Budget

I Gnesta ska vi snart bestämma oss för, vad vi tycker om kommunens budget för 2011 och för den delen 2012 och 2013 också. Den styrande borgerligheten har tillgång till alla tjänstemän och all information. Vi som inte är med i alliansen och inte i presidiet får inte något förslag att fundera på förrän under sista veckan före behandlingen av budgeten. Vill man veta något, får man fråga ekonomichefen som för all del är mycket hjälpsam men som förstås inte har tid att hålla privatlektioner med fritidspolitiker av ena och andra sorten. Eller så kan man fråga oppositionsrådet, vilket varit nyttigt för mig.

Hursomhelst är det inte så lätt för ett litet parti utan insyn och utan rimlig tid att fundera över förslag att komma med kloka synpunkter på hela kommunens budget som handlar om en halv miljard. Dessutom har de s.k. GPF-diskussionerna (Gemensamma PlaneringsFörutsättningar, tror jag det betyder), som kunde ha underlättat detta, skjutits upp till efter budgethanteringen. Det skulle vara intressant att veta, vem som bestämt det. Eller förresten, det kan jag gissa. I själva verket är det precis så här som jag inte tycker att budgetarbetet i kommunen ska gå till. Vi i Miljöpartiet kommer att lägga fram vårt eget budgetförslag på kommunstyrelsen i nästa vecka. Och om vi kommer att ha något att säga till om efter valet, kommer vi att verka för ett bättre samarbete om budgetfrågorna i fortsättningen.

Mikael

Läs mer