Varför ska jag rösta på Miljöpartiet?

Att rösta på Miljöpartiet är att ge sin röst både på nutid och framtid. Genomtänkta och långsiktiga beslut är viktiga och vi vill att Gnesta ska Moderniseras genom miljöåtgärder som också kan ge Gröna jobb. Många av oss är duktiga på att sortera sopor, spara på el och köra bensinsnålt men det räcker inte för att hejda den klimatkris som världen står inför. Det behövs större lösningar som gör hela Gnesta, Sverige och världen mer miljösmart och där spelar politiken en mycket stor roll. Miljöpartiet verkar för just miljön, inte bara lokalt utan även på riks- och globalnivå. Vi vill också ha en kommun med en barnomsorg och skola som tillhör toppskiktet av alla skolor och därför har vi avsatt medel för det i vårt budgetförslag. Vi vill också verka för mer kultur och en kommun tillgänglig för alla.

Miljöpartiet behövs i Gnesta kommun! Rösta Grönt för en Modernisering av Gnesta!

Kukka

Bästa argumentet, tycker jag: Miljöpartiet är det enda parti, som konsekvent arbetar för miljö- och klimatfrågorna och som tar dessa frågor på det allvar som krävs. Miljöpartiet arbetar oförtrutet vidare med alla kända miljö- och klimatfrågor. I kommunen stöder vi t.ex. mer och bättre kollektivtrafik, fler cykelvägar, friska vattendrag, klimatsmart energi- och bränsleanvändning, ekologisk produktion i närområdet, miljöhänsyn i upphandlingar.

I övriga frågor är Miljöpartiets profil tydlig med inriktning mot valfrihet, småskalighet, fri företagsamhet, rättvisa både nationellt och globalt samt omtanke om barn och ungdom liksom om kommande generationer.

Vi tror att väljarna inser behovet av en sådan politik och hoppas att valet ger Miljöpartiet en ännu bättre plattform att arbeta från under den kommande mandatperioden.

Mikael

Vi tackar så länge för oss på denna blogg och för uppmärksamheten. Det har varit trevligt att kunna lämna information om Miljöpartiet i Gnesta på detta vis och att delta i de ordväxlingar som då och då förekommit. Hejdå till alla SNs läsare och lycka till under den nya mandatperioden med det val ni gör! Om det ges tillfälle, återkommer vi på denna blogg med någon kommentar även efter valet.

Kukka och Mikael

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*