miljardärer som Finn Rausing och Antonia Ax:son Johnsson har mångmiljoninkomster men betalar lägre skatteandel än en kassörska på Willys.
  Det är inte bara priserna som är låga på Willys. Efter tolv år som butiksbiträde med två utslitna knän hade 67-åriga Lilian, som inte vill uppge sitt efternamn, till slut jobbat upp sin timlön till 125 kronor.

  – Det var grundlönen. För att min privatekonomi skulle gå ihop var jag tvungen att jobba kvällar och helger.
  Efter avdrag tog Skatteverket 23 procent av hennes lön som legat omkring 30 000 i månaden. Men Willys ägare kommer billigare undan. Butikskedjan ägs via matjätten Axfood av en familjedynasti ledd av Antonia Ax:son Johnsson vars förmögenhet uppskattas till 50 miljarder kronor. De senaste sex åren har hon dragit in 5,4 miljoner i månaden, men i slutänden har hon betalat endast 18 procent i skatt på sina inkomster.

  – Jag blir förbannad när jag hör det. Om man har miljoninkomster ska man väl åtminstone betala lika mycket skatt som vi andra, egentligen mycket mer, säger Lilian.

  Men Antonia Ax:son Johnssons skatterabatt är inget undantag. Sveriges välfärd finansieras med höga skatter på inkomster och progressiviteten, det vill säga att högre inkomster ger högre skatt, är tänkt att omfördela från toppen till botten. I den pågående skattedebatten påstås inte sällan att höginkomsttagare straffas med för höga skatter. Men, som Dagens ETC tidigare har rapporterat, är det endast en liten minoritet, 0,7 procent, av befolkningen som betalar över hälften av sina inkomster i skatt. Inkomstmiljonärerna betalar i snitt 36 procent i skatt. Och vi har granskat de 1 000 svenskar med högst inkomster. Sedan 2008 har de i snitt tjänat 3,7 miljoner i månaden men betalat endast 34 procent i skatt. För toppinkomsterna är alltså förhållandet det motsatta, ju högre inkomster desto lägre skatt.
  57 miljarder i förmögenhet
  Det har nämligen blivit billigt att vara rik i Sverige. Det vet Tetra pak-arvingen Finn Rausing, som är god för 57 miljarder kronor. Hans östermalmsvåning är så stor att hela Lilians tvåa i Sundbyberg ryms i ett av de nio rummen. De senaste fyra åren har Finn Rausing haft inkomster på sammanlagt 307 miljoner, men av dem har endast 14 procent betalats in till skatteverket. Snittet för en svensk löntagare är strax under 30 procent.

  Mångmiljardären och Spotify-grundaren Martin Lorentzon har undvikit mångmiljonbelopp i skatt i Sverige via ett brevlådeföretag på Cypern, men i själva verket lever han redan i ett skatteparadis. År 2011 deklarerade han en inkomst på 50,2 miljoner, varav endast tolv procent betalades in i skatt. Och så har vi mångmiljardären Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, som de senaste åtta åren har taxerat inkomster på 1,6 miljarder kronor, men som skattat endast 25 procent. Listan på miljardärer med extremt låg skatt är lång.
  Ökade inkomster – lägre skatt
  De 1 000 rikaste svenskarna har ökat sina inkomster med 67 procent sedan finanskrisen 2008 men har successivt betalat allt mindre i skatt. Skattesänkningen har gått från i genomsnitt 35 procent år 2008 till 34 procent förra året.

  En orsak till skattesänkningen är den växande andelen kapitalinkomster, det vill säga utdelningar och aktiehandel. Kapitalskatten ligger i regel mellan 25 och 30 procent och är platt, till skillnad från skatt på lön. Enligt Johan Lindberg, statistiker på SCB, ger kapitalinkomsterna också större möjligheter att göra avdrag och kvitta inkomster mot förluster. Många miljardärer förvaltar också sitt kapital i egna aktiebolag vilket möjliggör ytterligare skatteplanering.

  – De har rådgivare och experter som hjälper dem att planera sitt skatteupplägg, säger han.

  Hur vissa individer på vår lista kan kommer under 20 procent har han dock svårt att begripa.
  Svårt att förklara
  Ingmar Håkansson, rättsexpert på Skatteverket, tror att de ”extremt låga” skattenivåerna delvis kan förklaras av att personer med stora aktieinnehav i högre grad kan styra vilka år de väljer att avyttra och deklarera skattepliktiga inkomster. Men i slutänden, menar han, handlar det om att riksdagen enats om att skatten på kapital ska vara låg, bland annat för att förmögna människor annars hotar med att flytta utomlands.

  – Före den stora skattereformen i början på 90-talet kunde vissa få betala uppemot 85 procent i skatt, och det är nog inte så många som skulle vilja gå tillbaka till den tiden, säger han.
  Även om miljardärer i dag kan få i genomsnitt lägre skatt än ett vårdbiträde?
  – Det är ju bestickande, givetvis. Men om man bara förvaltar sin förmögenhet utan att ta ut någon ersättning finns det ju ingenting att beskatta. Någon gång inbillar jag mig att man plockar ut pengarna, och då kommer skatten. Om man fortfarande bor kvar i Sverige, vill säga.

  Enligt nuvarande skatteregler får alltså Antonia Ax:son Johnsons behålla allt mer av aktieutdelningarna samtidigt som låginkomsttagare ligger kvar på samma skattenivå. Butiksbiträdet Lilian fick till och med höjd skatt med några procent när hon gick i pension förra året, vid 66 års ålder.

  – Vi pensionärer får inga jobbskatteavdrag. Efter skatt har jag 12 000 kronor i månaden att leva på. Jag har varit tvungen till att flytta till en mindre lägenhet för att klara mig, säger hon.

  Dagens ETC har sökt Antonia Ax:son Johnson, Ane Maersk Mc-Kinney Uggla, Finn Rausing och Martin Lorentzon för en kommentar.

  Vad säger Sd om det här? Jag har inte hört eller läst något. (Egen kommentar).

 53. AB

  Åkesson utnyttjar människors oro

  Jimmie Åkesson har i alla fall gott självförtroende.
  I dag presenterade han sig som drivande i svensk sjukvårdspolitik. Det är lätt att raljera med Jimmie Åkesson, men låt oss ta honom på allvar. Han menar att Sverigedemokraterna är det nya vårdpartiet.
  Han säger att han vill satsa 400 miljoner mer än regeringen varje år för att förbättra vården och mest vill han satsa på personalen. Han vill ta bort ofrivilligt deltid och delade turer. Nu är det snarare ett problem inom äldreomsorgen och inte inom vården, men det är ju gott tänkt. Jimmie Åkesson vill väl.
  Blev lite rörigt
  På dagens pressträff förirrade han in sig i olika former av skiftgång, han vill att vårdpersonalen ska jobba färre skift, fast det går givetvis inte att ta bort nattskiften på ett sjukhus. En del kanske bara ska jobba natt.
  Det hela blev lite rörigt och det kanske inte ens är Jimmie Åkessons uppgift att lägga detaljerade scheman för landstingssjukhusen. Han verkar lite osäker på sin egen vårdpolitik, men en sak har han fattat och det är att sjukvården är i kris.
  Alliansen drog ner och Stefan Löfven har inte backat upp en stark rödgrön sjukvårdspolitik. På Socialdepartementet sitter de mest och skär ner på sjukpengar och assistansbidrag. Svenska folket är oroliga över sjukvården och det har Jimmie Åkesson fattat.
  Han försöker muta in ett område som ingen annan bryr sig om.
  Stängda vårdplatser
  Egentligen är Sverigedemokraterna inget sjukvårdsparti. Titta bara på hur de agerat i Stockholm. De röstade nej till extern revision av skandalbygget Nya Karolinska. De har stöttat Alliansens politik som innebär kris i förlossningsvården, vidgade hälsoklyftor och 600 stängda vårdplatser. Sverigedemokraterna är ett högerparti som vill privatisera till varje pris. De vill att pengar ska gå till vårdföretagens vinster och inte till personalens löner.
  I riksdagen har Sverigedemokraterna röstat ner mer pengar till vården. I framtiden vill Jimmie Åkesson samarbeta med Anna Kinberg Batra och hon vill bara sänka skatten. Det kommer inte att bli några 400 miljoner om året till vårdpersonalen.
  Jimmie Åkesson utnyttjar bara människors oro för sina egna syften. Han vill att Sverigedemokraterna ska framstå som ett vanligt parti, men det är det inte. Sverigedemokraterna står för de tuffaste nedskärningarna, de största skattesänkningarna och den sämsta fördelningspolitiken, konstaterade LO-ekonomerna nyligen.
  Vi behöver inte raljera med Jimmie Åkesson, fakta talar emot honom.
  Eva Franchell

 54. Från Expressen

  Nu måste Löfven utlysa extraval

  Alliansen är inte beredd att rikta något misstroende mot statsminister Stefan Löfven själv. Det betyder att de helst vill att regeringen sitter kvar, men i mycket försvagat skick, skriver Göran Greider.

