Återbruk

Är den nån mer än jag som sparar på julklappspapper?

Slängde ut denna fråga på facebook och fick överraskande 19 kommentarer.

En generationsfråga?
– Ja, min mamma. Plus snörena! Men har aldrig sett att de återanvänds. Det verkar vara mest för principens skull. Ungefär som att diska plastpåsarna. Och spara alla Bregottaskar.
– Jag har gjort för det gjorde även min mor, mormor o mostrar. Nu har jag slutat efter att ha tagit reda på mors hem i somras.
– Min mamma sparar både snören och papper, hon är suverän på återvinning.

Praktiska problem?
– Det tråkiga är att nuförtiden så är julklappspappret så ömtåligt och skört, sämre kvalitet än förr. Det går ju sönder innan man slagit in klapparna.
– Fy för otyget tejp. Förstör så mycket.
– En del går att återanvända, men för mycket tejp och etiketter förstör den redan dåliga kvaliteten. Det blir lite rörigt med flera etiketter på samma paket.

Entusiasterna!
– Jag sparar de fina.
– Självklart! Alltid roligt med favoriter i repris.
– Brukar spara en del kartonger som grejerna kan ligga i eller silkepapper och sånt där ”våfflat” papper som sköra saker kan vara inslaget i. Sånt kan vara bra att ha!
– SPARA ALLA JULKLAPPSPAPPER, STRYK DEM, VIK IHOP DEM FINT. RULLA UPP ALLA SNÖREN PÅ BRÖDKAVELN. Vi värnar om miljön och sparar dessutom slantar nästa jul. På avisornas första sidor: NYTT FÖRSLAG FRÅN MILJÖPARTIET!

Nåja. Det sista var väl att ta i. Jag anade ironin och skrattade gott. Men så fick jag tips om ett radioinslag från julen 2008. Lyssna på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=2520308
Svenska folket använder 200 000 kilo julpapper!!! Råd i programmet: Återbruka är det bästa. Släng annars bland förpackningar. Avlägsna snören, etiketter och lack.
”Den sista entusiasten” har kanske rätt. Vi får se om MP dyker upp på löpsedlarna nästa jul.
Till dess önskar vi alla Ett Gott Nytt Återbruksår!
Kerstin Landin

Läs mer

Anhörigplanen

Anhöriga gör en stor insats, när det bland annat gäller vård och omsorg av sina anhöriga. Därför finns det också behov av olika typer av insatser från kommunens sida, för att de vårdande anhöriga ska få den hjälp och stöd med just det som man själv behöver. Denna typ av anhörigstöd har varit eftersatt och det är mycket bra att en anhörigplan tas fram.

I somras fick vi förslaget till anhörigplan på remiss och det var fler än vi i MP som reagerade på att planen var så otydlig att det var svårt att ge några vettiga synpunkter på den. Vi skrev bland annat:
”Vi tycker det är bra att man försöker förbättra situationen för anhöriga och vill därför att den plan man tar fram, blir väl genomtänkt och genomförbar inom rimlig tid. Tyvärr tycker vi att det förslag som presenterats inte har tillräcklig substans för att vi ska kunna ge några direkta synpunkter. För att kunna göra ett genomtänkt beslut, måste det finnas konkreta förslag på vad som ska göras samt en tidsplan.”

Några mindre justeringar av anhörigplanen gjordes och sedan fattade Socialnämnden beslut om att godkänna den och nu har den kommit till KF. I tjänsteskrivelsen till KF på måndag, står det att den varit ute på två remissrundor, men den har bara varit ute på en remissrunda. Åtminstone har vi i MP bara fått den vid ett tillfälle. Det är i tjänsteskrivelsen som den egentliga faktan om det framtida anhörigstödet finns och inte i själva anhörigplanen.

