Vänstern i Oxelösund väljer nämndrepresentanter!

Imorgon 17/11 kl. 18.30 är det medlemsmöte på koordinaten. Vi börjar med att en gäst från samhällsbyggnadskontoret gör en presentation och därefter blir det diskussioner om det nya gestaltningsplanen på Järntorget. Vi väljer också våra nämndrepresentanter inför nästa mandatperiod, kom dit och påverka! Än finns det chans att nominera, ända in på målsnöret för att sen välja mellan våra kandidater i diverse nämnder.

Läs mer

Det Palestinska folket har rätt till en egen stat.

image1

Israel – Palestina : brott mot folkrätten, folkmord, krigsbrott, brott mot de mänskliga rättigheterna.

Konflikten Israel – Palestina har pågått under mycket lång tid och kostat enorma lidanden för hela regionen. Israel har under större delen av denna tid rönt starkt stöd från en stor del av Europas nationer men största supporten har de fått från USA. En förändring av detta stöd har gradvis skett till att idag endast omfattas av små delar av de tidigare försvararna av den Israeliska aggressionen. Förändringen har skett på grund av Israels konsekventa brott mot folkrätten, Israels totala dövhet för världssamfundet genom FN men framförallt de krigsbrott och brott mot de mänskliga rättigheterna som Israel begått och begår.

Under Gazakriget 2008 -2009 dödades 13 Israeliska soldater men 1400 Palestinier och då i första hand kvinnor och barn, den materiella förstörelsen för den Palestinska befolkningen var enorm. Goldstonerapporten påtalade att det i Gazakriget hade begåtts grava brott mot de mänskliga rättigheterna samt även grava krigsbrott, sjukhus, skolor och civila bostäder hade attackerats med vit fosfor bland annat.

När staten Israel bildades 1948, området var tidigare ett Brittiskt protektorat, delades det Brittiska protektoratet upp i en Israelisk och en Palestinsk del, majoriteten av den Israeliska befolkningen blev invandrare som fördrev den Palestinska befolkningen från sina hem. Detta skedde med de tidigare västmakternas stöd, självklart reagerade de som fördrevs från sina hem och gjorde motstånd.

Fördrivningen och utrotningen av det Palestinska folket upphörde inte när Israelerna nådde sina gränser utan har fortsatt och fortsätter dagligen. En av Israels generaler sa i samband med ett av dessa krig att den Israeliska befolkningen började bli så stor att Israel behövde mer territorium, ett uttryck som känns igen. En av Israels tidigare ledande politiker, Sharon, godkände och såg till att den Israeliska militären gav logistiskt stöd för massakrerna i Sabra och Shatila, ett vansinnesbrott som på grund av belysning av journalister tvingade den Israeliska staten att fälla Sharon för detta brott.

Man kan kort säga att från 1948 består Israels historia gentemot det Palestinska folket av konstant aggretion och utrotningskrig. Några korta kommentarer från Israeler; allt land har getts oss av gud så Palestinierna har inget här att göra, Palestinierna kan flytta till Europa där de nu bor så är vårt land enligt Gud. Med kommentarer som dessa förstår vi att Israel är inte intresserade av fred förrän den siste Palestiniern är utrotad.

Självklart kan vi inte blunda för de brott och illgärningar som begåtts av delar av den Palestinska sidan som även de är många under alla dessa år. Även om kvoterna under hela denna konflikt är som under Gazakriget 2008-2009 13 döda Israeler 1400 döda Palestinier och då i första hand kvinnor och barn. Dessa brott måste ändock dömas utifrån att Israel är ockupationsmakt och det land som står för agretionen mot ett ockuperat folk. Om vi inte tar den hänsynen måste vi fördöma de motståndsrörelser som fanns i Europa under den tyska ockupationen, vi måste fördöma det amerikanska frihetskriget mot England ……….

Enda lösningen på denna konflikt är att de beslut och resolutioner som har tagits i FN gäller och genomförs, detta måste världssamfundet genom FN praktiskt genomföra.

Att fördöma Israel som stat eller Palestina som stat är att godkänna ett folkmord att godkänna krigsbrott att godkänna brott mot mänskligheten.

Debatten i denna fråga har varit och är fortfarande i stora mått väldigt snedvriden, om någon uttrycker något negativt om Israel är den antisemit. En anklagelse som bara påvisar anklagarens okunnighet, semiter är folk som härstammar från Noas son Sem vad vi i dagligt tal kallar judar. Antisemiter och deras verk såg vi i de tyska koncentrationslägren under 1933 till 1945 och de finns fortfarande och skall bekämpas på alla plan.

Sionismen är en politisk rörelse som växte fram under slutet av 1800-talet och bygger på Theodor Herzels bok Der Judenstaat, Judestaten, vilket man kan säga är grunden för staten Israel.

Man är alltså inte antisemit för att man anser staten Israels agerande gentemot Palestina felaktigt, man kan däremot vara antisionist likaväl som antikommunist , antikapitalist, antisocialist eller antiliberalist.

Det Palestinska folket har rätt till en egen stat.

Kurt-Lennart Karlsson
Gästskribent och hemvändare till Oxelösund, medlem i Oxelösundsvänstern.

 

Läs mer

Vänsterpartiet Växer så det knakar!

Nu går det bra på medlemsfronten för V i Oxelösund. Medlemsregistret fylls snabbt. Folk kommer från alla håll och kanter och även andra partier. Vi har även fått in medlemmar som har flyttat från andra orter och har en fullpackad rycksäck med erfarenheter. Många som kommer in har aldrig haft ett uppdrag eller varit med i ett parti, men vill vara med och förändra samhället efter valet.

Nyligen fick vi in en före detta Miljöpartist. Igår fick vi helt oväntat in en medlem från ett annat parti som satt i KF en stund under mandatperioden 2002 och idag fick vi in ytterligare en fd. mp-medlem. Jag fick också höra att vi eventuellt kan få en eller två tyngre sossar som starkt överväger att komma över till V. Det är inget självändamål att ta folk från andra partier, men det är ändå trevligt att vi växer och tillsammans kan jobba hårt för ett Oxelösund med en välfärd att lita på.

Läs mer

Vänsterns anförande om delårsbokslutet i Oxelösund

Bakom oss har vi många kämpiga år av instabil ekonomi och lite sämre måluppfyllelse. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har jobbat hårt med strukturer, ekonomi och vi har gjort flera investeringar inför framtiden i budgetar och i bokslutsdispositioner som ska göra att vi kommer få en bättre styrning och bättre ekonomi framöver.
Förra året fick vi 167 nya invånare och i år har vi redan fått 102 nya Oxelösundare som stärker den kommunala välfärden.

 

Efter regn kommer solsken, efter ett envist, konsekvent och medvetet arbete har vi sett till att vi från mörkret stiger mot ljuset, solen kommer nu stråla mera klar över Oxelösunds välfärdshimmel.

Delårsbokslutet för kommunen visar ett plus på 10,2 miljoner kronor, vilket är 7,3 miljoner kronor bättre än motsvarande siffra i fjol. (Förra året gick ju också mycket bättre än väntat.)

Prognosen för helårsresultatet för kommunen pekar på ett plus på 13,7 miljoner kronor! Den stora inflyttningen och god ekonomisk styrning har gjort att vi kan hamna på detta goda resultat. Med tanke på kommunens storlek och budget, så är det är riktigt bra siffror. Vi ska självklart även ta sikte och se till att prioriteringar, mål och mått uppnås ännu bättre vid årets slut.

Vi har bra siffror, till och med kommunens chefsekonom Magnus är försiktigt positiv och när en ekonom visar att hen är positiv där är vi verkligen på god väg!

Delårsbokslutet har inte med någon utdelning av AFA-premien i dokumentet för 2014 och det är medvetet.

En utredning pågår för närvarande av SKL för att ta reda på om det är praktiskt möjligt att alls genomföra någon återbetalning av 2004 års premier, men om denna utredning resulterar i att återbetalning kan göras, kommer det att ske först under 2015. Beslut om detta beräknas fattas i AFA Försäkrings styrelse i oktober 2014.

Om AFA Försäkrings styrelse fattar beslut i oktober om återbetalning av 2004 års premier år 2015 ska intäkten enligt gällande redovisningspraxis bokföras på år 2014 samtidigt som en fordran ska bokas upp. Det kan eventuellt ge oss några extra miljoner i kassan.

Visst finns det även stora orosmoln i delårsbokslutet, en stor positiv befolkningsutveckling i kommunen kan också ge bekymmer under pågående år. I utbildningsnämnden har vi hanterat demografiändringen med fler barn genom att reglera det två gånger om året mot kommunstyrelsens reserv, det gör till och med att UN verkar gå på ett plus vid årets slut. Nu går det inte avläsa här, men som jag har fått höra är att Utbildningsnämnden eventuellt kan gå med ett plus när avräkningarna är klara i november.

När det gäller vård- och omsorg så har vi ingen demografireglering vid stora befolkningsökningar under pågående år ännu. Nämnden har också stora problem med alldeles för höga sjukskrivningstal i verksamheten, det gör att vi får höga kostnader av timvikarier.

Där finns fortfarande ett stort arbete att göra trots att nämnden förhoppningsvis kan hamna mellan -5,5 miljoner och nollresultat när året är slut.

