Klent försvar

En borgerlig röst har ryckt ut till försvar för, hur alliansen i Gnesta utövar sin makt, när det gäller beslutsunderlag (se kommentar till mitt inlägg den 27). Signaturen är Momma och upplyser inte om, vem som står bakom. Försvaret för att gång på gång köra över oppositionen (alltså att efter ett återremissbeslut strunta i att komplettera utredningen och sätta ut nya möten inom en vecka) skulle vara att det är demokrati, att den starke alltid bestämmer. Bevare oss väl för sådana demokrater. Att inte förstå betydelsen av respekt och dialog innebär inte att man är demokratisk. Tvärtom.

Inläggets nivå understryks av att den som skrivit det tror att klagomål på majoritetens hantering beror på att man blivit “sur” för att majoriteten bestämmer.

Mikael

Läs mer

Bråttom, bråttom.

Idag kommer alliansen i Gnesta att klubba igenom två beslut, det ena gäller godkännande av köp av centrala fastigheter i Gnesta tätort för 45 miljoner, det andra gäller att lägga ut va-drift på en extern entreprenör. Man har eld i baken. För bara en vecka sedan var besluten uppe till behandling förra gången.

När det gäller fastigheterna, som man planerar att sälja igen om några år, finns inte utredning som stöder budet. Har vi tur, kanske kommunen får tillbaka det man köpt fastigheterna för. Hur mycket de då har kostat kommunen, är det ingen som ens börjat gissa om. Några närmare planer om, vad man ska göra med fastigheterna finns inte. Att det finns en del att göra åt tätortens centrum kan man hålla med om men sådana planer lär inte bero på, om man äger just de här två fastigheterna.

Va-driften i Gnesta ska nu skötas av en privat entreprenör. Det skulle väl kunna fungera. Men ett återkommande fel i offentliga upphandlingar är att det offentliga tror att entreprenader sköter sig själva. Så är det inte. Det krävs en sakkunnig beställarorganisation, som kan följa upp, kontrollera, förhandla o.s.v. Det har inte Gnesta.

Mikael

Läs mer

Maktutövning

De borgerliga partierna i Gnesta har tagit för vana att strunta i oppositionens krav på bättre beslutsunderlag i fullmäktige. För alliansen är politiska motståndare bara ett hinder och kommunallagens regel om minoritetsåterremiss bara ett meningslöst rundningsmärke. Så här skulle det kunna röra sig i huvudet på en majoritetspolitiker i Gnesta.

”Ååh neej, inte återremiss igen. Dom där bara obstruerar. Socialister och flummiga miljöpartister begriper ingenting. Det behövs ingen mer utredning. Vi har ju redan fattat rätt beslut. Dom ska bara försena allting. Suck. Då måste vi väl ta ett varv till. Fullständigt onödigt. Kostar pengar gör det också. Det bryr dom sig inte om. Vi får köra över dom en gång till, för dom ska inte tro att dom får rätt. Begriper dom inte att vi gör det som är bäst för kommunen.”

Mikael

Läs mer

Gnesta behöver genomtänkta beslut!

I Gnesta har flera viktiga beslut tagits av Alliansen med närmast nonchalant attityd för hur dessa beslut kan påverka kommuninvånarna. Jag tänker då på att man flyttade barnen från ytterskolornas 5:or och 6:or utan att göra en ordentlig analys av hur detta skulle påverka barn, skolor, personal och orterna i sig. Nu vill alliansen driva igenom ett köp av centrumfastigheter, återigen utan att vilja noga gå igenom frågan!
Kommuninvånarnas pengar ska man vara försiktig med och fatta beslut som är välgrundade, allt annat är svårt att försvara!

Vi i Miljöpartiet anser att Gnesta behöver genomtänkta beslut där den långsiktiga nyttan för kommunen och dess invånare sätts främst!

