En skola för alla men lite mer för vissa?

I Stockholm finns det sedan många många år en skola som heter Carlssons skola. Om jag inte minns helt fel var det här från början en privatskola, alltså en skola som helt bekostades av privata medel såsom elevavgifter och annat. Sedan kom friskolereformen och de allra flesta privatskolor försvann och blev friskolor istället, eftersom det nu blev möjligt att driva skola även om man hade en annan huvudman än kommunen, och så fick man skolpeng istället.

Men på Carlssons skola vill man ha det bästa av två världar. Där förväntar man sig att elevernas föräldrar betalar in ett ”frivilligt” bidrag på 3500 kr per elev och termin. Betalar man inte får man en påminnelse.

Detta har skolinspektionen nu kritiserat, men skolan anser att det är tydligt att bidraget är helt frivilligt. Trots att den förälder som anmält skolan menar att ”barn till föräldrar som inte betalar särbehandlas genom sämre betyg och mindre stöd i skolan”.

Detta är illa nog. Än värre är att det helt uppebarligen i det här landet ska vara möjligt att köpa sig bättre undervisning i skolans regi. Så här står det nämligen i påminnelsebrevet som skickas ut till föräldrarna:

”Det är lätt att en inbetalningsavi försvinner. För att vi ska kunna driva skolan med sikte på att hålla de höga mål som vi har satt upp för vår verksamhet (…) krävs stort engagemang av alla och även resurser utöver skolpeng. Skollagen ger inte föreningen rätt att av er medlemmar kräva avgifter men för att kunna genomföra våra ambitioner hoppas vi att alla medlemmar ställer upp på styrelsens rekommendation att frivilligt bidra med 3500 kr per elev och termin.”

Jag tycker friskolor är bra. Det är bra med pedagogisk mångfald och valfrihet. Men så länge samhället är med och bekostar undervisningen måste det finnas lika möjligheter för alla. Alla ska ha råd att gå i en skola som erhåller skolpengen. Alla ska ha rätt till en bra undervisning, det ska inte behövas extra pengar i form av elevavgifter under annat namn.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*