När det gäller måluppfyllelsen kan vi alltid önska mer, men redan efter delåret så ser det riktigt bra ut på många håll. Särskilt inom dessa områden.

Engagerade medarbetare, önskad sysselsättningsgrad, befolkningstillväxt, budgetutfall, soliditet, trygg- och säker och attraktiv bostadsort ligger riktigt bra till!

Vissa uppfyllelser är inte lika smickrande men har en positiv utveckling som trygg och värdig ålderdom och en hållbar utveckling, på båda de områden har vi gjort ett stort utvecklingsarbete och det borde ge goda resultat framöver.

Sen har vi några områden som tillsammans utgör en problematik. Sjukfrånvaro, god folkhälsa och timavlönat arbete. Vi har jobbat hårt med detta, men mer måste göras.

På längre sikt är en ökad demokrati på arbetsplatserna, tillsvidareanställning på heltid, kompetensutveckling av personal och ett nödvändigt stopp av delade turer är avgörande för att slippa en stor del av dagens sjukskrivningar.

Vi behöver också framöver öka grundbemanningen och på sikt ta bort de otrygga timjobben. Med sådana åtgärder kan vi minska de höga sjukskrivningstalen och samtidigt vinna tillbaka miljontals kronor. Om vi på sikt får en friskare personal, så medför det en bättre organisation och bättre service.

Patrik Renfors (V)
Gruppledarebild

Läs mer

Livlig debatt

Högeralliansen (de tre högerpartierna som finns och inte har hamnat utanför KF) skriver i deras pressmeddelande att de kommer fortsätta att bedriva oppositionspolitik i Oxelösund, det kan de gärna få fortsätta med, många mandatperioder framöver som de har gjort sedan Oxelösunds bildande. Vänsterpartiet kommer fortsatt kämpa för välfärd, jobb och investeringar inför framtiden och vi ska göra allt vi kan för att vinna ny mark och utveckla Oxelösund. Vi kommer även kämpa väl i kommande valrörelser och mellanvalsperioder. Jag hoppas dock på en rolig och livlig debatt framöver med dem, jag som företrädare från ett av de två majoritetspartierna kommer i alla fall se till att debatten hålls levande.

Patrik Renfors

Gruppledare Oxelösundsvänstern

Läs mer

Välkommet statsbidrag till kommuner

Beroende på hur statsbidraget är utformat så borde det här ge ca: 2 miljoner extra i stöd till äldreomsorgen i Oxelösund. Nu är högeralliansen bortröstade ur regeringen, andra har nu inflytande över statsbudgeten och nu kommer de bra satsningarna som är välkomna för jobb och välfärd. (Jag är väl medveten om att högern kan stjälpa den här viktiga politiska satsningen i riksdagen när budgeten ska antas.)

10689920_10152969941095348_3626795763035649384_n

Läs mer

Olycklig formulering och en halv pudel.

I dagens SN kunde vi alla läsa att jag har varit lite klumpig i mina formuleringar, det var inte meningen att Holmström skulle känna sig utpekad som nazist. Det ber jag om ursäkt för. Nu har jag visserligen inte anklagat Holmström för att vara nazist, men jag skrev kanske lite för klumpigt, sarkastiskt och tillspetsat om hans byggnad. Lite ogenomtänkt skrev jag på Facebook att vi skulle på ett SSAB-arrangemang på ”fort-nazi”.

Jag skrev det med tanke på att byggnadens fönster fram till nyss var heltapetserade med rasistiska SD-affischer. Sen om han kände sig träffad, så är det olyckligt. (SSAB krävde innan säkerhetsdagen att SD-propagandan skulle tas bort om företaget skulle hyra tärnan, vilket var starkt av SSAB.)

Saker man skriver snabbt och ironiskt på nätet, kan tappa sin vinkel och träffsäkerhet, taget ur sammanhanget.

Holmström har numera inget asylboende, men fram till nyligen bodde de asylboende i Jollen med matservering på gamla folkets hus. Jag avskyr rasism och främlingsfientlighet och jag tar avstånd från det osmakliga att de asylboende dagligen möttes av SD-propaganda när det var matdags.

Det var kanske bara en affärsuppgörelse för Åke, men för människor som har flytt från krig, förföljelse och misär är det minst sagt illa och osmakligt att ett främlingsfientligt parti har satt sin prägel på just det huset, som de dagligen åt i.

(Sen kan vi också fråga oss? Kan den fullkomliga tapetseringen av byggnadens fönster, ha någonting att göra med att hans dotter blev invald som första ersättare i kommunfullmäktige för just SD?)

Patrik Renfors

 

Läs mer

Statistiknördiga tankar i kommunpolitiken

Som den statistiknörd som jag är, så har jag kollat upp hur många fler kommunmandat Vänsterpartiet har fått i valet.

