Direktörslöner?

SN har rapporterat mycket om de alltför höga arvoden som vissa landstingspolitiker skaffat sig. Man skrev också om ett par fritidspolitiker som hade “direktörslöner”. Det är bra att pressen håller efter politikerna.

Men en “vanlig” fritidspolitiker i en kommun har inte någon direktörslön, kan jag upplysa om. För ett möte, oavsett längd, utgår ett arvode på fem eller sexhundra kr. Sitter man i en fullmäktigeförsamling, blir det väl en sju, åtta sådana möten på ett år. Några politiker sitter också i en nämnd och då blir det kanske lika många möten till. Man kan väl, om man är flitig, komma upp i ett årligt arvode på 10, 12 000 kr. Om man vill göra sitt jobb som förtroendevald ordentligt, måste man läsa tjocka luntor av papper och göra en hel del skrivarbete. Många deltar också i oarvoderade möten och i det interna partiarbetet. För min del kommer jag kanske upp i en selma i timmen, 20 kronor alltså, om man skulle räkna så.

Detta inlägg ska inte tas som en klagovisa. Man måste inte vara fritidspolitiker. Det är man, för att man tror på något. Och jag ser på intet sätt ner på de ersättningar som gäller. Inte heller talar jag för att de ska höjas. Men det kan vara bra att upplysa om, hur det ligger till.

Mikael

Läs mer

Miljöbilar

Dagens ledare i SN handlar om miljöbilar och innehåller många kloka synpunkter (även om det tjafsas lite om, vem som ska ha äran av vad i gången tid).

Det vore helt riktigt med ett kraftigt stöd för användning av biogas- och elbilar. En del i detta är ekonomiskt stöd direkt till dem som skaffar och använder en sådan bil, en annan är tillgång till “tankställen”. När det gäller bidrag, hörde jag någon gammal miljöpartist som blandade in fördelningspolitik i resonemanget. Miljöbilar är dyra, som bara rika kan köpa och det är orättvist att rika får bidrag, tror jag var meningen. Resonemanget låter lite gammaldags och i varje fall ineffektivt. Man kan också tänka sig att tillverkare/leverantörer utnyttjar olika statliga subventioner till att berika sig själva. Det finns säkert en sådan risk men här får väl konkurrensen göra sitt.

När det gäller tillgång till tankställen, finns mycket att göra. De grönröda vill satsa på det, säger Mona Sahlin och nämner siffran 30 MSEK för ett sådant stöd. Det räcker naturligtvis inte, så där har MP en uppgift att göra, om valutgången blir den rätta. För blir den inte det, lär det inte bli något alls, även om C skulle vilja det. Här hemma i Gnesta har vi en motion liggande om denna sak.

Mikael

Läs mer

Folkpartiet och skolan

Folkpartiet, Gnesta, har dykt upp på SNs politikerblogg. Välkommen!

Ett inlägg handlar om skolk och man efterlyser väl lagstiftning om saken. Det är i och för sig bra att motverka skolk men det behövs förstås inte en borgerlig valseger för det. Vi får snart se, hur det blir med den saken. Men skulle det bli en alliansregering en gång till, måste vi nog befara att Folkpartiets andra mer eller mindre genomtänkta förslag också blir del av skolans vardag. Vilken nytta får vi av att ge sjuåringar betyg, vad ska vi med en lag om slöjförbud till och vem vill ha föräldrar till störiga barn med på lektionerna?

Mikael

Läs mer

Centerns miljösvek

På ledarplats gårdagens SN talas om ekonomisk tillväxt, vår tids evinnerliga mantra. I alla fall från dem, som inte tänkt efter ännu, om miljön och klimatet alltså. Miljöpartiets engagemang i frågorna behandlas i ledaren mer eller mindre hånfullt och S får sig en släng av sleven för att man ställer upp på lite av Miljöpartiets idéer. Det talas om “latteliberaler” som låter lustigt men jag begriper inte riktigt poängen. Nu undrar jag en sak. SN är en tidning med Centerpartistiska grundvärderingar. Centern menar ju att man är det gröna alternativet i alliansen och ståtar i sin valpropaganda med en lång rad miljö- och klimatlöften, låt vara väldigt allmänna sådana. Personligen menar jag att C har svikit den gröna profil man faktiskt en gång hade men partiet självt tycker ju inte det. Det har blivit uppenbart att en fortsatt ohämmad ekonomisk tillväxt innebär en akut fara för jordens miljö och klimat. Så jag undrar hur Centerkretsar egentligen ser på miljö- och klimatfrågorna i relation till den ekonomiska tillväxten. Förklaringar från C kan förresten behövas även av den ändrade uppfattningen om uranbrytning och kärnkraft, skatt på handelsgödsel och kringfartsleden runt Stockholm. Det går knappast att göra det så enkelt för sig att man bara säger “kompromisser” för att få vara med och regera.

Mikael

Läs mer

Tjaa

Så var det vara dags för en ny historia med politiker som inte kan hålla rätt på gällande ersättningsregler. Suck. Lite tröttsamt blir det allt, både på det ena och andra sättet. Diskussionen lär fortsätta och så ska det förstås vara.

