Rasistvindar

Rasismen griper omkring sig i många länder i Europa. Många parlament har fått in s.k. högerpopulistiska partier. I EU förestår många debatter om, hur murarna runt EU ska upprätthållas och hur immigrationen från andra länder ska begränsas och stoppas. Svartepetterspelet om vilket land som ska ta vilket flyktingansvar är inte vackert. Nyligen har vi hört, hur romerna hanteras särskilt i Italien och Frankrike men motsvarande tendenser finns här hemma, om än i liten skala. Ett nytt och rasistiskt parti hör just röstats in i Sveriges riksdag. Även i Gnestas kommunfullmäktige kommer att finnas en sverigedemokrat. Det beror naturligtvis inte på att lokalpress rapporterat på det ena eller andra sättet. Det kan var och en räkna ut. De underliggande orsakerna till att över 300 000 svenskar och över 300 gnestabor röstat på sverigedemokraterna är viktigare än så och bör tas på allvar.

Mikael

Läs mer

höst

Nordanvinden har legat på rätt hårt i flera dagar nu. Det blir huttrigt. Men höstens allra vackraste ansikte visar sig nu och luften är fräsch och klar. En brasa i vedspisen på morgonen, medan det fortfarande är mörkt och lite kaffe med varm mjölk är inte fel. Tyssst.

Snart är dagen här och ruljangsen drar igång med sorl och radio och morgontv, telefoner som ringer. Mat till djur, busspassning, hundpromenad. Kul alltihop men den där morgonkvisten, den är något särskilt.

I politiken är det lite tyst nu, verkar det som. Men det bara verkar så. Vi jobbar för fullt. Det är jättespännande och det ska bli kul att se, vad som kan åstadkommas i den rådande situationen.

Mikael

Läs mer

Sista kvällen med gänget

Ett sista KF med det gamla gänget hade vi i Gnesta igår. Inga kontroversiella frågor och en massa avtackande. Inget vet ännu riktigt vad som ska hända med gnestapolitiken, så ordföranden Wingård själv fick inget tack för sin insats under den gångna mandatperioden, ett tack som han är värd för ett sympatiskt sätt att sköta ordförandeklubban, så att stämningen blivit trivsam men ändå seriös.

Och så fick vi av talaren Edna Eriksson höra att vi inte ska diskriminera varandra p.g.a. yttre företräden, attribut o.s.v. Lite trivsamt framställt då och då, även om det behövdes många ord och en och en halv timme för att inpränta detta i och för sig viktiga budskap.

Mikael

Läs mer

Förhandlingar

Nu kommer vi in i en kort men intensiv period av diskussioner och överenskommelser. De allra flesta inser säkert att det är svårt att under tiden informera i detalj om, hur detta framskrider. Men ambitionerna är klara, att vi ska jobba mycket hårt för att få till ett samarbete som är bra för Gnesta och som vi kan stå för gentemot våra väljare.

Under tiden har jag sett att det inte är särskilt många som använder den här bloggen längre. Om jag förstått rätt, kommer SN att hålla den öppen en tid till, sannolikt hela oktober. Så Kukka och jag kommer att fortsätta vårt bloggande även här. Hoppas att flera gör det.

Mikael

Läs mer

Spänningen stiger

Valet gav oss i Miljöpartiet en intressant situation. Miljöpartiet blev plötsligt en maktfaktor att räkna med i gnestapolitiken. Det finns samarbetsalternativ åt båda håll. Miljöpartiet har ännu inte fattat några beslut om saken. Frågor och synpunkter kommer från alla håll, väljare, medier, vänner, politikerkollegor. Alla är nyfikna och intresserade. Fullt förståeligt, det är jag också. Och tiden är ganska knapp. Vi har ett ”fönster” på ett par veckor diskutera saken, själva och med presumtiva samarbetspartners. Min gissning är att beslut inte kommer att fattas under den kommande veckan.

Vår målsättning är att genom ett samarbete få igenom så mycket av vårt partiprogram som möjligt. Det är inget konstigt i det. Diskussion förs då och då om, vilket mandat man egentligen får av väljarna d.v.s. i den meningen att en röst skulle betyda önskemål om en konkret viljeinriktning utöver partiets program. Den precisa sanningen om ett sådant mandat, om det alls finns, kommer vi aldrig att få veta. Personligen menar jag att det enda vi lokalpolitiker ska utgå från är att verka seriöst och vettigt för att få rimligt genomslag i våra frågor.

Mikael

Läs mer

Hurra för miljön!

Vi har fått besked om att SN kommer att hålla denna blogg öppen en tid till och det tycker vi är trevligt. Så här är vi igen.

Det gick bra för oss i valet, för Miljöpartiet alltså. Jättebra, faktiskt. Härligt att se att allt fler inser betydelsen av miljö- och klimatfrågorna. De stora miljöfrågorna avgörs ju långt ovanför huvudet på oss som arbetar på gräsrotsnivå men det är av största betydelse att medvetenheten byggs och ökar underifrån. Miljöpartiet är nu det tredje största partiet i Gnesta och det är vi stolta för. Det förtroendet ska vi försöka leva upp till på bästa sätt under den kommande mandatperioden. Vi har flera nya medlemmar och medarbetare, så det kommer vi att kunna.

Som alla SN-läsare vet, är det ännu inte klart vilken samarbetskonstellation som kommer att bestämma i Gnesta. Vi utgår förstås från att vi ska vara en del av det kommande styret. Vi får många kommentarer och synpunkter från båda håll och vi kommer att slutföra diskussionerna, så snart det går. Allra först kommer vi att ha ett medlemsmöte om saken.

Mikael

Läs mer

Varför ska jag rösta på Miljöpartiet?

