Spänningen stiger

Valet gav oss i Miljöpartiet en intressant situation. Miljöpartiet blev plötsligt en maktfaktor att räkna med i gnestapolitiken. Det finns samarbetsalternativ åt båda håll. Miljöpartiet har ännu inte fattat några beslut om saken. Frågor och synpunkter kommer från alla håll, väljare, medier, vänner, politikerkollegor. Alla är nyfikna och intresserade. Fullt förståeligt, det är jag också. Och tiden är ganska knapp. Vi har ett ”fönster” på ett par veckor diskutera saken, själva och med presumtiva samarbetspartners. Min gissning är att beslut inte kommer att fattas under den kommande veckan.

Vår målsättning är att genom ett samarbete få igenom så mycket av vårt partiprogram som möjligt. Det är inget konstigt i det. Diskussion förs då och då om, vilket mandat man egentligen får av väljarna d.v.s. i den meningen att en röst skulle betyda önskemål om en konkret viljeinriktning utöver partiets program. Den precisa sanningen om ett sådant mandat, om det alls finns, kommer vi aldrig att få veta. Personligen menar jag att det enda vi lokalpolitiker ska utgå från är att verka seriöst och vettigt för att få rimligt genomslag i våra frågor.

Mikael

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*