För min del funderar jag just nu mer på, det eländiga opinionsläge som enligt de senaste mätningarna gäller för de grönröda partierna och varför Miljöpartiet under senare tid haft så svårt att få in miljö- och klimatfrågorna i debattens fokus. Det kunde vara lätt att säga “gör som i Stockholm, där är senaste opinionssiffran över 18 %”. Men Stockholm är Stockholm och förhållandena där är annorlunda än i småkommuner ute i landet, där siffrorna är mindre än hälften. Men för just Gnestas del har Miljöpartiet i flera val haft nästan lika höga siffror som storstäderna. Kul! Om det beror på att gnestaborna är särskilt förnuftiga människor, närhet till Stockholm, demografi eller något annat, vet jag inte. Men det är något att försöka leva upp till även i höst.

Mikael

Läs mer

Vad är det som pågår i Freja?

Några mycket obehagliga händelser har inträffat på Frejaskolan i Gnesta, anlagda bränder. Här krävs utredning inte bara av själva brotten, som ju polisen kommer att sköta utan även av bakomliggande förhållanden och orsaker. Jag tror att kommunen och dess skolledning måste vara aktiv och verka för att rimliga och lämpliga åtgärder vidtas. Krafttag behövs. Med politisk backning. Hoppas det sätts igång snabbt utan att motioner eller interpellationer ska behövas.

Mikael

Läs mer

Sakfrågor eller personfrågor

När man förmedlar något till en större okänd krets, oavsett om det är via media eller personligen via nätet, är det viktigt att man redovisar vad som är fakta och vad som är åsikter. Det tycker väl de flesta. Personligen tycker jag också att man ska hålla sig till politiska sakfrågor och så långt möjligt undvika personangrepp. I politisk taktik kan ingå både det ena och det andra, det får man inse, och gränserna är väl inte alltid kristallklara, vare sig för en själv eller andra. Så det gäller att sortera.

Det har skrivits en del om kommunalrådet i Gnesta de senaste dagarna. Inom Moderaterna och Alliansen har man nu att hantera de frågeställningar som tagits upp. Det är i första hand där man bör ha de diskussioner som behövs.

Mikael

Läs mer

Skola

SN har bett alla partier att skriva om sin skolpolitik under helgen. Jag hade redan gjort ett inlägg tidigare i veckan om just det, men det får bli ”favorit i repris” med lite ”extra material.”

Genom egen erfarenhet som förälder har jag sett att försämringar har skett i skolorna i Gnesta. I förskolan är det för få vuxna som ska ta hand om våra små, i ytterskolorna har klasser flyttats bort. Vi vill inte bara ha skolor i ytterorterna så som alliansen säger utan vi vill så långt det är möjligt även återinföra 5-or och 6-or.

Vår målsättning är att Gnestas skolor ska höra till toppskiktet av alla skolor.

Detta vill vi verka för genom:

– stöd för fortsatta initiativ för att profilera de olika skolorna.
– större lärartäthet i förskola och skola.
– att andelen lärare utan behörighet ska minska till så nära noll som möjligt
– satsningar på Kulturskolan till exempel genom att föra ut den till alla tätorter och hålla elevavgifterna så låga som möjligt
– att återställa i så stor utsträckning som möjligt mellanstadier i alla skolor
– stöd för gymnasieutbildning i kommunen
– åtgärder för elever med särskilda behov
– kvalitetshöjning i förskola och skola

Vi vill att utveckling och planering av skolan ska göras på ett hållbart, långsiktigt sätt och genom vårt budgetförslag understryker vi vikten av att satsa ordentligt på barn och utbildning.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Kommunikationer

Såg att C i Gnesta höromdagen framförde vettiga krav på bredband och kollektivtrafik – med bifall från både V och MP. Hoppas att det är fler partier som ansluter sig till kraven och att vi snarast kan enas om att också bli konkreta och göra verklighet av politiken.

Vi i MP har tycker ju också att man ska fundera över avgifterna och t.ex. varför barn och ungdom överhuvudtaget ska betala för bussresor.

Mikael

Läs mer

Mat

Miljöpartiet, både lokalt och på riksnivå har ett stort intresse av mat. Kolla in vad MP riks skriver om mat på lokalnivå:

Lokalt ansvar

* Öka kunskapen: Ansvariga beslutsfattare i kommuner, landsting/regioner och staten måste få bättre kunskap om matkvalitet
* Utnyttja upphandlingen: Använd miljö – och djurskyddskriterier i de offentliga upphandlingarna
* Delade upphandlingar: Med mindre volym på upphandlingarna kan fler lokala producenter och handlare leverera
* Välj närproducerat: Ställ krav på korta och effektiva transporter

Läs mer här

Lokalt har jag sedan tidigare berättat om den motion som Mikael Clemens, min bloggkollega från Miljöpartiet skrivit om miljöanpassad och ekologiskt inriktad upphandling. Den är värd att nämnas igen 🙂

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer