Motion

Igår var det KF-sammanträde i Gnesta – i lugn och ro. Inte så stora och kontroversiella ärenden. Några motioner hanterades. De var från oss miljöpartister, vilket inte är konstigt, eftersom nästan alla motioner i Gnesta under senare år kommit från miljöpartiet. I några fall har motionerna lett till önskat eller nästan önskat resultat. Det tycker vi är bra. Allianspartierna tycker uppenbarligen också det. Annars hade man inte släppt fram förslagen. Man vill nu gärna framstå som den som egentligen åstadkommit något och man vill tona ner att motionernas betydelse. I frågan om ungdomsråd, som vi nyligen motionerat om, har minst två borgerliga partier påpekat att man för länge sedan föreslagit något motsvarande. När det gäller cykelvägar, säger ett parti att man redan för 10 år sedan föreslagit detta och kommunalrådet framförde långa, oblyga förklaringar om, varför det var just han som ligger bakom förslaget. Förslagen i vår motion om Frösjöstränderna arbetar man redan med, liksom utvärdering av mötesfrekvens i KF. O.s.v. Alla påståendena är nog i och för sig korrekta.

Politikens natur är väl sådan att det gäller att alltid framstå som den som gör något och den som bidrar till något som kan uppfattas som positivt. Det är just det vi alla håller på med på denna blogg, får man väl inse. Men uppriktigt sagt, det kan inte vara farligt att bekräfta att någon annan gjort något vettigt, om man nu tycker att de har det. Sådant hörs sällan i Gnestapolitiken.

Det ska bli spännande att se, hur man hanterar våra motioner om miljöhänsyn vid upphandlingar resp. om vindkraft och översikt av översiktsplanen. Svaret kan bli: Inte alls.

Mikael

Läs mer

Nyheter

Den nyhetssändning jag lyssnade på i morse innehöll tre huvudspår.

Rapportering om privata BPs försök att begränsa en av de värsta miljökatastroferna i USA någonsin. Jag tycker att det blir allt tydligare att säkerhetstänkandet runt utvinning av olja inte varit tillräckligt. Vi anar nog inte vidden av denna katastrof ännu.

Diskussion om pågående ekonomisk kris. Min fundering: En förskjutning av den ekonomiska tyngdpunkten i världen har ju pågått länge men de gamla ekonomierna håller krampaktigt kvar greppet med stöd av föråldrade ekonomiska strukturer och dogmer. Man önskar sig lite friska fläktar. Ständigt återkommer rop på ekonomisk stimulans för att öka konsumtionen, ofta utan hänsyn alls till de skadeverkningar för miljö och klimat detta innebär. Detta är inte ett rop på oordning i statsfinanserna, om någon skulle undra.

Miljöpartiets kongress. Fokus på, vad man kan vänta sig av kommande valmanifest och framförallt frågor som S och V och MP inte är ense om.

Den här nyhetsurvalet säger egentligen rätt mycket om vår tid.

Mikael

Läs mer

Valmanifest

I helgen har jag tillsammans med Lars-Göran Winqvist och Tomas Fällén varit på MP kongress i Uppsala och har laddat upp med mycket idéer och visioner för ett Modernt Sverige. Arbetet med att bland annat anta Valmanifestet tog hela lördagen i anspråk från morgon till midnatt. Jag kommer att sova mycket gott i natt i vetskap om att kongressen antog ett så bra manifest!
Vi kommer säkerligen ha skäl att återkomma till fler konkreta punkter ur manifestet men några av rubrikerna lyder: ”Sverige ska ta sin del av ansvaret”(angående klimatet), ”Bygg ut kollektivtrafiken”, ”Jordbruk med hänsyn till djuren” och ”En öppen och bred kultur”.

Som vi tidigare berättat har även MP Gnesta ett valprogram som du kan läsa på vår hemsida www.mp.se/gnesta

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Kongress i Uppsala

Miljöpartiet håller i helgen kongress i Uppsala.Jag har lyssnat tillMaria Wetterstrand som höll ett inspirerande tal. Hon var konkret och talade bland annat om föräldrarförsäkringen, jämställdhet och sjävklart miljö. Det känns så roligt att vara med och forma Miljöpartiets politik. De idéer som kommer fram är nya och pigga och kan påverka Sverige i en positiv riktning!

Jag hann även med att under fredagen uttala mig i finska Uuutiset (Nyheter på finska i SVT) http://svtplay.se/v/2002020/uutiset/14_5?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2000130/sb,p103756,1,f,-1
tyvärr är klippet inte översatt till svenska (vilket det borde ha varitmed tanke på mitt ämne :)men jag talade om hemspråksundervisning (där jag påpekade att tröskeln borde vara lägre för att få tillgång till det) och att Gnesta Kommunshemsida borde finnas tillgänglig på finska eftersom det är ett minioritetsspråk. Idag finns hemsidan på engelska och tyska men inte finska.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

