Det vore fel om vi alltid var överens!

I det vardagliga livet med barn och familj, arbete och kontakt med vänner och bekanta vill vi vara sams och överens. Det känns bäst och trevligast så. Här tycker jag att man måste skilja ut politiken. Det vore ett stort demokratiskt problem om politikerna i Gnesta alltid var överens i alla frågor. Då skulle vi lika gärna kunna tillsätta en diktator. Vi politiker representerar olika ståndpunkter där vi ibland kan komma överens men iblandkan vi ligga långt ifrån varandra i olika frågor.Jag hoppas att väljarna inte förväxlar detta med att vi personligen skulle vara osams med varandra. Vi representerar väljarna som ska kunna urskiljadet parti som bäst företräder de själva. Tänk bara på hur olika vi kan tycka privat i olika frågor, det är inte konstigare än så.
Tonen i debatten ska vara saklig och jag är emot alla personagrepp. Det är så ointressant, sakfrågorna är det som gäller!
Det är trevligt att vara överens men lika viktigt att få debattera när vi inte är det.Det är bra för demokratin att inte alltid vara överens.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*