Att rösta på Miljöpartiet är att ge sin röst både på nutid och framtid. Genomtänkta och långsiktiga beslut är viktiga och vi vill att Gnesta ska Moderniseras genom miljöåtgärder som också kan ge Gröna jobb. Många av oss är duktiga på att sortera sopor, spara på el och köra bensinsnålt men det räcker inte för att hejda den klimatkris som världen står inför. Det behövs större lösningar som gör hela Gnesta, Sverige och världen mer miljösmart och där spelar politiken en mycket stor roll. Miljöpartiet verkar för just miljön, inte bara lokalt utan även på riks- och globalnivå. Vi vill också ha en kommun med en barnomsorg och skola som tillhör toppskiktet av alla skolor och därför har vi avsatt medel för det i vårt budgetförslag. Vi vill också verka för mer kultur och en kommun tillgänglig för alla.

Miljöpartiet behövs i Gnesta kommun! Rösta Grönt för en Modernisering av Gnesta!

Kukka

Bästa argumentet, tycker jag: Miljöpartiet är det enda parti, som konsekvent arbetar för miljö- och klimatfrågorna och som tar dessa frågor på det allvar som krävs. Miljöpartiet arbetar oförtrutet vidare med alla kända miljö- och klimatfrågor. I kommunen stöder vi t.ex. mer och bättre kollektivtrafik, fler cykelvägar, friska vattendrag, klimatsmart energi- och bränsleanvändning, ekologisk produktion i närområdet, miljöhänsyn i upphandlingar.

I övriga frågor är Miljöpartiets profil tydlig med inriktning mot valfrihet, småskalighet, fri företagsamhet, rättvisa både nationellt och globalt samt omtanke om barn och ungdom liksom om kommande generationer.

Vi tror att väljarna inser behovet av en sådan politik och hoppas att valet ger Miljöpartiet en ännu bättre plattform att arbeta från under den kommande mandatperioden.

Mikael

Vi tackar så länge för oss på denna blogg och för uppmärksamheten. Det har varit trevligt att kunna lämna information om Miljöpartiet i Gnesta på detta vis och att delta i de ordväxlingar som då och då förekommit. Hejdå till alla SNs läsare och lycka till under den nya mandatperioden med det val ni gör! Om det ges tillfälle, återkommer vi på denna blogg med någon kommentar även efter valet.

Kukka och Mikael

Läs mer

Valvindar

Nu har det svängt! Ett par av de senaste opinionsundersökningarna visar att de grönröda gått lite framåt för första gången på länge. Tänk att de grönröda sakta är på väg tillbaka i opinionssiffrorna. Hoppas bara att det inte är för sent och att det finns tillräckligt många blockbytare. Vi får se. Det rejäla opinionsunderläget under lång tid har varit tungt och känts skakigt. Vi anar nuljuset i tunneln. Miljön förtjänar ett maktskifte både i Sverige och i vår lilla kommun. Såg förresten i SN, där alla partier angivit sina tre viktigaste frågor, att M i Gnesta angett miljön som en av dessa. Vi är alla överraskade men skulle det nu gå fel i valet, ser jag mycket fram emot vad denna nya miljöprofil hos M kan ge.

Mikael

Läs mer

Det här vill Miljöpartiet

Det här vill Miljöpartiet i Gnesta:

Miljö
Miljön är den viktigaste frågan som vi behöver ta ställning till. Människa, djur och natur behöver leva i samklang. Därför verkar vi för:

-mer och bättre kollektivtrafik
-mer närproducerat
-hänsyn till miljön ska tas vid offentlig upphandling
-underlätta för vindkraft
-alternativa tankställen med till exempel biogas

Barnomsorg och skola
I barnomsorgen och skolan sätts grunden för utveckling och inlärning, för att detta ska ske på bästa sätt vill vi ha:

-mindre barngrupper på förskola (max 15 barn på 3 vuxna)
-färre barn per vuxen på fritids
-utbildad personal

Kultur
Kultur är en viktig del av livet och ger näring åt både kropp och skäl. Därför vill vi ha:

-Kulturskola i alla orter och behålla avgiften låg.
-Mer samarbete mellan skola/kulturskola
-Fortsatt stöd till Konstrundan men även se över möjligheter för Kulturrunda eller Kulturfestival
-Ge konstnärer möjlighet att vara med om utsmyckning offentliga lokaler

Ekonomi och arbete
Arbetet är en viktig del av livet och därför vill vi:

-att fler ska kunna arbeta på orten till exempel genom välfungerande bredband
-se mer turism som skulle skapa fler arbetstillfällen
-vi vill ha en ekonomi i balans och ett årligt överskott på 2%
-kommunalskatten vill vi ha oförändrad

Detta är vad vi vill göra i korthet. Hela vårt program hittar du här.

Rösta Grönt för ett Modernt Gnesta som tänker långsiktigt och genomtänkt!

Läs mer

Jag ser målsnöret

Den här bloggen är begränsad till valrörelsen och idag är sista gången jag bloggar här ensam. I morgon är det Kukkas tur och på söndag kommer vi med ett gemensamt inlägg.

Jag har fått möjligheten att framföra många synpunkter till en ganska stor läsekrets. Det tycker jag är en ynnest och jag tycker att det här var ett bra grepp av SN. Jag hoppas jag har levt upp till förtroendet genom att hålla mig till sakliga frågor, avstå från personangrepp o.s.v. Tanken har ju varit att förmedla information om Miljöpartiet i Gnesta, vårt program, hur vi arbetar och tänker. Om denna information bidragit till att övertyga någon om att rösta på oss, är jag nöjd. Miljöpartiet har verkligen en viktig uppgift i dagens samhälle.

Mikael

Läs mer