  Alliansen behövde inte många timmar på sig att fatta sitt beslut om att väcka misstroendevotum mot tre av regeringens ministrar. Bara ett dygn efter att de lyssnat på Anders Ygeman och Peter Hultqvist har de bestämt sig för att de ska sparkas – vilket är ett säkert tecken på att de bestämt sig för länge sen och inte är ett dugg intresserade av sakfrågorna eller av något politiskt ansvarstagande. Redan i försomras talade alliansen om att fälla ministrar, då med hänvisning till bland annat flygskatten. En krisande allians har letat och letat efter en chans att visa handlingskraft och haveriet på Transportstyrelsen gav dem äntligen chansen.
  Det borde alltså stå helt klart att det är maktfrågan och ingenting annat som nu driver alliansen – och de vet också att de tre ministrarna enbart kan fällas med hjälp av Sverigedemoraterna. SD har från dag ett under nu pågående Transportgate pressat övriga alliansen framför sig i krav på ministeravgångar. Men det borde kännas besvärligt för i synnerhet Annie Lööf och Jan Björklund.
  Under onsdagens pressträff framkom heller inte minsta självrannsakan hos borgerligheten över det faktum att det är under tidigare borgerliga regeringar som den förödande outsourcingen av IT-tjänster på Transportstyrelsen inleddes. Det är en tragedi för svensk politisk kultur att allianspartierna tycks helt oförmögna att se att de kortsiktiga marknadslösningarna inom myndighetssverige riskerar att få svåra konsekvenser.
  Men lägg märke till att alliansen inte är beredd att rikta något misstroende mot statsminister Stefan Löfven själv, trots att det enligt deras egen argumentation borde vara han som är den ytterst ansvarige för att information som gäller rikets säkerhet inte nått statsministern. Det betyder att alliansen helst vill att regeringen sitter kvar, men i mycket försvagat skick. De vill helst ha en vingklippt Stefan Löfven att driva valrörelse mot nästa höst men de – i alla fall inte Björklund och Lööf – vill knappast regera nu, särskilt inte när det innebör att en alliansregering måste ha åtminstone passivt stöd av SD. Jag tycker det verkar tydligt att alliansen just nu inte vägleds av oro för rikets säkerhet utan av moderatledaren Anna Kinberg Batras ångest över fallande opinionssiffror.
  I praktiken ger alliansen honom inget val.
  Jag kan inte se annat än att Löfven i detta läge är tvungen att utlysa ett extraval. Om han väljer att avskeda tre ministrar och ändå sitter kvar kommer han att framstå som väldigt svag. I praktiken ger alliansen honom inget val. Han måste utlysa extraval för att visa hur långt alliansen faktiskt vill driva krisen i svensk politik. Och gör han det med de rätta orden och den rätta självkänslan kan han också visa för väljarna att det är han som fortsatt har initiativet.
  Ett extraval kan hållas inom en och en halv månad. Det kan sluta med att Kristdemokraterna åker ur riksdagen och att alliansen sammantaget försvagas. Vill den då ändå regera med stöd av SD lär såväl Annie Lööf som Jan Björklund bli tvungna att skaffa sig stora förråd av sömntabletter. Onsdagens pressträff med alliansen kan i efterhand komma att framstå som ett historiskt exempel på borgerlig kortsiktighet.

  Göran Greider
  Chefredaktör på socialdemokratiska Dala-Demokraten

  Borgarna skulle egentligen rikta misstroende mot sig själv. Det var dom som bestämde att den här säkerhetsklassade IT- verksamheten skulle läggas ut på utländsk entreprenad. Så blåögt, idiotiskt och ultraliberalt.
  Det här handlar nu främst om makt och paniken hos alliansen. Speciellt hos M och Kd. Ett perfekt köttben för dom och att försvaga S och försöka stärka sig själva.
  Sd ska vi inte prata om. Som populister och utan politik så skulle dom kunna hålla på och väcka misstroende sju dagar i veckan om de kunde.
  (Egen kommentar).

 55. Då alliansen och Sd inte ville invänta KU:s utredning om fakta och omständigheter runt Transportstyrelsen och utifrån en sådan agera så ser jag agerandet nu enbart som ett spel som bottnar i alliansens politiska tillkortakommanden och skakiga tillvaro. Denna utredning åsidosätts till förmån för politiskt lättsinne och revanschism. Mycket oseriöst och väldigt politiskt omoget.

 56. Från ETC

  Statligt moln kan bli billigare och säkrare

  Med egna serverhallar och en gemensam molntjänst skulle staten kunna spara hundratals miljoner kronor årligen. Dessutom skulle 200 jobb kunna skapas utanför Stockholm medan it- och driftsäkerheten förbättras. Detta enligt en rapport från Statens servicecenter.

  Statens servicecenter hade i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det fanns att samordna och effektivisera statliga verksamheter och samtidigt flytta dem från storstäderna.

  Myndigheten bestämde sig för att undersöka IT-verksamheten och började med en ordentlig kartläggning över hur de statliga myndigheterna skötte IT-driften.
  I rapporten som publicerades i februari i år konstaterar Statens servicecenter att myndigheterna har lite mer än 200 serverhallar i egen regi, vilket kostar mer än två miljarder kronor.

  ​De flesta av serverhallarna ligger i Stockholmsområdet. Dessutom är det flera myndigheter som har utkontrakterat verksamheten till privata företag.
  Lämna Stockholm
  Thomas Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter, sammanfattar kartläggningen med att IT-verksamheten är splittrad.

  – Så vi sa till regeringen: Rensa upp i det här området. Vi såg att vi kunde lämna Stockholmsområdet och ha tio stycken serverhallar ute i landet, säger Thomas Pålsson.

  Med tio stycken statliga serverhallar som förläggs utanför Stockholmsområdet skulle statens myndigheter efter tio år kunna minska sina kostnader för IT-drift med 30 procent årligen enligt rapporten.

  Statens servicecenter bedömer att det i dag krävs 800 årsarbetskrafter för IT-driften och att dessa är koncentrerade kring Stockholm. Med en statlig molntjänst skulle bara 200 årsarbetskrafter behövas och dessa personer skulle kunna anställas utanför storstäderna.
  Måste skötas enskilt
  För att säkerheten ska garanteras i ”molnet” krävs det enligt Thomas Pålsson att staten sköter det i egen regi, annars kan informationen hamna i orätta händer.

  – Till exempel så släpper de här stora bolagen aldrig ut sina källkoder, och det gör att vi inte vet var materialet tar vägen, säger han.

  Nyligen gav civilminister ­Ardalan Shekarabi (S) ett uppdrag till Post- och Telestyrelsen att ta fram förslag på hur gemensamma IT-utrymmen för offentliga aktörer ska förvaltas.

  Det är ett uppdrag som liknar det som Statens servicecenters föreslår, men som inte är lika långtgående. Det skulle ta för lång tid att genomföra, säger Ardalan Shekarabi till Svenska Dagbladet.

  – Det kommer att ta minst fem år, kanske sju. Frågorna är akuta och därför måste vi nu etappvis bygga upp strukturer för att skydda samhällsviktig information.

 57. Från ETC

  "8 miljarder liter olja slösas bort varje år"

  För ett par år sedan kom en norsk studie som visade att den största miljöboven av mikroplaster i haven var just bildäck. För att producera ett bildäck går det åt cirka 26,6 liter råolja.
  I vår bok ”Olja för Blåbär – Energi, Makt och Hållbarhet” tar vi upp många exempel på hur mycket olja det går åt för att framställa alla de prylar vi gjort oss så beroende av och hur vi kan ställa om vår ekonomi för den fossilfria framtid vi går till mötes.

  En av dessa är bildäck. För att producera ett bildäck går det åt cirka 26,6 liter råolja. Årligen slängs cirka 300 miljoner bildäck på tippen i USA vilket innebär att nära 8 miljarder liter eller över 50 miljoner fat olja slösas bort varje år bara i form av bildäck i Förenta Staterna.
  För att sätta detta i perspektiv: räknat på USA:s oljekonsumtion för 2016, går 2,5 dygn av landets årliga oljekonsumtion upp i rök räknat i oljeinnehållet i de bildäck som dumpas varje år.

  Det är inte bara ett enormt energislöseri utan bidrar även till en omfattande miljöförstöring då övergivna bildäck bildar enorma föroreningskällor i naturen som regelbundet drabbas av svårsläckta bränder och bidrar till att öka utsläppen.

  För ett par år sedan kom en norsk studie som visade att den största miljöboven av mikroplaster i haven var just bildäck. I studien som rapporterats om av bland andra den populärvetenskapliga tidningen Extrakt, kommer hela 62.5 procent av de årliga utsläppen av mikroplaster i Norge från däckslitage och vägmarkeringar.

  Det finns företag som ägnar sig åt återvinning av bildäck och det har på senare år blivit populärt inom omställningsrörelsen att använda bildäck som isoleringsmaterial i till exempel jordskepp/jordhus. Men likväl går enorma mängder olja åt i tillverkningsprocessen för att ta fram bara ett bildäck.
  Ser vi globalt framstår detta ännu tydligare. 2016 tillverkades cirka 88 miljoner bilar i världen. Bara räknat på personbilar innebär detta att det går åt ungefär lika mycket olja som slängs på tippen i form av bildäck i USA årligen, till att även framställa nya bildäck i världen varje år.
  Globalt kan det likställas med att drygt ett halvt dygn av världens årliga oljekonsumtion går åt bara till att producera nya bildäck!

  Just nu visar många av de stora däcktillverkarna upp framtidsdäck som de hävdar håller längre, kan återvinnas och en del påstår till och med att de hittat ett substitut till de oljeberoende gummidäcken.

  Nyligen visade till exempel Michelin upp konceptdäcket Visionary Concept. Däcket består av träflisor, apelsinskal och biprodukten av sockerrörsodling. Det behöver heller inte pumpas då det inte innehåller något tryck och är därför skyddat mot punktering.

  Däcket behöver inte någon fälg och är helt organiskt framställt, så det verkar lovande, men företaget tror inte att det finns på marknaden förrän om 15–20 år.
  För sent för den brådskande fossilfria omställningen.
  Förhoppningsvis kan framställningen av organiska däck ske betydligt snabbare med utvecklingen av 3D-skrivare. Visionary Concept-däcket är nämligen framtaget med hjälp av en 3D-skrivare och Michelin har förstås funderat på hur de ska kunna tjäna pengar även på super-hållbara och miljövänliga däck.

  Däcken är nämligen framtagna för att kunna byta mönster för olika typer av underlag genom att bilarna stannar till vid ”3D-skrivarstopp” där däcken får nya mönster för exempelvis vinterunderlag. Det här kommer säkerligen inte vara gratis och ju oftare människor tar för vana att byta mönster desto mer slits de rimligen.

  Å andra sidan kan man tänka sig att i takt med att 3D-skrivare blir allt vanligare de närmaste åren, kommer fler företag och rent av privatpersoner kunna tillverka organiskt framställda däck vilket gör att de kommer till marknaden snabbare.
  Det bästa vore förstås om antalet bilar radikalt kan minska i antal på vägarna, något som kan bli möjligt när eldrivna fordon kombineras med självkörande teknik.

  Det öppnar nämligen för att låta många fler dela på bilarna som en taxiliknande tjänst där det kan löna sig att åka fler i samma fordon och där personbilsägandet riskerar att bli mycket dyrare än en abonnerande upphämtningstjänst.

  Vi går tveklöst mot en elektrifiering och automatisering av transportsystemet men att vänta på ”evighetsdäck” för att minska vårt oljeberoende har vi inte tid med. Planeten har redan resursväxtvärk och klimatfeber.

  D. Trump och Sveriges påhejare Sd viftar förstås bort sådant här i sin pubertala okunskap. (Egen kommentar).

 58. SVT/Nyheter

  Efter högerextremisters angrepp mot manifestation – politiker kritiserar polisen
  En manifestation på Mynttorget angreps på söndagen av högerextremister. Flera politiker menar nu att polisen förhöll sig alltför passiv.
  – Tänk hela valrörelsen som kommer, om det här accelererar, säger riksdagsledamoten Karin Rågsjö (V) till SVT Nyheter Stockholm.
  Initialt rapporterades händelsen av Dagens Nyheter och Aftonbladet som ”bråk” i Gamla stan. DN rapporterade om att polis kallades till platsen och ”skingrade grupperna”. På bilder som cirkulerat på sociala medier från Mynttorget ses unga och gamla människor försöka freda sig mot en grupp svartklädda män som knuffar omkring sig och skanderar ”ut med packet”.

  – Jag är fortfarande skakis idag. Folk fick ta emot slag, många var väldigt upprivna och man var orolig att de kanske hade vapen på sig, säger Clara Lindblom (V), borgarråd, som blev ögonvittne till vad som hände.
  30-tal män skrek hatord
  Riksdagsledamot Karin Rågsjö från Vänsterpartiet var en annan politiker som var på Mynttorget.

  – Det här var socialarbetare som engagerat sig i ensamkommande flyktingbarn, och jag var där för att lyssna. Sedan skulle jag in i riksdagen och jobba. Det var mest kvinnor, och ett fåtal män där. Så plötsligt dyker det upp ett trettiotal män bakom oss som vrålar. De skriker alla tänkbara hatord. Det finns inga poliser alls där. Vi ser bara de här nazisterna.
  ”Polisen underskattat hotet”
  – De gick emot oss och vi vände oss om, för man vill ju inte bli anfallen i ryggen, det är liksom en ryggmärgskänsla, berättar Karin Rågsjö.

  – Folk vrålar tillbaka, en del börjar ringa polisen. Jag gick upp till vakterna vid riksdagshuset och bad dem ringa polisen. Sedan dröjde det väl fem, sex minuter så kom en polisbil och körde upp mellan folk.

  Både Karin Rågsjö och Stockholmsborgarrådet Clara Lindblom (V) tycker att polisen underskattat hotet från högerextrema grupper eftersom man inte fanns på plats redan från början.

  – Liknande attacker har ju skett förut. Det är märkligt att man inte har en beredskap från polisens sida, säger Clara Lindblom som också frågar sig om inte polisen borde ha omhändertagit och bussat iväg de högerextrema.
  ”Måste tåla tillmälen”
  Men polisen menar att man inte hade lagstöd att göra annat än vad man gjorde – ställa sig emellan grupperna för att undvika vidare fysisk konfrontation.

  – Det är prövat i domstol att det räcker att hålla isär grupper om det är en motdemonstration som sker. De måste göra sig skyldiga till brott för att vi ska kunna omhänderta folk. Kan man hålla isär grupperna måste man tåla tillmälen och att folk skriker till varandra. Nu efteråt, när det finns bilder och film, kan vi se om det kan tänkas ha begåtts andra brott än det vi kunnat konstatera på plats, säger Elisabeth Arnestad, biträdande chef på Citypolisen.
  Svårt att upplösa manifestation
  Hon menar att det är väldigt svårt att fatta beslut om att upplösa en demonstration.

  – Det ska väldigt mycket till att man inte ska få motdemonstrera. Det är bedömningen på plats som avgör och de poliser på plats vid det här tillfället gjorde ingen sådan bedömning.

  Är det här en motdemonstration?

  – Det är en icke tillståndsgiven allmän sammankomst och det finns det en anmälan upprättad om. Det finns också en anmälan om framkallande av fara för annan, eftersom man kastat in en bengal. Tre personer är misstänkta för brott.

  Anmälan om misshandel gäller Dagens Nyheters fotograf, som fanns på platsen för att fotografera för tidningen.

  – Jag fick helt oväntat ett slag i bakhuvudet när jag stod och fotograferade. Men de knuffade på alla. Jag var bara en i mängden, säger han i DN:s egen artikel om händelsen.

  De som angrep den fredliga manifestationen kommer från Nordisk ungdom, som själva lagt ut klipp från händelsen. Tidningen Expo beskriver Nordisk ungdom som en högerextrem kampanjorganisation som gjort sig kända för hotfulla aktioner.

  – Sättet de gör sina aktioner är hotfullt. De har tidigare stått och kastat ägg på boende för flyktingungdomar. De har också placerat ut brinnande kors utanför en journalists bostad, säger Anders Dalsbro, skribent på Expo.
  ”Kunde spårat ur totalt”
  Riksdagsledamot Karin Rågsjö vill lyfta diskussionen om hotet från högerextrema grupper i allmänhet.

  Karin Rågsjö (V).
  Karin Rågsjö (V).
  – Det pratas mycket om yttrandefrihet, nazister ska få komma till Almedalen, de marscherar i Dalarna. Men polisen måste ta in säkerhetsaspekten. Tänk hela valrörelsen som kommer, om det här accelererar. Självklart ska man ha sin yttrandefrihet, men man ska inte få utsätta andra för hot och våld.

  – Det här var något av det obehagligaste jag varit med om. Vi politiker gick in i riksdagen, vi kunde ju det. Men de andra, flyktingungdomarna, var kvar där ute och skulle ta sig därifrån på egen hand. Polisen måste ju sett till att de som var där i alla fall inte hade knivar, baseballträn.. Det hade kunnat spåra ur totalt.

  Tidigare sammandrabbning med högerextrema
  Arrangören av flyktingmanifestationen, nätverket #vistårinteut är också kritiska mot polisen. Enligt dem har deras arrangemang tidigare, den 11 mars, fått påhälsning av samma högerextrema grupp. ”I förlängningen är det en attack mot demokratin”, skriver nätverket i ett pressmeddelande.

  Biträdande chef för Citypolisen Elisabet Arnestad:

  – Vi följer ju väldigt noga de här grupperna, särskilt inför valet när vi vet att sådana här yttringar kan dyka upp. Just inför denna manifestation hade vi inga sådana underrättelser.

  Vad säger du till de som blir oroliga för att delta i politiska sammanhang på grund av detta?

  – Det är viktigt att vi upprätthåller den grundlagsskyddade demonstrationsrätten.

  Men här var det ju människor som hindrades just i sin grundlagsstadgade demonstrationsrätt?

  – Vi ingrep ändå, även om vi inte hade personal från början.

  Och som vanligt är det knäpptyst från Sd från den här och liknande händelser. Att tiga är att hålla med.
  Bekvämt att vila sig i och inte behöva göra skitjobbet själv när diverse fotfolk gör det så bra.
  (Egen kommentar).

 59. Från SVT

  Rossana Dinamarca polisanmäler Katerina Janouch
  Efter att Katerina Janouch publicerat en tweet om Rossana Dinamarca som anklagades för att vara sexistisk, följde Janouch upp med ett blogginlägg och ytterligare en bild på Dinamarca. Nu väljer Dinamarca att polisanmäla för förtal.
  – Hon fortsätter att antyda att anledningen att jag var på manifestationen var sexuella syften. Jag tycker att det är extremt osmakligt, säger Rossana Dinamarca.
  Det var under måndagen som vänsterpartiets riksdagsledamot Rossana Dinamarca polisanmälde Janouch för förtal. Anmälan kommer i kölvattnet av den bild Janouch publicerade med rubriken ”Trappan är mer effektiv än Tinder” där Dinamarca syns samtala med en man under en manifestation mot utvisningar till Afghanistan.
  ”Tycker det är extremt osmakligt”

  Därefter följde ett blogginlägg där Janouch bland annat drar paralleller till Arbogafallet där ensamkommande utnyttjats av socialarbetare – vilket var en av anledningarna till Dinamarcas polisanmälan.

  – Hon fortsätter att antyda att anledningen att jag var på manifestationen var sexuella syften. Jag tycker att det är extremt osmakligt och att det är så uppenbart att hon vill uppvigla andra för att de ska dreva mot mig, säger Dinamarca.
  LÄS MER: Viking line avbryter samarbetet med Janouch

  Under måndagen la Janouch ut ännu en bild på Dinamarca med rubriken ”Fattar inte pratet om att Rossana Dinamarca inte vill bli sexualiserad. 2015 gick det ju bra!?”. Det är en av Dinamarcas egna bilder där hon är iförd en t-shirt där det står ”Sveriges sexigaste politiker”. En utmärkelse som enligt Rossana Dinamarcas kommer av hennes arbete mot rasism.

  – Skillnaden mellan bilderna är ju att jag äger rätten till min egen kropp, hon äger inte rätten till den. Det tycker jag är det mest osmakliga av allt. Att en person som arbetat som sexualrådgivare och med frågor som rör kvinnans rätt till sin egen kropp ifrågasätter kvinnans trovärdighet i de här frågorna.

  Enligt Claes Borgström som är Rossana Dinamarcas advokat är det första bilden som gör att en anmälan har upprättats, men syftet har förstärkts genom de övriga publiceringarna.

  – Bilden är ju ägnad att framkalla andras missaktning och syftet är att kränka Rossana Dinamarca, särskilt med tanke på att hon är politiker.

  Del av expertråd mot sexualbrott

  Janouch är sedan i våras en del av det expertråd som företaget Viking Line anlitat för att minska sexualbrott på sina färjor. Under söndagen skrev Viking Line att de inte ansåg att publiceringen av bilden och de efterföljande kommentarerna var förenliga med detta uppdrag, men har senare tagit bort uttalandet från sin Facebook-sida.

  Kulturnyheterna har sökt Katerina Janouch.

  Vad Janouch tycker och tänker om saker och ting är välkänt sedan tidigare.
  Nu vet vi också vilka metoder hon är i stånd att bruka och att hon också verkar att vara osedvanligt obegåvad och klantig.
  Runt den här personer hänger säkert värderingar och metoder ihop. Som hos så många andra på den högerextrema kanten. (Egen kommentar).

 60. Från AB

  Folkets demonstration lägger ner
  Rörelsen Folkets demonstration, som säger sig vilja rädda Sverige från en politisk elit, lägger ner.
  Grundaren Johan Widén hänvisar till minskat intresse bland medlemmarna.
  ”Den Sverigevänliga rörelsen är splittrad”, skriver han på Facebook.
  Folkets demonstration startade hösten 2015. Grundaren Johan Widén skriver på Facebook att det var efter knivmorden på Ikea i Västerås som han ”tröttnade på regeringens tystnad”. Demonstrationen var till en början tänkt som en engångsföreteelse men enligt Widén var det många som ”kände hopp och önskade fler demonstrationer”.
  Av idéprogrammet framgår det att rörelsen anser att nuvarande och tidigare regeringar svikit Sverige och det svenska folket. Inkluderat i det svenska folket är svenska medborgare och ”väletablerade invandrare” som på lagligt sätt tagit sig till Sverige och befinner sig i landet. Folkets demonstration anser att en politisk elit styr Sverige och att demokratin är hotad.
  Säger sig vara politiskt obunden
  Rörelsen framhåller att de är politiskt obundna och att alla är välkomna – oavsett vilken hudfärg man har. Men när det i slutet av januari 2016 anordnades en demonstration på Norrmalmstorg i Stockholm fanns det personer med främlingsfientliga kopplingar med på talarlistan. Bland annat medverkade Stefan Torssell, tidigare Avpixlatskribent, som börjat skriva exklusivt för den högerextrema tidningen Nya tider.
  Även ex-Sjöbopolitikern Hans Erling Jensen (SD) talade. Jensen tvingades lämna partiet efter att ha uttalat sig allt för aggressivt, bland annat skrev han på Facebook att muslimer "bör slås ihjäl".
  Lockade nazister
  Under manifestationen syntes flera våldsdömda nazister som tidigare deltagit vid attackerna i Kärrtorp 2013. Även företrädare för Nordisk ungdom och nazistiska sajten Motgift medverkade.
  Vid en tidigare demonstration i november 2015 kunde tidningen Expo avslöja att en av funktionärerna var den kände nazisten Tobias Neuhold. På sociala medier gör han Hitlerhälsning och manar till "väpnad kamp". Han hyllar även den rasistiske mördaren och skolterroristen Anton Lundin Pettersson.
  Minskat intresse
  Johan Widén skriver på Facebook att han lägger ner Folkets demonstration främst av hälso- och familjeskäl. Men det framgår också att det blivit allt svårare att locka deltagare till demonstrationerna.
  ”Landet går åt skogen medan alla krigar på Facebook. Trots att jag och övriga som arrangerat erbjudit en plattform för ett enat missnöje är det uppenbart att man inte är så intresserad av att lämna tangentbordet”, skriver Johan Widén.
  ”Misstag och klavertramp har skett”
  Johan Widén var ledamot för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden i Enköpings kommun när han organiserade Folkets demonstration. Han fick både kritik och stöd inifrån partiet. Efter demonstrationen i Stockholm kom det interna avgångskrav. Johan Widén hävdade dock att han inte kunnat hjälpa vilka som dök upp och att han inte tänkte avgå.
  På Enköpings kommuns hemsida står Johan Widén inte längre med som ledamot i tekniska nämnden. Det är oklart om han fortfarande är medlem i partiet.
  På Facebook skriver Johan Widén om tiden med Folkets demonstration: ”Misstag och klavertramp har skett men vi är också bara människor”.
  Aftonbladet har sökt Johan Widén för en kommentar.
  Nazister och SD-politiker manifesterade tillsammans

  Det var väl hit Sd i Nyköping anordnade en bussresa under lite hejarop för en tid sedan!
  En härlig samling "opolitiska" människor. Sd förnekar sig inte! Hej och hå. (Egen kommentar).

 61. Från svt

  Ny rapport: Negativa nyhetsartiklar om invandring vanligast

  Undersökningar har visat att allt fler misstror mediernas rapportering kring invandring och tror att verkligheten skönmålas. Men en ny studie visar att svenska nyhetstidningar till övervägande del beskrivit invandring negativt mellan 2010 och 2015.

  – Ett problem när det gäller många debatter kring journalistiken och dess innehåll är att den bygger för mycket på intryck som olika debattörer har, och för lite på den forskning som faktiskt finns, säger Jesper Strömbäck till Kulturnyheterna.

  Han är professor i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap och står bakom studien ”Invandring i medierna – Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010-2015? ” som i dag ges ut av Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

  Strömbäck har tillsammans med Felicia Andersson och Evelina Nedlund analyserat närmare tusen svenska artiklar som handlat om invandring. Tidningarna som ingått i studien är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet och perioden sträckte sig från 1 januari 2010 till 30 juni 2015.

  Motsäger utbredd idé om snedvridning

  Resultatet av studien går i rak motsats till en allt vanligare uppfattning hos befolkningen: att svenska medier mörkar svårigheterna med invandring. Senast i maj presenterade Institutet för mediestudier en rapport gjord av SOM-institutet, där det framgick att hela 54 procent av de svarande upplevde att svenska medier inte säger sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring.

  LÄS MER: ”Journalister – var öppna för självkritik om invandringen

  Men nu visar alltså Strömbäcks studie att de analyserade tidningarna främst beskriver invandring i negativa sammanhang: vanligast är att beskriva invandring som att den bidrar till att försvaga den sociala sammanhållningen. Näst vanligast är att gestalta invandring som att den bidrar till kriminalitet och till att försvaga Sverige ekonomiskt.

  Journalister ofta negativa

  Först därefter följer den positiva gestaltningen att invandring bidrar till att tillgodose behov av olika kompetenser på arbetsmarknaden. Andra positiva aspekter av invandring som ekonomiska vinster, stärkt utrikeshandel eller vinster för företagande förekom mycket sällan i nyhetsrapporteringen.

  – Ur ett inomvetenskapligt perspektiv är resultaten inte särskilt förvånande. Det finns tidigare forskning både i Sverige och internationellt och ett genomgående resultat är att journalistiken tenderar att fokusera på negativa nyheter när det gäller invandring – precis som när det gäller de flesta andra nyheter som journalister rapporterar om, säger Strömbäck.

  Orsaken kan till stor del förklaras med klassisk nyhetsvärdering där en av principerna är att det som blir nyheter är avvikande och/eller problematiskt.

  – Nyhetsjournalistiken gällande invandring är inte väsensskild från övrig nyhetsjournalistik, det är samma mekanismer och faktorer som styr. Dåliga nyheter anses så att säga vara bra nyheter, problem bidrar till att höja nyhetsvärdet och det gäller i princip all typ av journalistik, säger Jesper Strömbäck.

  Mediebild och verklighet

  I rapporten diskuteras även hur väl rapporteringen stämmer överens med offentlig statistik och forskning om invandringens omfattning och effekter, en fråga som enligt Strömbäck är komplicerad.

  – När det gäller invandringens effekter på samhället finns det inte entydig officiell statistik och slutgiltiga svar att gå till:

  – Det finns empiriskt stöd både för de negativa och de positiva gestaltningar av invandring som vi undersöker. Hur starkt stödet är för de olika gestaltningarna kan diskuteras, men vår bedömning är att det inte finns något i forskning och statistik som motiverar varför de negativa gestaltningarna av invandring är vanligare än de positiva eller varför flera av de positiva gestaltningarna är så pass ovanliga i nyhetsrapporteringen.

  En ytterligare slutsats som presenteras i rapporten är att den nyhetsjournalistiska gestaltningen av invandring sannolikt bidrar till att människor överskattar omfattningen av flyktinginvandringen, underskattar andra former av invandring, överskattar kostnader och problem förknippade med invandring och underskattar hur invandring bidrar positivt till Sverige.

  Intressant undersökning. (Egen kommentar).

 62. Från AB

  Låglönelagar stoppar inte skuggsamhället

  Förra tisdagen hade de borgerliga partiledarna kallat pressen till det moderata högkvarteret. Tillsammans berättade de om sin senaste gemensamma idé, inträdesjobb.
  Själva förslaget, ett slags lönelag för unga och nyanlända, beskrevs som en nyhet. Grundtanken, att Sverige lider brist på låglönejobb, har däremot blivit ett borgerligt mantra.
  Kvällens Uppdrag Granskning avslöjar att det är struntprat. Programmet är en resa genom ett Sverige där människor sliter för extremt låga löner, luras på sin ersättning och skinnas av skamlösa hyresvärdar som tar ockerpriser för undermåliga lägenheter.
  I gryningen
  Det är ett Sverige som reser med den första tunnelbanan i gryningen och som inte vågar visa sitt ansikte för SVT:s kameror. Ett Sverige som fuskar med skatter, säkerhet och identitetskort och där hotet om repressalier ständigt är närvarande.
  Här finns byggnadsarbetaren från Baltikum som bygger flotta köpcentrum men blir blåst på lönen och flyktingen som nekats asyl men som inte har något att återvända till. Här finns studenter från Indien som förgäves hoppas på uppdrag för ÜberEats och arbetskraftsinvandraren från Bangladesh som inser att de arbetsvillkor han har strider mot reglerna.
  Arbetsgivarna bestämmer
  Naturligtvis finns också de som inte har något uppehållstillstånd alls, som varken har rätt att vistas i Sverige eller arbeta här och som just därför måste ta de jobb som erbjuds för det pris som arbetsgivaren vill betala.
  Personerna i Uppdrag Gransknings reportage befinner sig i Sverige på olika villkor, men nästan ingen av dem talar svenska. De har en utländsk bakgrund gemensam, och de är offer för en segregerad arbetsmarknad.
  Men det är minst lika rimligt att säga att det de delar är rättslösheten och utsattheten. Att deras situation är exempel på vad som händer när arbetsgivarna helt fritt kan diktera villkoren på arbetsmarknaden.
  Osund konkurrens
  Det skapar en osund konkurrens som inte tar hänsyn till födelseland eller etniskt ursprung. Den som inte har möjlighet att försvara sig riskerar att bli utnyttjad, och i takt med att de grå eller svarta låglönejobben blir fler påverkar de också allt fler på den vanliga arbetsmarknaden.
  Arbetet för ordning och reda på arbetsmarknaden måste fortsätta. Fuskande arbetsgivare behöver klämmas åt, ansvaret för underentreprenörer skärpas och skattekontrollen förbättras. Reglerna för utstationering i Europa behöver skydda de anställda bättre och rättssäkerheten måste förbättras.
  Det finns till och med de som menar att vi kommer att behöva lagar som förbjuder allt för låga löner.
  Det vi inte behöver är en politik för att skapa ännu fler låglönejobb i Sverige. Och vi behöver absolut inte lagar om sänkta löner, för någon.

 63. Från AB

  Alla borde leta efter sin skam

  Jag går förbi dem varje dag men tittar inte riktigt däråt, tvärtom, slog det mig i morse. Jag kan inte se dem i ögonen, inte ens på deras kläder. Min feta skam.
  Jag och alla – alla – andra svenskar lever privilegierade liv jämfört med afghanerna på Medborgarplatsen som demonstrerar för att inte utvisas till ett av världens farligaste länder.
  Jag skäms för att jag skäms men tittar inte på dem. ”Dem”. De är inte jag. Jag passerar med kaffet för 30 kronor och slinker ner i Medborgarplatsen tunnelbana för att dyka upp igen först på Centralstationen där det inte längre, som hösten 2015, finns några flyktingar. Det finns knappt romer. Den goda viljan försvann.
  Om ”flyktingkrisen” någonsin fanns i svenskt avseende så finns den inte längre. Sverige och Tyskland, de länder som tog emot flest flyktingar, går bäst i Europa. Inte för att ens medelklassen vill dela med sig till sjukvården, skolorna eller pensionärerna via kanske en kapitalskatt; de vill ha god samhällsservice men inte betala för den. Utan den underbetalda sjukhuspersonalens stressnivå och yrkesstolthet skulle vården kollapsa.
  Där borde den politiska konflikten ligga. Hur återinför vi den välfärd som liberalismen privatiserat ner? Men radikalhögern och den medlöpande borgerligheten gör allt för att konfliktytan ska stanna just på Medborgarplatsen.
  Medborgarplatsen de senaste veckorna.
  FOTO: FELIPE MORALES
  Förra lördagen skändade sverigedemokratiska väljare svenska flaggan och skrek ”ut med batikhäxor”, ”ut med afghaner”, ”ut med packet” och ”inga afghaner på våra gator” rätt i ansiktet på de utvisningshotade ungdomarna och deras beskyddare.
  Skamlösheten.
  Den moderata toppolitikern Hanif Bali twittrade ”Låt dem strejka ihjäl sig fram till verkställighetsdatum”.
  Skamlösheten.
  ”Låt dem strejka ihjäl sig fram till verkställighetsdatum”, twittrade Hanif Bali i Moderaternas partistyrelse.
  FOTO: LOTTE FERNVALL
  Men jag tror inte att skamlösheten breder ut sig, tvärtom tror jag att den senaste vågen av högernationalism nått vägs ände, åtminstone tills vi får en ny finanskris, vilket inte minst Moderaternas haveri visar. Men skamlösheten intensifieras, spetsas, blir mer öppen och, ja – skamlös. Konfliktytan måste bibehållas, just denna konfliktyta. De som absolut inte får kallas rasister måste påminnas om hur illa de tycker om flyktingar. Inte om hur dålig vården är.
  Det slår mig då: Min skam är bra. Skam gör gott. Jag ska inte skämmas över min undflyende blick. Tvärtom. Jag bör krama min skam, vårda den, ligga med den.
  ”Skam är en själsätande känsla”, sa psykiatrikern Carl Jung.
  Jag tror att skam är civilisationens grundsten.
  Alla små anständiga människor och stora intellektuella har känt skam över sakernas tillstånd. Medan högern är primitiv och narcissistisk.
  ▪▪
  Jag är tacksam över att min skam är kvar. Jag kan nämligen tänka mig en framtid när jag stänger av och blir som de egocentriska hatarna på norra Medis. Jag kan se mig själv – när klimatförändringarna tvingat fram folkförflyttningar som får dagens strömmar att likna en trevligt porlande fjällbäck – släppa skammen och gå över till fascisterna.
  Jag kan se mig själv säga ”nu går det inte längre, det är deras problem att de hade oturen att födas så nära solen”.
  Ännu är vi långt ifrån där. Ändå beter vi oss som att vi är där. Alla borde leta efter sin skam.

 64. Från Flamman

  Förlossningsvården – en sorglig cirkel av resursbrist

  Det saknas utbildningsplatser på barnmorskeutbildning + för få handledare till de barnmorskestudenter som finns = färre barnmorskor när behovet är det motsatta.
  LEDARE

  En ny läkare vid varje nytt besök. Kontinuiteten försvann ungefär samtidigt som läkarkåren insåg att de kunde säga upp sig och börja hyra ut sig i stället – som så kallade stafettläkare. De tjänar mer, mycket mer, och slipper slita i samma utsträckning. Skattebetalarna står för mellanskillnaden. Det ansågs lite fult av redan välbetalda läkare att tjäna pengar på vårdkrisen, men nu väljer barnmorskorna samma väg. Det är dags att flytta fokuset från individers val och i stället titta på hur vi fick den här krisen i knät från början.
  Krisen i förlossningsvården har knappast undgått någon. Oron gäller inte bara den som är gravid utan drabbar familj och anhöriga. Kvinnor tvingas åka långt för att föda. Ibland så långt att de tvingas föda i taxin, i korridoren eller någon annanstans där det inte finns tillräckligt med personal för att ge en trygg förlossning. En stor del av problemet beror på privatiseringar och besparingar inom kvinnosjukvården, en annan del beror på den stora personalbristen. Men bristen på barnmorskor beror inte på att för få söker sig till yrket.
  Landstingen, med sina usla arbetsvillkor, besparingar och löner som får många att söka sig bort från vårdyrket, är en stor del av problemet. Men även staten, som via universitet och högskolor ska tillgodogöra behovet av utbildningsplatser, misslyckas. I våras avslöjade Dagens Nyheter att 1 500 personer blivit nekade plats på barnmorskeutbildningen. De var alla behöriga, men platserna var för få. På grund av personalbristen inom vården så finns det dessutom inte tillräckligt många handledare som kan ta emot barnmorskestudenterna. Resultat: en sorglig cirkel av resursbrist.
  Kvinnosjukvården har alltid nedprioriterats. Nu har den blivit ännu hårdare ansatt, tack vare den liberala idén om att ju fler privatiseringar och mer konkurrens desto bättre. En idé som för en del politiker inneburit mer pengar i egen ficka, när de efter sin politiska karriär fått jobb inom vårdindustrin och dess lobbyorganisationer – samma del av näringslivet som de själva gynnat under sin tid som politiker. Var det planerat så?
  Det kanske var just tanklösa utförsäljningar och inkompetens i kombination med goda personliga kontakter med näringslivet – snarare än direkt korruption. Bilden av korrupta politiker ger i alla fall en slags trygghet, till skillnad från bilden av underbegåvade makthavare som tar bort både utbildningsplatser centralt och vårdplatser lokalt utan att förstå konsekvenserna.
  Barnmorskorna som börjat hyra ut sin arbetskraft gör inget fel. Men för att få en trygg vård för både barn och kvinnor så är det inte en hållbar lösning. Det krävs snarare en bra arbetsmiljö, fler kollegor och rimliga löner. För det krävs inget geni, det kan till och med normalbegåvade politiker fixa.

  Denna sak ska naturligtvis förklaras med orsaker och samband längre tillbaka än att idag enbart fara med lättköpta populistiska utspel. (Egen kommentar).

 65. Från Expressen

  Volleyboll och matlagning ger ungdomar meningsfull fritid

  Emma Snelder älskar volleyboll – och att göra tillvaron bättre för dem som har det lite tufft.
  Sedan två år tillbaka ser hon till att ensamkommande flyktingbarn får träna volleyboll i Westan.
  – Volleybollen är bara en del. Vi gör många andra saker ihop också. Jag känner att detta är något som jag bara måste göra, säger hon.
  Augustieftermiddagen är högsommarvarm. Längts ute i Gottskär på Onsalahalvön guppar båtarna längs bryggorna. Tio-miljoners-villorna blickar ut över den lilla hamnen och fjorden. Det doftar tång från havet och glasskioskerna har fullt upp.
  – Vi har nog det stökigaste huset i hela Onsala, säger Emma Snelder, och berättar att hon och hennes holländske make hamnade just på denna idylliska halvö av en ren slump när de letade efter ett hus utanför Göteborg som hade ett stort garage.

  Dörren är alltid öppen
  De har tre egna barn – och tre afghanska killar inneboende. Dörren är alltid öppen och deras hem har blivit en naturlig samlingspunkt. Ungdomar kommer och går. En av döttrarnas kompis har till och med en smart telefon som anger Emmas adress som sin egen hemadress, bara för att hon är där så ofta.

  I samband med den stora flyktingströmmen för två år sedan öppnade även Kungsbacka kommun slutligen upp. Emma Snelder kände direkt att hon ville hjälpa till, att hon ville göra något, att hon ville engagera sig.
  – Idrott är ju det bästa som finns, den absolut bästa plattformen. Vi kan ge de ensamkommande ungdomarna en vettig och aktiv fritid, de kan träna på sin svenska, de kan få en naturlig gemenskap och ett sammanhang, och det kan helt enkelt få en väg in i svenska samhället, säger hon.

  Meningsfulla aktiviteter
  Klubben Westan lyssnade genast på Emma Snelder och lät henne förverkliga sina tankar – och konstigt vore kanske annars. När Emma kom till den anrika före detta elitföreningen för åtta år sedan fanns det bara ett 40-tal aktiva – nu innehåller medlemsmatrikeln mer än 200 namn.
  – Under de här två åren har vi engagerat många. Somliga har flyttat, andra har slutet – och några har varit med hela vägen. Och några är med i något av våra vanliga lag i dag.

  Utmaningarna har varit många. Det kan vissa stunder handla lika mycket om uppfostran som volleybollträning – och Emma ser till att skapa meningsfulla aktiviteter utanför volleybollen såsom att laga mat eller spela bowling tillsammans.
  – Här i Sverige har vi ju vårt system … Man ska stå i kö, man ska vänta på sin tur, man ska komma till träningen, det ska vara en viss ordning och reda. Och man ska INTE sparka på en volleyboll … Samtidigt ger det ju så oerhört mycket tillbaka, när man ser att någon tar tagit ett steg framåt och känner sig sedd och rentav behövd, berättar Emma Snelder, och fortsätter:

  – Mycket av min tid går ju också åt till att prata med myndigheter, med socialtjänsten, med advokater… Att vara med och stötta och hjälpa. Men man vet ju att vissa får avslag och ska skickas hem igen och den skräcken och paniken som kommer då är inte rolig.

  Trollar med tiden
  Sofia Dahlström, som också är en eldsjäl i såväl Westan som detta projekt, säger:
  – Emma har dessutom tre egna barn och ett jobb. Jag fattar inte hur hon får tiden att räcka till. Det är faktiskt helt obegripligt. Men det som hon gör är så fantastiskt och hela hennes personlighet smittar av sig på omgivningen och ger så mycket positiv energi.

  AliAkbar är en av de tre afghanska ungdomar som är familjehemsplacerad hos Emma Snelder. Han kom till Sverige helt själv, utan någon egen familj, och när han möter upp Emma i solgasset utanför Rydets idrottshall inför årets första inomhusträning utbrister han:
  – Hej, mamma!

  Heja Emma! (Egen kommentar).

 66. Från DN

  Det saknas inte kunskap om högerextremism och ändå diskuteras den som om det rörde sig om en abstrakt seminarieövning. Men det går inte att visa tolerans mot en rörelse som förespråkar utplåning.
  ”Han flyttade sig inte. Jag fick cykla runt. Jag blev irriterad.”

  Det är Peter Mangs som talar. Han dömdes aldrig för just det mordförsöket i november 2006, men i Mattias Gardells bok ”Raskrigaren” berättar han om motivet bakom skotten. Sextonåringen, som skulle på fotbollsträning när han landade i en pöl av blod och vars liv skildras i Manal Masris starka dokumentär ”Brev till en seriemördare”, hade stått i vägen för Mangs på en cykelbana. Det hela var en del i en ”territorialkonflikt”.
  Fallet Mangs är exceptionellt, men hans tankegångar om makten över marken känns igen. Som historikern Helene Lööw skrev i DN nyligen har den markerade närvaron i offentligheten alltid varit en central högerextrem taktik. Den syns i dramaserien ”NSU – hatets underjord” som visades på SVT i somras och handlar om den mordvåg som drog över Tyskland i början av 2000-talet.

  Läs mer: Varför får nazisterna tillstånd att demonstrera just centralt i svenska städer?
  Det första avsnittet utspelar sig i östtyska Jena strax efter Berlinmurens fall, en plats präglad av arbetslöshet och nazistisk radikalisering. På demonstrationer och vit-maktspelningar utropas staden till nationellt befriad zon, det vill säga befriad från invandrare, socialister och bögar. Med propaganda, sabotage, våld och allmän synlighet ska de oönskade skrämmas därifrån. Bland dem som låtit sig inspireras av detta starkt territoriella koncept återfinns Nordiska motståndsrörelsen.

  Det saknas inte kunskap om detta. Därför är det så fascinerande att högerextremismen ständigt diskuteras som en abstrakt seminarieövning. Att Johan Hakelius gäspar lite kokett är väl ungefär vad man kan vänta sig (Expressen 8/7), men han inte ensam. I en uppmärksammad artikel menar Lena Andersson att det bästa man kan göra i relation till grupper som NMR är – ingenting. Det finns ingen plikt att ta ställning för eller emot, friheten tjänas nämligen bäst genom att var och en håller på med sitt i demokratins brokiga vardagsliv (DN 19/8).
  De tänker flytta på den som står i vägen.
  Denna liberala nihilism utmärks av en uppfattning om att det är finare att inte ta ställning än att göra det. SvD:s Margit Richert menade tidigare i år att ”apolitism är den verkliga motståndsrörelsen i en tid som vill politisera allt” (22/1) – det bästa man kan göra är att odla sin trädgård. Det är enligt detta paradigm per definition fint att byta åsikt och fint att tycka något annat än majoriteten, oavsett vad majoriteten tycker. När Elsa Westerstad i våras kritiserade motståndet mot högerextrem närvaro på Bokmässan var det för att motståndet gav uttryck för ett likriktat tänkande (SvD 29/4). Att individer som delar en värdering går ihop är tydligen misstänkt i sig.

  ”I ett tillåtande samhälle finns alltid ambivalens och oenighet om vilka perspektiv som är intressanta och giltiga”, skriver Lena Andersson. Och fortsätter: ”Även en meningsmotståndare kan då och då ge ett korn av insikt och kunskap”. Detta alltså i en text som handlar om nazisterna i NMR och om Nya tider, vars chefredaktör har vägrat erkänna Förintelsen.

  ”Inga nazister på våra gator” brukar vi ropa, och det är onekligen ganska intolerant. Kanske går det rentav att jämställa med det som "Sverigevännerna" skrek åt ensamkommande ungdomar på Medborgarplatsen häromveckan: ”Inga afghaner på våra gator”. Den som tolererar allt gör väl ingen skillnad på verkliga människors kroppar och en organiserad våldsideologi med territoriella anspråk. Varför inte ropa på utrymme för både nazister och afghanska ungdomar? Ni vet – brokigt vardagsliv, intressanta perspektiv och allt det där.

  Men här kommer ett tips: nazisterna tänker inte dela gatorna med någon. De tänker flytta på den som står i vägen.

  Klockrent inlägg av Kristina Lindquist.

 67. Från DN

  Översvämningar i Sydasien har lett till tusentals döda

  Samtidigt som orkanen Harvey slår hårt mot invånare som bor i Texas hårt, så har tusentals människor i Sydasien omkommit i översvämningar på grund av stora monsunregn.

  Det är framför allt stora områden i Nepal, Bangladesh och Indien som har drabbats av omfattande översvämningar och jordskred.

  Tusentals människor ska ha dött som en följd av stora vattenmängder som har dragit med sig landmassor, enligt siffror som olika nyhetsbyråer har försökt samla in under veckorna som har varit.
  Medan vattnet drar sig tillbaka i vissa området, kan man konstatera att monsunperioden är långt ifrån över.

  Nya översvämningar har till exempel slagit hårt mot Bombay som är en av Indiens viktigaste mångmiljonstäder och finansiella centrum.

  De stora regnmängder som kommer i samband med monsunperioderna är fullkomligt livsnödvändiga för bönderna i stora delar av Sydasien.

  Varje år mellan juli och september leder de vanligtvis till en hel del dödsfall och stora materiella förluster.

  I år säger dock myndigheter att årets översvämningar är värre än på många år. Antalet människor som har skurits av eller tvingats lämnas sina hem på grund av oväder kan räknas i miljoner.

  Den officiella dödssiffran för Bangladesh är enligt FN minst 140 personer, och mer än 700.000 hem ska ha blivit förstörda.

  Hur mycket jordbruksmark som ska ha blivit förstörd hittills är på samma sätt svårt att uppskatta. Men FN:s World food program uppskattar att det kommer att redan råder stora brister på mat och förnödenheter och att det kommer att vara så under en lång tid framöver.

  Därför har organisationen levererat mat till över 200.000 människor bara i Bangladesh, enligt ett uttalande.

  – Många av dem som har överlevt har samtidigt förlorat allt: sina hem, sina ägodelar, sina grödor. Det människor behöver just nu är mat, och de långsiktiga konsekvenserna av den här bristen på livsmedel ser ut att kunna bli förödande på sikt, säger Christa Räder som är en representant för FN:s mat- och hjälpprogram.

  I Indien räknar man med att över 32 miljonern människor har drabbats av översvämningar som har med monsunregnen att göra.

  I Nepal har minst 143 personer dött och över 460.000 människor tvingats lämna sina hem, enligt samma källor.

  Vissa av hjälporganisationerna i Sydasien arbetar även med insatser i Texas, USA, där orkanen Harvey har skördat många dödsoffer och tvingat människor att lämna sina förstörda hem, särskilt i storstaden Houston.

  Ennligt Jono Anzalone, vice ordförande för det amerikanska Röda korset, ser utmaningarna olika ut. I Texas finns det långt mer stabila strukturer och en infrastruktur som underlättar hjälparbetet, menar han.

  – Så fungerar det inte riktigt i Nepal, Bangladesh eller Indien, säger han till NRP.

  Tänk vad det kan skilja i rapporteringen mellan de här länderna och Texas. Inte konstigt vi får den världsbild och människosyn vi får. (Egen kommentar).

 68. SvD

  Manifestation flyttar till Norra Bantorget

  De afghanska ungdomarna som demonstrerar på Medborgarplatsen i Stockholm ska flytta till Norra Bantorget i Stockholm i kväll. Där har de fått tillstånd av polisen att demonstrera fram till den 17 september.

  – Det känns bra, det har blivit lite tråkigt på Medborgarplatsen för ungdomarna. Nu är det dags för nästa steg och Norra Bantorget är en historisk plats, säger Fatemeh Khavari, talesperson för Ung i Sverige, till Dagens Nyheter.

  Ungdomarna startade en sittstrejk på Mynttorget den 6 augusti för att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Efter att högerextremister attackerade dem flyttades manifestationen till Medborgarplatsen den 9 augusti.

  Va bra att dom får ett nytt tillstånd! Får se om nazisterna och Sd:s svans dyker upp där också och grymtar. Det gör dom säkert. Dom verkar inte ha mycket annat och göra. (Egen kommentar).

 69. Rasismen finns nedskriven i SD:s partiprogram

  Det centrala i Sverigedemokraternas rasism är inte det biologiska arvet, utan den rätt man tar sig att sortera, gradera och dela upp folk, skriver Per Sundgren, idéhistoriker och tidigare kulturborgarråd (V) i Stockholm.
  Frågan återkommer ständigt: Är Sverigedemokraterna ett rasistiskt parti?
  I söndags i Agenda gled Ulf Kristersson (M) undan genom att svara att han inte tror att alla deras väljare är rasister. Anna Kinberg Batra har inte tvekat att kalla SD för ett rasistiskt parti. Så vad tycker egentligen Ulf Kristersson?
  Tidigare har Ebba Busch Thor sagt att det inte finns någon rasism i SD:s partiprogram. Så låt oss gå till programmet.
  Vi har, säger programmet, lika värde, men något skiljer oss åt. Det finns nämligen hos varje människa ”en nedärvd essens”. Något för de flesta gemensamt, men också något ”unikt för vissa grupper av människor”. Det finns alltså viktiga nedärvda skillnader, helt enkelt olika essens. Även om vi välvilligt ser denna essens som delvis social och kulturell snuddar vi vid ett tänkande som inte skiljer sig så mycket från en biologisk rasism.
  Nu till frågan om vem som är svensk? Är det en viktig fråga? Nej, inte för riksdagens övriga partier, men för SD är frågan helt central. SD-programmet ägnar ganska många sidor åt att diskutera vad som är svensk identitet och svensk nationalitet. Detta är kärnan i partiprogrammet. Vi måste helt enkelt veta vilka som med rätta hör hemma i Sverige och vilka som inte hör hit, vilka som saknar den rätta essensen. Alla andra frågor är egentligen underordnade denna fråga.
  Precis så här resonerar en rasist

  En svensk är en del i den svenska nationen som utgör ”den viktigaste, äldsta och mest naturliga mänskliga gemenskapen”. Den svenska nationen utmärks av ”lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur.”
  Svensk kan man bli genom att födas in i denna nation eller genom att aktivt välja att uppgå i den. Men det räcker inte att födas i Sverige. Du måste födas av ”svensktalande föräldrar”, men inte heller det räcker, dessa svensktalande föräldrar måste nämligen ha ”en svensk eller nordisk identitet”.
  Saknar du denna identitet (essens) kan du ändå välja att aktivt uppgå i den svenska nationen för att bli ”assimilerad till den svenska nationen”. Men då krävs att du som inte är född här med rätt identitet talar ”flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.”
  Jag förstår att jag som ateist, internationalist och totalvägrare omöjligt kan kvalificera mig som svensk. Programmet har tänkt på det. Jag kan nämligen genom att ”byta lojalitet, språk, identitet eller kultur” upphöra att vara en del av den svenska nationen. I Sverige finns nämligen inte en utan flera nationer. Även dessa osvenska personer, bland andra judar och samer, är enligt programmet ”medborgare i den svenska staten”, men de bör inte bli för många. Svenska medborgare delas in i ett A- och B-lag. Till A-laget hör de som har svensk nationalitet.
  Precis så här resonerar en rasist. Men det centrala i denna rasism är inte det biologiska arvet, utan den rätt man tar sig att sortera, gradera och dela upp folk. Historiskt har denna uppdelning byggt på tron att det finns biologiska raser. Nu när vi vet att så inte är fallet måste rasisterna hitta andra kriterier och det är precis detta som är det centrala inslaget i Sverigedemokraternas partiprogram: svenskheten. För att kvalificera dig som riktig svensk räcker det inte med att du är svensk medborgare, laglydig och betalar skatt – du måste dessutom besitta den identitet som gör dig till en del av den svenska nationen.

  Per Sundgren
  Idéhistoriker och ordförande för stiftelsen Jämlikhetsfonden, före detta kulturborgarråd (V) i Stockholm.

Lämna ett svar till Leif Pettersson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*