Skola

Som jag tidigare har förutspått kommer alla partier att vilja framställa sig som barnens och skolans närmaste vän och skriva ambitiösa formuleringar som låter bra. Senast såg jag C här i Gnesta på sin blogg uttala sig om skolan, och det lät ju fint. Själv kollar jag på det senaste året och ser vad C och alliansen gjort i handling, och det är ju inte lika fint!

Nog om det. Vi har i vårt Valprogram och i vår budget gjort prioriteringar för skolan. Vi avsätter helt enkelt medel för att Gnestas skolor ska tillhöra toppskiktet av alla skolor. Det är ambitiöst och nödvändigt. Våra barn tillbringar en stor del av sin dag i skolan. De behöver en trygg vardag med fler vuxna och utbildade lärare som inte behöver gå på knäna på grund av arbetsbördan.

Läs mer

Motioner

Miljöpartiet, som under senare år stått för så gott som alla motioner till kommunfullmäktige i Gnesta, har föreslagit bl.a.

  • miljö- och klimathänsyn vid offentliga upphandlingar,
  • ungdomsråd
  • anpassning av översiktsplanen för vindkraft,

Förslagen har inte lett till något konkret eller behandlats i sak.

Ett förslag som vi fått gehör för var det från 2008 om cykelväg till Klämmingsberg.

Miljöpartiet har också lämnat flera förslag, som det ännu inte funnits tid att behandla, t.ex. om

  • förbättringar av miljön runt Frösjön,
  • utredning om lokala tankställen för biogas och el,
  • campingplatser

Den som vill se hela listan av motioner eller läsa någon motion, kan göra det på vår hemsida. Den hittar man via www.mp.se/Gnesta.

Går det i valet, som vi i Miljöpartiet hoppas, kommer vi att få vara med och hantera dessa förslag själva. Det ser vi fram emot.

Mikael

Läs mer

Brrrr

Sedan allmänt slöjförbud införts i Frankrike, härjar Sarkozy och hans inrikesminister mot romerna, river läger och utvisar.

Vår migrationsminister försvarade i förra veckan utvisning av romer som tigger, även om de ännu inte varit i landet tre månader och även om ingen misstanke om brott eller ohederlighet föreligger. Han hänvisade till begreppet rimligt som han själv infört i debatten.

Vår utbildningsminister har föreslagit att lagen bör öppna för slöjförbud för skolelever, något som rör väldigt få personer.

En allianskollega till Björklund säger å sin sida att man inte vill lagstifta om att kommuner måste ta emot flyktingar, eftersom bara ett tjugotal kommuner motsatt sig att göra det.

Sverigedemokraterna har utsett muslimer till sin huvudfiende och invandrarfrågan till sin huvudfråga. Vad man vill i den frågan, vet de flesta.

Kylan känns. Det är bara att hoppas att det här inte är en trend och att gensvaret uteblir.

Mikael

Läs mer

Behövs Miljöpartiet?

Miljöpartiet i Sörmland har fått låna en bil och det har talats om mutbrott. Tja, värdegränsen för bestickning och mutbrott går i Sverige så lågt att väldigt mycket egentligen är brottsligt. Vi talar om hundratals kronor inte några jättesummor. Men jag är inte klar över, hur detta billån skulle påverka någon att fatta tokiga beslut. Jag är väl lite partisk men tycker att det finns viktigare saker att diskutera. Tydligen har Miljöpartiet också olovligen använt någon annans varumärke på en valaffisch. Personligen kan jag bli lite förvånad över både att vårt parti gjort ett så pass klantigt fotfel och över att organisationen bakom Krav klagar. De här historierna gagnar inte Miljöpartiet men å andra sidan lär de inte skada särskilt mycket heller. Ingen kan väl vädra någon riktig skandal här.

Men jag såg på nätet en kommentar till SNs reportage om “mutbilen”. Någon anonym hade skrivit: Miljöpartiet behövs inte i svensk politik. Intressant. Varför skriver någon så? Vad är det som gör att man är rädd för ett parti, som värnar om miljön? Kanske är man i största allmänhet reaktionär. Kanske är man rädd för att konsumtionsmönstren ska störas. Kanske, även om det låter osannolikt, är det någon från något annat parti som tycker att det egna partiet gör tillräckligt för miljön. Hursomhelst, ger den här typen av oreflekterade synpunkter anledning att fundera lite.

Det är i alla fall glädjande att fler och fler inser att Miljöpartiet behövs.

Mikael

Läs mer

Prioritering

Miljö- och klimatfrågorna är de viktigaste frågorna i vår tid. Vi har inte råd med politiker, som av taktiska skäl undviker dessa frågor eller ännu värre politiker, om sådana finns, som inte förstår vikten av dem. Häromdagen påstod TV4 att man i en egen undersökning funnit att de viktigaste valfrågorna är skola, omsorg och jobb, medan miljöfrågorna inte ens nämndes. Jag tror att en majoritet av väljarna tycker att miljö- och klimatfrågorna är av allra största vikt. Men som man frågar, får man svar. Politiker av alla slag har en viktig uppgift framöver, när det gäller information och åtgärder rörande miljö- och klimatfrågor. En borgerlig politiker påstod nyligen i radio att miljöfrågorna inte prioriteras, därför att väljarna inte är intresserade. Uppåt väggarna, säger jag.

Miljöengagemang innebär inte att man inte samtidigt kan arbeta med andra viktiga frågor, t.ex. dem som nämndes i TV4-undersökningen.

Mikael

Läs mer

Mer om kollektivtrafik

Kollega Kukka skrev om kollektivtrafiken i förra veckan. Från borgerligt håll klagades genast på, vad man ansåg att Miljöpartiet inte gjort åt kollektivtrafiken sedan decennier tillbaka. Vill man se lite positivt på detta, kanske det finns möjligheter till breda samarbeten även inom detta område. Miljöpartiet vill förbättra kollektivtrafiken i flera avseenden och ju fler partier som vill det, desto större möjligheter att fatta vettiga beslut. Det gäller både pendel- och regiontåg och busstrafiken.

Apropå trafik, vill vi också, som framgått, satsa på goda cykelvägar både i tätorter och på landsbygden.

Mikael

Läs mer

Skolan

Skolfrågorna är en mycket viktig del av lokalpolitiken. Det har Miljöpartiet påpekat många gånger här i Gnesta. Vi vill arbeta för t.ex. mindre skolklasser, kvalitets- och kompetensförbättringar, bibehållen valfrihet och upprustning av kulturskolan. Vi vill att det ska finnas mellanstadieskolor i alla kommundelar och vi vill stödja gymnasiesatsningar i kommunen. Allt detta måste få genomslag i kommunens budget. Vi har talat med ett par partier om detta och det låter numera som om även flera borgerliga partier håller med. Det bäddar för goda möjligheter till brett förankrade beslut under den kommande mandatperioden.

När det gäller skolpolitik i största allmänhet, tror jag att de allra flesta är ense om att slöjförbud och föräldratvång inte är det vi behöver diskutera. Björklunds olika utspel visar bara att han har svårt med fokus på det som är viktigt.

Mikael

Läs mer

Gnesta behöver politiker som vill driva sakfrågor

Det finns Gnesta politiker som ”spelar allan” och framställer företrädare för andra partier som byfånar. Jag är helt ointresserad av pajkastning och tror att Gnestaborna hellre vill veta vad vi vill göra för kommunen.

Miljöpartiet i Gnesta har en hemsida och ett valprogram där du kan läsa på mer.
Miljöpartiet på riksplanet finns här.

Så lätt är det att tala klartext istället för en massa rappakalja.
Klart slut!

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Förtydligande: Jag har fått kommentarer om ovanstående inlägg med frågor som ”menar du den och den” därför vill jag klargöra. Jag skrev mitt inlägg för att det finns politiker i kommunen som hellre fokuserar på person än sak, detta gäller inte specifikt på valbloggarna utan överlag. Min poäng är att jag vill lyfta fram politiken som det viktiga inte person.

Läs mer

Folkpartist som undrar

Göran Benedick (FP) skriver till mig:
”Du skriver många kommentarer om Laxne, vilka alltid citeras i Sörmlands Nyheter. Om du vill göra något för Laxne borde du ha varit med på ortens framtidsmöte i våras. Där framkom att trafiken var den viktigaste frågan för att kunna utveckla Laxne. En gång i tiden fanns den över 10 turer mellan Gnesta och Mariefred idag knappast någon. Miljöpartiet har inte framkastat en enda fråga kring kommunikation de senaste 10 åren. Jag själv uppvaktar konstant kommunalrådet i denna fråga.

Om du vill göra en insats för Laxne tycker jag att du skall tala med din partibroder Magnus Josefsson (MP), som är ordförande i Länstrafiken Sörmland och fråga varför Länstrafiken inte vill bekosta trafiken mellan Strängnäs-Gnesta-Trosa. De mest expansiva orterna i Sörmland. Med detta förhållande kommer vi fortsatt att ha en vattendelare norr om Laxne!”

Mitt svar:
Hej Göran,
Tack för ditt inlägg.
Vad trevligt att du noterat min frånvaro på framtidsmötet 🙂 Som du är medveten om är vi alla fritidspolitiker och jag var på grund av mitt lönearbete förhindrad att närvara. Jag fick en fullständig rapport av Kerstin Landin (MP) och min man som närvarade tillsammans med våra tre barn. Dessutom finns det ju minnesanteckningar att tillgå.
Du verkar inte så insatt i Miljöpartiets arbete kring kollektivtrafik tycker jag. Har du följt bloggen, läst vårt valprogram eller på annat vis följt oss? Verkar inte så. Det är allmänt känt att MP värnar om kollektivtrafiken.
Nog med pajkastning; istället noterar jag nöjt att vi verkar överens om att mer kolletivtrafik behövs. Några fler partier som hänger på?

Med vänliga hälsningar
Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer