Första maj i Oxelösund med Vänsterpartiet

 

lasseoimage

1 maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Kom och fira med vänstern!

Det blir tal och musik i Oxelösund på Järntorgets scen kl. 13:00.

 

Dagen till ära talar fd. partiledaren Lars Ohly (V), vår lokala gruppledare Patrik Renfors (V) och konferencier är Victoria Flores Sanchez (V).

1375932_10151994584629458_172035486_n

Musik: Lasse Fornarve och Lennart Wantzin (med en ”hemlig” gäst)

 

 

Läs mer

Omtag i bloggandet!

Hej alla, den här bloggen har legat nere en längre stund, men nu har vi tänkt ta tag i bloggandet igen. Det kommer handla om lite smått och gott, med lokala, centrala och internationella frågor.
Tanken är att vi ska lägga ut flera blogginlägg i veckan och få till en god dialog med er i kommentarsfältet. som sagt nu tar vi ett omtag!

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Oxelösunds kommun deltar sedan 2011 i nätverket ”Kommunens kvalitet i korthet”. Nätverket, som numera består av cirka 230 av landets kommuner, leds av Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Av de 39 kvalitetsmått som mäts har Oxelösund förbättrat sina resultat på en tredjedel av måtten. Några exempel på förbättringar är att andelen ekologiska livsmedel har ökat, fler elever fullföljer gymnasiet, det har blivit fler personal per barn i förskolan och väntetiden för plats på äldreboende har minskat.

Resultaten kommer att analyseras och ska leda till förbättringsåtgärder i berörda verksamheter.

Du kan läsa mer om resultaten på www.skl.se/kkik Resultaten kommer också att finnas på Oxelösunds kommuns hemsida inom kort.

Patrik Renfors

 

 

Läs mer

Fler Oxelösundare, bättre möjligheter och en mer utbyggd kommunal välfärd!

Folkmängden har totalt under 2014 ökat med 170 personer! Det är 130 fler än beräknat i budgeten, vilket gör att vi får ca: 5,2 miljoner extra i kommunkassan. Det går bra för Oxelösund!

30 november hade Oxelösund hela 11 573 invånare, en ökning med 85 personer. Det är en väldigt stor ökning för Oxelösund. Året 2014, fram till och med oktober, har Oxelösund haft en positiv befolkningsökning. Under november är det främst genom inrikes inflyttning som ökningen sker.

Utifrån en snabb jämförelse mellan oktober och november kan konstateras att ökningen främst sker i åldersintervallet 19-64 år (62 personer). Antalet i förskolålder 1-5 år ökar också (10 personer) samt grundskoleålder 6-15 år (7 personer).

image

Läs mer

KD = SD?

KD börjar bli desperata med att inte åka ur riksdagen, då fiskar de i grumligt vatten och anammar stora delar av SD:s grumliga politik.

Om vi särskiljer främligsfientligheten i SD politik, så är förvisso KD:s och SD:s ”värdekonservativa” högerpolitik väldigt liknande, men KD brukar hålla en klar rågång mot rasismen, vad har hänt? Förbereder sig högeralliansen för att ta in ett femte rasistiskt borgerligt parti? Ska det bli som i Norge och Danmark?

/Patrik Renfors

 

 

Läs mer

Premier i Omvårdnadslyftet samt prestationsersättning i Bättre liv för sjuka äldre

Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Oxelösunds kommun en premie om 3,9 miljoner kronor för sin prestation i kompetenssatsningen Omvårdnadslyftet 2011-2014. Oxelösunds kommun tilldelas också 1,6 miljoner i prestationsersättning inom Bättre liv för sjuka äldre.

äldrevård

Omvårdnadslyftet

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor i premier för bästa resultat avseende andelen personal med grundläggande kunskaper i äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen enligt socialtjänstlagen. Premien utgår för olika mått som dels baseras på andel personal med grundläggande kunskaper men också på om kommunen har förbättrat sitt kompetensläge och ökat andelen personal med grundläggande kunskaper. Oxelösunds kommun tilldelas en premie om 3.978.725 kronor.

Bättre liv för sjuka äldre
Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med SKL i syfte att ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en sammanhållen vård av och omsorg om de mest sjuka äldre. Oxelösunds kommun har klarat de grundläggande kraven gällande länsgemensam handlingsplan och kommunens systematiska förbättringsarbete. Oxelösunds kommun kommer att erhålla 1.605.076 kr i prestationsersättning.

Bäst resultat uppnåddes gällande ”Oplanerad återinläggning på sjukhus inom 30 dagar”. Även de tre målen inom god läkemedelsanvändning har uppnåtts. Oxelösundare, 75 år och äldre, använder 2014 färre olämpliga, antipsykotiska och antiinflammatoriska läkemedel än de gjorde 2013.

Läs mer

Nya tag!

Kamrater, då har vi kort efter valet återigen hamnat i ett valarbete på grund av att borgarna (kallar sig alliansen) tagit hjälp av SD för att fälla budgetförslaget.

Att efter två intensiva valarbetsperioder, EU och allmänna val, starta en tredje på kort tid kan kännas jobbigt, men vi skall se detta som en möjlighet och ett avstamp mot ett val där vi kommer att förbättra resultatet betydligt. Vårt parti har ejbelastning av att ha ingått i den regering vars budgetförslag röstades ned utan i den stora massans minne finns fortfarande kvar ” V fick kalla handen av Löfven”.

Vi kommer att möta en positiv valmannakår något vi skall visa oss vuxna att behandla på ett för denna positivt sätt. Vi får inte gå i fällan och tillåta valarbetet att handla om för och emot invandring, något som SD kommer att försöka. Vi skall föra fram det vi gick till val på till den 14 september, jobb, skola, pensioner, vård och omsorg, med detta kommer vi att ha framgång.

Den stora svårigheten kommer att bli att få valmannakåren till valurnorna och det kan vi bara få genom ett hårt och förtroendeingivande valarbete där vi kan belysa vikten av att gå till valurnorna, lyckas vi inte med detta kommer vi att få se borgarna vid makten igen. Det kommer inte att bli så illa som det varit de senaste 8 åren, det kommer att bli värre företrädare för borgliga partier har redan börjat tala om att se över migrationspolitiken med andra ord eftergifterna visavi SD har redan börjat dyka upp.

Så kamrater nu gäller det att kavla upp ärmarna och jobba intensivt fram till den 22 mars, vi måste försöka att få med inte bara alla medlemmar utan även sympatisörer ja alla som inte vill se en borgarregering de kommande åren.

 

Vi syns i valarbetet

Kurt-Lennart Karlsson

oxelösundsvänstern

 

 

Läs mer

Välkommen till projektet Utsikt!

Oxelösunds kommun har startat ett treårigt projekt som ska arbeta med frågor kring missbruksproblematik.

Hur ser det egentligen ut? Är det sant som ryktet säger? Har det blivit bättre? Vad har gjorts? Vad kan göras? Vad leder framåt? Frågorna är många och svaren blir inte enkla att vare sig ta fram eller ta itu med.

Inom detta område finns inga enkla lösningar eller mirakelkurer, men nu görs en grundlig undersökning som ska leda till förslag på förbättringar. Det är ett steg mot att bygga folkhälsa och välfärd.

Målet är att ny kunskap ska komma Oxelösund till del. Målet är också att förändra attityder kring missbruksproblematiken och ge en gemensam bild av problematiken.

Till en början gäller att kartlägga. Hur ser det ut i kommunen?

Det finns mycket information och fakta och det är svårt att avgränsa och samtidigt få med just de rätta delarna, de som kan spela roll. För att inte försvinna i all fakta utan att kunna reda ut och få syn på allt har individens utgångspunkt och samhällets utgångspunkt kombinerats. Detta har resulterat ibland annat följande kategorier där information och fakta samlas in:

• Boende
• Familj
• Sysselsättning
• Ekonomi
• Skola och utbildning
• Hälsa
• Socialomsorg
• Polis och kriminalvård
• Tillgång till och användande av alkohol och narkotika

Materialet hämtas från bland annat Socialstyrelsen, CAN, SCB, regeringen, kommunen, länsstyrelsen, landstinget, folkhälsomyndigheten, SoRAD.

Om DU vill bidra med din åsikt eller med information så gå in på hemsidan och använd formuläret. Alls åsikter tas emot! Håll utkik här på sidan för uppdateringar.

 

Läs mer

Nu vinner vi valet – rösta på Vänsterpartiet!

Nu är det redan dags igen 22/3 är det extraval (nyval) till riksdagen! Rösta på Vänsterpartiet!

Nu rullar snart husvagnen ut på på ett kallt järntorg igen och vi sprider självklart en varm feministisk och socialistisk vänsterpolitik. Du som har funderat på att engagera dig politiskt men inte gjort det än. Idag är en bra dag att bestämma sig för att ta steget. Nu ger vi järnet för en rödgrön majoritetsregering med en stark vänster och ett obefintligt inflytande för rasisterna.

Statsministern har meddelat att han kommer att utlysa nyval. Det är en situation som de borgerliga partierna och Sd har tvingat fram och det finns nu inget annat alternativ. Sverige har ett nytt politiskt läge och ett nytt val till riksdagen kommer att hållas den 22 mars.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger att de går till val på den budget vi har förhandlat fram med dem. Men de kan bara genomföra den med oss. Vi vet också att det är tack vare oss som mycket av det bästa i den budgeten finns där.

Vänsterpartiet är garanten för en budget som utjämnar inkomstskillnaderna mellan fattig och rik. Vi är garanten för en feministisk budget för minskade inkomstskillnader och för en välfärd att lita på utan vinstintressen. Med oss blir det vänsterpolitik. Nu sätter vi igång och vinner valet!

bild 3

Bli medlem i Vänsterpartiet – nu behöver vi vara så många som möjligt.

Läs mer

Efter medlemsmötet – tack kamrater i Oxelösundsvänstern

imageTack för förtroendet kamrater! Jag kommer självklart förvalta uppdragen och fylla dem med radikal socialistisk och feministisk vänsterpolitik.

Jag kommer också göra mitt yttersta för att vara en resurs som gruppledare för, alla er andra som tar plats i nämnder och bolag, men Självklart också för alla medlemmar och växande antal sympatisörer. Tillsammans ska vi föra en gemensam politik, med tid till stöd av varandra.

Med mina samlade uppdrag är det nu möjligt, att som gruppledare, 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i kultur och fritidsnämnden samt vice ordförande i Förab – att ta tjänstledigt på 50-75% som elektriker på SSAB. Jag kommer då bara jobba 5-7 dagar varannan skiftcykel, vilket möjliggör att jag envist ihop med er kan driva, utveckla och samordna vår politik.

Vi kommer vara en blåslampa på vår samarbetspartner och vara en brinnande fackla i samhället samt en skogsbrand mot den cyniska borgerliga högerpolitiken och rasistiska SD-politiken.

Läs mer