Det här vill Miljöpartiet

Det här vill Miljöpartiet i Gnesta:

Miljö
Miljön är den viktigaste frågan som vi behöver ta ställning till. Människa, djur och natur behöver leva i samklang. Därför verkar vi för:

-mer och bättre kollektivtrafik
-mer närproducerat
-hänsyn till miljön ska tas vid offentlig upphandling
-underlätta för vindkraft
-alternativa tankställen med till exempel biogas

Barnomsorg och skola
I barnomsorgen och skolan sätts grunden för utveckling och inlärning, för att detta ska ske på bästa sätt vill vi ha:

-mindre barngrupper på förskola (max 15 barn på 3 vuxna)
-färre barn per vuxen på fritids
-utbildad personal

Kultur
Kultur är en viktig del av livet och ger näring åt både kropp och skäl. Därför vill vi ha:

-Kulturskola i alla orter och behålla avgiften låg.
-Mer samarbete mellan skola/kulturskola
-Fortsatt stöd till Konstrundan men även se över möjligheter för Kulturrunda eller Kulturfestival
-Ge konstnärer möjlighet att vara med om utsmyckning offentliga lokaler

Ekonomi och arbete
Arbetet är en viktig del av livet och därför vill vi:

-att fler ska kunna arbeta på orten till exempel genom välfungerande bredband
-se mer turism som skulle skapa fler arbetstillfällen
-vi vill ha en ekonomi i balans och ett årligt överskott på 2%
-kommunalskatten vill vi ha oförändrad

Detta är vad vi vill göra i korthet. Hela vårt program hittar du här.

Rösta Grönt för ett Modernt Gnesta som tänker långsiktigt och genomtänkt!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*