150 sidor motioner

Fredag till söndag är vi tre personer som åker till Miljöpartiets kongress i Uppsala. Lars-Göran Winqvist är med som ombud, Tomas Fällén som observatör och rösträknare och jag själv som ersättare. Lars- Göran har varit med i många, många år och vet det mesta som man behöver veta om kongresser och är också den som kommer att rösta för vår räkning. Jag är med för att lära mig mer och kan berätta att jag redan inför kongressen har lärt mig en hel del! Jag ska inför fredag plöja igenom 150 sidor motioner och kan än så länge (något överraskad faktiskt!) konstatera att det är riktigt roligt och spännande! För mig som är relativt ny i politiken kan jag konstatera att det mesta är roligt! Jag gick med mest för att jag kände att jag borde, och ”jag får väl dra mitt strå till stacken” men det är otroligt givande att få vara med och påverka. För den som tycker om att diskutera och argumentera är det perfekt! Därför är inte heller 150 sidor motioner alls avskräckande även om tiden kan vara knapp.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

”Valfrihet”

Som engagerad förälder i skolfrågan är det minst sagt mycket irriterande att läsa Alliansens försök att hamra in sitt budskap om ”valfrihet”. Det känns närmast som ett hån när olika Allians politiker pratar om den valfrihet man tycker finns inom skolan. Senast skrev Centerpartiet i sin blogg här i SN: ”Exempel på frågor vi tycker är viktiga är:Öka människors möjlighet att välja vård, barnomsorg och skola själva. Valfriheten får inte bli en storstadsfråga för att det är där valmöjligheterna finns.”
I Gnesta kan barnen som ska gå i 5:an och 6:an inte kan välja att gå i skolan i ytterorterna. Om man nu tycker att det var ett bra beslut kan man ju argumentera för det, men ”valfrihet” kan man aldrig få det till att bli!

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Trångt eller ..?

Det är kallt här på kullen idag. Våren tar sig ganska långsamt fram i år. Men alldeles snart blommar fruktträden. Att bo på landet ger möjligheter, t.ex. att höra mer, för det är tyst och se mer på natten, för det är mörkt.

De flesta bor numera i stora samhällen och jättelika städer. Massor av människor på små ytor. Jag är inte avundsjuk på det. Det säger sig självt att det skapar särskilda friktioner. Personligen tror jag att problemen ökar proportionellt med trängsel och trångboddhet. Det finns förvisso problem i Gnesta kommun men inte så allvarliga och jag påstår att de i alla fall är mycket mindre än i Stockholm. Det viktigaste skälet till det är inte att socialdemokrater eller moderater haft den lokala makten utan just att det är en mindre ort med hyfsade förutsättningar. Vi lokalpolitiker får lov att ha lite ödmjukhet, när vi ägnar oss åt kommunalpolitiken. Det tycker jag att de flesta har.

Vi har några höns hemma, som förser oss med fantastiskt goda ägg. Jag läste någonstans att en hönsflock inte bör innehålla mer än c:a 25 individer, för att det sociala, inklusive hackordningen, ska fungera väl. Och helst bara en tupp, kanske med en ungtupp på gång. Professionella hönsfarmare idag har många tusen individer i en lada och inga tuppar alls. Man kan undra, vilken storlek på mänskliga grupper som är optimal från social synpunkt. Fast man ska väl akta sig att dra för mycket slutsatser av hönsen, inte minst när det gäller könsfördelningen.

Mikael

Läs mer

Fräckt

Nu skulle jag kunna skriva något fräckt om M eller FP i Gnesta utan att riskera att bli emotsagd, eftersom de verkar ha tappat intresset för denna blogg, i alla fall för att skriva i den. Fast det kanske skulle locka tillbaka dem. Hmm. Fast jag har inget fräckt på lager. Dessutom tycker jag att man ska vara lite försiktig med att vara fräck i cyperrymden.

Mikael

Läs mer

Lämna din hemkommun – kom till oss!

Kommunstyrelsen i Gnesta har just informerats om, hur det går med marknadsföringen av kommunen. Det är ett mycket ambitiöst program som lagts upp. Konsulter och egen personal ska fråga folket och externa personligheter om deras uppfattning om kommunen och sedan utvärdera det och ta reda på, hur man vill ha sin kommun. Sedan ska budskapet kommuniceras. Hela programmet går, som jag förstod det, ut på att framställa Gnesta i en förmånlig dager. Reklam kort och gott. Syftet skulle vara att vi som bor i kommunen skulle känna oss stoltare och att allt fler skulle vilja bo här. Det framgick inte, i alla fall inte vid detta tillfälle, hur kalkylen för arbetet ser ut men jag kan räkna ut i huvudet att det är en ordentlig slant. Jag ifrågasätter inte kompetensen hos dem som arbetar med detta.

Det är numera mycket vanligt att kommuner marknadsför sig för att få till sig fler invånare, vilket ju alltid måste ske på någon annan kommuns bekostnad, om man nu ser ett högt antal kommuninvånare som det väsentliga. Tillsammans lär det bli stora belopp som Sveriges kommuner lägger ut på marknadsföring och reklam. Rimliga frågorär om det är vettigt använda skattepengar och vem som tjänar på denna kapplöpning i att flytta folk mellan kommuner. Det är å ena sidan viktigt att göra saklig information om en kommun tillgänglig och andra sidan ganska ointressant med reklamslogans, logotypes och varumärken. Stadens lugn och landets puls, som vi säger i Gnesta.

Mikael

Läs mer