Anhörigplanen är fortfarande mycket otydlig och det känns som om man egentligen inte vet vad man vill uppnå med den. Även om det är den första i sitt slag och den kan revideras vartefter verksamheten byggs upp, så tycker jag att en plan ska innehålla riktlinjer, verktyg, tidsplan etc för att uppnå de mål som sätts i planen. Det känns som om KF gör ett dubbelt beslut. Dels om själva anhörigplanen, men också en signal om hur kommunens planer ska utformas i framtiden.
Mats Dellrud

Läs mer

Förberedande presidiearbete i KoT

Kerstin Landin, vice ordförande i Kultur- och tekniknämnden:
Gnesta kommuns Kultur- och tekniknämnd spänner över så skilda områden som kulturprojekt, idrottsanläggningar, cykelvägar och läckande avloppsrör.
För att få en grund för beslut under kommande mandatperiod har det nyvalda presidiet – Berndt Ullström, Håkan Ekstrand och jag själv vid tre möten träffat företrädare för de olika verksamheterna. Vi har fått viktiga föredragningar av ansvariga tjänstemän och även fått ta del av arbetsmaterial, som inte får offentliggöras förrän beslut är fattade. Vårt första nämndsammanträde är inte förrän den 23 februari nästa år.
Men i avvaktan på detta möte har vi börjat skaffa så bra beslutsunderlag som möjligt. Kontakt ska tas med olika myndigheter, ekonomiska frågor ska utredas och möten ordnas med föreningsföreträdare och allmänhet.
Nämnden benämns ibland som ”liten” men de frågor vi har att hantera är långt ifrån små. Jag ser det som en stor utmaning att bidra till att de hanteras på ett bra sätt – alltifrån att öka tillgängligheten för människor med olika funktionsnedsättningar till att vi har gott dricksvatten i våra kranar.
Kerstin Landin

Läs mer

Mandatperiodens sista Kommunala Handikappråd

Igår hade Kommunala Handikapprådet (KHR) sitt sista sammanträde för den här
mandatperioden. Detta råd består av representanter från olika handikapporganisationer i
Gnesta samt två politiker, förvaltningschef för KoT och sekreterare. Avgående
ordförande Göran Benedicks erinrade om att det för några år sedan fanns
krafter som ville avskaffa rådet, men att det nu under hans ledning fungerat
väl och varit en viktig länk mellan beslutsfattare och människor med olika
funktionsnedsättningar. Handikapporganisationerna uppskattar det arbete som Göran Benedicks och Ulf Bergner gjort under de två år som KHR varit igång.
Mötet hölls i Tingshuset i Gnesta och det redogjordes bland annat för olika åtgärder
avsedda att öka tillgängligheten. Två av de rullstolsburna deltagarna
passade på att testa den nya handikapptoaletten och fann den godkänd!
Nu tar MP:s Kerstin Landin över ordförandeklubban och kommer bland annat under våren 2011 att förverkliga sin egen motion ”Pröva på att inte kunna gå.” Då ska
politiker och tjänstemän testa hur det är att ta sig fram i rullstol – över
tvära trottoarkanter, besvärliga entréer etc.

Läs mer

Debutant på SN-bloggen

När man som jag är debutant på SN-bloggen, så sneglar man lite på vad andra har skrivit tidigare i sina inlägg på SN-bloggen. Vi i MP har fått mycket kritik för att politikerkostnaderna blir högre när de vice ordförande posterna återinförs i nämnderna. Det som jag reagerar på är att Alliansen tydligen helt glömt bort att de efter valet inte var främmande för att höja politikerkostnaderna för att själva få behålla majoriteten i Gnesta…

Genom en återgång till ett system som användes förut i Gnesta med vice ordföranden i alla nämnder, så kommer kommunen få fler politiker som kan avsätta mer tid till sitt politiska arbete (alla är inte pensionärer). Då kan man bättre sätta sig in i aktuella frågor och därigenom
fatta de genomtänkta och långsiktigt hållbara beslut som vi i Miljöpartiet gått till val på. Detta kan i slutändan spara kommunen pengar och därför
är det motiverat att göra denna organisationsåtergång som är gängse i många kommuner.

Mats Dellrud

Läs mer