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Vår budget för Gnesta

Idag ska budgetar diskuteras på Kommunfullmäktige och du kan hitta vår budget här
Jag har tidigare lyft fram delar ur budgeten som rörde BoU (Barn- och Utbildning) och nu tar jag fram vad vi har avsatt medel för när det gäller Kultur och Teknik:

KoT
• anläggning av cykelvägar,
• hyresökning för simhallen,
• åtgärder för god vattenkvalitet inom vattendirektivets ram, modernisering av översiktsplan,
• åtgärder för vitalisering av kulturlivet i kommunen, såsom underlättande av evenemang, utsmyckning,
• åtgärder för ungdomsaktiviteter, kommunikation mellan ungdom och beslutsfattare,
• fortsatt stöd till föreningslivet,
• åtgärder i utemiljön för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Budgeten i sin helhet hittar du alltså i länken ovan.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Prinsessan och hela kungariket

Det ska bli bröllop idag. Det har väl inte undgått någon. Intresset för evenemanget når visst inte upp till vad man trott men att döma av mediabevakningen verkar det onekligen stort. Svenskarna sägs numera vara mindre positiva till monarkin än tidigare men fortfarande vill hälften eller fler ha den kvar. Men, ärligt talat, monarki är en tokig varubeteckning. Vi har ingen monarki, tack och lov. Kungahuset är staffagefigurer som många är intresserade av, som vissa anser gör någon sorts pr-nytta för Sverige och som andra retar sig på. Det är ingen idé att diskutera det berättigade eller oberättigade i den ärvda kungatronen o.s.v., eftersom den s.k. monarkin varken har makt eller politisk betydelse. Det finns ingen som på allvar hävdar en återgång till något annat. Personligen är jag inte intresserad men å andra sidan stör det inte mig att kungahuset finns kvar, om folk nu vill det.

Mikael

Läs mer

Kärnkraft

Med två rösters övervikt drev alliansen igår igenom ett beslut att tillåta nya kärnkraftverk, trots att man inför förra valet sagt att man inte skulle det. Nya kärnkraftverk får betydelse för energianvändning under mycket lång tid och ett oräkneligt antal generationer kommer att få leva med den risk avfallet innebär. Avfallsfrågan är inte löst och uranbrytningen innebär miljörisker. Kärnkraft ökar kärnvapenrisken och kärnkraft är inte en förnybar energikälla.

De grönröda säger att de ska riva upp beslutet, så det är bara att hoppas på ett maktskifte. Men annars kanske problemet kan lösa sig självt genom att det blir för dyrt att bygga nya kärnkraftverk utan statssubsidier.

Miljöministerns förklaring igår till beslutet var att han tidigare varit emot kärnkraften, demonstrerat och skanderat o.s.v. men att han senare deltagit i beslutet att stänga Barsebäck!

Mikael

Läs mer

Budgetarbete

Jippi, vi har haft ett nytt GPF-möte i Gnesta!

Skämt åsido, det är möten om goda idéer rörande vissa gemensamma budgetförutsättningar i framtiden. Det gäller t.ex. jämförelser med andra kommuner, befolkningsprognoser, olika pengsystem, buffertar, långsiktiga mål och mycket annat. Ett bra möte blev det i god anda. Vi slapp både partipolitik och det mesta om de mer fluffiga begreppen, typ transparens, trattar, balanserad styrning, värdegrunder. Mycket ambitiöst och professionellt upplagt och tack till tjänstemännen på ekonomisidan för dessa insatser!

Lite finslipande på förslagen och sedan blir det upp till politikerna att bestämma, vad man vill enas om och vad man möjligen vill göra partipolitik av. Igår lät det som om det finns goda möjligheter att nå samstämmighet i ganska många av frågorna.

Mikael

Läs mer

Sommar, sommar …

På ledarplats i SN stod i förra veckan en osignerad kommentar om sommarpratare i Sveriges Radio. Budskapet var att den i USA livstidsdömda Annika Östberg, som avtjänat sitt straff, inte borde få tala fritt i public service radio. Det skulle vara omoraliskt. Tanken bakom detta är inte precis kristallklar. Den här ledarskribenten kanske har intressanta uppfattningar om både yttrandefrihet och moral, som kommentaren inte ger någon upplysning om.

Ibland är man särskilt nöjd med att vi har en licensfinansierad radio.

Mikael

Läs mer