Förra valet hade vi 703 mandat och vi har ökat till hela 750 mandat i kommunerna. Vilket är ett ganska bra kommunval! Räknat på alla 290 kommuner ligger Oxelösundsvänstern också i topp femton i valresultat! I Sörmland ökade vi dessutom med 25 % fler kommunmandat än förra valet!

Vi gjorde inte det val vi förväntade oss i riksdagsvalet, eller som andra gissade heller, men vi gick faktiskt fram:

Riksdagen från 19 – 21 mandat
Landstingen från 98 – 121 mandat
Kommunerna från 703 – 750 mandat

72 nya parlamentariska platser. Sannolikt fler än så som blir nya parlamentariker då en del tidigare byts ut. Kan bli spännande och se hur det går för våra nya.

we-all-can-do-itPatrik Renfors

 

Läs mer

Mandatperiodens sista kommunfullmäktige med antagande av budget.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kan nu lägga fram en stark budget som innehåller ett flertal miljonsatsningar i välfärden, samtidigt som varje år ska ge ett större plusresultat för den kommande treårsperioden. Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi, som möjliggör att vi kan satsa kraftigt inför framtiden. Ett av exemplen är en nybyggnation av en helt ny förskola- och skola i innerstaden.

Det har varit ett målmedvetet, principfast och mångårigt arbete med att få en stabil budget, det medvetna arbetet har också medfört att vi har fått en stabil inflyttningstrend som påverkar kommunens ekonomi positivt.

Vi har räknat med en befolkningstillväxt på 80 personer per år, men redan i år har vi en ännu positivare trend av vad vi har trott. Till och med juli i år har vi en ökning med 104 invånare.

De intäkterna blir lite som grädden på moset i budgetramen, men den väntade fortsatta befolkningsökningen kräver beredskap på olika sätt, bland annat i fråga om bostadsförsörjningen. I budgeten vill därför S och V lägga 1,4 miljoner årligen på ökade resurser för plan-, miljö- och byggfrågor. Vi satsar också på gata- och parkområdet.

Kommunstyrelsen får en utökning av planerat underhåll för fastigheter med 5,2 miljoner kr för 2015. Vi satsar också på kvalitet inom kostverksamheten 0,7 miljoner kr och vi lägger till medel för sluttäckning av deponi på Björshult.

Vi har ett stort behov av nya bostäder i kommunen, vi ska prioritera byggande utifrån kommunens bostads- och företagsetableringsplaner.

Många unga barnfamiljer flyttar nu hit, vi får ett ökat tryck på förskolorna och skolorna i Oxelösund därför utökar vänstermajoriteten årligen på utbildningsnämndens anslag med tre miljoner kronor. Det är pengar som ska gå till kvalitetsutveckling, exempelvis mindre barngrupper i förskolorna.
I ramen ligger också bl.a. utökade medel för feriearbeten, därmed kan vi nu ge ca: 100 ungdomar sommarjobb.

Inom vård- och omsorgsnämnden, vill vi bland annat satsa 2,4 miljoner på ett trerårigt projekt för att kartlägga och analysera missbruksproblematiken och ett omfattande förebyggande arbete i Oxelösund. Vi ska även satsa på ett utökat antal äldreboendeplatser och ett nytt gruppboende.

En viktig satsning är också den rödröda majoritetens budgetering för sysselsättning inom funktionsstöd. Att få känna sig behövd och vara med och bidra i samhället är viktigt för alla människor. Vårt mål är att alla med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet till att växa och utvecklas som individer utifrån behov.

Vård- och omsorgsnämnden har erhållit ett demografitillskott på 1,2 miljoner kr för äldreomsorg och hemtjänst. Under budgetperioden kommer fler platser inom särskilt boende att behövas, därför tillskjuts 0,5 miljoner kr.

Även inom kultur och fritid vill S o V göra satsningar. En sådan är en ökning av bidraget till föreningar och studieförbund, som höjs med 300 000 kronor till 1,9 miljoner. Biblioteket har också fått tillökning.

Vi ökar dessutom resurserna till kommunens fastighetsunderhåll, vi lägger medel till en utveckling av Järntorget, uppsnyggning av gästhamnen och en förbättrad utemiljö vid Björntorp och Sjötången.

Vår gemensamma välfärd fungerar ofta bra, men det finns fortfarande en del kvar att göra innan vi är helt nöjda. Vi tänker inte ge oss förrän vi med stolthet kan säga att Oxelösund är en av landets bästa välfärdskommuner, men med den här budgeten tar vi flera steg åt vänster! Vi kan redan nu bocka av fråga efter fråga i valprogrammet, det gör att jag stolt kan släppa ifrån mig budgetförslaget och glatt yrka bifall på Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag.

Patrik Renfors

 

Läs mer