Biologisk mångfald

Frost i gräset och på bilrutan. Brrrr. Men att det är kallt just här, just nu innebär ju tyvärr inte att klimatproblemen inte finns.

CBD (Convention on Biological Diversity) heter en konvention om biologisk mångfald. Man kunde läsa en intressant artikel om den i SN idag. CBD behövs och mycket mer därtill för att komma till rätta med utarmning och rovdrift. En intressant uppgift är att närmare 200 stater i världen anslutit sig till CBD-konventionen men inte USA. Jag känner inte till, vilka skäl man anfört den här gången men misstänker att man säger som om Kyoto-protokollet att det är nog bra men vi kan göra det bättre på vårt vis. Och sedan gör man i princip ingenting, eftersom det kan strida mot “the American way of life”. Det är bedrövligt att USA inte deltar i det internationella ansträngningarna för att åstadkomma förbättringar i dessa avseenden.

Det är inte så mycket man kan göra åt det här på lokalplanet men man kan väl få tycka.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*